Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tehetséggondozás a Bethlen Gábor Református Általános Iskolában

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tehetséggondozás a Bethlen Gábor Református Általános Iskolában"— Előadás másolata:

1 Tehetséggondozás a Bethlen Gábor Református Általános Iskolában
Előadó: Virágné Katona Zsuzsanna

2 Az iskolánk 26 éves tehetséggondozói múlt
Mönks és Balogh L professzorok, DE 400 tanuló, 75 óvodás gyermek Első 10 év a programkidolgozás-Nagy Kálmán ig.-kollégium-befogadó iskola Második 10 év-komoly fejlődés-változások a közoktatásban Harmadik 10 év programmódosítás

3

4

5 Felvételi eljárási rend
Első osztályba való bekerülés Októbertől havonta 4-6 alkalom, Iskolanyitogató Megfigyelés , játékos elemek A szülőkkel való csoportos, majd egyéni beszélgetés: az iskola filozófiájának, egyházi jellegének tudatosítása, mit vállal a szülő Jelentkezés: írásban, nyilatkozat a keresztelkedésről Határozat, szerződés A kevesebb néha több!

6 1-2 komplexitás:kéttanítós modell-a tehetségígéretek inkubátorháza
7,30-16,30 komplex pedagógiai egység Közös tervezés, közös felelősség A gyermek fejlődésének azonos ismerete Alapelvárás:a gyermek egyéni fejlesztése, differenciált tanulásszervezés és módszerek, keresztyén magatartásforma, biztos alapkészségek (olvasás, írás, számolás) Szoros együttműködés a szülőkkel A tanulók negyedéves értékelése, a szülővel való célzott egyéni elbeszélgetés Versenyekre való felkészítés Tanulói portfóliók

7 3-4.évfolyam a tehetségígéretek felkutatása
A tanórai és tanórán kívüli programok összhangja „Ügyes kezek, okos fejek” Tanórán kívüli foglakozások( Játékos matematika, Nagy felfedezések, A világ csodái, Könnyedén angolul, Különleges állatok, növények, Olvasókör, Kézműves műhely, Színjátszókör, Fazekaskör, Népitánc, Szivacskézilabda, Énekkar) ciklikus rendszer Gazdagító hétvégék-felső tagozatos kollegák

8

9 A tehetségsegítő programba való beválogatás szempontjai
Az osztálytanítók rögzített megfigyelési szempontok alapján készített pedagógiai jellemzése-írásban Pszichológiai tényezők vizsgálata Dr Balogh L Tanulói portfóliók-tanítók Tanulmányi eredmény: mérési eredmények, osztályzatok, Év végi vizsga( szövegértés, logikus gondolkodás, általános tájékozottság-matematika írásban, szövegértés-szóban, 15 memoriter)

10 5-8 a tehetség tudatos fejlesztésének szakasza
A tradícionális elemek megtartása(gazdagítás,gyorsítás, differenciálás) A tanulás-tanítás folyamatának újragondolása, célok: Az önálló tanulás megtanítása Önálló ismeretszerzési eljárások, az információ tudatos kezelése Tudatos kommunikáció (magyar-idegen nyelv- elektronikus) Önérvényesítés:egészséges verseny,gyakorlatorientáltság Magyarságtudat, keresztyén múltunk, jövőnk

11

12 Tanulásszervezési eljárások
Szintcsoportok:matematika-idegennyelv Modulrendszer: 4 évre tervezett, kötelező (12), kötelezően választható(8-16), választható Témahét Projekthét, projektnap Egyéni felkészítés:verseny,pályázat,középiskolai felvételi Gazdagító hétvégék, gazdagító tábor

13 Modulrendszer Tantervek-Dr.Balogh L. lektor Segédanyagok a modulokhoz
5 éve fut Az értékelése megtörtént, a kerettantervhez, óratervhez igazított Az új tantervvel való koherencia biztosítása

14 K, 5.b Modul1 Modul2 Modul3 Ön- ismeret Tanulás- technika Képesség fejlesztés KV,5.b Választható modul1 Választható modul2 Játé kos logika Nyelvi kommu nikáció Ter mészetisme ret Az ókor művé szete V5.b,5.a Mozgáskultúra: kézilabda, atlétika, aerobik, népitánc Stratégiai játékok Művészet: énekkar, színjátszás, kerámia

15 K, 6.b Modul4 Modul5 Modul6 Idegen nyelv IKT Hon ismeret, hely történet Kompetencia KV, 6.b Választható modul3 Választható modul4 ECDL Könyv tári ismere tek Viselkedéskul túra, etika Minden napi kör nyezetünk V, 6.a,6.b Mozgáskultúra: kézilabda, tenisz, tánc Média, művészet: animációs rajzfilm, újságírás Kereszténységünk: konfirmáció

16 Állampolgári ismeretek
K,7.b Modul7 Modul8 Modul9 Állampolgári ismeretek Tanulás technika Magyarok vagyunk Európában élünk KV,7.b Választható modul5 Választható modul6 ECDL Érdekes kísérletek Nyelvi kommunikáció Testi-lelki egész ség V, 7.a,7.b Mozgáskultúra: kézilabda, atlétika, népitánc ECDL, olvasókör, előkészítő Művészet, egyháztörténet

17 K,8.b Modul10 Modul11 Modul12 Közép iskolába készülök EU Kompetencia mérés KV,8.b Választható modul7 Választható modul8 ECDL Idegen nyelv Világháborúk Magyar művészek V, 8.a, 8.b Mozgáskultúra: kézilabda, atlétika tánc Nyelvvizsgára készítő, Születésünk-jövőnk titka ECDL, felvételi előkészítők

18 Református keresztyén erkölcsi nevelés a tehetséggondozásban
A 10 parancsolat gyermeki szinten Szeretetteljes motiváló légkör Küzdésre nevelés, elfogadás Az Istentől kapott talentum kamatoztatása-lelkünkben, életmódunkban, kapcsolatainkban, terveinkben, környezetünkben Gyermekeket tanítunk, nem tantárgyakat Mindenkihez más út vezet Kereteink évi, heti, napi

19 Eredményeink (1) Versenyeredmények
Országos kompetenciamérés, a tehetséggondozó osztályok magasan az országos átlag felett Követéses vizsgálat 2004: felsőoktatást végzett 92% Követéses vizsgálat mindenki felsőfokon végzett

20 Eredményeink(2) 2009.Miniszteri elismerő Oklevél és Kitüntetés
Kiváló Tehetségpont, Referenciaiskola Jász-Nagykun-Szolnok Megye Pedagógiai díja(2011-nevelőtestület) Pro Talento Díjas tanárunk Nagykunsági Református Egyházmegye Pedagógiai díja- 2 tanárunk 2 fő Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt 3 fő Bonus Bona díj

21 Eredményeink(3) Kiváló Tehetségpont, tanácsadás, előadások, publikációk(dosszié)-Országos Wass Albert Vers és Prózamondó Verseny, számos egyéb megyei verseny szervezése Referenciaiskola- hallgatók tanítási gyakorlatai-mentortanárok

22 Segítő pályázataink TAMOP 3.1.4 kompetencia alapú oktatás
TAMOP a tehetséggondozás komplex fejlesztése TIOP , TIOP eszközfejlesztések TAMOP Refencia-iskola MATEHETSZ-Tehetséghíd Határtalanul Gazdagító programpárok

23 Tanítványság „Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét
Tanítványság „Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét... az nem lehet az én tanítványom." (Lukács 14:27) A mi feladatunk az, hogy rávegyük a tanítványainkat arra, amit nem akarnak megtenni, azért, hogy elérjék azt, amik mindig is akartak lenni. Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Tehetséggondozás a Bethlen Gábor Református Általános Iskolában"

Hasonló előadás


Google Hirdetések