Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tehetséggondozás a Bethlen Gábor Református Általános Iskolában Előadó: Virágné Katona Zsuzsanna.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tehetséggondozás a Bethlen Gábor Református Általános Iskolában Előadó: Virágné Katona Zsuzsanna."— Előadás másolata:

1 Tehetséggondozás a Bethlen Gábor Református Általános Iskolában Előadó: Virágné Katona Zsuzsanna

2 Az iskolánk 26 éves tehetséggondozói múlt Mönks és Balogh L professzorok, DE 400 tanuló, 75 óvodás gyermek Első 10 év a programkidolgozás-Nagy Kálmán ig.-kollégium-befogadó iskola Második 10 év-komoly fejlődés-változások a közoktatásban Harmadik 10 év programmódosítás

3

4

5 Felvételi eljárási rend Első osztályba való bekerülés Októbertől havonta 4-6 alkalom, Iskolanyitogató Megfigyelés, játékos elemek A szülőkkel való csoportos, majd egyéni beszélgetés: az iskola filozófiájának, egyházi jellegének tudatosítása, mit vállal a szülő Jelentkezés: írásban, nyilatkozat a keresztelkedésről Határozat, szerződés A kevesebb néha több!

6 1-2 komplexitás:kéttanítós modell-a tehetségígéretek inkubátorháza 7,30-16,30 komplex pedagógiai egység Közös tervezés, közös felelősség A gyermek fejlődésének azonos ismerete Alapelvárás:a gyermek egyéni fejlesztése, differenciált tanulásszervezés és módszerek, keresztyén magatartásforma, biztos alapkészségek (olvasás, írás, számolás) Szoros együttműködés a szülőkkel A tanulók negyedéves értékelése, a szülővel való célzott egyéni elbeszélgetés Versenyekre való felkészítés Tanulói portfóliók

7 3-4.évfolyam a tehetségígéretek felkutatása A tanórai és tanórán kívüli programok összhangja „Ügyes kezek, okos fejek” Tanórán kívüli foglakozások( Játékos matematika, Nagy felfedezések, A világ csodái, Könnyedén angolul, Különleges állatok, növények, Olvasókör, Kézműves műhely, Színjátszókör, Fazekaskör, Népitánc, Szivacskézilabda, Énekkar) ciklikus rendszer Gazdagító hétvégék-felső tagozatos kollegák

8

9 A tehetségsegítő programba való beválogatás szempontjai Az osztálytanítók rögzített megfigyelési szempontok alapján készített pedagógiai jellemzése-írásban Pszichológiai tényezők vizsgálata Dr Balogh L Tanulói portfóliók-tanítók Tanulmányi eredmény: mérési eredmények, osztályzatok, Év végi vizsga( szövegértés, logikus gondolkodás, általános tájékozottság-matematika írásban, szövegértés-szóban, 15 memoriter)

10 5-8 a tehetség tudatos fejlesztésének szakasza A tradícionális elemek megtartása(gazdagítás,gyorsítás, differenciálás) A tanulás-tanítás folyamatának újragondolása, célok: Az önálló tanulás megtanítása Önálló ismeretszerzési eljárások, az információ tudatos kezelése Tudatos kommunikáció (magyar-idegen nyelv- elektronikus) Önérvényesítés:egészséges verseny,gyakorlatorientáltság Magyarságtudat, keresztyén múltunk, jövőnk

11

12 Tanulásszervezési eljárások Szintcsoportok:matematika-idegennyelv Modulrendszer: 4 évre tervezett, kötelező (12), kötelezően választható(8-16), választható Témahét Projekthét, projektnap Egyéni felkészítés:verseny,pályázat,középiskolai felvételi Gazdagító hétvégék, gazdagító tábor

13 Modulrendszer Tantervek-Dr.Balogh L. lektor Segédanyagok a modulokhoz 5 éve fut Az értékelése megtörtént, a kerettantervhez, óratervhez igazított Az új tantervvel való koherencia biztosítása

14 K, 5.b Modul 1 Modul 2 Modul 3 Ön- ismeret Tanulás- technika Képesség fejlesztés KV, 5.b Választható modul 1 Választható modul 2 Játé kos logika Nyelvi kommu nikáció Ter mészet isme ret Az ókor művé szete V5. b,5. a Mozgáskultúra: kézilabda, atlétika, aerobik, népi tánc Stratégiai játékok Művészet: énekkar, színjátszás, kerámia

15 K, 6.b Modul 4 Modul 5 Modul 6 Idegen nyelv IKT Hon ismeret, hely történet Kompetencia KV, 6.b Választható modul 3 Választható modul 4 ECDLKönyv tári ismere tek Viselke déskul túra, etika Minden napi kör nyezetünk V, 6.a, 6.b Mozgáskultúra: kézilabda, tenisz, tánc Média, művészet: animációs rajzfilm, újságírás Kereszténységünk: konfirmáció

16 K,7. b Modul 7 Modul 8 Modul 9 Állampolgári ismeretek Tanulás technika Magyarok vagyunk Európában élünk KV,7.b Választható modul 5 Választható modul 6 ECDLÉrdekes kísérletek Nyelvi kommu nikáció Testi-lelki egész ség V, 7.a, 7.b Mozgáskultúra: kézilabda, atlétika, népitánc ECDL, olvasókör, előkészítő Művészet, egyháztörténet

17 K,8. b Modul 10 Modul 11 Modul 12 Közép iskolába készülök EUKompetencia mérés KV,8.b Választható modul 7 Választható modul 8 ECDLIdegen nyelv Világ hábo rúk Magyar művészek V, 8.a, 8.b Mozgáskultúra: kézilabda, atlétika tánc Nyelvvizsgára készítő, Születésünk-jövőnk titka ECDL, felvételi előkészítők

18 Református keresztyén erkölcsi nevelés a tehetséggondozásban A 10 parancsolat gyermeki szinten Szeretetteljes motiváló légkör Küzdésre nevelés, elfogadás Az Istentől kapott talentum kamatoztatása- lelkünkben, életmódunkban, kapcsolatainkban, terveinkben, környezetünkben Gyermekeket tanítunk, nem tantárgyakat Mindenkihez más út vezet Kereteink évi, heti, napi

19 Eredményeink (1) Versenyeredmények Országos kompetenciamérés, a tehetséggondozó osztályok magasan az országos átlag felett Követéses vizsgálat 2004: felsőoktatást végzett 92% Követéses vizsgálat 2013. mindenki felsőfokon végzett

20 Eredményeink(2) 2009.Miniszteri elismerő Oklevél és Kitüntetés Kiváló Tehetségpont, Referenciaiskola Jász-Nagykun-Szolnok Megye Pedagógiai díja(2011- nevelőtestület) Pro Talento Díjas tanárunk Nagykunsági Református Egyházmegye Pedagógiai díja- 2 tanárunk 2 fő Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt 3 fő Bonus Bona díj

21 Eredményeink(3) Kiváló Tehetségpont, tanácsadás, előadások, publikációk(dosszié)-Országos Wass Albert Vers és Prózamondó Verseny, számos egyéb megyei verseny szervezése Referenciaiskola- hallgatók tanítási gyakorlatai-mentortanárok

22 Segítő pályázataink TAMOP 3.1.4 kompetencia alapú oktatás TAMOP 3.4.3.a tehetséggondozás komplex fejlesztése TIOP 111.07, TIOP111.09-eszközfejlesztések TAMOP 3.1.7 Refencia-iskola MATEHETSZ-Tehetséghíd Határtalanul Gazdagító programpárok

23 Tanítványság „Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét... az nem lehet az én tanítványom." (Lukács 14:27) A mi feladatunk az, hogy rávegyük a tanítványainkat arra, amit nem akarnak megtenni, azért, hogy elérjék azt, amik mindig is akartak lenni. Köszönöm a figyelmet! www.bethleng.hu


Letölteni ppt "Tehetséggondozás a Bethlen Gábor Református Általános Iskolában Előadó: Virágné Katona Zsuzsanna."

Hasonló előadás


Google Hirdetések