Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

RWE Power AG Lorsee/TR 27.11.2008 BudapestSEITE 1 „Szociális párbeszéd“ RWE Power AG Wolfgang Lorsee A Központi Üzemi Tanács elnökhelyettese.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "RWE Power AG Lorsee/TR 27.11.2008 BudapestSEITE 1 „Szociális párbeszéd“ RWE Power AG Wolfgang Lorsee A Központi Üzemi Tanács elnökhelyettese."— Előadás másolata:

1 RWE Power AG Lorsee/TR 27.11.2008 BudapestSEITE 1 „Szociális párbeszéd“ RWE Power AG Wolfgang Lorsee A Központi Üzemi Tanács elnökhelyettese

2 RWE Power AG Lorsee/TR 27.11.2008 BudapestSEITE 2 Áttekintés Fogalmak és jelentésük A szociális párbeszéd szintjei -állami -ágazati kollektív szerződés -üzemi -egyéni szerződés A szintek összefüggései

3 RWE Power AG Lorsee/TR 27.11.2008 BudapestSEITE 3 Fogalmak és tartalmuk Munkavállaló, >Olyan emberek, akik egy munkaviszony jogi keretein belül, magánjogi szerződés (munkaszerződés) alapján munkaerejüket az utasításoknak megfelelően munkáltatójuknak díjazás ellenében rendelkezésre bocsátani kötelesek Munkáltató, >A munkavállalótól megkövetelheti a munka teljesítését és azért munkabért tartozik fizetni. Meghatározza, hogy a munkavállaló kötelességének hol, milyen formában és mikor tegyen eleget. „Utasítási jog” – erre Németországban nincs törvényes definíció. Szakszervezet, >Munkavállalók egyesülése abból a célból, hogy érdekeiket a munkáltatói szövetséggel vagy egyes munkáltatókkal szemben megvédjék. Szervezési és rendezési erővel kell, hogy rendelkezzen, legyen független és ellenzék nélküli. Munkáltatói szövetség >Munkáltatók egyesülése abból a célból, hogy érdekeiket a munkavállalói szövetséggel (szakszervezetekkel) szemben megvédjék. Általában ágazatokat, pl. bányászat, vegyipar, kohászat, papírgyártás, autóipari beszállítók stb. képviselnek.

4 RWE Power AG Lorsee/TR 27.11.2008 BudapestSEITE 4 Fogalmak és tartalmuk Üzemi megállapodás, >A munkáltató és az üzemi tanács közti szerződés, mely az üzemi partnereknek nem csak a jogait és kötelezettségeit határozza meg, hanem (mint egy törvény vagy kollektív szerződés) egy üzem összes munkavállalója számára kötelező normákat is tartalmaz. >Az üzemi megállapodás aláírói a választott üzemi munkavállalói érdekképviselet, az üzemi tanács (nem a szakszervezet) és a munkáltató. >Amennyiben egy üzemi megállapodás több üzemre, vállalatra vagy konszernre vonatkozik, úgy központi üzemi megállapodásról vagy vállalati vagy konszern-megállapodásról beszélünk.. Kollektív szerződés, >Olyan szerződés, amely a legfontosabb munka- és javadalmazási feltételeket határozza meg. Pl. bérek, fizetések, munkaidő, szabadságigény, nyaralási pótlék, felmondási határidők… >A kollektív szerződéseket általában egy szakszervezet és egy munkáltatói szervezet köt. Amennyiben a KSZ a munkáltatói szövetséghez tartozó minden munkáltatóra vonatkozik, akkor „ágazati vagy országos kollektív szerződésről” beszélünk. Amennyiben a KSZ csak egy vállalatra vagy konszernre vonatkozik, úgy „házi vagy vállalati kollektív szerződésről” beszélünk.

5 RWE Power AG Lorsee/TR 27.11.2008 BudapestSEITE 5 Fogalmak és tartalmuk Munkaszerződés, >A munkáltató és a munkavállaló közti szerződés, amely a szerződő felek jogait és kötelességeit tartalmazza. A szerződés megismétli a törvényekben és rendeletekben meghatározott munkajogi normákat, vagy azokra hivatkozik. >Amennyiben egy kollektív szerződés hatályos, úgy az általában az ott tárgyalt juttatásokat és rendelkezéseket tartalmazza (amennyiben a szerződő felek kollektív szerződéses felek is). >Amennyiben az üzemi megállapodás hatályos, úgy a munkaszerződés általában ennek a rendelkezéseire hivatkozik. Ezek a munkaszerződéses kötelezettségek részét képezik. Munkajog, >Németországban a törvényeket állami vagy tartományi szinten, a kollektív szerződéseket és üzemi megállapodásokat a „munkajog” címszó alatt határozzák meg. Németországban nincs egységes törvény (munkaszerződésről szóló törvény). >A munkajog nagyrészt esetjog, azok a bírói döntések alakítják, amelyeket az évtizedek során a munkaügyi és tartományi munkaügyi, ill. szövetségi munkaügyi bíróságok különböző fokozatú joggyakorlatukban hoztak. >A munkajog része mindaz, ami a munkaviszonyra közvetve vagy közvetlenül hat.

6 RWE Power AG Lorsee/TR 27.11.2008 BudapestSEITE 6 A szociális párbeszéd szintjei - állami szint Munkáltatói szövetségek befolyása Munkavállalói Szövetségek befolyása A munkajogi törvényeket és rendeleteket a Bundestag/ /kormány/ Bundesrat/tartományi parlamentek alakítják vagy hozzák Az egyéni befolyás a párttagság vagy nyilvános véleménynyilvánítás révén lehetséges §§ NÉP

7 RWE Power AG Lorsee/TR 27.11.2008 BudapestSEITE 7 A szociális párbeszéd szintjei - kollektív szerződéses szint Szociális partnerek: munkáltatói szövetségek vagy egyéni munkáltatók Szociális partnerek: A Német Szakszervezeti Szövetség egyes tagszervezetei Kollektív szerződés Szerkezet : ágazati vagy vállalati Térben: szövetségi, tartományi vagy vállalati témái: keret-kollektív szerződés bértarifa-szerződés éves/rendkívüli juttatások megállapodása Tárgyalások a kollektív szerződéses autonómia keretében TAGOKTAGOK

8 RWE Power AG Lorsee/TR 27.11.2008 BudapestSEITE 8 A szociális párbeszéd szintjei - kollektív szerződéses szint Szociális partnerek: egyéni munkáltató vagy munkáltatói szövetség Szociális partner: az üzemben képviselt szakszervezetek Vállalati vagy házi szerződés Szerkezet : egyedi szerződések Térben : konszern, vállalat, üzem Témák: keret-kollektív szerződés bérszerződés éves/rendkívüli juttatások megállapodása Tárgyalások a kollektív szerződéses autonómia keretében TAGOKTAGOK

9 RWE Power AG Lorsee/TR 27.11.2008 BudapestSEITE 9 A szociális párbeszéd szintjei - üzemi szint Szociális partner a munkáltató elnökség, ügyvezetés, igazgatóság Szociális partnerek: Az üzem választott munkavállalói képviselete = Üzemi tanács ÖÜT/KÜT Üzemi megállapodás Szerkezet : kollektív szerződés Térben : konszern, vállalat, üzem Témák : A kollektív szerződések nem vagy nem teljesen szabályozott kérdései Tárgyalások a kollektív szerződéses autonómia keretében MUNKAVÁLLALÓMUNKAVÁLLALÓ

10 RWE Power AG Lorsee/TR 27.11.2008 BudapestSEITE 10 A szociális párbeszéd szintjei - üzemi szint a munkáltató elnökség, ügyvezetés, igazgatóság Üzemi tanács ÖÜT/KÜT Nem a szakszervezet Az üzemi megállapodás témái Munkaidő,műszakrendek, pótlékok, szociális juttatások üzemi rend, munkavédelem, biztonság nyugdíj, hitelek …….. Tárgyalások a kollektív szerződéses autonómia keretében MUNKAVÁLLALÓMUNKAVÁLLALÓ

11 RWE Power AG Lorsee/TR 27.11.2008 BudapestSEITE 11 A szociális párbeszéd szintjei - egyéni szerződéses szint a munkáltató elnökség, ügyvezetés, igazgatóság Az egyes munkavállaló Munkaszerződés Egyéni szerződés a Polgári törvénykönyv „PTK” szerint rendelkezik a szerződő felekről, a munkaviszonyból származó jogaikról és kötelezettségeikről, munkakör leírásáról, fizetésről, szabadságról stb., ha nem, akkor utal a kollektív szabályozásra Tárgyalások a kollektív szerződéses autonómia keretében

12 RWE Power AG Lorsee/TR 27.11.2008 BudapestSEITE 12 A szintek összefüggései Törvények és rendeletek Kollektív szerződés (általánosan kötelező) Kollektív szerződés (egyedi) Üzemi megállapodás Munkaszerződés Alapelv: az érvényes, ami a munkavállaló szempontjából a legkedvezőbb

13 RWE Power AG Lorsee/TR 27.11.2008 BudapestSEITE 13 A szintek összefüggései Törvényes alapok Munkáltató /szövetsége Szakszervezetek Üzemi tanács Munkaszerződés Kollektív szerződés Üzemi megállapodás MunkavállalóMunkáltató

14 RWE Power AG Lorsee/TR 27.11.2008 BudapestSEITE 14 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "RWE Power AG Lorsee/TR 27.11.2008 BudapestSEITE 1 „Szociális párbeszéd“ RWE Power AG Wolfgang Lorsee A Központi Üzemi Tanács elnökhelyettese."

Hasonló előadás


Google Hirdetések