Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új tanulásszervezési módszerek Dózsa György Általános Iskola.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új tanulásszervezési módszerek Dózsa György Általános Iskola."— Előadás másolata:

1 Új tanulásszervezési módszerek Dózsa György Általános Iskola

2 Készítette: Tóth Györgyné Az intézményi fejlesztések elemei Tantárgytömbösített oktatás Témahét 3 hetet meghaladó projekt Moduláris oktatási program bevezetése (vállalkozási ismeretek) Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása (Ember és társadalom)

3 Készítette: Tóth Györgyné Tantárgytömbösített oktatás szakrendszerű Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban: A Kt. 52.§ (3) szerint a kötelező tanórai foglalkozások teljes intézményi időkeretének legalább 5-10-15%-a mértékéig. A minimális célértéket 3 év alatt felmenő rendszerben kell elérni (választott műveltségterület/tantárgy).

4 Készítette: Tóth Györgyné Mit jelent a tantárgytömbösítés? Tantárgytömbösítés a tanórai foglalkozások ciklikus megszervezésének rendje, melynek keretei között adott tantárgy, adott műveltségi terület, adott félévre számított tanórai foglalkozásait nem egyenletesen, minden tanítási hétre elosztva, hanem ciklikusan egy-egy időszakra összevonva szervezik meg.

5 Készítette: Tóth Györgyné Melyek a követelmények? a tanítási ciklusoknak legalább két hetenként kell váltaniuk egymást, tantárgytömbösítésbe bevont tantárgyak, a tantárgytömbösítésbe bevont tantárgyak, műveltségi területek, tanítási óráinak legalább két egymást követő tanítási napra kell esniük, a tanítási napok közül az egyiken legalább három, a másikon legalább kettő a tantárgytömbösítésbe bevont tanítási órának kell lennie, az egy tanítási napon szervezett tanítási órákat egymást követően, egymáshoz kapcsolódóan kell megtartani.

6 Készítette: Tóth Györgyné Mire kell figyelni a tantárgytömbösítés megszervezésekor A tanulók heti óraszámára A pedagógusok kötelező óraszámára A pedagógusok túlórakeretére Tanítási időkeretre A tantárgy éves óraszámára A tantárgyfelosztásra A bevont és nem bevont osztályok órarendjére A tanítás minőségére

7 Készítette: Tóth Györgyné Cél a tananyag ne tagolódjon szét a gyermek figyelme, érdeklődése tartósan egy-egy területre koncentrálódjon különböző megközelítésben, változatos eszközökkel sajátítsanak el egy-egy anyagrészt

8 Készítette: Tóth Györgyné Intézményi megvalósítás területei Ember és társadalom műveltségterületen Rajz és műalkotások elemzése tantárgyban Biológia, egészségtan területen

9 Készítette: Tóth Györgyné Tényleges megvalósítása A és B hetes ciklus váltakozik – Történelem 2 x 2 órás tömb – Rajz 1x2 órás tömb – Biológia 2x1 + 1

10 Készítette: Tóth Györgyné Témahét A tananyag komplex elsajátításának egyik lehetséges formája az ún. témahét, amikor az adott tárgykört a diákok három-öt tanítási napon, esetleg hosszabb időkeretben iskolai és iskolán kívüli helyszíneken, rugalmas időkeretek között, változatos tevékenységtípusok és sokszínű módszertani eszközök segítségével dolgozzák fel.

11 Készítette: Tóth Györgyné Az évfolyam szintű tanulásszervezés a hagyományostól eltérő csoportalkotási módokat is lehetővé tesz, s így az egyéni fejlesztés szempontjából hatékonyan épülnek egymásra az alapkövetelményekhez kapcsolódó kötelező foglalkozások és az egyes részterületekhez kötődő, kutatást és alkotó tevékenységet biztosító választható programok.

12 Készítette: Tóth Györgyné Egy megvalósított témahét programja Társadalom ismeret témahét

13 1. nap – május 12. szerda Kezdés: két csoportban 1. csoport: találkozó 9:55-kor a Nemzeti Múzeum előtt; program: kutatási feladat. 2. csoport: találkozó 8:20-kor a Várban, a Szentháromság téren a szobornál; program: kutatási feladat. A kutatási feladat után a csoportok együtt térnek vissza az iskolába. 12:00–12:30 A témahét megnyitása (A/17) 12:30–13:00 Ebédszünet 13:00–15:00 Várjáték, lovagi torna (tornaház, nagyterem) Szükséges felszerelés: a testkultúra órán szokásos dolgok: váltóruha, váltócipő

14 2. nap – május 13. csütörtök Kezdés: ugyanaz, mint szerdán, de fordított csoportbeosztásban. 1. csoport: találkozó 9:55-kor a Nemzeti Múzeum előtt; program: kutatási feladat 2. csoport: találkozó 8:20-kor a Várban, a Szentháromság téren a szobornál; program: kutatási feladat A kutatási feladat után a csoportok együtt térnek vissza az iskolába. 12:00–13:30 Csoportfoglalkozások – az alkotóköri beosztás szerint; 13:30–14:00 Ebédszünet 14:00–15:15 Középkori zene- és hangszertörténet; énekek, táncok

15 3. nap – május 14. péntek 9:00–11:00 Csoportfoglalkozások – alkotóköri beosztás szerint 11:00–11:30 Szünet 11:30–13:00 Középkori vetélkedő (A/17 és A/19) (A szerda-csütörtöki kutatási feladatok szerinti bontásban; két csoportban) 13:00–13:30 Lakoma – közös ebéd 13:50–15:00 A témahét lezárása; az alkotókörök bemutatói

16 A témahét után mindenkinek három munkát kell benyújtania: 1. Budavári kutatólap (FIGYELEM! A munka csoportos, de a kutatólapot mindenkinek egyénileg kell egy kidolgozott, rendezett, végső változatban benyújtania) 2. Kutatólap a Nemzeti Múzeumban látott kiállítással kapcsolatban 3. Részletes napló a témahét eseményeiről, programjairól. A kidolgozást úgy készítsétek el, hogy a forma a középkort idézze! (Kódex-forma, iniciálé, írásmód, képek, illusztrációk.)

17 Készítette: Tóth Györgyné A tervezés feltételei Eredményt akkor várhatunk, ha abban az iskola minden tanulója és tanára részt vesz A témahéten a tanárok által tartott foglalkozások a tankönyvi anyaghoz nem feltétlenül kapcsolódnak, ám a szakjukhoz igen. Mindig egyetlen központi téma legyen A diákok lehetősége és feladata a felkínált foglalkozások közötti választás

18 Készítette: Tóth Györgyné Célszerű nemcsak az tantárgyi kereteket, de az osztálykereteket is fellazítani A diákok az ötlet kitalálásától a lezárt hét értékeléséig minden szakaszban vegyenek részt Tartalmilag szervesen épüljön be az iskola mindennapi „normál” működési életébe

19 Készítette: Tóth Györgyné Feladatunk legalább egy témahét beépítése a PP-be A megszervezése történhet évfolyamonként Az 1 hetes projektek is tekinthetők témahétnek, ha egy téma köré épült fel A színtér ne csak az iskola legyen (könyvtár, múzeum, sportlétesítmény, piac, üzem, mozi, stb. Egészséghét, Dózsa-hét, művészetek hete, természetvédelmi hét, iskolakutatás témahét, reneszánsz hét, ünnepek hete, és amit kidolgoztunk már

20 Készítette: Tóth Györgyné Projekt Olyan sajátos tanulásszervezés ez, melynek fókuszában valamilyen valóságos probléma, tennivaló, elvégzendő tevékenység áll. Jellemző, hogy a projekt végére a tanulócsoporttól olyan tárgyi vagy szellemi produktumot várunk el, mely a lehető legszélesebb vonatkozásban tárja fel az adott témát, gondolatkört.

21 Készítette: Tóth Györgyné A projektmódszer az ismeretekről az ismeretek megszerzésének folyamatára helyezi át a hangsúlyt, alkalmazása nagyfokú tanári rugalmasságot, figyelmet, ráérzést kíván. A tanítási projekt egyszerre komoly és játékosan könnyed. Komoly, mert valódi teljesítményt várunk el. Ugyanakkor játékos is, hiszen az ötletek, a lehetséges szokatlan megoldások egyedi gondolkodást, elméjük játékát kívánja meg.

22 Készítette: Tóth Györgyné Jellemzői Interdiszciplinaritás: egy témát különböző oldalról, különböző aspektusból dolgoz fel Átfogó módon gondolkodni képes tanárokat kíván Társas készségeket fejleszt Megszűnik a hagyományos pedagógus szerep

23 Készítette: Tóth Györgyné Fajtái Komplex: több tantárgyat, műveltségterületet magába foglaló, megszűnik a tantárgyi tagolódás Összetett: a tanítás szakaszban minden tantárgy ismeretanyagát egy adott téma köré építjük fel Egyszerű: egy tantárgyon belül megvalósított

24 Készítette: Tóth Györgyné Ember és társadalom műveltségterület elemei Történelem: az emberiség közös emlékezete Emberismeret: etika, az antropológia és a pszichológia alapfogalmainak, értelmezési kereteinek bemutatásával járul önismeretünk elmélyítéséhez Társadalomismeret: hozzásegít, hogy tájékozódni tudjunk saját korunk társadalmi, gazdasági és politikai jelenségei között

25 Kapcsolódás a TÁMOP 3.2.2 Területi együttműködések, társulások,hálózati tanulás programhoz Kedvezményezett: Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet Referencia intézmény program Készítette: Tóth Györgyné

26 Könyvekből és tekercsekből csak azt tanulja meg az ember, hogy bizonyos dolgokat meg lehet csinálni. A valódi tanulás megköveteli, hogy meg is tegye ezeket a dolgokat. Frank Herbert


Letölteni ppt "Új tanulásszervezési módszerek Dózsa György Általános Iskola."

Hasonló előadás


Google Hirdetések