Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TUDÁSBŐVÍTÉS SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2010. NOVEMBER 24-25. Veszprém Greksza Attila A beszerzésekre vonatkozó előírások a TÁMOP 2.4.3. pályázatokban.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TUDÁSBŐVÍTÉS SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2010. NOVEMBER 24-25. Veszprém Greksza Attila A beszerzésekre vonatkozó előírások a TÁMOP 2.4.3. pályázatokban."— Előadás másolata:

1 TUDÁSBŐVÍTÉS SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2010. NOVEMBER 24-25. Veszprém Greksza Attila A beszerzésekre vonatkozó előírások a TÁMOP 2.4.3. pályázatokban

2 8. Beszerzések  1. A támogatott projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában hatályos közbeszerzési törvény (2003. évi CXXIX. törvény) szabályai szerint kell eljárni.  Amennyiben a beszerzés értéke nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, abban az esetben is nyílt, diszkriminációmentes eljárás lefolytatása szükséges valamennyi beszerzés esetében (képző intézmény, eszközbeszerzés, külső szolgáltatások, stb.)

3 Értékhatárok: I..A közösségi eljárásrendben irányadó 2010. január 1-jétől 2010. december 31-éig a Kbt. IV. fejezete alkalmazásában (klasszikus ajánlatkérők): - árubeszerzés és szolgáltatás: 125.000.-euró (a korábbi 133.000 euró értékhatár helyett), melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 32 861 250 forint - árubeszerzés és szolgáltatás: 193.000.-euró (a korábbi 206.000 euró értékhatár helyett), melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 50 737 770 forint - építés: 4.845.000 euró (a korábbi 5.150.000 euró értékhatár helyett), melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 1 273 702 050 forint

4 Értékhatárok:  II. Nemzeti értékhatár  Az új egyszerű közbeszerzési eljárásokra 2010. január 1-jétől 2010. december 31-éig.   a Kbt. VI. fejezete alkalmazásában (a klasszikus ajánlatkérők egyszerű eljárásrend szerinti közbeszerzései) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 244. §-ának (1) bekezdése és a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 87. §-ának (1) bekezdése értelmében: - árubeszerzés esetében: 8 millió forint;  - építési beruházás esetében: 15 millió forint;  - építési koncesszió esetében: 100 millió forint;  - szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint;  - szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint;

5 …értékhatár alatt:  2. A támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételét követően kedvezményezett köteles a 16/2006 (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 20.§ - 22.§ szakaszaiban foglaltak szerint eljárni.  (ld. Külön fénymásolaton!!!)  3. Amennyiben a pályázó támogatásból megvalósuló beszerzése alapján nem tartozik a Kbt. hatálya alá, vagy a beszerzés becsült értéke nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, abban az esetben az alábbi szabályok alkalmazásával kell eljárnia (az értékek ÁFA nélkül értendők):

6 …..árajánlati eljárás:  A 150.000 Ft-nál kisebb értékű beszerzések számla bemutatása ellenében kifizethetők (a szerződésnek ez esetben is rendelkezésre kell állnia), ezen körben tehát nem kell ajánlatokat bekérni;  A 150.000 Ft és 1.500.000 Ft közötti értékű beszerzések esetén elegendő, ha a pályázó egy ajánlatot kér be;  1.500.000 Ft feletti értékű beszerzések esetében, a szolgáltató kiválasztásához legalább három árajánlatot kell bekérni.

7 …..árajánlati eljárás: Ajánlati kötöttség: Az árajánlat érvényességi ideje alatt az ajánlatkérő elfogadja az abban foglaltakat és ezt visszaigazolja, akkor ez már szerződésnek minősül! Az árajánlat kötelező erejű arra nézve, aki azt adta (ajánlati kötöttség). Meddig legyen érvényes? Lehetőleg az ütemtervben tervezett beszerzési határidőig.

8 …..árajánlati eljárás: A szolgáltató kiválasztására a pályázó a szerződés tárgya szerinti tevékenységi területen tapasztalattal rendelkező szolgáltatótól köteles egyidejűleg, írásban (e-mailben, faxon, vagy postai úton) árajánlatot kérni. Az ajánlattételre történő felkérésnek és a beérkezett ajánlatoknak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

9 …..árajánlati eljárás:  a) a feladat meghatározása olyan részletezettséggel, amely alapján szakmailag és pénzügyileg megalapozott ajánlat nyújtható be;  b) jelen útmutatóban foglaltakkal összhangban annak ismertetését, hogy mely feltételek fennállása esetén alkalmas az ajánlatot tevő szolgáltató a szerződés teljesítésére. Különös tekintettel a képzésekkel kapcsolatos azon követelményre, hogy a szolgáltatónak a támogatás (képzés) teljes időtartamára érvényes FAT által igazolt intézmény-akkreditációval kell rendelkeznie valamint a Munkaügyi Központ által kiadott regisztrációval;

10 …..árajánlat felépítése: Pl. 1., Ajánlatkérő/adó adatai 2., Mire vonatkozik az árajánlat? (tárgya) 3., Részletező rész (feltételek melletti!) a., áru vagy szolgáltatás megnevezése b., minősége (pl. I.,II., ill. III. osztály) Nem kell feltüntetni homogén tömegáruk és szolgáltatások esetén. c., mennyisége (vásárlási mennyiség) d., szállítási feltételek (paritás= ti. a szállítás költsége és kockázata) e., szállítási határidő (Nekünk fontos! --kockázat)

11 …..árajánlat felépítése: f., szállítás módja g., fizetési feltételek - fizetési eszköz (pl. HUF) - fizetési mód (pl. átutalás) h., fizetési határidő - előre fizetés (vigyázat! -- Nem lehetséges!) - átvételkor - utólag (pl. ütemezéssel – KOCKÁZAT!) i., egyéb feltételek (garancia,csereszavatosság) j., ÁR 4., Az árajánlat érvényességi idejének meghatározása. 5., Dátum, cégszerű aláírás, pecsét

12 …..árajánlati eljárás:  c) ajánlatok értékelésének szempontjai és módszere. (ld. a következő számításokat!)  A pályázó azzal a szolgáltatóval köt szerződést, amelyik az adott szolgáltatói piacon a legjobb ár- minőség (azonos szakmai tartalmú ajánlatok esetén a kedvezőbb áru) arányt ajánlja - kellő gondot fordítva az összeférhetetlenség elkerülésére -, az átláthatóság és a potenciális ajánlattevőkkel való egyenlő elbánás elveivel összhangban.

13 Az árajánlat értékelése: Ár összehasonlító értékelés: 1., Előfeltétel ellenőrzés: Minden indikálható (pontosan meghatározható) elemében körültekintően jártunk el az árajánlat kérésénél, vagyis az árajánlatok biztosan arra vonatkoznak, amire kértük. 2., Az ajánlattételi árakat felírjuk: MegnevezésBruttó ár (Ft)EgyebekMegjegyzés PGM Trade943.500nincs- FEFO854.150Plusz papír- 500 forint M-COPY822.000nincs- STAR COPY737.375nincs+ 175.000+ ÁFA

14 Az árajánlat értékelése: Ár összehasonlító értékelés: 3., Nézzük meg újra, valóban ugyanarra vonatkoznak-e? 4., Határozzuk meg az árcentrumot! (Ez a beérkezett árajánlatok átlagára, azaz itt 882.881 forint) 5., Határozzuk meg a beszerzés helyére érvényes szokásos piaci árat! (Ez egy intervallum, amely az árcentrumtól számított + 20% és -20% korlátokat képez. Az elv a Kbt. feltűnően magas és alacsony ellenszolgáltatás kategóriáival analóg!)

15 Az intervallum határai:: Ábrázolva: Magas: 1.059.457 forint felett (+20%) Árközép: 882.881 forint Alacsony: 706.305 forint alatt (-20%)

16 Az árajánlat értékelése: 6., Győztesnek kihirdetni azt lehet, amely a fenti intervallumhatárokon belül van (1) és az ide eső árajánlatok közül a legkedvezőbb, azaz a legolcsóbb (2). (A példában az M-COPY lenne a nyertes.) 7., Mindent dokumentálunk! Az értékelésről jegyzőkönyvet veszünk fel! Megjegyzés: Amennyiben nem a legalacsonyabbat választjuk, vagy a módszerben eltérünk, az indoklást igényel! NE TEGYÜK!

17 Az árajánlat értékelése: A komplex összehasonlító értékelés: 1., Előfeltétel ellenőrzés: Minden indikálható (pontosan meghatározható) elemében körültekintően jártunk el az árajánlat kérésénél, vagyis az árajánlatok biztosan arra vonatkoznak, amire kértük. 2., Az előzőekben leírt módon meghatározzuk a szokásos piaci árat: cégÁr (Ft) Op.rendszer perifériamemóriaháttértár FlashPC362.500 Win7 DVD-RW 1 Gbyte2000GB DUAL324.875 XP DVD-R 2 Gbyte3600 GB IDC508.613 Linux CD-RW 2 Gbyte3600 GB ITC309.650 Linux DVD-RW 2 Gbyte2000GB FEFO331.100 Win7 DVD-RW 1 Gbyte2000GB ALBA337.750 Win7 DVD-RW 1 Gbyte3600 GB

18 Az árajánlat értékelése: A komplex összehasonlító értékelés: 3., Árcentrum: 330.000 forint, Szokásos piaci ár : 264.000- 396.000 forint között. 4., Meghatározzuk a preferencia listánkat a súlyszámokkal: Súlyszámok: - ár 10 - operációs rendszer4 - periféria2 - memória5 - háttértár5

19 Az árajánlat értékelése: 5., Elvégezzük a számításokat (adott kategória helyezési száma x a súlyszámmal): cégÁr (Ft) Op.rendszer perifériamemóriaháttértár FlashPC 5x101x41x22x5 DUAL 2x103x42x21x5 IDCkiesett ITC 1x102x41x21x52x5 FEFO 3x101x41x22x5 ALBA 4x101x41x22x51x5 Összesen 76 pont 46 pont kiesett 35 pont 56 pont 61 pont Az ITC-t kell győztesnek tekinteni, hiszen ők tették az összességében legjobb ajánlatot! Megjegyzés: Természetesen a legalacsonyabb a legjobb!

20 …..árajánlati eljárás: A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetére meghatározott eljárás lefolytatását a helyszíni ellenőrzés során fenti eljárás dokumentációjának bemutatásával kell igazolni. A fenti eljárást valamennyi, az adott körbe tartozó (tehát amelyek esetében nem a Kbt. szerinti eljárást kell lefolytatni), részben vagy egészben támogatás terhére kötött beszerzési (szolgáltatási) szerződés megkötéséhez alkalmazni kell.

21 … és végül! Köszönöm a figyelmet! greksza@index,hu


Letölteni ppt "TUDÁSBŐVÍTÉS SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2010. NOVEMBER 24-25. Veszprém Greksza Attila A beszerzésekre vonatkozó előírások a TÁMOP 2.4.3. pályázatokban."

Hasonló előadás


Google Hirdetések