Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Oktatási és tanulmányi kérdések a Gazdaságtudományi Karon Dr. Csizmadia Tibor oktatási dékánhelyettes.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Oktatási és tanulmányi kérdések a Gazdaságtudományi Karon Dr. Csizmadia Tibor oktatási dékánhelyettes."— Előadás másolata:

1 Oktatási és tanulmányi kérdések a Gazdaságtudományi Karon Dr. Csizmadia Tibor oktatási dékánhelyettes

2 2015. 03. 31.2 Alapdokumentumok : Moodle Modelltanterv Eljárási Utasítások Egyetemi honlap Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat (Érv. 2010. aug.) Hallgatói Juttatási és térítési szabályzat: (Érv. 2010. aug.)

3 2015. 03. 31.3 Kreditrendszer Tárgyfelvétel (Neptun) - vizsgára jelentkezés Tárgyak kreditpontot érnek Nincs „merev” órarend - előfeltétel - rendszer Előfeltétel nem törölhető, párhuzamosan nem teljesíthető (eltörlése nem kérvényezhető) Megszerzendő kreditek száma: 120 180 210 Szakdolgozat - Diplomadolgozat

4 2015. 03. 31.4 Időbeosztás Szorgalmi időszak - 14 hét Vizsgaidőszak - legalább 25 munkanap Tanórák hossza: 45 perc („dupla” órák: 90 perc) Tanórák típusai: Előadások (vizsga) Szemináriumok (gyakorlati jegy) Laborgyakorlatok, tréningek Kötelező, kötelezően választható, (szabadon választható)

5 2015. 03. 31.5 Leckekönyv-aláírási feltétel Szorgalmi időszak végén Vizsgára bocsátás előfeltétele Aláírás megtagadás (Hiányzás: nappali tagozaton előírt óraszám 35%-a, levelező tagozaton 50%-a)

6 2015. 03. 31.6 Záróvizsga Komplex Záróvizsga tárgyak Vizsga Neptunban jelentkezni kell (vizsga előtti munkanap 12.00) Arcképes igazolvány - rendelkezésre állás Akadályoztatás esetén igazolás (5 munkanapon belül) Sikertelen vizsgák: a javítóvizsgák száma tantárgyanként félévente kettő (TVSz 22.§ (2)) Sikeresen teljesített vizsga javítása: ismétlővizsga tantárgyanként egy alkalommal, de két tárgyból második ismételtvizsga is tehető Megajánlott osztályzat: el kell fogadni!

7 2015. 03. 31.7 Általános információk -Kérvények kitöltése, leadása 1.„A” épület 102. szoba 2.Telefon: 4860-as mellék 3.E-mail: ivankatalin@gtk.uni-pannon.hu 4.GY.I.K. 5.GTK facebook oldal 6.GTK honlap - Blog Hallgatói Referens - Iván Katalin –

8 2015. 03. 31.8 KÉRELMEK / KÉRVÉNYEK Elektronikus formában Neptun rendszerben Szöveges kérvény + űrlap kitöltése - Oktatási Igazgatóságra leadni - oktatási dékánhelyettesnek címezve Átvételre TVSz. 10.§ ( Átjelentkezés más szakra legalább egy lezárt félév, min. 25 kreditpont, min. 3.0 átlag) Párhuzamos képzésre való felvételre TVSz. 12.§ Vendéghallgatói jogállás létesítéséhez TVSz. 6.§ Részismeretek megszerzésére hallgatói jogviszony létesítése TVSz. 7.§

9 2015. 03. 31.9 KÉRELMEK TÍPUSAI Fontosabb kérelmek: Tantárgyekvivalencia vizsgálat (KE) Kérelem kreditátvitelre (KK) Jogorvoslati kérelem (KJ) Kérelem félév passzíváltatására (BP) - (egymás után max. 2) Méltányossági kérelem (KM) - egyszer adható! Kedvezményes tanulmányi rend (KT) Átsorolási kérelem (ATSOROL) Kérelmek kezelésének rendje TVSz. 1. sz. melléklete (31. oldal) JUTTÉR 6. sz. melléklete (31. oldal)

10 2015. 03. 31.10 -A mintatanterv első félévének kötelező tárgyait az első 3 aktív félévben teljesíteni kell. (Tvsz. 9.§ (18)) -A meghatározott tanulmányi időszakok alatt a hallgató által megszerzendő minimális kreditértékeket a szakok tantervei tartalmazzák. (Tvsz. 9.§ (19)) A harmadik aktív félév végéig legalább 45 kreditpont teljesítése. -A képzési idő kétszeresének megfelelő aktív félév alatt a tantervben szereplő minden kötelező és kötelezően választható tárgyat teljesíteni kell. (Tvsz. 9.§ (20)) A hallgatói jogállást meg kell szüntetni

11 2015. 03. 31.11


Letölteni ppt "Oktatási és tanulmányi kérdések a Gazdaságtudományi Karon Dr. Csizmadia Tibor oktatási dékánhelyettes."

Hasonló előadás


Google Hirdetések