Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jegybeírás tanszéki, oktatói felületen

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jegybeírás tanszéki, oktatói felületen"— Előadás másolata:

1 Jegybeírás tanszéki, oktatói felületen

2 Jegybeírás tanszéki felületen

3 Szervezeti egység tárgyai
A tanszék tárgyait a könnyebb kezelhetőség érdekében célszerű szűréssel csak az aktuális félévére leszűkíteni a meghirdetett tárgyakra. A szűrések megjeleníthetők legördülő listában vagy beállítható alapértelmezettként, ekkor a menüre lépve azonnal végrehajtódik a szűrés. A felületen megjelenő információk (oszlopok) szerkeszthetők. A tárgy követelmény típusát érdemes a felületre kitenni, mert pl. a vizsgák kiírását csak vizsgával záródó tárgyakra megtenni.(oszlopszerkesztés, oszlopbeállítások mentése saját részre) A felületen megjelenő adatok sorba rendezhetők. Ha valamely oszlopnévre kattintunk, akkor az adatok rendeződnek az oszlop szerint. Még egy további oszlop szerint is rendezhetjük az adatokat, ha Shiftet (vagy felfelé nyílat) lenyomva tartjuk és így kattintunk egy másik oszlopra. A megjelenő tárgyak közül választunk a jegybeíráshoz.

4 Tárgy megjelenése mintatantervekben
A tárgy tárgykövetelménye megjeleníthető a mintatantervekben, amelyekben a tárgy szerepel. Amennyiben a tárgynak a mintatantervekben különböző a tárgykövetelménye, akkor a jegybeírás nehézségekbe ütközhet, ezért gondoskodni kell róla, hogy a tárgykövetelmények azonosak legyenek a tárgynál leírt tárgykövetelménnyel. Jelezni kell a kari adminisztrátornak, ha a mintatantervbe beemelt tárgy tárgykövetelménye nem egyezik meg a tárgynál megadott tárgykövetelménnyel. Javítani kell a hallgatók által felvett tárgyaknál is a tárgykövetelményt, a hallgató féléves sorában, ha különbözik a tárgyaknál leírtakhoz képest.

5 Tárgy kurzusai Ha a tárgy tárgykövetelménye vizsga, akkor a felületen megjelenő információkban a vizsgatípushoz értéket kell rendelni, mert különben a tárgy kurzusához nem tudunk vizsgaidőpontot felvenni.(írásbeli, szóbeli, írásbeli-szóbeli) Ha a tárgy tárgykövetelménye évközi jegy, de a vizsgaidőszakban is teljesíthető az évközi jegy, és a hallgatóknak időpontokra kell jelentkezni a pótláshoz, akkor az évközi jeggyel záródó tárgynál is meg kell adni vizsgatípust, hogy pótlási időpontokat tudjunk kiírni. A felületen a félév: 2006/07/2. A mező értéke tetszőlegesen választható legördülő listából. Az aktuális félévben célszerű csak a félévben meghirdetett kurzusokat megjelenítetni a felületen. A félév beállítás rögzítése a mező mellett található jobbra mutató nyílra kattintással lehetséges. Mindaddig megőrződik a választott félév, amíg nem változtatunk rajta, és rögzítjük az újat.

6 Oktató kurzushoz rendelése
A neptun.net rendszerben nem automatikusan látja az oktató az általa oktatott kurzusokat, vizsgákat oktatói jogosultsággal, így nem tud aláírást, jegyet rögzíteni a tárgyához és nem látja az órarendjét sem. A kurzusok létrehozása után a kurzusokat megjelölve, oktatót is kell rendelni a kurzushoz. Csoportosan is rendelhető oktató a kurzushoz, vizsgához, ha a kurzusokat megjelöljük, szerkeszt gomb megnyomása után oktató hozzárendelés gombbal oktatót választunk. Mentés gomb hatására a kurzusokhoz hozzárendelődik az oktató. A kurzus oktatóját választhatjuk a szervezeti egység oktatóiból, de lehet más, a rendszerben regisztrált alkalmazott is oktatója a kurzusnak. (A tárgy oktatójának szerepelni kell az alkalmazottak között, a szervezeti egységhez hozzá kell rendelni és rendelkeznie kell oktatói jogosultsággal is, hogy a rendszerbe belépve a hálózaton keresztül használni tudja a neptun rendszert. Az alkalmazottat regisztrálni és a szervezeti egységhez hozzárendelni a tanszéki adminisztrátor is tudja, jogosultság felvételéhez viszont, kari adminisztrátori jog szükséges.)

7 Kurzus hallgatói A kiválasztott kurzus hallgatói adatok között, a hallgató által felvett tárgy tárgykövetelménye is megjeleníthető a felületen oszlopszerkesztéssel. A tárgykövetelmény értékeire rendezve az adatokat láthatjuk, hogy van-e olyan hallgató, aki más tárgykövetelménnyel vette fel a tárgy kurzusát. Eredmények fülre lépve a hibás követelményekkel rendelkező hallgatók kijelölése után szerkeszt és mentés gombokkal csoportosan javíthatók a tárgykövetelmények. Nagyon fontos, hogy minden hallgatónak, aki a tárgy kurzusaira jár, azonos legyen a féléves adataiban a tárgy tárgykövetelménye.

8 Gyorsított jegybeírás I.
Gyorsított jegybeírással aláírást, évközi jegyet és vizsgajegyet is rögzíthet a tanszéki adminisztrátor. Ha a tárgy tárgykövetelménye vizsga, de a legördíthető ablakban lehet választani pl. vizsga és évközi jegy között, az azt jelenti, hogy van olyan hallgató a kurzuson, akinek a féléves sorában a tárgy évközi jeggyel zárul vizsga helyett. Ekkor vissza kell lépnünk a kurzus hallgatói menübe, eredmények fülre és csoportosan javítjuk a hibás tárgykövetelményt a hallgatói sorok kijelölésével és szerkeszt majd mentés gombok megnyomásával vizsgára állítjuk az értéket.

9 Gyorsított jegybeírás II.
Tárgykövetelmény vizsga. Vizsgajegy beírása csak aláírás megléte után lehetséges. Előbb a hallgatóknak aláírással kell rendelkezni a tárgyból, csak azután lehet vizsgajegyet rögzíteni. Aláírás bevitele csoportosan és egyenként is elvégezhető. Aláírás beviteléhez a bejegyzés típusát kell először „Aláírás”-ra állítani, ezután lehet a kódkészletből az aláíráshoz tartozó értékek közül választani. Csoportosan kétféleképpen vihető fel aláírás. Minden hallgatót pipával látunk el, aki aláírást kap(jobb gomb, mindent kijelöl menü, ha az összes hallgató kap aláírást), kiegészítjük az adatokat az érdemjegy: Aláírva értékkel, a bejegyzés dátumával és az oktatóval, majd jegybeírás gombra kattintunk. Beállítjuk a bejegyzés típusát, dátumát és oktatóját, majd minden hallgatónál egyenként választunk az aláírás típusú bejegyzéshez tartozó kódkészletből, végül megnyomjuk a jegybeírás gombot. Míg az első esetben minden kiválasztott hallgatónak azonos értékű beírás regisztrálódik, addig a második esetben vegyesen írhatók be a hallgatókhoz aláírva és aláírás megtagadva bejegyzések a jegybeírással. Új bejegyzés felvitele lehetséges a felületen. Ha már rendelkezik aláírással a hallgató, akkor újabb aláírás felvitelét hibaként jelzi a rendszer a visszaigazolás ablakban. FONTOS!! Az aláírás dátuma legalább egy nappal régebbi kell legyen, mint a vizsga dátuma, mert az átlagszámításnál, oklevélmelléklet nyomtatásnál az óra,percet a rendszer nem veszi figyelembe.

10 Gyorsított jegybeírás III.
Az aláírás bevitele után a tanszéki adminisztrátor a gyorsított jegybeírás felületen vizsgajegyeket is rögzíthet a hallgatóknak, DE NEM TANÁCSOS itt vizsgajegyet bevinni. Évközi jegy beírása ezen a felületen történik. Tárgykövetelmény: Évközi jegy minden hallgatónál. Jegybeírás lehet egyenként és csoportosan is. Évközi jegy esetében aláírást NEM kell és nem is lehet rögzíteni a hallgatók féléves soraiba. A csoportos jegybeírást célszerű hallgatónként választva a különböző jegyeket rögzíteni, mert jobban követhető, mintha azonos jegyeket vinnénk be csoportosan a hallgatóknak. Kitöltendő mezők: a bejegyzés dátuma, oktató, majd hallgatónként a jegyek választással a legördülő menüből és végül megnyomjuk a jegybeírás gombot az eredmények rögzítéséhez. !! Ha vizsgajegyet, kurzusok/gyorsított jegybeírással menüben írunk be és nem a kurzus vizsgái/gyorsított jegybeírás menüben , akkor a hallgató vizsgaeredményeinél nem fog látszani a bevitt eredmény, a hallgató indexébe azonban regisztrálásra kerül. Vizsgajegyet és annak módosítását a kurzus vizsgái/ gyorsított jegybeírás menüben KELL rögzíteni!!

11 Beírt évközi jegy javítása
Korábban hibásan beírt évközi jegy módosítása egyenként történik. A hibásan bevitt hallgatói sorra állunk és szerkeszt gombbal az aktív felületen a korábbi bejegyzések fülön az hibás értéket javítjuk, majd mentés gombbal, a jó értéket elmenthetjük. Frissítés gomb megnyomása után a változtatott érték megjelenik a felületen.

12 Kurzus vizsgái Oktató hozzárendelése kurzus vizsgáihoz elengedhetetlen, ha a vizsgajegyeket a kurzus oktatója, mint vizsgáztató írja be. Neptun.Net rendszerben nem automatikus jelenleg, hogy kurzus oktatója vizsgáztató is lehet egy személyben. Oktató választható a szervezeti egység oktatói közül és a teljes alkalmazotti állományból is. Csoportosan is hozzárendelhetünk utólag a vizsgaalkalmakhoz az oktató(k)at a vizsgaalkalmak megjelölésével, majd szerkeszt gomb megnyomása után oktató kiválasztásával és mentés gombbal. Ha a hozzárendelés megtörtént, akkor az oktató azonnal látja a saját vizsgaalkalmai között az újonnan hozzárendelt időpontot.

13 Gyorsított vizsgajegy beírás
Kurzus vizsgái, gyorsított vizsgajegy beírás felületen történő jegybeírás megegyezik a korábban kurzus hallgatói/ gyorsított jegybeírásnál leírtakkal. Vizsgákhoz tartozó gyorsított jegybeírás fülön csak vizsgajegy rögzíthető. Vizsgajegy beírása előtt ellenőrizni kell az aláírás meglétét, ez jól látszik a felületen is. Aláírás típusú bejegyzést a jegybeírás gombbal visszautasít a rendszer. (Aláírást és évközi jegyet csak a kurzusokhoz tartozó gyorsított jegybeírás fülön írhatunk be). A felületen megjelenő pipák állítása KÖTELEZŐ, ha a hallgató nem jelent meg a vizsgán és beszámít a hiányzás. Jegybeírás gombbal ez az információ is elmentődik a hallgatókhoz. (Nem jelent meg és beszámít együttesen jelentik, hogy a hallgató vétkes. A nem jelent meg pipált és a beszámít be pipa nélkül jelenti, hogy a hallgató jelezte, hogy nem kíván vizsgázni.)(A vizsgajeggyel rendelkező hallgatóknál a pipáknak nincs jelentősége.)

14 Jegybeírás web-en

15 Aktuális félév kurzusai
Oktató a rendszerbe belépve azokat kurzusokat látja, amelyekhez hozzá lett rendelve. Ha az oktató az aktuális félévben általa oktatott tárgyait akarja csak látni, akkor a félévek legördülő menüből választva a mehet gomb megnyomására megjelenítheti azt.

16 Oktatott kurzusok Az oktatott kurzusok adatai és hallgatói is megtekinthetők. A kurzus hallgatóiról és a hallgatóik eredményeiről lista készíthető a kurzus hallgatói szövegre kattintással.

17 Kurzus hallgatók, vizsgajelentkezés engedélyezése
Az oktató kurzusonként engedélyezheti vagy letilthatja a hallgató vizsgára jelentkezését a vizsgára jelentkezhet pipák kitöltésével majd vizsgajelentkezés engedélyezés mentés gomb megnyomásával. Ha a legfelső négyzetbe teszünk pipát, az minden hallgató számára lehetővé teszi mentés után a vizsgajelentkezést időszaktól függően. Ha először a vizsgára jelentkezhet pipát állítjuk, akkor minden hallgatóhoz bekerül a pipa. Ezután egyenként kiszedjük a letiltott hallgatók soraiból a pipát, akkor a vizsgára jelentkezés mentéssel engedélyezése gomb megnyomásával minden hallgatóhoz bekerül a megfelelő érték.

18 Jegybeírás lépései Jegybeírás menüben az oktató egyenként „jegybeírás” vagy csoportosan „csoportos jegybeírás” tud a hallgatóknak aláírást és érdemjegyet rögzíteni a vastagon szedett szövegre kattintva. A vizsgajeggyel záródó tárgyaknál az aláírást csoportosan is lehet rögzíteni a „csoportos jegybeírás” szövegre kattintás hatására megjelenő következő felületen.

19 Jegyek beállítása hallgatónként
Félévközi jegyek rögzítése a csoportos jegybeírás felületen történhet, azonos jegyekre csoportosítva, így lehet hallgatónként is rögzíteni a jegyeket egymás után. A jegyek beírása gombra kattintással egy lépésben az összes hallgatónak felvihetjük a féléves adataiba az eredményét. A jegyek beállítása hallgatónként lehetőséget választva, az ABC-be rendezett hallgatóknak egymás után vihető be a hallgató teljesítménye. Megajánlott jegyek bevitele is történhet egyenként és csoportosan is. Megajánlott pipát beállítva az összes felvitt jegy megajánlott lesz. Megajánlott jegyet a hallgató elfogadhatja vagy elutasíthatja. Csak akkor tud a hallgató vizsgára jelentkezni, ha a megajánlott jegyét elutasította.

20 Csoportos jegybeírás visszajelzése
A jegyek beírása gomb hatására visszajelzésként megjelenik felületen a hallgatói névsor a sikeres jegybeírásnál, ami lehet aláírás vagy évközi jegy.

21 Jegyek beállítása csoportosan
A jegyek beállítása csoportosan egy másik lehetőség a jegyek bevitelére. Ha az összes 2, 3, 4, 5 jegyeket szerzett hallgatókat jegyenként válogatjuk csoportba és így rögzítjük az eredményeket. Ebben az esetben a jegyek beállítása csoportosan után a beírandó jegyet is meg kell adni (közepes), majd kijelöljük az összes 3-s érdemjegyet szerzett hallgatót, és a végén megnyomjuk a jegyek beírása gombot. Ekkor az általunk megjelölt hallgatók féléves adatában megjelenik a közepes érdemjegy. A visszaigazolásban a pipával ellátott hallgatók jelennek meg felsorolás szerűen.

22 Aláírás bevitele csoportosan
Csoportos jegybeírás menüpontban azonos jegy bevitelének számít az aláírás bevitele is. Ekkor a jegy típusa : aláírás, a jegyek beállítása csoportosan-t választjuk, majd kijelöljük a kiválasztással az összes hallgatót, vagy hallgatói soronként pipáljuk az aláírást szerzett hallgatókat. A kiválasztás végén jegyek beírása gomb hatására az aláírás bejegyzés bekerül a hallgatók indexadataiba. !!Figyelem!! A hallgatók aláírásának dátuma nem egyezhet meg a vizsgadátummal!! A rendszer automatikusan az aznapi dátumot kínálja fel, amit módosítani kell az aláírás dátumára.

23 Jegybeírás egyedi Egyedi jegybeírás esetén új jegy felvitele és a kiválasztott sor törlése lehetséges. A felvitt adat módosítása törléssel és újra felvitellel történik. Az új jegy felvitele az adatok kitöltése után a mentés gomb megnyomásával valósul meg.

24 Vizsgák, jegybeírás A vizsgák, jegybeírás menüben csak vizsgajegyeket lehet rögzíteni egyesével vagy csoportosan. Kiválasztjuk a vizsgaalkalmat a tárgy kurzusából, majd a jegybeírásra kattintva megjelennek a vizsga napján vizsgára jelentkezett hallgatók.

25 Vizsgajegyek beírása vizsgalapról
A vizsgalapról ABC-ben rendezve a hallgatókat, egyesével rögzíthetők a hallgatók eredménye vagy a megjegyzések a hallgatóval kapcsolatban.(pipák) Azoknak a hallgatóknak, akik vizsgajegyet szereztek, a legördülő eredményekből kell kiválasztani és léphetünk a következő hallgatóra, Azok a hallgatók, akik nem jelentek meg valamilyen okból a vizsgán, a 3 oszlopnak megfelelően lehet a pipákat elhelyezni, a végén jegyek elmentése gombbal a bevitt információk rögzülnek a hallgatókhoz. Vizsgajegyek beírása felületen NEM lehet aláírást rögzíteni, mert vizsgajegyet vár a rendszer. Ha mégis aláírás típusú jegybevitel történik, akkor a következő jegyfelvitelnél az aláírás felülíródik a jeggyel, módosításként érzékeli a rendszer, és nem ellenőrzi, hogy a hallgatónak már volt-e korábban aláírása a tárgyból. Aláírás bevitele a felületről azt a hibát is eredményezheti, hogy a hallgatónak pl. 2 aláírása lesz, de vizsgajegye egy sem, vagy aláírás nélkül lehet jegyet rögzíteni a hallgatónak. A képernyőn nem látszik, hogy a hallgatónak van aláírása már vagy még nincs, a nyomtatot vizsgalap alapján kell a jegyeket beírni azoknak a hallgatóknak, akiknek a vizsgalapon már van aláírása. Az a hallgató, aki nem rendelkezik aláírással, a kurzusok/ jegybeírás menü alatt kell előbb az aláírást rögzíteni, utána lehet a vizsgajegyet a vizsgaalkalmon beírni. 4. Pipák állítása nagyon fontos a hallgatók fizetési kötelezettsége szempontjából. Nem jelent meg pipa önmagában azt jelent, hogy a hallgató nem jelzett, de nem jött el a vizsgára. A nem jelent meg és igazolt távollét pipa együtt akkor szükséges, ha a hallgató jelezte, hogy nem tud vizsgázni. 5.Töröl oszlopban a hibásan bevitt jegy törölhető a kiválasztottak törlése gombbal. 6. A képernyőn megjelenő hallgatók közül néhánynak lehet már jegye a felületen. Ez azt jelenti, hogy már a vizsgaalkalmon a vizsga napján szerzett jegyek közül néhányat beírtunk. Ha ezeknek a hallgatóknak is állítunk be újabb jegyet, akkor felülíródik a régi az új jeggyel.

26 Vizsgaeredmény bevitel visszaigazolás
A képernyőn jól látható, hogy kinek nem lehetett vizsgajegyet rögzíteni, mert nem volt aláírása a tárgyból, és kiknek került be érdemjegy a tárgyból a féléves adataiba..


Letölteni ppt "Jegybeírás tanszéki, oktatói felületen"

Hasonló előadás


Google Hirdetések