Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A hitelintézet prudens működésének szabályozása. 79. § (1) A hitelintézet a prudens működésre vonatkozó előírások betartásával úgy köteles a rábízott.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A hitelintézet prudens működésének szabályozása. 79. § (1) A hitelintézet a prudens működésre vonatkozó előírások betartásával úgy köteles a rábízott."— Előadás másolata:

1 A hitelintézet prudens működésének szabályozása

2 79. § (1) A hitelintézet a prudens működésre vonatkozó előírások betartásával úgy köteles a rábízott idegen és saját forrásokkal gazdálkodni, hogy folyamatosan fenntartsa azonnali fizetőképességét (likviditását) és mindenkori fizetőképességét (szolvenciáját). (2) A hitelintézet - a mindenkori fizetőképesség (szolvencia) fenntartása és a kötelezettségek teljesíthetősége érdekében - az általa végzett tevékenység kockázatának fedezetét mindenkor biztosító megfelelő nagyságú szavatoló tőkével rendelkezik.

3 Általános tartalékképzés A hitelintézetnek az adózás utáni eredményből az osztalék, ill. a részesedés kifizetése előtt általános tartalékot kell képeznie Az általános tartalék mértéke a tárgyévi adózott eredmény 10 százaléka. Ha az adózott eredmény negatív, akkor a rendelkezésre álló tartalékot kell felhasználni legfeljebb a veszteség összegéig.

4 Az általános tartalékot olyan veszteségek rendezésére használhatják fel, amit az elszámolt értékvesztések és a felhasznált egyedi és általános kockázati céltartalékok sem fednek le.

5 A szavatoló tőke Minden hitelintézetnek az általa végzett hitelintézeti tevékenység kockázatának megfelelő nagyságú szavatoló tőkével kell rendelkeznie. Három elemből tevődik össze:  Az alapvető tőkeelemekből  A járulékos tőkeelemekből  A kiegészítő tőkeelemekből

6 A szavatoló tőke meghatározása 1.Jegyzett tőke 2.Tőketartalék 3.Lekötött tartalék 4.Általános tartalék 5.Általános kockázati tartalék ( kieg.) 6.Eredménytartalék, ha pozitív 7.Mérleg szerinti eredmény, ha pozitív 8.Alapvető kölcsöntőke 9.Alapvető tőkeelemek pozitív összetevői(1-8)

7 10.Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 11.Immateriális javak értéke 12.Osztalékelsőbbségi részvények névértéke 13.Eredménytartalék, ha negatív 14.Mérleg szerinti eredmény, ha negatív 15.Kockázati céltartalék és az értékvesztés hiányának összege 16.Az alapvető kölcsöntőkének a figyelembe nem vehető összege

8 17.A kereskedési könyvben nyilvántartott, jelentős veszteséget okozó értékelési korrekciók 18.A visszavásárolt saját részvények könyv szerinti értéke 19.Az alapvető tőkeelemek negatív összetevői 20.Az alapvető tőkeelemek összesen ( 9-19) 21.Osztalékelsőbbségi részvények befizetett névértéke 22.Értékelési tartalék 23.Alárendelt kölcsöntőke

9 24.Járulékos kölcsöntőke 25.Az alapvető kölcsöntőkének az alapvető tőkeelemekben figyelembe nem vehető része 26.Értékvesztés és kockázati céltartalék képzés pozitív összegének értéke 27.Alárendelt kölcsöntőke figyelembe nem vehető része ( - ) 28.Járulékos tőkeelemek (21-27) 29.Kiegészítő tőke 30.Szavatoló tőke ( 20+28+29)

10 Az alapvető tőkeelemeknek összegének mindig meg kell haladnia a járulékos tőkeelemek összegét. Az alapvető tőkeelemek a hitelintézetnél szinte korlátozás nélkül figyelembe vehetők. A járulékos tőkeelemek csak korlátozottan képezhetik a szavatoló tőkét.

11 Tőkemegfelelés A hitelintézetnek nem csak a megalakulásakor, hanem a folyamatos működés során is meghatározott nagyságú „saját tőkével” ( szavatoló tőkével) kell rendelkeznie. Az Európai Parlament 2006. június 14-én fogadta el az új tőkekövetelmény szabályozását tartalmazó direktíva tervezetét. Bázeli

12 Három kockázati területre kell meghatározni Hitelezési kockázat tőkekövetelményét A piaci kockázat tőkekövetelményét A működési kockázat tőkekövetelményét

13 Hitelezési kockázat tőkekövetelménye Képlet: a = (b x 8 ) / 100 a = hitelezési kockázat tőkekövetelménye b = a hitelezésikockázat – mérséklés mértékével csökkentett kockázattal súlyozott kitettségi érték

14 Kitettség: eszköz, vagy olyan mérlegen kívüli kötelezettség, amelyből eszköz keletkezik. Hitelezésikockázat- mérséklés : hitelintézet által alkalmazott eljárás a hitelintézet kitettségeivel összefüggő hitelkockázatok csökkentésére.

15 A hitelintézet tőkemegfelelése, amely a hitelintézet szavatoló tőkéjének és korrigált mérlegfőösszegének egymáshoz viszonyított értékével, a súlyozott eszközkockázati arányszámmal (fizetőképességi mutató) fejezhető ki. Ez az arányszám valójában azt mutatja, hogy a hitelintézet fedezetet biztosító vagyonának hányszorosát helyezheti ki. A hitelintézeteknek (és leányvállalataival együtt) legalább 8%-os fizetőképességi mutatót

16 Működési kockázat tőkekövetelménye A hitelintézetnek a nem megfelelő belső folyamatok és rendszerek, külső események, vagy a személyek nem megfelelő feladatellátása felmerülő,….eredményét és szavatoló tőkéjét érintő működési kockázatainak fedezetére megfelelő tőkével kell rendelkeznie.

17 Alapmutató módszer Az irányadó mutatót az eredmény - - kimutatás adataiból számítják. Hároméves számtani átlagot számolnak. A működési kockázat tőkekövetelménye az irányadó mutató értékének 15 %-a.

18 Sztenderdizált módszer A felsorolt üzletágak súlyozott irányadó mutatóinak összege. Vállalati pénzügyek: 18 % Kereskedési és értékesítési tevékenység:18% Lakossági közvetítői tevékenység: 12 % Kereskedelmi banki tevékenység: 15 % Lakossági banki tevékenység: 12 % Fizetési és elszámolási tevékenység: 18 % Ügynöki tevékenység: 15 % Vagyonkezelési tevékenység: 12 %

19 Fejlett mérési módszer A hitelintézet belső szabályzataiban rögzített módon kerül meghatározásra a működési kockázati tőkekövetelmény. Feltétel: Belső ellenőr vagy külső könyvvizsgáló felülvizsgálta és megfelelőnek találta, és annak alkalmazását a Felügyelet jóváhagyta.

20 Folyamatos fizetőképesség fenntartása A hitelintézet folyamatosan köteles biztosítani Fizetőképességét, Követelési és tartozásai lejárati időpontjának, valamint Eszközeinek és kötelezettségeinek összhangját, figyelembe véve tevékenységének jellegét, terjedelmét és kockázatait is.


Letölteni ppt "A hitelintézet prudens működésének szabályozása. 79. § (1) A hitelintézet a prudens működésre vonatkozó előírások betartásával úgy köteles a rábízott."

Hasonló előadás


Google Hirdetések