Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közép-Dunántúli Régió Székesfehérvár, 2006.08.30. Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közép-Dunántúli Régió Székesfehérvár, 2006.08.30. Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program."— Előadás másolata:

1 Közép-Dunántúli Régió Székesfehérvár, 2006.08.30. Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program

2 A jövőkép elérését szolgáló középtávú stratégiai fejlesztési cél, hogy a Közép-Dunántúli Régió a gazdasági-társadalmi innováció, az állandó megújulás elemeinek hatékony alkalmazásával a magyar régiók közötti kiváló gazdasági helyzetét és jövedelem-termelő képességét megőrizze 1. Innovatív és versenyképes gazdasági környezet kialakítása 2. A régió turisztikai potenciáljának gazdagítása 3. Regionális kohézió erősítése infrastrukturális beruházásokon keresztül 4. Fenntartható életminőség megteremtése Közép-Dunántúli Régió Speci- fikus célok Straté- giai főcél A Közép-dunántúli Régió hosszú távú jövőképe, hogy az innovatív megoldások régiójává váljon; olyan figyelemfelkeltő térséggé, amely belső adottságai hatékony hasznosításával folyamatosan növeli versenyképességét, és elismert szerepet tölt be Magyarország modernizációjában Jövőkép

3 KDROP prioritásainak kapcsolata az ágazati OP-khez Prioritások Regionális gazdaság- fejlesztés Regionális turizmus- fejlesztés Kohéziót segítő infrastr. fejlesztés a Közép-Dunántúlon Fejl. a kiegyensúlyo zo tt környezet- használatért Gazdaság- fejlesztés Turizmus- fejlesztés HEF fejlesztés Település- fejlesztés Környezet- fejlesztés Közlekedés- fejlesztés Kap- csolat a jelen- legi OP-kal VEGOP, esetleg ÚMVST vidéki mikrovállal kozások KÖZOP esetleg részben KOP HIOP, Infrastr. EMEROP ESZA típ. Fejl. IGOP E-közig esetleg ÚMVST falusi turizmus KOP Témakör Közép-Dunántúli Régió

4 Provizórikus KD-ROP forrásmegosztás Fejlesztési terület Részesedési arány (%) Összes forrás (Mrd Ft) 1 évre jutó átlagos forrás (Mrd Ft) I.prioritás: Gazdaságfejlesztés 16 21,44 49,58 ~3,06 ~7,08 II.prioritás: Turizmusfejlesztés 21 28,14~4,02 III. prioritás: Kohézió  Humán infrastruktúra fejlesztés  Települési infrastruktúrafejlesztés  Közlekedésfejlesztés 8 18 44 10,72 24,12 58,96 ~1,53 ~3,45 ~8,42 IV.prioritás:Környezetvéde lem és energetika 15 20,1 ~2,87 V. prioritás TA 44 5,36 ~765,7 millió Összesen 100 134 ~19,14 Pesszimista változat, 2006. augusztus

5 1.1. A régió gazdasági vonzerejének növelése 1.2. Gazdasági integrációk támogatása 1.3 A vállalkozások ált.versenyképess égi hátterének erősítése 1.4. A gazdaság innovációs miliőjének javítása 1.5 A képzési rendszer fejlesztése - Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása - Repülőtér logisztikai funkciójához kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés - A vállalkozásokat támogató szolgáltatói háttér fejlesztése - A regionális és helyi befektetések vonzását segítő szolgáltatások hatékonyságának növelése - Beszállítói integrációk erősítése - Vállalkozói alapú stratégiai együttműködé- sek, hálózatok létrejöttének, fejlődésének ösztönzése - - Általános vállalkozói telephelyi infrastruktúra- fejlesztés - Vállalkozások termelési eszközeinek fejlesztése, technológiai színvonalának emelése - Vállalkozói kultúra és ismeretek fejlesztése - Kísérleti fejlesztések támogatása - Innovációs menedzsment szolgáltatások fejlesztése - A gazdaság igényeihez igazodó képzési rendszer kialakítása, speciális képzések támogatása Közép-Dunántúli Régió Beavatkozási területek és fejlesztési eszközök – I. prioritás

6 2.1. A turisztikai kínálat és fogadókészség minőségi fejlesztése 2.2. A turizmus marketingjének erősítése -Kiemelt vonzerő- és termékfejlesztések támogatása -Integrált vonzerő- és termékfejlesztések támogatása - Turisztikai vállalkozások és a szabadidő- gazdaság szolgáltatásainak infrastrukturális, szerkezeti és minőségi fejlesztése - Vízi közlekedés fejlesztése -Térségi és helyi turisztikai intézmények, együttműködési rendszerek és a turisztikai beruházás-ösztönző tevékenység fejlesztése -Integrált térségi és helyi turisztikai információs rendszerek fejlesztése - A térségi és helyi idegenforgalmi marketing hatékonyságának javítása Közép-Dunántúli Régió Beavatkozási területek és fejlesztési eszközök – II. prioritás

7 3.1. A foglalkoztatás növelése, a humán szférába történő beruházások ösztönzése 3.2. Az alapfokú oktatási és egyéb gyermekellát ási rendszerek fejlesztése 3.3. Az egészségügyi és szociális ellátórendszer fejlesztése, hatékonyságának növelése 3.4. A települési funkciók és települési környezet bővítése, korszerűsítése 3.5. Az elérhetőség fejlesztése - Helyi foglalkoztatási kezdeményezése k támogatása - A bölcsődei- óvodai ellátás és az alapfokú oktatás Infrastruktu- rális fejlesztése - Kistérségi szinten elérhető egészségügyi és szociális szolgáltatások - Prevenciót előtérbe helyező minőségi szolgáltatások - Közcélú településfejlesztés - Ipari tevékenységgel jellemezhető településrészekhez kapcsolódó fejlesztések - Örökségvezérelt településfejlesztés - A települési környezet fejlesztése - Intézményfejlesztés - Térségi jelentőségű közutak fejlesztése - Belterületi utak fejlesztése - Kerékpárút hálózat fejlesztése - Közösségi közlekedési formák modális és elővárosi fejlesztése - Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése Közép-Dunántúli Régió Beavatkozási területek és fejlesztési eszközök – III. prioritás

8 4.1 Környezeti állapot javítása, környezettudatos fejlesztés 4.2. Megújuló energiaforrások és alternatív energiák hasznosításának növelése - Hulladékgazdálkodás fejlesztése - Szennyvízelvezetés és kezelés fejlesztése - Megújuló és alternatív energiaforrások komplex hasznosítása közösségi rendszerekben Közép-Dunántúli Régió Beavatkozási területek és fejlesztési eszközök - IV. prioritás

9 ESEMÉNYEK A KÖZELJÖVŐBEN KDROP partnerségi egyeztetés 2006. szeptember 20.: Kormány első olvasatban tárgyalja a ROP-okat 2006. szeptember 21.: KDROP bemutatása NFT HJ Tanácsadók részére 2006. szeptember 25.: KDROP partnerségi konferencia Társadalmasítás az interneten keresztül folyamatos! Közép-Dunántúli Régió

10 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE 2007-2013 FEJLESZTÉSI PROJEKTEK

11 I. A MEGYÉT ÉRINTŐ KIEMELT FEJLESZTÉSI PROJEKTEK 1.Autópálya fejlesztés  10. sz. főút Dorog – Piliscsév között (Autópálya tv.)  A Helsinki V/C. folyosó hiányzó elemei kiépítésének előkészítése (beleértve az Esztergomi új Duna hidat) 2. 11,5 tonnás burkolat megerősítés  81. sz. főút 11,5 tonnás burkolat megerősítése 3. Nemzeti Útkorszerűsítési Program  1. sz. főút Tatabánya autópálya csomópont – Vértesszőlős - Tata elkerülés  13. sz. főút Komárom Nagy Duna-híd  1 sz. főút Komárom déli elkerülés I. ütem 1-13. sz. főutak között  1 sz. főút Komárom déli elkerülés II. ütem  81. sz. főút Kisbér északkeleti elkerülés  8119. j. önkormányzati út Környe északi elkerülés

12 4. Vasút, légi- vízi közlekedés fejlesztése az elérhetőség javításáért  Budapest-környéki elővárosi vasútvonalak fejlesztése (N+2 projekt) 5. Környezetvédelem  Tatai Öreg-tó rekonstrukciója a feliszapolódás miatt (Öreg-tó – Által-ér projekt)  12 bakonyaljai település térségi szennyvízcsatornázásának megoldása (2015-ig történő megvalósítással)  Duna-Vértes-köze regionális hulladékgazdálkodási rendszer 6. Egészségügyi fejlesztés  Tatabánya, Szent Borbála Kórház új pavilon építése 7. Oktatás, iskolák fejlesztése  Iskolafejlesztésre a megye döntése alapján (ROP-on keresztül) felhasználható összeg 10 Mrd Ft; központi pályázati kiírás alapján felhasználható megyei keret 6,2 Mrd Ft, összesen 15-20 iskola felújítását teszi lehetővé Konkrét fejlesztési projekt: - Oktatási és kulturális közintézmények, épületgépészeti és elektronikai felújítása Tatabányán, Dorogon, stb.

13 8. Turisztikai fejlesztések  Komárom, Monostori Erőd Hadkultúra Központ fejlesztése  Kereskedelmi szállásférőhely bővítése  falusi/bor/lovas/kerékpáros turizmus 9. Duna program  Duna árvízvédelmi projekt (Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Pest és Tolna megye együttesen 16,4 Mrd Ft; előkészítési támogatásban részesült N+2 projekt)  Kikötők fejlesztése (jacht, csónak) – Duna program megvalósítása (ökoturizmus, jacht- illetve csónakkikötők); Bács-Kiskun, Baranya, Fejér, Gy-M-S, Komárom-Esztergom, Pest, Tolna megye együttesen 6,0 Mrd Ft  Ökoturizmus: Szigetköz, Dunakanyar, Ráckevei-Soroksári Duna, Baja, Gyulaj – Duna program megvalósítása (ökoturizmus, jacht- illetve csónakkikötők); Bács-Kiskun, Baranya, Fejér, Gy-M-S, Komárom-Esztergom, Pest, Tolna megye együttesen 12,0 Mrd Ft 10. Városfejlesztés  Tata – a vár és a középkori eredetű városrészek rehabilitációja

14 II. A MEGYE TOVÁBBI FEJLESZTÉSI PROJEKT TERVEI, AMELYEKRE PÁLYÁZNI SZÁNDÉKOZIK 1.Barnamezős területek rehabilitációja (Oroszlány, Dorog) 2.Tatabánya városközpont felújítás 3.Többfunkciós művelődési központ Komáromban és Tatán 4.Tatai Öreg-tó és az Által-ér vízgyűjtő területének rehabilitációja 5.Tatabánya déli elkerülő út

15 Köszönöm a figyelmet!

16 Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség SZÉKESFEHÉRVÁR Rákóczi u. 25. Tel.: 22 / 513 – 370 Fax: 22/ 312 – 340 E-mail: info@kdrfu.hu info@kdrfu.hu Web: www.kdrfu.hu Közép-Dunántúli Régió


Letölteni ppt "Közép-Dunántúli Régió Székesfehérvár, 2006.08.30. Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program."

Hasonló előadás


Google Hirdetések