Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

CSOPORTOS TEHETSÉGSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA TÁMOP 3-4-5 TEHETSÉGHIDAK PROGRAM – KITERJESZTÉS SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI FELKÉSZÍTŐ NAP 2015. JANUÁR 3. Szántó.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "CSOPORTOS TEHETSÉGSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA TÁMOP 3-4-5 TEHETSÉGHIDAK PROGRAM – KITERJESZTÉS SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI FELKÉSZÍTŐ NAP 2015. JANUÁR 3. Szántó."— Előadás másolata:

1 CSOPORTOS TEHETSÉGSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA TÁMOP TEHETSÉGHIDAK PROGRAM – KITERJESZTÉS SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI FELKÉSZÍTŐ NAP JANUÁR 3. Szántó Judit alprojektvezető Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

2 Csoportos tehetségsegítő programok Egy darab „A” csomag kötelező tevékenységei: Egy darab „B” csomag kötelező tevékenységei: o Versenyfelkészítő szakkörök megvalósítása és o Gazdagító programpárok megvalósítása és o További tanórán kívüli tevékenységek megvalósítása Igényelhető támogatás: maximum forint Igényelhető támogatás: maximum forint Akkreditált és akkreditált kiváló Tehetségpontok, kivéve óvodák 1 VAGY 2 darab „A” csomagra tud pályázni nem tud „B” csomagra pályázni Regisztrált Tehetségpontok, kivéve óvodák 1 darab „A” csomagra tud pályázniVAGY1 darab „B” csomagra tud pályázni Egyéb tehetséggondozó intézmény1 darab „A” csomagra tud pályázniVAGY1 darab „B” csomagra tud pályázni Tehetségpont Óvodáknem tud „A” csomagra pályázni 1 darab „B” csomagra tud pályázni A „C” csomag célcsoportja a magyarországi Tehetségsegítő Tanácsok, valamint további, köznevelési korosztály fejlesztését segítő, átfogó tevékenységű szakmai szervezetek (röviden: további szakmai szervezetek). A „C” csomagot választó Tanács / további szakmai szervezet vállalja, hogy a megadott maximum forintos kereten belül a következő tevékenységekből a Tanács /további szakmai szervezet speciális összetételéből adódóan szabadon vállalkozik tetszőleges számú versenyfelkészítő szakkör szervezésére és/vagy gazdagító programpár megvalósítására és/vagy további tanórán kívüli tevékenységek, a szülő-diák-pedagógus kapcsolatrendszer fejlesztése érdekében tervezett programok (mely többféle tevékenységből állhat, lásd 4.3-as pont) megvalósítására.

3 Pályázati eredmények Beérkezett igények: 500 millió forint pályázat 3 körös bírálat (formai bírálat, szakmai bírálat, bíráló bizottsági döntés) Támogatott igények: 336 millió forint pályázat Sajnos az eredeti terveinkhez képest nagy tömegben nem sikerül az akkreditált vagy akkreditált Kiváló Tehetségpontokat két csomaggal támogatni.

4 Szerződéskötések A pályázat végrehajtásához a pályázó intézménnyel/szervezettel együttműködési megállapodás megkötésre kerül sor. Együttműködési megállapodás o Mint Társszervezővel, a tehetséggondozást végző intézményekkel/szervezetekkel kötjük. Az együttműködési megállapodások megkötéséről kérjük, tájékoztassák a fenntartót. o Nincs tényleges pénzmozgás a MATEHETSZ és a Társszervező között o A Társszervező támogat, közreműködik, segít. o A pályázat támogatásáról történő pályázói értesítést december 16-án, a pályázati programfelelős címére küldtük - adatbekérő linken keresztül o A pontos együttműködési megállapodásokat a Projektiroda-beli kapcsolattartójuk pdf. Formátumban küldik a pályázati programfelelősöknek o A Megállapodásokat a pályázati programfelelős három példányban nyomtatja, kék tollal aláírja és pecsételi a Társszervező intézmény vezetője, a pályázati programfelelős aláírja, majd küldi aláírásra a MATEHETSZ-nek, melyekből egy példányt visszaküldünk aláírva, pecsételve.

5 Szerződéskötések Megbízási szerződés pályázati programfelelőssel – kizárólag, mint magánszeméllyel – kiemelt fontosságú szerep!! tehetségfejlesztő pedagógussal (gyűjtőfogalom: versenyfelkészítő pedagógus, gazdagító programpárban és a tanórán kívüli tevékenységben részt vevő pedagógus) – kizárólag, mint magánszeméllyel Kísérőpedagógussal - kizárólag, mint magánszeméllyel, Szakértővel – magánszeméllyel vagy céggel/egyéni vállalkozóval Előadóval - magánszeméllyel vagy céggel/egyéni vállalkozóval. (Adószámos magánszeméllyel egyáltalán nem szerződünk!)

6 Szerződéskötések technikai menete A fenti szerződéseket a MATEHETSZ adatbekérő felületén keresztül a pályázati programfelelős címére küldjük el. Minden, a pályázat megvalósításában részt vevő szereplő adatainak összegyűjtésében részt vesz a pályázati programfelelős. Az adatbekérő linkek pontos adatokkal való feltöltése fontos! o A feltöltött adatokat a Projektiroda-beli kapcsolattartójuk átnézik, ha hiányosságot vagy szembetűnően nem valós adatokat látnak, felveszi Önökkel a kapcsolatot a helyes szerződések megkötése érdekében o Amennyiben a szerződés a helyes adatokat tartalmazza, úgy a kapcsolattartó kollégánk pdf. formátumban küldik a nyomtatandó szerződést a pályázati programfelelősöknek o A szerződéseket a pályázati programfelelős három példányban nyomtatja, aláíratja kék tollal a szerződő felekkel és postán küldi aláírásra a MATEHETSZ-nek, melyekből egy példányt visszaküldünk aláírva, pecsételve. o Magánszemélyekkel történő szerződéskötéshez szükséges, hogy a szerződő fél adóelőleg nyilatkozatát csatolja a pályázati programfelelős a szerződéshez.

7 Szakmai beszámolók az elvégzett, szerződés szerinti tevékenységről szakmai beszámolót készít minden szerződő fél, azaz minden szerződéshez kötelező szakmai beszámolót csatolni, melyek teljesítés igazoló szerepet látnak el minden szereplő, összefoglaló jelleggel a saját megtartott óráiról számol be, melyeket a szerződéseikben rögzítettünk hasonló feladatok ellátása ellenére sem egyezhetnek a szakmai beszámolók szövegei, minimum 1000 karakterben leírni, egyes szám első személyben, hogy mi minden feladatot látott el a szerződés keretében a szakmai beszámolókat a szerződéskötések alkalmával használt úgynevezett adatbekérő felületen, en keresztül kell feltöltenie a tevékenységet elvégzett szereplőnek. Haladási napló csatolása – lásd később! Kérjük, hogy a szakmai beszámoló sablonon található dátumozáson ne változtasson!

8 Szakmai beszámolók lényegesek a megadott szempontok (pl.: diákmentorok munkája személyekre lebontva) az elkészült beszámolót mindenki saját aláírásával (és, ha van pecsétjével) igazolja csatolandó a szakmai beszámoló mögé a szakmai névsor (diákok, diákmentorok, pedagógusok, szülők nevét tartalmazó szakmai névsor)

9 Szakmai beszámoló-készítés technikai menete o A szakmai beszámolók esetén a pályázatban részt vevő összes szereplőnek az OPER felületen megadott címére küldjük a MATEHETSZ adatbekérő linkjét o A feltöltött adatokat a Projektiroda-beli kapcsolattartójuk átnézik, ha hiányosságot vagy szembetűnően nem valós adatokat látnak, felveszi az illető szereplővel a kapcsolatot a helyes szakmai beszámolók elkészítése érdekében o Amennyiben a szakmai beszámoló a szakmailag megfelelő adatokat tartalmazza, úgy a kapcsolattartó kollégánk pdf. formátumban küldik a nyomtatandó szakmai beszámolót a tevékenységet elvégzett szereplőnek o A szakmai beszámolókat a tevékenységet elvégzett, a szakmai beszámolót elkészítő szereplő 2 példányban nyomtatja, kék tollal aláírja, (ha van pecsétje, pecsételi) és postán küldi aláírásra a MATEHETSZ-nek. Mindkét példány a MATEHETSZ-é. o A két aláírt szakmai beszámoló mögé csatolni kell egy eredeti példányban a Haladási naplót (gazdagító programpár és versenyfelkészítő program esetén).

10 Haladási napló Használatos: a tehetségfejlesztő pedagógus számára a gazdagító programpár és a versenyfelkészítő szakkör esetében Célja a gazdagító programpár esetén: az egy vagy két pedagógus által szerződésben vállalt és teljesített normál (14 óra) és intenzív (12 óra) megtartott óráinak dátumát rögzítse, pontos képet kapjon a Projektiroda arról, hogy az egyes alkalmak során mi történt, hogyan kapcsolódik az intenzív rész szakmailag a normál részhez. számot ad egyéb feladatainak elvégzéséről (pl. étkezés megrendelés, előadó felkérése stb.) javasoljuk a Haladási napló első órától való használatát. a Haladási napló a szakmai beszámoló része, szakmai beszámolót nem fogadunk el haladási napló nélkül. a Haladási naplót önállóan (papíron vagy gépben) tölti a pedagógus. A tevékenység végeztével az eredeti példányt aláírja kék tollal és a szakmai beszámoló mellé tűzi. Célja a versenyfelkészítő szakkör esetén: ugyanaz, mint fent, azzal a különbséggel, hogy itt az egyes versenyfelkészítő alkalmak dátumát, szakmai tartalmát kell rögzíteni.

11 MATEHETSZ felületén megadásra kerülő egyéb adatok Fotódokumentáció – a szerződések megkötések alkalmával használt úgynevezett adatbekérő felületen, en keresztül, minden programról 5- 5 fénykép feltöltése (pénzmozgással összefüggő tevékenységekről feltétlenül) Fotódokumentációhoz szükség van arra, hogy a pályázati programfelelős biztosítsa a szülői beleegyező nyilatkozatokra (lásd programfelelősi szerződés 11.6.pontja) A programokban részt vett diákokról szóló adatok megadása (a diák neme, életkora, osztályfokozata, hátrányos helyzete), részt vett szülők, pedagógusok létszáma

12 Határidők A programokat április 15-ig kötelező befejezni – egyedül azon versenyek költségeiről szóló számlákat áll módunkban befogadni és teljesíteni (maximum június 15-ig), amikre a felkészülés történt – ez esetben módosítani kell az együttműködési megállapodás, a programfelelősi szerződés és az érintett versenyfelkészítő pedagógus szerződésének határidejét. Pénzügyi elszámolás határideje: május 15. – ezért szól az együttműködési megállapodás és a programfelelős szerződése eddig az időpontig A MATEHETSZ az ESZA felé június 30-ig számol el. A feszített határidő miatt kérünk minden határidőt pontosan betartani!

13 A „Csoportos tehetségsegítő tevékenységek támogatása” című felhívásban részt vevő kollégák, az Önök kapcsolattartói Szántó Judit - alprojektvezető Telefon: +36 (1) Mobil: +36 (30) Balaskó Judit - projektasszisztens Telefon: +36 (1) Bányik Bernadett - projektasszisztens Telefon: +36 (1)

14 A „Csoportos tehetségsegítő tevékenységek támogatása” című felhívásban részt vevő kollégák, az Önök kapcsolattartói Czotter Lívia - projektasszisztens Telefon: +36 (1) Györki Mária - koordinátor Telefon: +36 (1) Vogel Olga - projektasszisztens Telefon: +36 (1) /5030 Vörös Ágnes- projektasszisztens Telefon: +36 (1) /5030

15 Csoportos tehetségsegítő tevékenységek támogatása TÁMOP Tehetséghidak Program – Kiterjesztés Kérjük Önöket, hogy elsősorban en vegyék fel a kapcsolatot kollégáinkkal!

16 KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! Szántó Judit alprojektvezető Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége


Letölteni ppt "CSOPORTOS TEHETSÉGSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA TÁMOP 3-4-5 TEHETSÉGHIDAK PROGRAM – KITERJESZTÉS SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI FELKÉSZÍTŐ NAP 2015. JANUÁR 3. Szántó."

Hasonló előadás


Google Hirdetések