Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Attitűd, autonómia és felelősségvállalás az OKKR-ben Gaskó Krisztina – Golnhofer Erzsébet ELTE PPK Neveléstudományi Intézet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Attitűd, autonómia és felelősségvállalás az OKKR-ben Gaskó Krisztina – Golnhofer Erzsébet ELTE PPK Neveléstudományi Intézet."— Előadás másolata:

1 Attitűd, autonómia és felelősségvállalás az OKKR-ben Gaskó Krisztina – Golnhofer Erzsébet ELTE PPK Neveléstudományi Intézet

2 A kompetencia értelmezése/k Pszichikus képződmény. Összetevői: Ismeret (tudás) Képességek Attitűdök Autonómia és felelősségvállalás

3 Attitűdök Értékelő viszonyulások: – bármilyen konkrét vagy elvont tárgyhoz. OKKR: – tudáshoz – képességekhez – autonómiához és felelősségvállaláshoz.

4 Összetevői Érzelmi megnyilvánulások (affektív) Vélekedések, nézetek (kognitív) Viselkedési szándékok, nyílt viselkedés (konatív) Elkülöníthető, de egymással összefüggő elemek. Kapcsolatuk a többi kompetenciaelemhez.

5 Az attitűdök szintjei az OKKR-ben Hierarchikus?! Gazdagodás a gazdagodó – tudás, – képességek, – autonómia és felelősségvállalás mentén. Például: befogadás – reagálás – értékekhez való viszony – szervezetté válás – jellemzővé válás (Bloom)

6 Az attitűdök mint tanulási eredmények Eltérő minőségek (+; -) Különféle intenzitások (elfogadás – elutasítás) Mérési, értékelési problémák Nyelvi megfogalmazások: kedvezően/kedvezőtlenül (pozitív/negatív viszony) ítél meg valamit; érdeklődik, kíváncsi; nyitott; fogékony; empatikus; érzékeny; elfogad; elismer; kritikával illet; törekszik; kezdeményez; értékel, fontosnak tart valamit; felismer értékeket; elkötelezettséget mutat, támogat stb.

7 Az autonómia és felelősségvállalás deskriptor Nem önálló kompetenciaelem, hanem a tudás, képesség és attitűd formájában azonosított kompetenciaelemek jellemzője. Megegyezés alapján itt jelennek meg a hatékony tanulással, az együttműködéssel, a szabályok és normák betartásával, valamint az önfejlesztéssel kapcsolatos területek.

8 Összetevői Önálló tevékenységvégzés; önszabályozás, önirányítás; önreflexió, a saját tevékenységek elemzése; tudatos önfejlesztés, a szakmai identitás alakítása; társas helyzetekben való konstruktív részvétel, együttműködés; felelősségvállalás saját vagy mások cselekedeteiért; szabályok, normák betartása és konstruktív alakítása.

9 Viszonya a többi deskriptorhoz (példák) Tudás : tanulással szaktudással kapcsolatos autonómia és felelősségvállalás. Képességek : Önállóság. Tanulási és/vagy munkafolyamatok iránti felelősségvállalás. Produktumokhoz, eredményekhez köthető felelősségvállalás. Attitűdök : érzelmi reakciók szabályozása és azokért való felelősségvállalás. Felelősségvállalás a nézetekért, véleményekért. Tevékeny elköteleződés valamely tevékenység (ügy, probléma, innováció) mellett.

10 A szintek közötti különbségek értelmezése Önállóság mértéke és kiterjedtsége Önszabályozás mértéke és kiterjedtsége Önreflexió mélysége Önfejlesztés iránti igény mértéke Társas helyzetekben való részvétel jellege Felelősségvállalás mértéke és irányultsága Szabályok betartásának területei


Letölteni ppt "Attitűd, autonómia és felelősségvállalás az OKKR-ben Gaskó Krisztina – Golnhofer Erzsébet ELTE PPK Neveléstudományi Intézet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések