Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közszolgáltatásokra kifejlesztett általános együttműködési modell GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL Gyál, 2014. szeptember 30.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közszolgáltatásokra kifejlesztett általános együttműködési modell GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL Gyál, 2014. szeptember 30."— Előadás másolata:

1 A közszolgáltatásokra kifejlesztett általános együttműködési modell GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL Gyál, 2014. szeptember 30.

2 A közigazgatási rendszer működése teljesítmény nézetben Ennek a közigazgatási alap működési modellnek kell érvényre jutnia az önkormányzatok gyakorlatában.

3 Általános közfeladat ellátási modell Minden közfeladat ellátást a Magyary program elvárása szerint a PDCA általános minőségfejlesztési folyamat mentén szükséges működtetni.

4 A közfeladat ellátás javasolt folyamata (tanácsadói javaslat) 1. Gazdasági program kidolgozása, adott közfeladat célok meghatározása 2. Elvárt Kulcs Teljesítmény Mutatók meghatározása adott évre 3. A költségvetés tervezése adott közfeladatra 4. Szerződés kötés, elvárások rögzítése 5. Erőforrás biztosítás, szervezés 6. Megvalósítási ütemterv, erőforrás allokáció 7. Közfeladat ellátás 9. A közfeladat ellátás alapadatainak rendszeres gyűjtése 10. Az alapadatokból Kulcs Teljesítmény Mutatók képzése és kiértékelése 11. Az eltérések elemzése, okok feltárása 8. Közfeladat ellátás finanszírozása 12. Akciók megtervezése a hatékonyság növelésére 13. Fejlesztések, beavatkozások megvalósítása 14. Új célok kijelölése gazdasági programhoz illeszkedően Az ÁROP szervezetfejlesztési program 2. fejlesztendő területén, a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata során már kidolgoztuk a közfeladat-ellátási folyamatmodellt. Ennek megvalósítását segíti az általunk javasolt együttműködési modell.

5 A közfeladat ellátás felelősségi viszonyai I. Az együttműködési modellnek a fenti folyamatmodell kompetenciáinak (F, D, E, I, O) megfelelő értelmezéséhez kell útmutatást nyújtani:

6 A közfeladat ellátás felelősségi viszonyai II. Az EGYÜTTMŰKÖDÉS egyben kötelezettség és lehetőség is a folyamatban: véleménynyilvánítás, javaslattétel, egyetértés, feladat ellátás.

7 F: Felelősség a kijelölt szervezeti egység szintű felelősség az adott funkciónak az előírásoknak megfelelő végrehajtásáért, ezen belül: A döntéshozó által megfogalmazott eredménytermék (output) megfelelő tartalmú és minőségű előállításáért (elvárások teljesítése). Az elvégzendő feladat elvárható eredményének pontos meghatározásáért, és megfelelő kommunikálásáért A feladat végrehajtásához szükséges bemenetek tartalmának meghatározásáért A bemenetek minőségi követelményének, és rendelkezésre állás időpontjának definiálásáért A feladat végrehajtás módszerének, eljárás módjának és az alkalmazandó eszközeinek előírásáért I: Bemenet biztosításáért a felelősség az adott funkcióval kapcsolatban az előírásoknak megfelelő bemenetek biztosításáért, ezen belül: A bemenetek előírt időben, mennyiségben és minőségben történő rendelkezésre bocsátásáért A bemeneteknek az előírt módon történő kimunkálásáért, és átadásáért E: Együttműködés biztosításáért felelősség az adott funkcióval kapcsolatban az előírásoknak megfelelő rész feladat végrehajtásáért, a szakmailag elvárható hozzájárulás átadásáért, ezen belül: A számára meghatározott tevékenységekhez a rendelkezésre álló bemenetek előírás szerű feldolgozásáért A feladat végrehajtása során az előírt módszerek, eszközök és eljárás módok szabályszerű alkalmazásáért A munkamegbeszéléseken hozott megállapodások betartásáért A feladatok előírt minőségben, mennyiségben és határidőre történő végrehajtásáért O: Kimenet az adott funkció végrehajtásának előírt eredménye amely mérhető, és minősíthető kell legyen. Ezzel kapcsolatban az O kompetencia jelenti az adott szervezeti egység, munkakör felelősségét A megkapott output megfelelő minőségű feldolgozásáért, további felhasználásáért A nem megfelelő output visszajelzéséért a Fő felelősnek (F) D: Döntés a szervezeti egység vezetőjének felelőssége az adott funkcióval kapcsolatban a szükséges döntések meghozataláért, ezen belül: A döntések meghozatalához szükséges elvárások megfogalmazásáért A döntések megalapozásához szükséges munkafeltételek és eszközök biztosításáért A döntések határidőre történő meghozataláért A döntések eredményének kommunikálásáért A közfeladat ellátás során alkalmazni javasolt szervezeti együttműködés elemei és jelentésük

8 F: Felelősség a kijelölt szervezeti egység tekintetében felelősség a tervezés előírásoknak megfelelő végrehajtásáért, ezen belül: Az intézményi célok megfogalmazásáért, és ezek szervezeti egység szintű lebontásáért. A Kulcs Teljesítmény Mutatók, kidolgozásáért, azok mérhetőségéért. A költségvetés tartalmának pontos meghatározásáért, és megfelelő kommunikálásáért, A szükséges szerződésekkel kapcsolatos elvárások definiálásáért, ezek érvényesítéséért és a szerződések megkötéséért. A tervezés végrehajtásához szükséges bemeneti információk tartalmának, és minőségének meghatározásáért Továbbá felelős a tervezés módszerének, és eljárás módjának és az alkalmazandó eszközeinek előírásáért, és azok használatának betartásáért. I: Bement kijelölt szervezeti egység felelősség a tervezéssel kapcsolatban az előírásoknak megfelelő bemenetek biztosítása, ezen belül: A Zárszámadási jelentés Előző évi költségvetés és felhasználás közfeladatonkénti bontásban Az Önkormányzat működéséhez kapcsolódó aktuális politikai programok előírt időben, mennyiségben és minőségben történő rendelkezésre bocsátásáért E: Együttműködés kijelölt szervezeti egység felelősséggel tartozik a tervezéssel kapcsolatban az előírásoknak megfelelő rész feladat végrehajtásáért, ezen belül: Az intézményi célok meghatározásáért, és azok szervezeti szintű kimunkálásáért a saját területére vonatkoztatva A célok alapján a szervezeti egységre vonatkozó teljesítmény mutatók meghatározásáért, és azok mérhetőségének biztosításáért A költségvetési terv kidolgozásáért a kötelezettségvállalások (költségkeretek) kimunkálásáért A céloknak megfelelő szerződési feltételek kidolgozásáért O: Kimenet tervezés végrehajtásának előírt eredménye amely: Az Intézményi célok szervezeti lebontása A szervezeti egységekre megfogalmazott kulcs teljesítmény mutatók A költségvetési terv Megkötött szerződések dokumentumaiban jelennek meg. D: Döntés a kijelölt szervezeti egység/vezető felelőssége a tervezéssel kapcsolatban a szükséges döntések meghozataláért, ezen belül: A célok elfogadásáért A mérhető Kulcs Teljesítmény Mutatók alkalmazásba vételéért Az adott időszakra vonatkozó költségvetés elfogadásáért A szükséges szerződések megkötéséért. A közfeladat tervezésével kapcsolatos együttműködés követelményei

9 F: Felelősség a kijelölt szervezeti egység tekintetében felelősség az adott közfeladat előírásoknak megfelelő végrehajtásáért, ezen belül: A végrehajtáshoz biztosított erőforrások tervezéséért, a rendelkezésre állás biztosításáért szervezés. A feladatok ütemterv szerinti megvalósításáért, és a célszerű erőforrás allokációért. Közfeladat ellátás költségvetési előírásnak megfelelő finanszírozásáért. A közfeladat ellátás alapadatainak rendszeres gyűjtéséért I: Bement kijelölt szervezeti egység felelőssége a közfeladat végrehajtásával kapcsolatban az előírásoknak megfelelő bemenetek biztosítása, ezen belül: Aktualizált szabályzatok Erőforrások és Szerződések előírt időben, mennyiségben és minőségben történő rendelkezésre bocsátásáért E: Együttműködés kijelölt szervezeti egység felelősséggel tartozik a közfeladat végrehajtásával kapcsolatban az előírásoknak megfelelő rész feladat végrehajtásáért, ezen belül: A feladatok ütemterv szerinti megvalósításáért A közfeladat ellátás alapadatainak rendszeres gyűjtéséért és továbbításáért A költségvetési előirányzatok betartásáért A szerződési feltételek betartásáért O: Kimenet a közfeladat végrehajtásának előírt eredménye amely: A közfeladatok előírás szerinti teljesítése és ennek dokumentumai A közfeladatok végrehatásáról rendszeres adatszolgáltatás D: Döntés a kijelölt szervezeti egység/vezető felelőssége a közfeladat végrehajtásával kapcsolatban a szükséges döntések meghozatala a feladat ellátásának zökkenőmentes biztosítása érdekében. A közfeladat végrehajtásával kapcsolatos együttműködés követelményei

10 F: Felelősség a kijelölt szervezeti egység tekintetében felelős az adott közfeladat végrehajtásának előírásoknak megfelelő ellenőrzéséért, ezen belül: Az alapadatokból Kulcs Teljesítmény Mutatók képzése A kiértékelési szabályok, értékelési sávok kidolgozása Az eltérések elemzése, okok feltárása I: Bement kijelölt szervezeti egység felelőssége a közfeladat végrehajtásával kapcsolatban az előírásoknak megfelelő bemenetek biztosítása, ezen belül: Statisztikák, kimutatások előírt időben, mennyiségben és minőségben történő rendelkezésre bocsátásáért E: Együttműködés kijelölt szervezeti egység felelősséggel tartozik a közfeladat végrehajtásával kapcsolatban az előírásoknak megfelelő rész feladat végrehajtásáért, ezen belül: A kimunkált teljesítmény mutatók értékeinek validálásáért Az eltérések okainak feltárásáért O: Kimenet az ellenőrzési fázis végrehajtásának előírt eredménye amely: Az eltéréseket és ezek okait tartalmazó dokumentuma D: Döntés a kijelölt szervezeti egység felelőssége a közfeladat ellenőrzésével kapcsolatban a szükséges döntések meghozatala a feladat ellátásának zökkenőmentes biztosítása érdekében. A közfeladat végrehajtásának ellenőrzésével kapcsolatos együttműködés követelményei

11 F: Felelősség a kijelölt szervezeti egység tekintetében felelős az adott közfeladat végrehajtásának előírásoknak megfelelő ellenőrzéséért, ezen belül: Akciók megtervezése a hatékonyság növelésére Fejlesztések, beavatkozások megvalósítása Új célok kijelölése gazdasági programhoz illeszkedően I: Bement kijelölt szervezeti egység felelőssége a közfeladat végrehajtásával kapcsolatban az előírásoknak megfelelő bemenetek biztosítása, ezen belül: Kiértékelt Kulcs Teljesítmény Mutatók Dokumentált eltérés okok előírt időben, mennyiségben és minőségben történő rendelkezésre bocsátásáért E: Együttműködés kijelölt szervezeti egység felelősséggel tartozik a közfeladat végrehajtásával kapcsolatban az előírásoknak megfelelő rész feladat végrehajtásáért, ezen belül: A célok eléréséhez szükséges módosító intézkedések kidolgozásáért O: Kimenet az ellenőrzési fázis végrehajtásának előírt eredménye amely: A szükséges beavatkozó intézkedések listája D: Döntés a kijelölt szervezeti egység felelőssége a szükséges módosító intézkedésekkel kapcsolatos döntések meghozatala. A közfeladat módosított végrehajtásával kapcsolatos együttműködés követelményei


Letölteni ppt "A közszolgáltatásokra kifejlesztett általános együttműködési modell GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL Gyál, 2014. szeptember 30."

Hasonló előadás


Google Hirdetések