Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2. Algoritmusok Összeállította: Sashalmi Tibor. Egy probléma megoldása során általában megha- tározott lépések sorozatát hajtjuk végre, azaz egy algoritmust.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2. Algoritmusok Összeállította: Sashalmi Tibor. Egy probléma megoldása során általában megha- tározott lépések sorozatát hajtjuk végre, azaz egy algoritmust."— Előadás másolata:

1 2. Algoritmusok Összeállította: Sashalmi Tibor

2 Egy probléma megoldása során általában megha- tározott lépések sorozatát hajtjuk végre, azaz egy algoritmust követünk. Az algoritmus egy tevé- kenység sorozat leírása melyet végrehajtva eljut- hatunk a kívánt ered- ményhez Bemenő adatok Kimenő adatok Algoritmus

3 Az algoritmusokkal szemben a következő elvárásokat fogalmazhatjuk meg: 1.Általános érvényű legyen. – Az egymás- tól csak bemenő adatokban különböző felada- tok megoldása is lehetséges vele 2.Véges számú lépés után véget ér. 3.Egyértelműen meghatározott lépések sorozatából áll. – Minden részlépésnek van egy rákövetkezője, kivéve persze a legutolsót

4 A program Az algoritmus megalkotása után, azt olyan formára kell hozni, hogy azt a számítógép megértse. Az algoritmusnak ezt a formáját nevezzük programnak. A program részlépéseit utasításoknak nevezzük, a számítógép ezeknek az utasí- tásoknak a sorozatát hajtja végre. Az algoritmus hatékonyságát két szempont szerint vizsgáljuk: 1.Mekkora a memóriaigénye? 2.Mennyi a végrehajtási idő?

5 2.1 A változó fogalma Az algoritmusban egy adat vagy állandó értékkel bír, vagy megváltoztatja értékét. Az állandó értékű adatokat nevezzük konstansok- nak. Azt az adatot, amely megváltoztatja értékét, válto- zónak nevezzük. A változó jellemzői: -Név – A változót a programban névvel azonosítjuk. -Típus – A változó valamilyen adat típussal rendelkezik (pl.: szám, karakter, logikai, stb.) -Érték - A változónak mindig van a programban valamilyen konkrét értéke. -Cím - A változó által tárolt adat tárbeli helyének a címe.

6 2.2 Alapvető lépések Beolvasás - A programvégrehajtáshoz szükséges adatok közlése a számítógéppel Kiírás - Az algoritmus befejeztével létrejött adatok kőzése a külvilág felé, Értékadás - Az értékadás jele „:=„. (pl.: x:=5) Elágazás - Egy feltételtől függ, hogy a program mi- lyen irányban folytatódik. Ciklus - Ugyan annak a feladatsornak többszöri végrehajtása. 1. elöl tesztelő ciklus 2. hátul tesztelő ciklus

7 2.3 Algoritmusleíró eszközök Folyamatábra – Az algoritmus részlépéseit különbözőFolyamatábra geometriai szimbólumokkal szemlélteti Struktogram - Az egész algoritmust egy téglalapbaStruktogram írjuk be. Ennek a téglalapnak a felosz- tásával ábrázoljuk az algoritmust. Felülről lefelé kell haladnunk. Mondatszerű leírás - Az algoritmust egymás utánMondatszerű leírás következő „mondatokkal” írhatjuk le. Egyéb jelölések – Ha egy sorba több utasítást írunk, akkor közéjük kettőspontot kell írni. Az algoritmus leírásba bárhová elhelyezhe- tünk megjegyzéseket.

8 Algoritmusok VÉGE

9 Folyamatábra szimbólumok START STOP Határszimbólumok. BE:KI: Beolvasó, kiíró utasítás Általános műveletvégzés I N Feltétel Elágazás Részalgoritmus

10 Struktogram szimbólumok Általános műveletvégzés feltétel IgazHamis Utasitás 1Utasitás 2 Elágazás feltétel ciklusmag feltétel ciklusmag Elöl tesztelő ciklus Hátul tesztelő ciklus

11 Mondat szerű leírás elemei –Beolvasó, kiíró utasítások –Értékadás –Elágazások »Egyágú elágazás »Kétágú elágazás »Többágú elágazás –Ciklusok »Számlálásos ciklusutasítás »Elöl tesztelő ciklus »Hátul tesztelő ciklus –Eljárások


Letölteni ppt "2. Algoritmusok Összeállította: Sashalmi Tibor. Egy probléma megoldása során általában megha- tározott lépések sorozatát hajtjuk végre, azaz egy algoritmust."

Hasonló előadás


Google Hirdetések