Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

3/30/20151 Budapesti Ügyvédi Kamara Dr. Szőke Ágnes Éva ügyvéd 2008. március 10. Eljárásjogi bizonytalanságok az adóhatóság gyakorlatában.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "3/30/20151 Budapesti Ügyvédi Kamara Dr. Szőke Ágnes Éva ügyvéd 2008. március 10. Eljárásjogi bizonytalanságok az adóhatóság gyakorlatában."— Előadás másolata:

1 3/30/20151 Budapesti Ügyvédi Kamara Dr. Szőke Ágnes Éva ügyvéd 2008. március 10. Eljárásjogi bizonytalanságok az adóhatóság gyakorlatában

2 3/30/20152 A vagyonvizsgálat jogszabályi alapja Milyen ellenőrzési típus körébe esik a vagyonvizsgálat? -Bevallások utólagos vizsgálata (Art.106-107. §) - Adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés (Art. 119.§)

3 3/30/20153 A nyilatkozatban hivatkozott jogszabályhelyek: - Art. 95. § (3) bekezdése értelmében az ellenőrzés során az adózó az iratokat az adóhatóság rendelkezésére bocsátja, illetve az ellenőrzéshez szükséges tények, körülmények, egyéb feltételek megismerését biztosítja, valamint az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást megadja. - Ket. 51. § (1) Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során írásban vagy szóban nyilatkozatot tegyen, vagy a nyilatkozattételt megtagadja. Ha az ügyfél a hatóság felhívására nem nyilatkozik, a hatóság a rendelkezésére álló adatok alapján dönt, vagy a 31.§ (2) bekezdése alapján megszünteti az eljárást. A vagyoni helyzetre vonatkozó adózói nyilatkozat jogszerűsége

4 3/30/20154 - Art. 172. § (1) l) A magánszemély adózó 200 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha az ellenőrzést a megjelenési kötelezettség elmulasztásával, az együttműködési kötelezettség megsértésével vagy más módon akadályozza. -Felhívás bevallás kiegészítésére (Art. 91.§) A bevallásban közölt adatok kiegészítésére hívhatja fel az állami adóhatóság azokat a magánszemélyeket, akiknek bevallott jövedelme egymást követő két éves bevallási időszak tekintetében sem éri el a mindenkori minimálbért. A felhívás alapján a magánszemély az adóévben szerzett összes jövedelem (bevétel) felhasználásáról (kiadásáról, ráfordításáról, befektetéséről), továbbá annak forrásairól nyilatkozatot tesz.

5 3/30/20155 Készpénzszemlélet és bankszámlaforgalom Létfenntartási költségek vizsgálata: Adóhatósági megállapítás: Bevétel (jövedelem) → készpénz Kiadás (KSH létminimum adatok) → készpénz Valós gazdasági esemény: Bevétel → készpénz, bankszámlán történő jóváírás Kiadás (létfenntartási költségek) → bankszámláról történő utalás (pl. közüzemi költségek), bankkártyás vásárlás (pl. élelmiszer, tartós fogyasztási cikk)

6 3/30/20156 A kapcsolódó vizsgálatok problematikája Meddig terjed az adózót terhelő bizonyítási kötelezettség? Pénzkölcsön (teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt) → kölcsönadónál kapcsolód vizsgálat → a kölcsönadónál nem mutatható ki a fedezet → bizonyítási korlát a kölcsönvevő részéről Adóhatósági megállapítás: a kölcsönadó nem rendelkezett fedezettel a kölcsön összege tekintetében → 2 lehetőség: A. A forráshiány a kölcsönvevőnél kerül megállapításra B. A forráshiány a kölcsönadónál kerül megállapításra A kapcsolódó vizsgálatról szóló jegyzőkönyvnek, illetőleg határozatnak az adózót érintő részét az adózóval részletesen ismertetni kell. (Art. 100.§ (4) bek.)

7 3/30/20157 Ellenőrzés folytatása a jegyzőkönyv átadását követően Az ellenőrzés a jegyzőkönyv átadásával fejeződik be. Az ellenőrzést legfeljebb az észrevétel kézbesítésétől vagy átadásától számított 15 napig lehet folytatni, ilyen esetben kiegészítő jegyzőkönyvet kell készíteni. Ellenőrzésre a hatósági eljárásban is sor kerülhet. (Art. 104. § (1)-(4) bek.) Problémák: - Határidő túllépése: Az adóhatóság az ellenőrzési határidő lejártát követően ellenőrzési cselekményeket nem végezhet. (Art. 92.§ (10) bek.) - Nem készül kiegészítő jegyzőkönyv, a határozatban egészítik ki a tényállást → 1 jogorvoslati fok kimarad. - Gyakoriság: Meddig húzódhat a vizsgálat, ha az adózó a kiegészítő jegyzőkönyvre észrevételt tesz?

8 3/30/20158 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "3/30/20151 Budapesti Ügyvédi Kamara Dr. Szőke Ágnes Éva ügyvéd 2008. március 10. Eljárásjogi bizonytalanságok az adóhatóság gyakorlatában."

Hasonló előadás


Google Hirdetések