Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Budapesti Ügyvédi Kamara

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Budapesti Ügyvédi Kamara"— Előadás másolata:

1 Budapesti Ügyvédi Kamara
Eljárásjogi bizonytalanságok az adóhatóság gyakorlatában Dr. Szőke Ágnes Éva ügyvéd 2008. március 10. 4/9/2017

2 A vagyonvizsgálat jogszabályi alapja
Milyen ellenőrzési típus körébe esik a vagyonvizsgálat? - Bevallások utólagos vizsgálata (Art §) - Adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés (Art. 119.§) Az értesítésben tájékoztatják az adózót, hogy a személyes nyilatkozattétel alkalmával tisztázandó körülményekre vonatkozó – lehetséges – kérdések körét mellékelik, azonban a nyilatkozattétel jogszabályi alapjának megjelölését mellőzik. Megbízólevél csak a bevallások utólagos vizsgálatának ellenőrzésére jogosítja az adóhatóságot az azon megjelölt időszak tekintetében. A vizsgálati program külön pontként tartalmazza azt, hogy a vagyoni helyzet, vagyongyarapodás és körülményeinek vizsgálatára és elemzésére kerül sor. 4/9/2017

3 A vagyoni helyzetre vonatkozó adózói nyilatkozat jogszerűsége
A nyilatkozatban hivatkozott jogszabályhelyek: - Art. 95. § (3) bekezdése értelmében az ellenőrzés során az adózó az iratokat az adóhatóság rendelkezésére bocsátja, illetve az ellenőrzéshez szükséges tények, körülmények, egyéb feltételek megismerését biztosítja, valamint az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást megadja. - Ket. 51. § (1) Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során írásban vagy szóban nyilatkozatot tegyen, vagy a nyilatkozattételt megtagadja. Ha az ügyfél a hatóság felhívására nem nyilatkozik, a hatóság a rendelkezésére álló adatok alapján dönt, vagy a 31.§ (2) bekezdése alapján megszünteti az eljárást. 4/9/2017

4 Art § (1) l) A magánszemély adózó 200 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha az ellenőrzést a megjelenési kötelezettség elmulasztásával, az együttműködési kötelezettség megsértésével vagy más módon akadályozza. - Felhívás bevallás kiegészítésére (Art. 91.§) A bevallásban közölt adatok kiegészítésére hívhatja fel az állami adóhatóság azokat a magánszemélyeket, akiknek bevallott jövedelme egymást követő két éves bevallási időszak tekintetében sem éri el a mindenkori minimálbért. A felhívás alapján a magánszemély az adóévben szerzett összes jövedelem (bevétel) felhasználásáról (kiadásáról, ráfordításáról, befektetéséről), továbbá annak forrásairól nyilatkozatot tesz. 4/9/2017

5 Készpénzszemlélet és bankszámlaforgalom
Létfenntartási költségek vizsgálata: Adóhatósági megállapítás: Bevétel (jövedelem) → készpénz Kiadás (KSH létminimum adatok) → készpénz Valós gazdasági esemény: Bevétel → készpénz, bankszámlán történő jóváírás Kiadás (létfenntartási költségek) → bankszámláról történő utalás (pl. közüzemi költségek), bankkártyás vásárlás (pl. élelmiszer, tartós fogyasztási cikk) 4/9/2017

6 A kapcsolódó vizsgálatok problematikája
Meddig terjed az adózót terhelő bizonyítási kötelezettség? Pénzkölcsön (teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt) → kölcsönadónál kapcsolód vizsgálat → a kölcsönadónál nem mutatható ki a fedezet → bizonyítási korlát a kölcsönvevő részéről Adóhatósági megállapítás: a kölcsönadó nem rendelkezett fedezettel a kölcsön összege tekintetében → 2 lehetőség: A. A forráshiány a kölcsönvevőnél kerül megállapításra B. A forráshiány a kölcsönadónál kerül megállapításra A kapcsolódó vizsgálatról szóló jegyzőkönyvnek, illetőleg határozatnak az adózót érintő részét az adózóval részletesen ismertetni kell. (Art. 100.§ (4) bek.) 4/9/2017

7 Ellenőrzés folytatása a jegyzőkönyv átadását követően
Az ellenőrzés a jegyzőkönyv átadásával fejeződik be. Az ellenőrzést legfeljebb az észrevétel kézbesítésétől vagy átadásától számított 15 napig lehet folytatni, ilyen esetben kiegészítő jegyzőkönyvet kell készíteni. Ellenőrzésre a hatósági eljárásban is sor kerülhet. (Art § (1)-(4) bek.) Problémák: Határidő túllépése: Az adóhatóság az ellenőrzési határidő lejártát követően ellenőrzési cselekményeket nem végezhet. (Art. 92.§ (10) bek.) Nem készül kiegészítő jegyzőkönyv, a határozatban egészítik ki a tényállást → 1 jogorvoslati fok kimarad. - Gyakoriság: Meddig húzódhat a vizsgálat, ha az adózó a kiegészítő jegyzőkönyvre észrevételt tesz? 4/9/2017

8 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
4/9/2017


Letölteni ppt "Budapesti Ügyvédi Kamara"

Hasonló előadás


Google Hirdetések