Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az ivásra szánt víz biztonsága Egészségügyi irányelvek és szabályozás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az ivásra szánt víz biztonsága Egészségügyi irányelvek és szabályozás"— Előadás másolata:

1 Az ivásra szánt víz biztonsága Egészségügyi irányelvek és szabályozás
Előadó: Borsányi Mátyás Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás

2 Az ivásra szánt víz biztonsága Egészségügyi irányelvek és szabályozás
Előzmények Az „Ivásra szánt víz biztonsága, egészségügyi irányelvek és szabályozás”c. dokumentáció az Országos Közegészségügyi Intézet Vízbiztonsági osztályon* jelenleg is fejlesztés alatt áll. Rendeltetése, hogy a jelenlegi egészségügyi irányelveket és szabályozást egyértelműsítse az ivóvízzel foglalkozó szereplők részére és hozzásegítse a fogyasztókat – hogy saját egészségük védelme érdekében – megfelelően tájékozódhassanak. *elismert szakértő és kutató csoport (EU „Hungary for FP6” , TéT - MTA projekt – kiválóságok adatbázis, 2005, 2007) Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás

3 Ivóvíz- és élelmiszerbiztonság
Az emberi fogyasztásra, felhasználásra szánt vízzel (továbbiakban ivóvíz) kapcsolatos egészségügyi irányelvek és szabályozás célja, hogy biztosítsa, az ivóvíz használata nem okoz ártalmat, amikor azt a rendeltetés szándékának megfelelően megisszák, elfogyasztják, stb. használják. Az „ártalom” mikroorganizmusok, kémiai maradékanyagok, fizikai indikátorok útján, egészség-ártalmat jelent. Az ivóvízbiztonság felügyeleti és fogyasztói szempontból is azt jelenti, hogy az ivóvíz nem okoz egészség-ártalmat. Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás

4 Közegészségügy és ivóvízbiztonság felügyelet
A közegészségügyi ivóvízminőség-, és ivóvízbiztonság-felügyelet célja, az egészségártalmak megelőzése az ivóvízzel kapcsolatos egészségügyi irányelvek és szabályozás útján. Közegészségügyi felügyelet: EüM az Országos Tiszti-főorvos útján, ÁNTSZ OTH Közegészégügyi főosztály, ÁNTSZ Regionális intézetek, ÁNTSZ Kistérségi intézetek (felügyeleti változás 2010, 2011) 2011: Közegészségügyi felügyelet szervezete elemei: 1.ÁNTSZ= OTH és az országos Intézetek; köztük az Országos Környezet-egészségügyi Intézet 2.Megyei, járási Kormányhivatalok, Népegészségügyi szakigazgatási szervei Partnerek és közreműködők: VM és szervezetei (felügyelőségek és igazgatóságok), MgszH (élelmiszer vállalkozások területén) Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás

5 OKI Vízbiztonsági osztály bemutatása
Közszolgálat - közreműködés ÁNTSZ ivóvízminőség-felügyelet munkájában, Szakértői feladatok (ivóvíz terület) - a hazai ivóvíz-minőségi követelmények meghatározása, - az országos ivóvízminőségi adatbázis kezelése - ivóvízzel érintkező építési termékek, vízkezelési eljárások minősítése. - vízbiztonsági tervrendszerek független közegészségügyi minősítése Laboratórium - biokémiai és kémiai vízvizsgálatok - vízellátásban használt termékek kioldódás-vizsgálata - laboratóriumi körvizsgálatok ivóvíz vizsgáló laboratóriumok részére Nemzetközi és hazai hálózati programok a szakmai ismeretek fejlesztéséért - kutatás + fejlesztés - innováció Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás

6 Nemzetközi hálózatok és kutatás
Az európai ivóvíz-minőségi előírások fejlesztéséért felelős EK szakértői hálózat a 98/83/EK irányelv felülvizsgálatán dolgozik. A szakértő csoport az ivóvízzel érintkező anyagok, vízkezelési technológiák és vegyszerek, európai egységes vizsgálati és minősítési rendszerének kidolgozását végzi. A kutatási program a fogyasztás helyén az ivóvizek nehézfém-tartalmának eredetét, szintjét, a WG4 program ezek környezet-egészségügyi jelentőségét elemzi. Tagság az EK DG ENV ENDWARE hálózatban Tagság az EK DG ENTR/EG CPDW &. EAS szakértő csoportban COST 637 kutatási program, a WG4 munkacsoport irányítása Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás

7 Nemzetközi és hazai tevékenység
A nemzetközi vízminőség vizsgálati módszerek fejlesztéséért felelős nemzetközi szervezetek A szakértő csoportok a vízvizsgálati módszerek, a vízzel érintkező anyagok, stb. vizsgálati és minősítési módszerek hazai harmonizálását, ill. kidolgozását végzik. Ivóvízbiztonság platform, ivóvízmintavételi irányelv kidolgozása Vízminőségi és víztechnológiai szakosztály: szakmai konzultáció és vitafórum Tagság a CEN TC236 és az ISO TC147 vízvizsgálatokat szabványosító hálózatokban Tagság az MSZT MB „Vízgazdálkodás”szakterület munkacsoportjaiban Magyar élelmiszerbiztonsági hivatal MÉBIH Magyar hidrológiai társaság MHT Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás

8 Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás
A megfelelő ivóvízminőség biztosítása kiemelten a figyelem középpontjában Közegészségügyi stratégiai jelentőség: az ivóvíz-fogyasztással, használattal összefüggésbe hozható megbetegedések megelőzése; Élelmiszeripari stratégiai jelentőség: az ivóvíz szerepe az élelmiszer-előállításban; Gazdasági-politikai jelentőség közfigyelem, turizmus, ipari erőforrás, stb. Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás

9 WHO irányelvek - Hazai ivóvízminőségi követelmények alapjai
Az Egészségügyi Világszervezet WHO irányelve az ivóvízminőségről (WHO Guidelines for Drinking-water quality, 3rd. ed, 2004) kiegészítésekkel (2005, 2006) Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás

10 98/83/EK - a hazai ivóvízminőségi követelmények alapjai /12
A TANÁCS 98/83/EK IRÁNYELVE (1998. november 3.) az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről 80/778/EGK irányelv korszerűsítése, rugalmas és átlátható jogi keret a tagállamok számára az előírásoknak való megfelelésben elkövetett mulasztások kezelésére, az emberi fogyasztásra szánt víz minőségének az emberi egészséggel kapcsolatos jelentősége miatt közösségi szinten van szükség azoknak az alapvető minőségi határértékeknek a meghatározására, amelyeknek az e célra szánt víznek meg kell felelnie; Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás

11 98/83/EK - a hazai ivóvízminőségi követelmények alapjai /11
az alapvető minőségi és egészségügyi paraméterek betartására kell fektetni a hangsúlyt, a tagállamok belátására bízva azt, hogy további paramétereket is meghatározzanak, amennyiben jónak látják az élelmiszeriparban használt vizet is ide kell érteni, annak érdekében, hogy a vízszolgáltató társaságok teljesíteni tudják az ivóvízzel kapcsolatos minőségi előírásokat, a tisztaság megőrzéséhez megfelelő vízbázisvédelmi intézkedésekre, továbbá a szolgáltatás előtt alkalmazandó megfelelő vízkezelési intézkedésekre lehet szükség, Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás

12 98/83/EK - a hazai ivóvízminőségi követelmények alapjai /10
szükség van az egész Közösség területén jelentős paraméterekre vonatkozóan olyan egyedi számszerű értékek megállapítására, amelyek elég szigorúak ahhoz, hogy biztosítsák az irányelv céljainak elérését; a számszerű értékek a rendelkezésre álló tudományos ismeretekre és az elővigyázatosság elvére épülnek; mivel az értékeket úgy választották ki, hogy biztosítsák az ivóvíz egész életen át történő biztonságos fogyasztását, és így az egészség magas szintű védelmét képviselik; Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás

13 98/83/EK - a hazai ivóvízminőségi követelmények alapjai /9
mind a mikrobiológiai, mind a kémiai kockázatok megelőzése érdekében ezek között egyensúlyt kell teremteni, az ivóvízre alkalmazandó számszerű értékek meghatározását közegészségügyi megfontolásokra és kockázat-értékelési módszerekre kell építeni; jelenleg nem áll rendelkezésre elegendő bizonyíték ahhoz, hogy megalapozzuk valamennyi kockázatos vegyi anyag számszerű értékeit, annak ellenére, hogy egyre növekszik az aggodalom az egészséget károsító anyagoknak az emberre és az élővilágra gyakorolt potenciális hatása miatt; Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás

14 98/83/EK - a hazai ivóvízminőségi követelmények alapjai /8
az I. mellékletben szereplő határértékek általában a WHO-nak az ivóvíz minőségére vonatkozó iránymutatásaira és a kémiai vegyületek toxicitásával és ökológiai toxicitásával kapcsolatos véleményekre épülnek; ha a tagállamok szükségesnek tartják, az I. melléklet A. és B. részében meghatározottaknál szigorúbb előírásokat fogalmazzanak meg; Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás

15 98/83/EK - a hazai ivóvízminőségi követelmények alapjai /7
a számszerű értékeket azon a ponton kell betartani, ahol az ivóvizet a megfelelő felhasználó rendelkezésére bocsátják, tudva, hogy az ivóvíz minőségét befolyásolhatják a házi elosztó rendszerek; és elismert tény, hogy sokszor sem a házi elosztó rendszerek, sem azok karbantartása nem tartozik a tagállamok felelősségi körébe; Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás

16 98/83/EK - a hazai ivóvízminőségi követelmények alapjai /6
minden egyes tagállam köteles ellenőrző programokat létrehozni annak ellenőrzésére, hogy az ivóvíz megfelel-e ezen irányelv előírásainak; az ilyen ellenőrző programoknak meg kell felelniük a helyi igényeknek és ezen irányelv ellenőrzésre vonatkozó minimális követelményeinek; az ivóvíz mintavételi-módszernek és a minőség elemzésére használt módszereknek biztosítaniuk kell a kapott eredmények megbízhatóságát és összehasonlíthatóságát; Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás

17 98/83/EK - a hazai ivóvízminőségi követelmények alapjai /5
- ha az irányelv által meghatározott követelmények nem teljesülnek, a tagállamnak minél előbb meg kell vizsgálnia az okokat, és meg kell tennie a szükséges javító intézkedéseket a víz minőségének helyreállítása érdekében, és mivel fontos megelőzni, hogy a szennyezett víz potenciális veszélyt jelentsen az ember egészségére, be kell tiltani az ilyen víz szolgáltatását, vagy korlátozni kell a használatát; abban az esetben, ha a vízhiba valamelyik indikátor jellegű paraméterrel kapcsolatos, meg kell vizsgálnia, hogy a hiányosság jelent-e valamilyen kockázatot az emberi egészségre nézve; és az érintett tagállamnak annak megfelelő javító intézkedést kell hoznia a víz minőségének helyreállítására, Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás

18 98/83/EK - a hazai ivóvízminőségi követelmények alapjai /4
ha az emberi fogyasztásra szánt víz minőségének helyreállításához javító intézkedésre van szükség, előnyben kell részesíteni azokat az intézkedéseket, amelyek a problémát annak forrásánál orvosolják; tagállamok felhatalmazottak arra, hogy bizonyos feltételek mellett eltérést engedjenek ezen irányelv alól; szükség van az ilyen eltérések megfelelő kereteinek kialakítására azzal a feltétellel, hogy az eltérések nem képezhetnek potenciális veszélyt az ember egészségére nézve, továbbá, hogy az emberi fogyasztásra szánt vízzel történő ellátást az érintett területen nem lehet más ésszerű eszközökkel biztosítani; Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás

19 98/83/EK - a hazai ivóvízminőségi követelmények alapjai /3
tekintettel arra, hogy az ivóvíz előkészítése vagy elosztása során adott esetben szükség van a vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek használatára, szabályozni kell az ilyen anyagok használatát az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatások elkerülése érdekében; Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás

20 98/83/EK - a hazai ivóvízminőségi követelmények alapjai /2
tekintetbe kell venni az egyén jogát arra, hogy megfelelő információt kapjon az ivóvíz minőségéről; tekintettel kell lenni továbbá a Bizottság technikai és statisztikai igényeire, a fogyasztókat megfelelő és alkalmas módon tájékoztatni kell az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről, a tagállam által engedett eltérésekről, illetve az illetékes hatóságok által végzett javító intézkedésekről; Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás

21 98/83/EK - a hazai ivóvízminőségi követelmények alapjai /1
rendkívüli körülmények között és földrajzilag körülhatárolt térségekben szükség lehet arra, hogy a tagállamok tágabb határidőket kapjanak az ezen irányelvben foglalt egyes rendelkezések végrehajtására; Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás

22 A magyar ivóvízminőségi előírások 201/2001 Korm.Rend.
A 98/ 83/ EK irányelv szerinti, harmonizált 201/2001 (X.25. ) Kr. (módosítva: 47/2005 (III.11.); 65/2009 (III.31.) Az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről és az ellenőrzés rendjéről. A korábbi műszaki szabványsorozat (MSZ 450/1-3) kiváltása A magyar ivóvízminőségi előírások elsősorban a hazai ivóvízhasználók egészségvédelmét szolgálják Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás

23 A magyar ivóvízminőségi előírások 201/2001 (X. 25.) Korm.Rend. /10
A rendelet hatálya 1. § E rendelet hatálya az emberi fogyasztásra szolgáló víz (a továbbiakban: ivóvíz) minőségi követelményeire és a vízminőség-ellenőrzés rendjére terjed ki. A jelen rendelet hatálya nem terjed ki: - a természetes ásványvízre; 1. mellékletben foglalt vízminőségi határértékek kivételével a palackozott természetes vagy kezelt ivóvízre; azon vízminőségi határérték kivételével, amelyet a dúsítás nem érint, az ásványi anyaggal dúsított palackozott ivóvízre; a gyógyvízre; - arra a vízre, amelyet kizárólag olyan célra használnak, amely nem jelent sem közvetlen, sem közvetett káros hatást a vízhasználók egészségére és a víz felhasználását az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) illetékes intézete engedélyezte; - arra a nem közüzemi vízellátó rendszerből származó vízre, amely napi 10 m3-nél kevesebb vizet szolgáltat vagy 50 főnél kevesebb személyt lát el, és a vizet közösségi létesítményben vagy kereskedelmi célra szánt élelmiszer előállítására nem használják. Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás

24 A magyar ivóvízminőségi előírások 201/2001 (X. 25.) Korm.Rend. /9
Fogalommeghatározások 2. § E rendelet alkalmazásában ivóvíz: e rendeletben meghatározott minőségű olyan víz, amely ivásra, főzésre, élelmiszer-készítésre vagy egyéb háztartási célra szolgál, tekintet nélkül az eredetére, valamint arra, hogy vízvezetékből vagy tartályból származik, kifogásolt minőségű ivóvíz: olyan víz, amely az emberi egészséget veszélyeztető anyagot vagy szervezetet nem tartalmaz, de amelyben a vízfelhasználást zavaró, például esztétikai vagy egyéb panaszt okozó anyag és/vagy szervezet előfordul; nem minősíthető ivóvíznek az olyan víz... Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás

25 A magyar ivóvízminőségi előírások 201/2001 (X. 25.) Korm.Rend. /8
Minőségi követelmények 3.§ Az ivóvíz minőségére vonatkozó határértékeket az 1. számú melléklet tartalmazza. A víz akkor felel meg az ivóvíz minőségnek, ha a) nem tartalmaz olyan mennyiségben vagy koncentrációban mikroorganizmust, parazitát, kémiai vagy fizikai anyagot, amely az emberi egészségre veszélyt jelenthet, és b) megfelel az 1. számú melléklet A) és B) részében meghatározott követelményeknek, továbbá c) az a)-b) pontokban, valamint a 4-6. és 8. §-okban meghatározott követelmények teljesülnek, és minden szükséges intézkedés megtörtént annak érdekében, hogy az ivóvíz minősége megfeleljen a jelen rendeletben meghatározott előírásoknak. Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás

26 A magyar ivóvízminőségi előírások 201/2001 (X. 25.) Korm.Rend. /7
Minőségi követelmények 4.§ Közösségi - különösen egészségügyi, oktatási, szociális - létesítmény esetében a fenntartónak kell gondoskodnia a vízbiztonság fenntartásáról, hogy a 3. §-ban követelményei a vízhasználat tényleges helyén teljesüljenek; a házi vízelosztó rendszerben előforduló határérték túllépése miatti egészség-kockázat csökkentése érdekében az ÁNTSZ tájékoztatja az ingatlantulajdonosokat, illetve fenntartókat és az érintett fogyasztókat, a vízminőség javítása érdekében általuk tehető intézkedésekről, beavatkozási lehetőségekről, illetve meghatározza , az üzemeltetőnek az ivóvíz hálózatba táplálása előtt meg kell tennie, hogy az ivóvíz minősége az ivóvízvételi helyeken megfeleljen az előírt követelményeknek. Az 1000 m3/nap-nál nagyobb kapacitású vagy 5000 főt meghaladó állandó népességet ellátó vízellátó rendszerek vízbiztonság-irányítási rendszerét ivóvízbiztonsági tervben kell rögzítenie az üzemeltetőnek. Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás

27 A magyar ivóvízminőségi előírások 201/2001 (X. 25.) Korm.Rend. /6
A vízminőség ellenőrzése 5. § Az üzemeltető, illetve az élelmiszer-vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy az ivóvíz minőségét ivóvízvizsgálatra akkreditált laboratórium a 2. számú mellékletben meghatározottak alapján az illetékes hatósággal egyeztetett vizsgálati program szerint ellenőrizze. Ha az ivóvizet fertőtlenítik, az üzemeltető köteles gondoskodni az alkalmazott fertőtlenítés hatékonyságának ellenőrzéséről és biztosítani, hogy a fertőtlenítőszer melléktermékeiből származó szermaradvány az ivóvízben - a fertőtlenítő hatás veszélyeztetése nélkül - a lehető legalacsonyabb szintű legyen, az 1. számú melléklet B) részében megadott határértékeket ne lépje túl. Az alkalmazható, ill. alkalmas vízvizsgálati módszerekről… Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás

28 A magyar ivóvízminőségi előírások 201/2001 (X. 25.) Korm.Rend. /5
Minőségjavító beavatkozás és a vízhasználat korlátozása 6. § Az ivóvíz minőségére vonatkozó határértékek bármelyikének túllépése, illetve szennyezés veszélyével járó rendkívüli esemény esetén az ÁNTSZ illetékes intézete a túllépés okát kivizsgálja és a szükséges vízminőség-javító intézkedéseket elrendeli. Az üzemeltető a fogyasztókat és a helyi önkormányzato(ka)t, az élelmiszer-vállalkozást köteles haladéktalanul tájékoztatni a határértékek bármelyikének túllépéséről, illetve szennyezés veszélyével járó rendkívüli eseményről; Amennyiben egy településen, vagy - ha meghatározható - településrészen a lakosság által fogyasztott ivóvíz nitrit- vagy nitráttartalma az ÁNTSZ illetékes intézetének megállapítása szerint meghaladja a határértéket, mindaddig gondoskodni kell az érintett területen lakó egy évnél fiatalabb csecsemők és a várandós anyák bekezdés szerinti ivóvízellátásáról, amíg az ÁNTSZ illetékes intézete ezt előírja. Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás

29 Az ivóvíz ammónium tartalma miatt fellépő kockázatok egyike
Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás

30 A magyar ivóvízminőségi előírások 201/2001 (X. 25.) Korm.Rend. /4
Átmeneti engedély 7. § Az üzemeltető kérelmére az OTH egy alkalommal, korlátozott időtartamra - legfeljebb 3 évre - engedélyt adhat arra, hogy a vízellátó rendszer olyan vizet szolgáltasson, amelynek minősége az 1. számú melléklet B) részében előírt vagy e rendelet hatálybalépését követően megállapított határértékeknek nem felel meg, feltéve, hogy az ivóvíz fogyasztása nem jelent veszélyt az emberi egészségre, és az ivóvízellátás az érintett területen más ésszerű módon nem biztosítható; Az üzemeltető köteles az érintett terület lakosságát és a települési önkormányzatot azonnal és megfelelő módon tájékoztatni, továbbá szükség esetén tanácsadással segíteni azokat a lakosságcsoportokat, amelyek számára az ivóvíz fogyasztása kockázatot jelenthet. Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás

31 A magyar ivóvízminőségi előírások 201/2001 (X. 25.) Korm.Rend. /3
A vízkezelésre és a vízzel érintkező anyagokra vonatkozó előírások 8. § : Ivóvíz-szolgáltató létesítmények esetében az üzemeltető(k)nek minden intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az ivóvíz előállítása (beszerzése, kezelése, tárolása) és elosztása során használt vízkezelési technológiák és anyagok okozta szennyeződés ne juthasson az ivóvízbe olyan koncentrációban, hogy az veszélyt jelentsen az emberi egészségre. Az ivóvíz előállítása során használt hagyományos technológiák, valamint az ivóvízzel érintkezésbe kerülő hagyományos szerkezeti anyagok listáját és az ezekre vonatkozó előírásokat az 5. számú melléklet tartalmazza. Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás

32 A magyar ivóvízminőségi előírások 201/2001 (X. 25.) Korm.Rend. /2
Az ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint a medencés közfürdőkben a vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek és a víz kezelésére alkalmazni kívánt technológiák alkalmazását - az 5. számú melléklet 2. részében felsorolt hagyományos anyagok és technológiák kivételével - közegészségügyi szempontból az OTH engedélyezi. Az engedélyezés során az OTH figyelembe veszi a vízzel érintkező anyagból kioldódó szennyező anyagok jelenlétét, vizsgálja, hogy a felhasználandó anyag, termék, technológia alkalmazása nem eredményezi-e a mikrobiológiai minőség romlását, továbbá kellemetlen íz- és szaganyagok ivóvízbe kerülését. Az ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint a medencés közfürdőkben a vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek és a víz kezelésére használni kívánt technológiák alkalmassága megítélésének részletes szempontjait az OTH az ÁNTSZ honlapján közzéteszi. Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás

33 A magyar ivóvízminőségi előírások 201/2001 (X. 25.) Korm.Rend. /1
Tájékoztatás és jelentés 9. § A szolgáltatott ivóvíz minőségére vonatkozó adatok nyilvánosak. Az üzemeltető és a települési önkormányzat a helyben szokásos és leghatékonyabb módon köteles biztosítani, hogy megfelelő és naprakész információ álljon a fogyasztók rendelkezésére a szolgáltatott víz minőségéről. A víz egészségre gyakorolt hatásáról kérelemre az ÁNTSZ illetékes intézete ad felvilágosítást. Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás

34 Tájékoztatási kívánalmak az ivóvízminőségről /2
Nemzeti összefoglaló információ a vízellátási zónák vízminőségéről Információ a nem-megfelelőségekről, Információ az első, a második derogációról, Kérelem a harmadik derogációért, Kérelem a különleges körülményekre való tekintettel, Tájékoztatás az ivóvízminőségi információ elérhetőségéről, A fogyasztók által elérhető információk típusa, Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás

35 Tájékoztatási kívánalmak az ivóvízminőségről /1
Általános információk az ivóvízellátás elemeiről- vízbeszerzés, vízkezelés, vízszolgáltatás a fogyasztás/használat helyéig, Információk a mentességekről, a nemzeti paraméterekről és határértékekről – hazai, szigorúbb határértékek, Információk az analízisekről – engedélyezett eltérő módszerek, Információk a vízellátási zónák monitoringjáról Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás

36 A hazai ivóvízminőségi helyzet jellemzése
Települések száma Érintett lakosok Települések, ahol az ivóvízminőség eltér a „szabványostól” 1348 40,3% 31,1% Települések, ahol az ivóvízminőség „szabványos” 1995 59,7% 68,9% Mindösszesen 3343 Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás

37 Hazai ivóvizekben nagy számban kifogásolt kémiai paraméterek
Csoport Kémiai paraméter Települések Érintett lakosok száma 1. Arzén (>0.10 mg/l) 437 2. Nitrát (>50 mg/l) 7 26.000 3. Bór (>1.0 mg/l) 52 4. Fluorid (>1,5 mg/l) 1 140 5. Nitrit (>0,5 mg/l) 63 6. Ammónium (>0,5 mg/l) 327 Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás

38 A magyar ivóvízminőségi előírások 201/2001 (X. 25.) Korm.Rend.
Záró rendelkezések 10. § A 6. számú mellékletben felsorolt településeken az arzén, bór, fluorid és nitrit 1. számú melléklet B) részében meghatározott határértékeit, valamint az ammónium 1. számú melléklet C) részében meghatározott határértékeit legfeljebb december 25-ig lehet alkalmazni (ez nem vonatkozik az arzén határértékre, amennyiben a vizet élelmiszer előállítására használják fel) Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás

39 Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás
A magyar ivóvízminőségi előírások 201/2001 (X. 25.) Korm.rend. mellékletei 1. Paraméterek és határértékek (A –F táblázatok) 2. Vízminőség-ellenőrzési követelmények (Vizsgálandó vízminőségi jellemzők, Minimális mintavételi és vizsgálati gyakoriság) 3. A vízminőség vizsgálatára szolgáló módszerekkel szemben támasztott követelmények 4. Adatlap a vízellátó rendszernél végzett vízminőség vizsgálatokról és azok eredményéről 5. Ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint a medencés közfürdőkben a vízzel közvetlenül érintkező termékek és a víz kezelésére alkalmazni kívánt anyagok és technológiák engedélyezésének követelményei 6. A szolgáltatott ivóvíz vonatkozásában nyilvántartott minőségi kifogással érintett települések listája (B, F, NO3, NO2, As, NH4, Fe, Mn) Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás

40 Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás

41 Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás

42 Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás

43 Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás

44 Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás

45 Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás

46 Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás
Országos ivóvízminőség-javító program eredményességének megítélése, prioritások Kitüntetett figyelem az un. veszélyeztetett célcsoportok mielőbbi megfelelő ellátására A szolgáltatott ivóvíz útján egyidejűleg fennálló, többszörös közegészségügyi kockázatok megfelelő kezelése; A szolgáltatott ivóvíz vízkezelésből származó és hálózati másodlagos szennyezésének megelőzése; Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás

47 Ivóvízminőség-felügyelet közvetlen célkitűzései
A vízminőség felügyeletének elsősorban az önellenőrző vizsgálatok, az ÁNTSZ-nél végzett adatfeldolgozás, szakértői szemle – és nem az ÁNTSZ-nél végzett vízvizsgálatok útján - történő erősítése, Vízminőség-ellenőrzés spektrumának és gyakoriságának átalakítása – Vízbiztonsági terv-program működtetése Vízminőség-ellenőrzés minőségének javítása, - először - a mintavétel technikai fejlesztése, oktatás útján. Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás

48 A vízmintavétel tervezése, kivitelezése
Vízminőség-ellenőrzés minőségének javítása, - először - a mintavétel technikai fejlesztése, oktatás útján. Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás

49 A vízmintavétel tervezése, kivitelezése
A vízmintavételi helyek kijelölése A 201/2001 Korm. rendeletet alapul véve, a vízszolgáltató és az ÁNTSz/MgSzH egyeztetve meghatározzák azokat a mintavételi helyeket, amelyeknél „az ivóvízminőségi követelmények teljesülésének ellenőrzésére” a vízmintát veszi. A vízszolgáltató az üzemeltetés ellenőrzésére szolgáló mintavételt – külön jelölést alkalmazva - olyan mintavételi helyen végzi, amely a vízminőség megfelelése ellenőrzésére szolgál, Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás

50 A vízminőség-ellenőrzés irányai /2
Az ivóvíz-forrás ellenőrzése Ivóvíz-forrás sérülékenységének, védettségének, szennyezőinek felmérése, monitoringja; Technológia-közi víz minőségének ellenőrzése Vízkezelés-technológia ellenőrzése; A termelt ivóvíz minősége A késztermék előírt és választott paramétereinek rendszeres ellenőrzése; Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás

51 A vízminőség-ellenőrzés irányai /1
Ivóvízminőség ellenőrzése a használat helyén – az ivóvíz-minősítés helye; A vízellátásban - a vízforrástól a vízhasználat helyéig, az ott használt, hálózativíz utókezelési technológia megfelelőségének ellenőrzése; Vízzel érintkező bekötő (szerviz) vezetékek, szerelvények és a vegyszer maradékok hatásának ellenőrzése; Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás

52 A vízmintavétel tervezése, kivitelezése
A mintavétel és monitoring a lehetséges veszélyek előzetes felmérésén alapul, ennek megfelelően az általános és egységes célkitűzések mellett a helyi sajátságok lényeges szerephez jutnak, amikor meghatározásra kerül a vízminőség ellenőrzés stratégiája. Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás

53 A vízmintavétel tervezése, kivitelezése
Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás

54 A vízmintavétel tervezése, kivitelezése
Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás

55 A vízmintavétel tervezése, kivitelezése
Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás

56 A szolgáltatott ivóvíz mintázása és vizsgálata
A szolgáltatott ivóvíz minőség-ellenőrzése a szolgáltató és az ellenőrző ÁNTSZ részéről is hagyományosan a „késztermék” minőség-jellemzőinek meghatározásán alapul; Túl késő, a hiba nem előzhető meg ! Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás

57 Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás
WHO (2004) Az ivóvízminőségi irányelvek kiegészítésekkel történt ellátása A Vízbiztonsági terv-rendszer - a biztonságos ivóvízszolgáltatás megelőzésen alapuló irányítása Vízminőség stabilizálása a következők útján: - ne legyen rendkívüli vízminőségi változás - a vízzel érintkező szerkezeti anyagok, vegyszerek minőség-ellenőrzése, szabályozása - vízkezelési, fertőtlenítési technológiák teljesítmény-ellenőrése, szabályozása Egészség-hatások, előnyök: - a víz útján terjedő betegségek megelőzése - a fogyasztói egészség-teher csökkenése Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás

58 Javaslat egy új EK ivóvíz-irányelvre
Új WHO és EK ivóvízminőségi irányelv - amely a fogyasztó egészségvédelmének szem előtt tartásával kockázat becslés/kockázat kezelés alapú, vízbiztonsági terven alapul Drinking Water Inspectorate DWI – UK, 2005 Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás

59 Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás
Európai rendszer az ivóvízzel érintkező anyagok kölcsönös elfogadásáról European Acceptance Scheme - EAS alapelvek és célok: - a fogyasztó egészségének védelme egységes bevizsgálási módszerek és egységes minősítési elvek útján; - intézkedések a környezet védelme érdekében; - egyenlő esélyek az európai termékek európai piacon való megjelenéséhez; Jogi háttér: 89/106/EEC és 98/83/EC irányelvek Az ivásra szánt víz biztonsága. Egészségügyi irányelvek és szabályozás


Letölteni ppt "Az ivásra szánt víz biztonsága Egészségügyi irányelvek és szabályozás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések