Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Regionális Politika Kelet-Közép Európában az átmenet időszakában 1.decentralizáció és a területi közigazgatás rendszere 2.területfejlesztés intézményrendszere.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Regionális Politika Kelet-Közép Európában az átmenet időszakában 1.decentralizáció és a területi közigazgatás rendszere 2.területfejlesztés intézményrendszere."— Előadás másolata:

1 Regionális Politika Kelet-Közép Európában az átmenet időszakában 1.decentralizáció és a területi közigazgatás rendszere 2.területfejlesztés intézményrendszere 3.a reg. politika rendelkezésére álló pénzügyi eszközrendszer

2 A kelet-európai régiók fejlettsége

3

4 A magyar régiók az Európai Unióban Régió Ezer Ft Az országos átlag százalékában Az Európai Unió 15 tagállamának százalékában Az Európai Unió 25 tagállamának százalékában Közép- Magyarország Közép-Dunántúl Nyugat- Dunántúl Dél-Dunántúl Észak- Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld Magyarország

5 A magyar kistérségek fejlettsége

6 Magyarország részesedése a strukturális és kohéziós alapokból millió € Forrás év év év Összesen Strukturális alapok Kohéziós alap Összesen

7 A legfejlettebb és a legfejletlenebb magyar régió az európai gazdasági térben Közép-MagyarországÉszak-Alföld

8 Magyarország és régiói Az Európai Unió regionális támogatásai régiók, vagy annál kisebb térségek fejlesztésére irányulnak. A támogatásokban részesülő régiókra az EU egy ún. NUTS rendszert alkalmaz (az Európai Parlament és a Tanács 1059/2003/EK rendelete a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájáról), mely 3 fő kategóriából áll. Kiinduló egység a tagállam meglevő közigazgatási egysége (tartomány, régió, megye, stb.), a további egységek ezen közigazgatási egységek összevonásából vagy felosztásából képezhetők. Magyarország esetében a közigazgatási egységek a megyék (főváros), további egységek a megyék (főváros) összevonásából képzett régiók, illetve a régiók összevonásából képzett nagyrégiók (I. szint). NUTS I : Nyugat-, Kelet- és Közép-Magyarország (egységek száma: 3) NUTS II : tervezési-statisztikai régió (egységek száma: 7) NUTS III : megye/főváros (egységek száma: 20) További, az EU regionális politikájában hivatalosított nem alkalmazott egységek a lokális I. és II (LAU I, LAU II), melyek Magyarországon az alábbiak: Lokális I. : statisztikai kistérség (egységek száma: 167) Lokális II. : település (egységek száma: 3145

9

10 KOHÉZIÓS POLITIKA, : TÁJÉKOZTATÓ (MILLIÓ EUR, ÉVI ÁRAK) Konvergencia célkitűzés Regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzés Európai területi együttműködés ÖSS ZES EN Kohéz iós Alap Konve rgenci a Statisztikai fokozatos kivonás Fokozatos bevezetés Regionális versenyképesség és foglalkoztatottság Ausztria Belgium Bulgária Ciprus Cseh Köztársas ág Dánia Egyesült Királyság Észtorszá g Finnorszá g Franciaors zág Görögorsz ág Hollandia Írország Lengyelor szág Lettorszá g Litvánia Luxembur g Magyaror szág Málta Németors zág Olaszorsz ág Portugália Románia Spanyolor szág Svédorszá g Szlovákia Szlovénia Máshova nem sorolt 392 Összese n

11 KOHÉZIÓS POLITIKA, : TÁJÉKOZTATÓ (MILLIÓ EUR, ÉVI ÁRAK) Konvergencia célkitűzés Regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzés Európai területi együttműködé s ÖSSZESEN Kohé ziós Alap Konv erge ncia Statisztikai fokozatos kivonás Fokozato s bevezeté s Regionális versenyképesség és foglalkoztatottság Bulgári a Ciprus Cseh Köztárs aság Észtors zág Lengyel ország Lettors zág Litvánia Magyar ország Málta Románi a Szlovák ia Szlovén ia Összes en Forrás: pa.eu pa.eu

12


Letölteni ppt "Regionális Politika Kelet-Közép Európában az átmenet időszakában 1.decentralizáció és a területi közigazgatás rendszere 2.területfejlesztés intézményrendszere."

Hasonló előadás


Google Hirdetések