Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Regionális Politika Kelet-Közép Európában az átmenet időszakában 1.decentralizáció és a területi közigazgatás rendszere 2.területfejlesztés intézményrendszere.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Regionális Politika Kelet-Közép Európában az átmenet időszakában 1.decentralizáció és a területi közigazgatás rendszere 2.területfejlesztés intézményrendszere."— Előadás másolata:

1 Regionális Politika Kelet-Közép Európában az átmenet időszakában 1.decentralizáció és a területi közigazgatás rendszere 2.területfejlesztés intézményrendszere 3.a reg. politika rendelkezésére álló pénzügyi eszközrendszer

2 A kelet-európai régiók fejlettsége

3

4 A magyar régiók az Európai Unióban Régió Ezer Ft Az országos átlag százalékában Az Európai Unió 15 tagállamának százalékában Az Európai Unió 25 tagállamának százalékában Közép- Magyarország 19981557783 Közép-Dunántúl13031014755 Nyugat- Dunántúl 14621145862 Dél-Dunántúl956743941 Észak- Magyarország 823643436 Észak-Alföld809633335 Dél-Alföld913713840 Magyarország12881005155

5 A magyar kistérségek fejlettsége

6 Magyarország részesedése a strukturális és kohéziós alapokból millió € Forrás 2004. év 2005. év 2006. év Összesen Strukturális alapok 4486207861854 Kohéziós alap 340280374 994 994 Összesen788900 1159 1159 2847 2847

7 A legfejlettebb és a legfejletlenebb magyar régió az európai gazdasági térben Közép-MagyarországÉszak-Alföld

8 Magyarország és régiói Az Európai Unió regionális támogatásai régiók, vagy annál kisebb térségek fejlesztésére irányulnak. A támogatásokban részesülő régiókra az EU egy ún. NUTS rendszert alkalmaz (az Európai Parlament és a Tanács 1059/2003/EK rendelete a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájáról), mely 3 fő kategóriából áll. Kiinduló egység a tagállam meglevő közigazgatási egysége (tartomány, régió, megye, stb.), a további egységek ezen közigazgatási egységek összevonásából vagy felosztásából képezhetők. Magyarország esetében a közigazgatási egységek a megyék (főváros), további egységek a megyék (főváros) összevonásából képzett régiók, illetve a régiók összevonásából képzett nagyrégiók (I. szint). NUTS I : Nyugat-, Kelet- és Közép-Magyarország (egységek száma: 3) NUTS II : tervezési-statisztikai régió (egységek száma: 7) NUTS III : megye/főváros (egységek száma: 20) További, az EU regionális politikájában hivatalosított nem alkalmazott egységek a lokális I. és II (LAU I, LAU II), melyek Magyarországon az alábbiak: Lokális I. : statisztikai kistérség (egységek száma: 167) Lokális II. : település (egységek száma: 3145

9

10 KOHÉZIÓS POLITIKA, 2007-2013: TÁJÉKOZTATÓ (MILLIÓ EUR, 2004. ÉVI ÁRAK) Konvergencia célkitűzés Regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzés Európai területi együttműködés ÖSS ZES EN Kohéz iós Alap Konve rgenci a Statisztikai fokozatos kivonás Fokozatos bevezetés Regionális versenyképesség és foglalkoztatottság Ausztria159914228 1.30 1 Belgium5791.268173 2.01 9 Bulgária2.0153.873159 6.04 7 Ciprus19436325581 Cseh Köztársas ág 7.830 15.14 9 373346 23.6 97 Dánia45392545 Egyesült Királyság 2.4361588835.349642 9.46 8 Észtorszá g 1.0191.99247 3.05 8 Finnorszá g 491935107 1.53 2 Franciaors zág 2.8389.123775 12.7 36 Görögorsz ág 3.2898.3795.779584186 18.2 17 Hollandia1.477220 1.69 6 Írország420261134815 Lengyelor szág 19.56 2 39.48 6 650 59.6 98 Lettorszá g 1.3632.64780 4.09 0 Litvánia2.0343.96597 6.09 7 Luxembur g 451358 Magyaror szág 7.589 12.65 4 1.865344 22.4 52 Málta25249514761 Németors zág 10.55 3 3.7718.370756 23.4 50 Olaszorsz ág 18.86 7 3888794.761752 25.6 47 Portugália2.722 15.24 0 25440743688 19.1 47 Románia5.769 11.14 3 404 17.3 17 Spanyolor szág 3.250 18.72 7 1.4344.4953.133497 31.5 36 Svédorszá g 1.446236 1.68 2 Szlovákia3.4336.231399202 10.2 64 Szlovénia1.2392.40793 3.73 9 Máshova nem sorolt 392 Összese n 61.55 8 177.0 83 12.52110.38538.7427.750308. 041

11 KOHÉZIÓS POLITIKA, 2007-2013: TÁJÉKOZTATÓ (MILLIÓ EUR, 2004. ÉVI ÁRAK) Konvergencia célkitűzés Regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzés Európai területi együttműködé s ÖSSZESEN Kohé ziós Alap Konv erge ncia Statisztikai fokozatos kivonás Fokozato s bevezeté s Regionális versenyképesség és foglalkoztatottság Bulgári a 2.0153.87 3 1596.047 Ciprus19436325581 Cseh Köztárs aság 7.83015.1 49 37334623.697 Észtors zág 1.0191.99 2 473.058 Lengyel ország 19.56 2 39.4 86 65059.698 Lettors zág 1.3632.64 7 804.090 Litvánia2.0343.96 5 976.097 Magyar ország 7.58912.6 54 1.86534422.452 Málta25249514761 Románi a 5.76911.1 43 40417.317 Szlovák ia 3.4336.23 1 39920210.264 Szlovén ia 1.2392.40 7 933.739 Összes en 61.5 58 177. 083 12.52110.38538.7427.750308.041 Forrás: http://euro pa.eu http://euro pa.eu

12


Letölteni ppt "Regionális Politika Kelet-Közép Európában az átmenet időszakában 1.decentralizáció és a területi közigazgatás rendszere 2.területfejlesztés intézményrendszere."

Hasonló előadás


Google Hirdetések