Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mikrovállalkozások fejlesztése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mikrovállalkozások fejlesztése"— Előadás másolata:

1

2 Mikrovállalkozások fejlesztése
Kik pályázhattak: a) jogi személyiségű gazdasági társaságok, b) jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, c) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók és egyéni ügyvédek, d) SZJA hatálya alá nem tartozó egyéni vállalkozó és egyéni ügyvéd (EVA) e) szövetkezetek kizárólag a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikrovállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhattak Iparági korlátozás: legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység teszi ki (TEÁOR: ) turisztikai attrakció vagy szálláshelyfejlesztés nem támogatható

3 Mikrovállalkozások fejlesztése
Támogatható tevékenységek: a) eszközbeszerzés b) infrastrukturális és ingatlan beruházás c) információs technológia fejlesztés Elszámolható költségek: új, egyenként min. nettó ,- Ft értékű tárgyi eszközök beszerzése (VTSZ!) információs-technológia fejlesztéshez kapcsolódó egyenként min. nettó ,- Ft értékű hardver beszerzése (VTSZ!) infrastrukturális és ingatlan beruházás, vásárlás információs-technológia fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzésének költsége (az egyedi szoftver kivételével, TESZOR!)

4 Mikrovállalkozások fejlesztése
Nem elszámolható költségek: ingatlanvásárláshoz kapcsolódó járulékos költségek (díjak, illetékek, stb) mezőgazdasági célú terület turisztikai célú ingatlanok ügyvédi díjak, közjegyző, értékbecslés ingatlanvásárlás a pályázó tulajdonosától vagy hozzátartozójától nem egyértelműen beazonosítható ingatlan értékbecslést meghaladó vételár Azon költségek, melyek nem egyértelműen elkülöníthetőek telekvásárlás költsége önállóan Területi korlátozás: Nem támogatható az a fejlesztés, amely olyan településen valósul meg, melynek: népsűrűsége nem nagyobb mint 100 fő/km2, vagy állandó népessége nem haladja meg az főt

5 Mikrovállalkozások fejlesztése
Kötelező vállalások: A projekt befejezési évét követő 2 üzleti év személyi jellegű ráfordításainak összege eléri a támogatási összeg 50%-át. Támogatás × 50% ≤ Sz1 + Sz2 Elszámolás és fenntartás: fizikai befejezés a megkezdéstől vagy a TO hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül záró kifizetési kérelem a fizikai befejezéstől számított max. 90 napon belül de legkésőbb március 31. A támogatott beruházással létrehozott termelő kapacitásokat, fejlesztéseket, ingatlanokat köteles a projekt befejezését követő 3. év végéig fenntartani, üzemeltetni.

6 10% Mikrovállalkozások fejlesztése Önrész
Ez a pályázat megteremti a lehetőségét annak, hogy igen csekély, 10%-os önerővel, egyszerűsített eljárással, egyablakos rendszerben igényelhessenek vissza nem térítendő támogatást, ugyanakkor e mellé a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló mikrohitelt is biztosít. Kik pályázhatnak Mikrovállalkozások Támogatás összege millió Ft vissza nem térítendő támogatás Támogatás mértéke max. 45% vissza nem térítendő támogatás Előleg mértéke Nem igényelhető előleg Támogatható költségek Eszközbeszerzés Információs technológiai fejlesztések (hardver, szoftver) Ingatlanvásárlás- és fejlesztés Kötelező vállalások Személyi jellegű ráfordítások Önrész 10%

7 A 2007-2013 és a 2014-2020-as tervezési időszak összehasonlítása (1/2)
Tematikus súlypontok - 15 Operatív Program 10 OP, célzottabb tervezés uniós és hazai szinten (11 tematikus cél, EU 2020) Prioritások Gazdaságfejlesztés: 24 % Foglalkoztatás mint szociális kérdés Gazdaságfejlesztés: 60% Foglalkoztatás a gazdasági fejlesztés része Intézményrendszer Központi irányítás (NFÜ) Regionális dekoncentráció (RFÜ) Központi koordinációval (ME) működő decentralizált intézményrendszer (IH-k a szakpolitikáért felelős tárcáknál) Valós térségi decentralizáció (megyei szinten) Eljárás-rendek, támogatási formák Komoly adminisztratív kötelezettségek, 2010-től racionalizáció, egyszerűsítések Pályázatok vissza nem térítendő támogatással Egyszerűbb eljárásrendek, központi koordinációval Vissza nem térítendő támogatások mellett nagyobb teret kapnak a pénzügyi eszközök A pénzügyi eszközök teszik ki a teljes összeg 10%-át Nyílt pályázatok mellett optimalizált projekt-kiválasztási eljárások

8 Az operatív programok tervezésének indikatív forrásallokációja
a források %-ában EU+hazai Mrd Ft Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) (tervezhető alapok: ERFA, ESZA) 39,40% 2 869,7 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program ( TOP) 16,15% 1 175,3 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) ( A rendelkezésre álló források kiegészíthetők a 15 %-os földrajzi rugalmasság terhére.) 3,55% 259,6 Központi és területi gazdaságfejlesztés összesen = 59,10% = 4 304,6 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 10,94% 796,8 Környezeti és Energetikai Hatékonyság OP ( KEHOP) (tervezhető alapok: Kohéziós Alap, ERFA) 14,77% 1 075,8 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 13,69% 997,1 Végrehajtási Koordinációs Operatív Program (KOP) (tervezhető alap: Kohéziós Alap) 1,50% 109,3 Összesen = 100,00% = 7 283,6

9 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Prioritástengelyei és intézkedései
KKV versenyképesség és növekedési potenciál fejlesztése kiemelt növekedési ágazatok és iparágak célzott, innováció- és versenyképesség orientált fejlesztése; üzleti infrastruktúra fejlesztése; hálózati gazdaság fejlesztése; kiemelt növekedési zónák és térségek célzott gazdaságfejlesztési programjai; vállalkozások megújuló energia felhasználását és energiahatékonyság-növelését célzó fejlesztések támogatása Tudásgazdaság fejlesztése vállalati K+F+I tevékenység támogatása; stratégiai K+F+I együttműködések és kezdeményezések; kutatóintézeti és nemzetközi kiválóság Célzott munkahelyteremtés és –megőrzés, kiemelt szolgáltatás- és társadalmi gazdaságfejlesztés munkahelyteremtő- és megtartó, valamint kiemelt társadalmi gazdaságfejlesztések; az egészséggazdasághoz és a kreatív gazdasághoz kapcsolódó kiemelt szolgáltatások fenntartható és innovatív fejlesztése; kiemelt természeti és kulturális örökségi vonzerők, termékek, valamint kapcsolódó európai hálózatok fejlesztése; versenyképes szakmai és gazdaságfejlesztési intézményrendszer központi fejlesztései

10 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Prioritástengelyei és intézkedései
Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztése a munkanélküliek és inaktívak vállalkozóvá válásának támogatása; munkaerő-piaci belépést elősegítő célzott támogatások; hátrányos helyzetű munkanélküliek és inaktívak foglalkoztathatóságának javítása; ifjúsági garancia; munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztése; társadalmi vállalkozások támogatása, a szociális gazdaság fejlesztése; nem állami szervek komplex foglalkoztatási programjai; kompetencia-fejlesztés és képzés; a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések és szolgáltatások; a szakképzés és felnőttképzés fejlesztése, a duális képzés elterjesztése; vállalati és kulcságazati képzések; munkahelyi rugalmasság elterjesztése; a jogszerű foglalkoztatás ösztönzése; üzleti képességek fejlesztése Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása; támogatásközvetítésben részt vevő pénzügyi közvetítők fejlesztése

11 Kérdések

12 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Mikrovállalkozások fejlesztése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések