Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Kruppa Éva Főiskolai tanár

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Kruppa Éva Főiskolai tanár"— Előadás másolata:

1 Dr. Kruppa Éva Főiskolai tanár
Külgazdasági politika és piacfejlesztés 4) Nemzetközi kereskedelemi irányzatok A protekcionizmus új eszközei Dr. Kruppa Éva Főiskolai tanár 2014/2015 Őszi félév

2 Az előadás célja Nemzetközi kereskedelem, irányzatok
Szabadkereskedelem (korábbi előadások) Protekcionizmus Gazdasági válság és protekcionizmus A nemzetközi kereskedelem rendszere a 21. sz.-ban A protekcionizmus új (régi?) eszközei:NTM NTM= Non trafiff measures Hol a helyük a NTM alkalmazásának ? Van-e visszarendeződés a 2007-ben kezdődött válság után? Erősödött-e a protekcionizmus az államok intézkedései hatására?

3 Nemzetközi kereskedelem – irányzatok
Protekcionizmus

4 Világkereskedelem szabadsága
Szabadkereskedelem: elfogadott Nemzetközi szabályok védik (WTO) A protekcionizmus mégis jelen van USA-ban is! 2007-ben kezdődő nemzetközi pénzügyi válság hatása Bankmentő csomagok állami eladósodás Hitelválság, bizalomhiány Autóipar támogatása – több országban: protekcionizmus kérdését felveti

5 Kereskedelempolitikai irányzatok
Gazdasági fejlődés feltétele a nemzetközi munkamegosztásban való részvétel Kereskedelempolitikai irányzatok: állami intervenciótól függően Szabadkereskedelem Protekcionizmus

6 Protekcionizmus Kereskedelempolitikai irányzat
Ideológiai háttere: nacionalizmus Célja: hazai termelők védelme hazai és külföldi piacokon, Olyan előnyök biztosítása, melyeket az állam beavatkozása nélkül nem érnének el Nem autarkia!

7 Miért van protekcionizmus?
Hagyományos érvek Nem hagyományos érvek Fejlődő iparágak fenntartása Csúcstech. támogatása Hátrányos ágazatok támogatása Nemzetbiztonsági, honvédelmi szempontok Stratégiai szempontok Tartós kereskedelmi egyensúlyhiány Árfolyamváltozások - fizetési mérleg hiány Szociális cél: munkavállalók védelme Más országok kevésbé szigorú szabályozása Más országok tisztességtelen kereskedeleme

8 Protekcionizmus eszközei (általában)
Kereskedelempolitika eszközei: támogatás és/vagy korlátozás céljából Vámok Nem vámjellegű eszközök Mennyiségi korlátozás Szubvenció Kormány-megrendelések Ker. technikai akadályok …. Árfolyam

9 Kereskedelem a II. világháború után
GATT – 1947 Világkereskedelem liberalizációja, vámok lebontása 1970-es, 80-as évek Új protekcionizmus: önkéntes exportkorlátozás – VER (voluntary export restriction) Gazdasági válság → protekcionizmust erősíti

10 Nemzetközi kereskedelem és a válság
Protekcionizmus mérése – összetett Azt számítják, hogy az alkalmazott kereskedelempolitikai eszközök milyen mértékű vámegyenértéknek felelnek meg Nemzetközi szervezetek különböző mutatói WTO, UNCTAD, IMF, Világbank,

11 A nemzetközi kereskedelem rendszere a 21. században

12 A nemzetközi gazdaság új jelenségei
„Termelés – szolgáltatás - kereskedelem” nemzetközi szintű összefonódottsága, komplex jelenség Termelés nemzetközi értéklánc Bizonyos funkcióinak, szakaszainak nemzetközi kihelyezése (input verseny) Verseny, komparatív előnyök Termelés bizonyos szakaszaihoz kapcsolódik

13 Nemzetközi kereskedelem új jelenségei
Jelentőssé vált a nem végtermékek/ késztermékek kereskedelme Alkatrészek, részegységek, félkész-termékek: a világkereskedelem: 40%-a A szolgáltatások nemzetközi szintű növekedése

14 Kereskedelem összetétele, mérése
Végtermék 110 . B ország C ország Közvetlen hozzáadott érték 10 Közbeeső termék 100 A ország Indirekt hozzáadott érték (100) Bruttó export Hozzáadott érték

15 20. század: Vállaltok közötti kapcsolat és üzletkötés külföldön
A 20. és a 21. sz. kereskedelme 20. század: Vállaltok közötti kapcsolat és üzletkötés külföldön 21. század: Vállaltok közötti kapcsolat és üzletkötés külföldön „határon túl” 1)Áruk, ötletek, technológia, tőke és szakértők kétirányú áramlása 2) Beruházás és műszaki,menedzseri, piaci know-how alkalmazása külföldön Forrás: Baldwin, R. p. 6, Figure 2.

16 Kereskedelmet akadályozó intézkedések napjainkban
NEM TARIFÁLIS ESZKÖZÖK (NTM)* VÁMOK Jelentőségük fokozatosan csökkent Jelen válságban nem játszanak szerepet Országok betartották WTO kötelezettségeiket „Határon túli” szabályozás Technikai jellegű TBT = technical barriers to trade Egészségügyi és növény-egészségügyi SPS= sanitary and phytosanitary measures Szolgáltatások nemzeti szabályozása *NTM (non-tariff measures )

17 Milyen okokból alkalmazzák a nem tarifális (NTM) eszközöket?
Közcélok protekcionizmus Közegészségügy Élelmiszerbiztonság De kereskedelempolitikai hatása is van! Nehéz a hatását megkülönböztetni Okoz-e fölösleges költségeket a kereskedelemben? Hatásai nem átláthatók (vámokhoz képest)

18 A kereskedelem (új) akadályai
NTM: Piaci problémák kezelése - alternatív eszközök Vámok helyett WTO megállapodás Uruguayi megállapodások része Nemzetközi kereskedelmi szerződésekben (két-, több oldalú) megjelennek Szabályozásuk kérdése aktuális

19 Hol a helyük „NTM” alkalamzásának?

20 Kereskedelemi intézkedések csoportosítása
WTO csoportosítás Közvetlenül az importot érintő intézkedések Közvetlenül az exportot érintő intézkedések Termelést és kereskedelmet érintő intézkedések UNCTAD felsorolás (Az előadás anyaga végén található)

21 WTO: kereskedelmi eszközök csoportosítása
Közvetlenül az importot érintő intézkedések Közvetlenül az exportot érintő intézkedések Vámeljárás Vámok, más adók és járulékok Vámérték meghatározása Fuvarozás előtti ellenőrzés Származási bizonyítvány Importtilalom, kvóta és engedély Anti-dömping, értékkiegyenlítő vám Kormányzati közbeszerzés Állami kereskedelmi vállalatok Egyéb intézkedések Eljárások Export adó Export-korlátozó Export szubvenció Exportot segítő Speciális gazdasági zóna

22 WTO: kereskedelmi eszközök csoportosítása
Termelést és kereskedelmet érintő intézkedések Szabályozási keret Technikai jellegű (TBT) Egészségügyi és növény-egészségügyi (SPS) Kereskedelmi vonatkozású szellemei tulajdonjog A fenti csoportosítások forrása: WTO Report, 2012, p.99

23 Egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedések (SPS) és az országok száma
Forrás: WTO REPORT, 2012, p. 106

24 Technikai jellegű intézkedések (TBT) és országok száma

25 Nem tarifális jellegű intézkedések USA és az EU exportőrei esetében, %, 2009

26 Nem vámjellegű eszközök költségei
A nem vámjellegű intézkedések költségei, vámegyenérték %-ában Ágazat EU-ban felmerülő költségek USA-ban felmerülő költségek Vegyipari termékek 23,9 21,0 Gyógyszerek 15,3 9,5 Kozmetikumok 34,6 32,4 Irodai–és kommunikációs berendezések 19,1 22,9 Gépjárművek 25,5 26,8 Repüléstechnika 18,8 Élelmiszeripar és italgyártás 56,8 73,3 Forrás: Kereskedelem, növekedés és globális ügyek. Európai Bizottság, COM, (2010) 612, 3. táblázat Vámegyenérték: A nem vámjellegű szabályozási intézkedések itt feltüntetett vámegyenértékeit iparpolitikai felmérésekből ökonometriai módszerekkel számolták ki.

27 Akadályok mérése Világbank mutatói
Kereskedelemkorlátozottságának indexe Trade Restrictiveness Index – TRI Reáljövedelemre vonatkozó Átfogó kereskedelemkorlátozottsági Index Overall Trade Restrictiveness Index – OTRI Importra vonatkozó Piachoz való hozzáférés átfogó kereskedelem-korlátozottsági Index Market Access Overall Trade Restrictiveness Index – MA-OTRI Exportra vonatkozik

28 Szolgáltatások szabályozása és a kereskedelem akadályai

29 Szolgáltatások nyitottsága
Szolgáltatások: vegyes tevékenységek összessége Tevékenység és „felhasználása”, elfogyasztása időben egybeesik Sok szolgáltatás lokális jellegű – más tényezők pl. tőkeáramlás határon átívelő Feltételezés a globalizáció további fejlődése a szolgáltatások nyitottságától függ Szolgáltatások nyitottságának mérése Szolgáltatásexport/GDP Szolgáltatásimport/GDP

30 Szolgáltatásokra ható eszközök
Szolgáltatások láthatatlan jellege Jelentős szerepük a nemzetközi termelési hálózatok kialakításában, értékláncban Olyan intézkedések, amelyek nyíltan protekcionista Hatása áttételes (spillover) Pl. logisztikai szolgáltatások korlátozása Mérése – OECD: 1990-től, UNCTAD

31 FDI-ra ható nemzeti szabályozók változása, 2000-2010 (%-ban)

32 Hogyan hatott a nemzetközi pénzügyi válság a nemzetközi kereskedelemre?
(2007-től….)

33 Visszarendeződött-e a kereskedelem a válság hatására?
Protekcionizmus vált-e jellemzővé a nemzetközi gazdasági válság hatására 2007 után? Indokolja válaszát! Használja fel az előadás adatait, grafikonjaiból levonható következtetéseket!

34 Nem-tarifális eszközök – UNCTAD csoportosítás

35 UNCTAD: Nem tarifális (vámjellegű) eszközök
Egészségügyi és növény-egészségügyi (SPS) Technikai jellegű (TBT) Fuvarozás előtti ellenőrzés és formaságok Árellenőrzés Licence, kvóták, tilalmak és más mennyiségi Járulékok, adók és más para-tarifális Pénzügyi Versenyellenes intézkedések

36 UNCTAD: Nem tarifális (vámjellegű) eszközök
Kereskedelmet érintő beruházási eszközök Értékesítés korlátozása Értékesítés utáni szolgáltatás korlátozása Támogatások (kivéve export-szubvenciót) Kormányzati közbeszerzési korlátozás Szellemi tulajdonjoghoz kapcsolódó Eredetigazolás/származási bizonyítvány Exportra vonatkozó intézkedések

37 Kérdés(ek) Visszarendeződött-e a nemzetközi kereskedelem a protekcionizmus irányába a nemzetközi a 2007-ben kezdődött nemzetközi pénzügyi válság hatására? Válaszát indokolja, érveihez alkalmazzon statisztikai adatokat is!

38 Forrás Gács János (2007): A globalizáció számokban. I. . Közgazdasági Szemle, LIV. évf. október, ( o.) Gács János (2007): A globalizáció számokban. II. . Közgazdasági Szemle, LIV. évf. november, ( o.) TRADE AND DEVELOPMENT REPORT, 2011, UNCTAD, Geneva World Investment Report 2011, Overview, UNCTAD, June, 2011

39 Forrás WTO Report, 2012 Trade and public policies: A closer look at non-tariff measures in the 21st century Website: measures in the 21st century

40 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Dr. Kruppa Éva Főiskolai tanár"

Hasonló előadás


Google Hirdetések