Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Operációkutatás eredete második világháború alatt alakult ki különböző szakmájú emberekből álló team: matematikus, fizikus, közgazdász, mérnök, vegyész,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Operációkutatás eredete második világháború alatt alakult ki különböző szakmájú emberekből álló team: matematikus, fizikus, közgazdász, mérnök, vegyész,"— Előadás másolata:

1 Operációkutatás eredete második világháború alatt alakult ki különböző szakmájú emberekből álló team: matematikus, fizikus, közgazdász, mérnök, vegyész, stb tudományos eszközök, módszerek segítségével hadműveleti döntésekhez javaslatok operáció szó alapjelentése: katonai művelet gazdaságban is jól alkalmazható összetett problémák megoldására

2 Operációkutatás forrásai Vállalatok mérete és bonyolultsága növekedett A vállalat sok önálló egységből áll: sok akarat, sok helyi cél, keresztező célok Korlátozottan áll rendelkezésre a szétosztható erőforrás Az egész vállalat hatékonyságának növelése a cél Valóságos gazdasági, műszaki problémák modelljével és megoldásával foglalkozik

3 Operációkutatás definíciója Operációkutatás szűkebb értelemben olyan tudományos módszer, amely a döntések előkészítéséhez, a gazdasági optimum meghatározásához többnyire valamilyen matematikai szélsőérték feladatot alkalmaz. Jellemző eszközei a lineáris és nemlineáris programozási modellek, készletgazdasági modellek és a hálótervezés

4 Operációkutatás egy másik megfogalmazása „Az operációkutatás a tudomány azon területe, amely az optimális döntések komplex előkészítésével és a döntési változatok legjobb realizálási módjának meghatározásával foglalkozik, főként gazdasági, szociológiai, műszaki és katonai területen, elsősorban matematikai modelleket használ fel és szoros kapcsolatban áll az elektronikus adatfeldolgozással”. (HOWITZ, 1966)

5 Modellezés és a modell Definíció: Modell az objektív valóságnak az ember által alkotott leegyszerűsített képe. A leegyszerűsítés a lényeg megragadását és kiemelését szolgálja. A modell így a vizsgált objektum legfontosabb alkotórészeit, tulajdonságait, kapcsolatait tartalmazza.

6 Modellezés tudományos lépései megfigyelik és megfogalmazzák a problémát, a matematikai modellt építenek fel vagy egy ismert modellt és módszert választanak ki. a modell paramétereinek (változóinak, konstansainak) meghatározása, a modell számszerű felírása, kidolgozzák a modell megoldási algoritmusát vagy ismert programcsomagot alkalmaznak, a megoldást összevetik valósággal, döntéshozókkal konzultálnak a szükséges korrekciót elvégzik és újból megoldják bevezetik a gyakorlatba

7 Probléma megfogalmazásának folyamata Sokoldalúan tanulmányozzuk a problémát Megfogalmazzuk az elérendő célokat Számba vesszük a korlátozó feltételeket Feltárjuk a vizsgálandó rendszer kapcsolatait Kiválasztjuk a döntési változókat Írásban rögzítjük a „végleges” változatokat Konzultálunk a döntéshozókkal

8 Megfelelő célok A célok az egész vállalat érdekeit fejezzék ki Több cél is lehet: rövid- és hosszú távú Haszon maximalizálása Kielégítő haszon más célokkal párosítva sokszor hasznosabb. Pl. stabilis haszon, piaci részesedés növelése (fenntartása), termékek választékának növelése, vállalat presztízsének növelése, a munkavállalók iránti felelősség betartása, stabil árak fenntartása, az ügymenet családi felügyelet alatt tartása, stb.

9 A cég öt félre van hatással Tulajdonosok, részvényesek: osztalékot akarnak Alkalmazottak: állandó alkalmazást, méltányos bért Vásárlók: megbízható terméket ésszerű áron Kereskedők: becsületességet, ésszerű eladási árat Kormány, a nemzet: tisztességes adófizetést, nemzeti célok figyelembevételét Nemzetközi cégek ezeken felül: szélesebb körű szociális társadalmi felelősséggel tartoznak.

10 Matematikai modellek alkatrészei Döntési változók: x 1, x 2, ……., x n., ezek értékeit kell meghatározni, mértékegységgel rendelkező mennyiségek Célfüggvény: a döntési változók függvénye: pl. z= 2* x 1 +……….7* x n Kényszerfeltételek: tevékenységet korlátozó feltételeket kifejező egyenlőtlenségek pl. 3 * x 1 +8* x 2 + ….. +12* x n ≤ 102 Modellparaméterek: a célfüggvényben és korlátozó egyenlőtlenségekben szereplő állandók (együtthatók és a jobb oldal állandói)

11 Matematikai modell előnyei a matematikai modell tömören írja le a problémát, könnyebb áttekinteni az ok-okozati összefüggéseket, egyidejűleg tudjuk kezelni az összes kapcsolatot, láthatóvá válik, hogy milyen további adatok kellenek az elemzéshez, könnyen módosítható, közvetlen lehetővé teszi a számítógépes programcsomagok használatát.

12 Kérdések a téma tanulmányozásához Fogalmazza meg az operációkutatás és az ökonometria (mint a gazdasági döntés- előkészítés) lényegét! Mi az operációkutatás fogalma és módszere? Mit nevezünk modellnek? Sorolja fel a döntési modellek jellegzetes elemeit! Sorolja fel a gazdasági modellezés lépéseit! Soroljon fel néhány lehetséges vállalati célt! Milyen előnyei vannak a modellezésnek?


Letölteni ppt "Operációkutatás eredete második világháború alatt alakult ki különböző szakmájú emberekből álló team: matematikus, fizikus, közgazdász, mérnök, vegyész,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések