Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A maradófogak baleseti sérülései és komplex ellátásuk

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A maradófogak baleseti sérülései és komplex ellátásuk"— Előadás másolata:

1 A maradófogak baleseti sérülései és komplex ellátásuk
Dr. Déri Katalin Semmelweis Egyetem Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika

2 Rizikópáciensek Angle II/1 előreálló felső metszők
elégtelen ajakzáródás szájlégzés overjet 1cm - 25%-os sérülési gyakoriság

3 Sérülések okai Sport - 1.5% -3.5%

4

5

6 Sérülések okai Játék - iskola

7

8 Sérülések okai Verekedés

9 Sérülések okai Autóbaleset

10 Életkor szerinti megoszlás
Terápiás jelentősége van 8-13 éves korban a leggyakoribbak 10 éves kor körül a legnagyobb az előfordulási arány Klinikai beteganyag alapján

11 Nemek szerinti megoszlás

12 A sérülések %-os megoszlása fogtípusok szerint

13 Anamnézis általános anamnézis a baleset körülményei
volt-e eszméletvesztés, emlékezetkiesés, fejfájás, émelygés, hányás korábbi baleset: következmények, komplikációk fogászati anamnézis

14 Legfontosabb kérdések
Mikor? a sérülés és a kezelésbe vétel között eltelt idő Hol? sebfertőzés veszélye Hogyan? a baleset mechanizmusa, egyéb sérülések

15

16 Klinikai vizsgálat Extraoralis vizsgálat Intraoralis vizsgálat
Fotódokumentáció Röntgenfelvétel készítése - különböző projectiokból

17 A sérülések formái A baleset következtében sérülhet: a fog
a fogat tartó csont a lágyrész

18 Fogazati traumák osztályozása (International Association of Dental Traumatology, 2001)
Koronatörések Korona-gyökér törések Gyökér törések Processus alveolaris törései Luxációk és avulziók (Kontusio/Konkussio, Subluxatio, Lateralis Luxatio, Extrusio, Intrusio, Avulsio)

19 Baleseti sérülések osztályozása WHO 1995
3. A parodontiumot érintő traumás elváltozások Concussio Subluxatio Luxatio: Laterális/részleges luxatio Intrusio Extrusio Avulsio/totális luxatio 4. Lágyszöveteket érintő traumás sérülések Laceratio Contusio 1. A kemény fogszöveteket és pulpát érintő sérülések Zománcinfractio Zománcfractura Zománc-dentinfrcatura Komplikált koronafractura 2. A kemény fogszöveteket, pulpát és állcsontnyúlványt érintő sérülések Korona- és gyökérfractura Gyökérfractura Processus alveolaris fracturája

20 A sérülések formái (Gyermekfogászat és fogszabályozás korábbi egyetemi tankönyv szerint)
Luxatio totalis dentis permanentis Luxatio partialis dentis permanentis Intrusio Fractura coronae dentis permanentis Fractura radicis dentis permanentis

21 Luxatio totalis dentis permanentis
A fog teljes kimozdulása az alveolusból

22 Luxatio partialis dentis permanentis
A fog részleges kimozdulása az alveolusból subluxatio lateralis luxatio extrusio

23 Luxatio partialis dentis permanentis A fog részleges kimozdulása az alveolusból
subluxatio: érintésre érzékeny enyhén mobilis elmozdulás nincs vérzés a gingivalis sulcusból extrusio: elongálódott mobilis fog lateralisan kimozdult lateralis luxatio: nem mobilis érintésre nem érzékeny laterálisan kimozdult bezáródott az alveolaris csontba kopogtatásra jellegzetes ankilotikus hang

24 Luxatio partialis dentis permanentis: lateralis luxatio

25 Intrusio A fog benyomódása az alveolusba (axialis dislocatio)

26 Fractura coronae dentis permanentis A fogkorona törése
a leggyakoribb sérüléstípus zománcra lokalizálódó zománc és a dentin is érintett a törésvonal eléri a pulpát

27 Fractura coronae dentis permanentis
komplikáció nélküli törés komplikált törés (a pulpa megnyílásával járó sérülés)

28 Fractura radicis dentis permanentis
A foggyökér törése Fractura radicis dentis permanentis

29 Fractura radicis dentis permanentis
törés a coronalis harmadban törés középső harmadban törés az apicalis harmadban + hosszanti törések

30 A maradófogak baleseti sérülésének komplex ellátása

31 A sérülések kezelése: 1. Luxatio totalis dentis permanentis
Teendők rendelőn kívül: A fog megfelelő tárolása: nedves közegben, a kiszáradás megelőzésére fiziológiás sóoldat nyál tej Dentosafe-Zahnrettungsbox

32 A sérülések kezelése: 1. Luxatio totalis dentis permanentis
cél: a fog mielőbbi visszahelyezése a gyökérhártya rostjai extraoralisan max. 1 óráig képesek vitalitásukat megőrizni Fog és alveolus előkészítése Replantáció Sínezés – a replantált fogat a szomszédos fogakhoz rögzítjük önkötő akrilát kompozíciós tömőanyag - orthodontiai ív brackettek Sebellátás

33 Ha nincsenek szomszedos fogak…

34 Luxatio totalis dentis permanentis
Prognózis: max. 1 óra extraalveolárisan Sínezés: zárt apex nap nyitott apex - 2 hét (neurovascularis reanasztomózis) Záródott apex esetén, vagy ha az apex nyitott, de 30 percnél több idő telt el a visszahelyezésig: 1 hét múlva trepanálás - Ca(OH)2 pasztával feltöltés resorptiós folyamat megelőzhető

35 A sérülések kezelése: 1. Luxatio totalis dentis permanentis
A betegnek adandó instrukciók pépes étrend fogmosás puha fogkefével 0,1 % klórhexidin (Corsodyl, Chlorhexamed) használata napi kétszer 2 hétig Kiegészítő terápia Antibiotikus kezelés Tetanusz védőoltás

36 A sérülések kezelése: 1. Luxatio totalis dentis permanentis
cél: a fog mielőbbi visszahelyezése ha a replantáció nem kivitelezhető (pl.: a fog elveszett) a foghiányt pótolni kell: Ideiglenes megoldás: a szomszédos fogakon rögzített akrilát híd, fogszabályozó készülékbe épített pótfog Végleges megoldás: a hiány rendezése orthodontiai úton, implantátum behelyezése, kombinált kezelés

37 A sérülések kezelése: 1. Luxatio totalis dentis permanentis
Ideiglenes megoldás

38 A replantatio utáni gyógyulás
gingiva regenerációja a periodontalis ligamentumrendszer revaskularisatioja a Sharpey-féle rostok megújulása nyitott apexű fogak esetén: a pulpa revaskularisatioja és reinnervatioja Cave: nagyfokú bakteriális kontamináció esetén a gyógyulás korlátozott, v. lehetetlen!

39 A sérülések kezelése: 2. Luxatio partialis dentis permanentis
Subluxatio sínezést nem igényel egy éven át kell követni - RTG az első pathológiás jelre gyökérkezeljük

40 A sérülések kezelése: 2. Luxatio partialis dentis permanentis
lateralis luxatio extrusio Közvetlenül a sérülés után: reponáljuk a fogat Sínezés 2-3 hétig Néhány napos v. hetes sérülés esetén: lassú helyrevitel fogszab. készülékkel Zárt apexű fog esetén: gyökérkezelés

41 A sérülések kezelése: 3. Intrusio
Spontán reeruptiora tág apexű fogaknál van esély Zárt apexű fog esetén: sebészi vagy orthodontiai repositio sínezés gyökérkezelés

42 A sérülések kezelése: 3. Intrusio: Repositio
orthodontiai illetve sebészi repositio

43 A sérülések kezelése: Fractura coronae dentis permanentis
az ellátás módját meghatározza, hogy melyik fogszövetek érintettek a társuló sérülések befolyásolják a gyógyulás menetét

44 A sérülések kezelése: Fractura coronae dentis permanentis
Zománcra korlátozódó sérülés: Zománcszélek elsimítása, fluoridos ecsetelés - Elmex Élpótlás kompozíciós tömőanyaggal - ha 1-2 mm-nél nagyobb a sérülés

45 A sérülések kezelése: Fractura coronae dentis permanentis
A dentint is érinti a sérülés, de a pulpa nem nyílt meg: Fejlődésben lévő gyökér esetén: Gyógykötés alkalmazása – Ca(OH)2 Gyógykorona felhelyezése (1 év) Röntgenkontroll Dentinképződés 3,5 mikrométer/nap , később csökken Végleges élpótlás fényrekötő anyaggal röntgenen igazolt gyökércsúcs záródás esetén Zárt apex esetén:

46 Fractura coronae dentis permanentis ellátása gyógykoronával, majd élpótlással

47 Letört zománcdarab visszaragasztása

48 A sérülések kezelése: Fractura coronae dentis permanentis
Pulpát érintő törés A kezelést befolyásoló tényezők: milyen mértékben nyílt meg a pulpa sérülés-kezelés közt eltelt idő gyökérfejlődés stádiuma

49 Fractura coronae dentis permanentis ellátása a pulpa megnyílása esetén
expositiós nyílás időintervallum: baleset-kezelés gyökér fejlettsége kicsi néhány óra nyitott v. zárt apex direkt pulpasapkázás nagyobb, mint 1 mm több, mint 3 óra nyitott apex pulpotomia nagy hosszú idő zárt apex pulpectomia

50 Rendszeres kontroll!!!! Direkt pulpasapkázás - Ca(OH)2/ MTA
Pulpotomia - gyulladt koronai pulpa részbeni vagy teljes eltávolítása steril gömbfúróval vagy exkavátorral vérzéscsillapítás Ca(OH)2/MTA + üvegionomer cement /polikarboxilát cement Pulpectomia - a pulpa eltávolítása - Ca(OH)2 fetöltés apexifikáció után gyökértömés Rendszeres kontroll!!!!

51 A sérülések kezelése: Gyökér fractura 5
A sérülések kezelése: Gyökér fractura 5. Fractura radicis dentis permanentis törés a coronalis harmadban: legrosszabb prognózis coronalis törvég eltávolítása gyökérkezelés orthodontiai extrúzió csapos felépítés törés középső harmadban: Sz.e. a coronalis darab repositioja minden esetben sínezés 1-2 hónapig gyökértömés a törés vonaláig Transzradikuláris fixáció megkísérelhető ezüstcsúccsal vagy implantációs tűvel

52 A sérülések kezelése: Gyökér fractura 5
A sérülések kezelése: Gyökér fractura 5. Fractura radicis dentis permanentis törés az apicalis harmadban: observatio, pulpanecrosis esetében Ca(OH)2, majd törésvonal záródása után gyökértömés a törésvonalig ha a koronai rész elmozdult repositio után sínezés 1 hónapig

53 Fractura radicis dentis permanentis gyógyulása
Kötőszövetes keményszövetes granulációs szövet

54 A balesetet szenvedett maradófog megtartásának korlátai
Hosszanti és darabos törések Előrehaladott gyökérresorptio luxatios serülések esetén Gyulladásos folyamat Hosszú ideig volt extraalveolárisan Nem megfelelő tárolás - kiszáradás

55 Baleseti sérüléseket követő szövődmények
Parodontális szövetek Felületi resorptio Csak a gyökérhártyához legközelebbi cement sérül Macrophagok , osteoclastok Concussio vagy lateralis luxatio után 1 héttel a sérülés után diagnosztizálható

56 Baleseti sérüléseket követő szövődmények
Parodontális szövetek : Gyulladásos resorptio Parodontális szövetek ÉS a pulpa sérülése okozza Baktériumok által termelt toxinok Gyors , igen progresszív folyamat Intrusio , replantatio után gyakori 2-4 héttel a sérülés után diagnosztizálható Súlyos esetben 1 hónap alatt teljes gyökérresorptio

57 Baleseti sérüléseket követő szövődmények
Parodontális szövetek : Helyettesítő resorptio / Ankylosis Gyökérhártya legbelső rétegének kiterjedt sérülése okozza Hosszan tartó sínezés is okozhatja Cement felszívódás, helyére csontszövet termelés Gyors és progresszív Intrusio és replantatio után Diagnózis: Radiológiai: 2 hónap múlva Klinikai: 1 hónap múlva kopogtatásra jellegzetes percussiós hang

58 Baleseti sérüléseket követő szövődmények
Pulpaszöveti szövődmények: Pulpanecrosist követő gyökérresorptio Necrosis jelei: korona elszíneződés, negatív vitalitásteszt, kopogtatási érzékenység, periapicalis laesio Ha kettő jelen van, gyökérkezelni kell! Ca(OH)2 pasztás feltöltéssel gyakran elkerülhető/ megállítható a folyamat Obliteratio Gyökércsatorna elzáródás /beszűkülés Fogelmozdulásos sérüléseket követően Általában sikeres gyökérkezelés végezhető

59 Megelőzés Fogvédők Követelmények: fedje a fogíveket és a gingivát
jelentősen ne befolyásolja a harapást és az állcsontok viszonyát ne zavarja a légzést ellenálló és tartós legyen legyen higiénikus legyen rögzített fogszabályozó készülékre felhelyezhető

60 A fogak baleseti sérülésének megelőzése
Fogvédők: konfekcionális v. előregyártott konfekcionális, de egyénileg adaptálható individuális

61 Az alveolusból kimozdult foggal teendők:
Felvilágosítás!!! Az alveolusból kimozdult foggal teendők: A fogat azonnal meg kell keresni! A kisett fogat nedvesen kell tartani! Szakemberhez minél előbb eljutni!

62 Felvilágosítás ! Az alveolusból kimozdult fog Alapelvek:
A gyökérfelszín nem száradhat ki. A fogat azonnal nedves közegbe kell helyezni. A gyökér felületét nem szabad megfogni. A gyökér felszínét nem szabad fertőtlenítőszerrel kezelni.

63 Differenciáldiagnózis: gyermekek bántalmazása
A gyermek bántalmazására utalhat: a traumát szenvedett gyermeket csak napokkal, hetekkel a sérülés után viszik orvoshoz az anamnézis és a klinikai vizsgálat eredménye nem összeegyeztethető szülő és gyermek beszámolója nem egyezik feltűnő viselkedés ismétlődő sérülések

64 Esetbemutatás 20 éves fiú páciens Utcai verekedésbe keveredett
Klinikánkra a baleset után 3 nappal érkezett Korábban járt a szájsebészeti ügyeleten, ahol „dentális sínt” helyeztek fel Panaszai nem javultak, fogai egyre jobban mozogtak

65 Röntgenfelvételek 13 fog kivételével az összes felső front vitális
13 fog gyökértörés középső harmadban 13, 12, 11, 21, 22, 23 fogak extrusio, alveolusból palatinális irányba kimozdulás Összes felső frontfog nagyon mobilis

66 Kezelési terv Alveolusból kimozdult fogak lassú helyrevitele rögzített fogszabályozó készülékkel (várhatóan 1 év) 13 fog gyökérkezelése, transradicularis fixatio ezüstpoénnal a fogszabályozó kezelés idejére Összes felső frontfog rendszeres kontrollja, első patológiás jelre gyökérkezelés Rögzített fogszabályozó után fix retainer és retenciós sín

67 A kezelés menete

68 13 transradicularis fixatio (ezüstpoén és endomethason)
Röntgenkontroll 2 hónap múlva

69 22 fog vitalitása megszűnt
Gyökér resorptio Tűs kontroll Gyt kontroll

70 A kezelés eredménye

71 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A maradófogak baleseti sérülései és komplex ellátásuk"

Hasonló előadás


Google Hirdetések