Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Simple Past Egyszerű múlt idő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Simple Past Egyszerű múlt idő."— Előadás másolata:

1 Simple Past Egyszerű múlt idő

2 Képzése: watch I you he she it we they ed +

3 –ed legtöbb ige: -ed work  works
2. –s, –ss, sh, -ch, -x, -o végű igék: -es finish  finishes 3. –y végű igék a) mgh+y : play  played b) msh+y : carry  carried

4 -ed kiejtése [ t ] [ d ] [ d ] ask  asked play  played
Zöngétlen hangok után : ask  asked [ d ] Zöngés hangok után : play  played [ d ] -s, -ss, -ch, -x, -sh után : wait  waited

5 Időhatározók : always, never, sometimes, rarely, often, usually
(mindig az alany és az állítmány között, a segédige és a létige után) every day, every week once a week, twice a year, three times a day … on Mondays, in the morning (mindig a kifejezés végén állnak)

6 Használata: rendszeresen ismétlődő cselekvésekre:
I played football every day. 2. szokás kifejezésére : She washed her teeth in the evenings. 3. általánosításra, tények kifejezésére (pl.: szakkönyvek) : Water boils in 100 C°. 4. általában jellemző cselekvések kifejezésére : They lived in Canada.

7 5. utasítások, útbaigazítások esetén Open your book at page 21.
6. menetrendek, órarendek esetében a jövő idő kifejezésére : The train leaves at 5 o’clock. 7. most (olyan igékkel, amelyeknek nem képezzük a folyamatos jelen idejű alakját): I am in love now.

8 Állító mondatok : I work in the office every day.
You play football on Saturdays. He reads newspapers once a week. We usually watch TV in the morning. They go to cinema every month.

9 Tagadó mondatok : don’t I work in the office every day.
You play football on Saturdays. don’t He read newspapers once a week. doesn’t Ø We usually watch TV in the morning. don’t They go to cinema every month. don’t

10 Kérdő mondatok : Eldöntendő kérdés : (Yes / No - question)

11 I work in the office every day.
Do you workØ in the office every day? segédige alany ige szótári alak Yes, I do. No, I don’t.

12 He reads newspapers once a week.
Does he readØ newspapers once a week? segédige alany ige szótári alak Yes, he does. No, he doesn’t.

13 You play football on Saturdays.
Do you playØ football on Saturdays? segédige alany ige szótári alak Yes, I/we do. No, I/we don’t.

14 Kérdő mondatok : b) Kiegészítendő kérdés : (kérdőszavas kérdés)

15 I work in the office every day.
Who works in the office every day? kérdőszó ige E/3. sz. alakja ! Ha az alanyra kérdezünk, akkor nincs segédige és az ige E/3. sz. alakját használjuk.

16 I work in the office every day.
What do you doØ in the office every day? kérdőszó segédige alany ige szótári alakja

17 I work in the office every day.
Where do you workØ every day? kérdőszó segédige alany ige szótári alakja

18 I work in the office every day.
How often do you workØ in the office? kérdőszó segédige alany ige szótári alakja

19 He reads newspapers once a week.
Who reads newspapers once a week? kérdőszó ige E/3. sz. alakja ! Ha az alanyra kérdezünk, akkor nincs segédige és az ige E/3. sz. alakját használjuk.

20 He reads newspapers once a week.
What does he doØ once a week? kérdőszó segédige alany ige szótári alakja

21 He reads newspapers once a week.
How often does he readØ newspapers? kérdőszó segédige alany ige szótári alakja

22 Examples : Magyarázz! Az egyszerű jelen idő melyik használatára példák a következő mondatok? He drinks tea for breakfast. The train leaves at five o’clock. Water freezes at zero degrees. Open the packet and pour it into you mug. They drive to Monaco every summer. She never eats fish. Children go to the library once a day. I hate Chemistry this year.

23 Fill in the sentences. Johnn and Danny swim in the lake when it is hot. Johnn and Danny (swim) in the lake when it is hot. Adam (speak) German and French very well. Adam speaks German and French very well. You always sing in the bathroom. You always (sing) in the bathroom. Julie works in the garden in the mornings. Julie (work) in the garden in the mornings. Tom collects stamps. Tom (collect) stamps. I sit at home at weekends. I (sit) at home at weekends. Tina and Kate never open the window. Tina and Kate never (open) the window. His sister likes lemonade. His sister (like) lemonade. We listen to music every afternoon. We (listen) to music every afternoon.

24 Create sentences. He (buy) a newspaper every day.
He buys a newspaper every day.

25 Children often (read) comics.

26 It (like) Coca Cola very much.
It likes Coca Cola very much.

27 He (play) cards every weekend.
He plays cards every weekend.

28 Peter (play) the guitar very well.
Peter plays the guitar very well.

29 She (speak) English. She speaks English.

30 We (collect) stamps. We collect stamps.

31 This is the end. Good bye!


Letölteni ppt "Simple Past Egyszerű múlt idő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések