Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Simple Past Egyszer ű múlt id ő. Képzése: I you he she it we you they watch + ed.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Simple Past Egyszer ű múlt id ő. Képzése: I you he she it we you they watch + ed."— Előadás másolata:

1 Simple Past Egyszer ű múlt id ő

2 Képzése: I you he she it we you they watch + ed

3 –ed 1. legtöbb ige: -ed work  works carry  carried 2. –s, –ss, sh, -ch, -x, -o vég ű igék: -es a) mgh+y : b) msh+y : finish  finishes play  played 3. –y vég ű igék

4 -ed kiejtése Zöngétlen hangok után : Zöngés hangok után : [ t ] [  d ] [ d ] -s, -ss, -ch, -x, -sh után : ask  asked play  played wait  waited

5 Id ő határozók :  always, never, sometimes, rarely, often, usually  every day, every week  once a week, twice a year, three times a day … (mindig a kifejezés végén állnak) (mindig az alany és az állítmány között, a segédige és a létige után)  on Mondays, in the morning

6 Használata: 1. rendszeresen ismétl ő d ő cselekvésekre: 4. általában jellemz ő cselekvések kifejezésére : 2. szokás kifejezésére : 3. általánosításra, tények kifejezésére (pl.: szakkönyvek) : I played football every day. She washed her teeth in the evenings. Water boils in 100 C°. They lived in Canada.

7 5. utasítások, útbaigazítások esetén 6. menetrendek, órarendek esetében a jöv ő id ő kifejezésére : 7. most (olyan igékkel, amelyeknek nem képezzük a folyamatos jelen idej ű alakját): Open your book at page 21. The train leaves at 5 o’clock. I am in love now.

8 Állító mondatok : I work in the office every day. You play football on Saturdays. He reads newspapers once a week. We usually watch TV in the morning. They go to cinema every month.

9 Tagadó mondatok : I work in the office every day. You play football on Saturdays. He read newspapers once a week. We usually watch TV in the morning. They go to cinema every month. don’t doesn’tØ don’t

10 Kérd ő mondatok : a) Eldöntend ő kérdés : (Yes / No - question)

11 I work in the office every day. Do you workØ in the office every day? segédige alanyige szótári alak Yes, I do.No, I don’t.

12 He reads newspapers once a week. Does he readØ newspapers once a week? segédigealanyige szótári alak Yes, he does.No, he doesn’t.

13 You play football on Saturdays. Do you playØ football on Saturdays? segédigealanyige szótári alak Yes, I/we do.No, I/we don’t.

14 Kérd ő mondatok : b) Kiegészítend ő kérdés : (kérd ő szavas kérdés)

15 I work in the office every day. Who works in the office every day? ige E/3. sz. alakjakérd ő szó Ha az alanyra kérdezünk, akkor nincs segédige és az ige E/3. sz. alakját használjuk. !

16 I work in the office every day. What do you doØ in the office every day? ige szótári alakjakérd ő szósegédigealany

17 I work in the office every day. Where do you workØ every day? ige szótári alakjakérd ő szósegédigealany

18 I work in the office every day. How often do you workØ in the office? ige szótári alakjakérd ő szósegédigealany

19 He reads newspapers once a week. Who reads newspapers once a week? ige E/3. sz. alakjakérd ő szó Ha az alanyra kérdezünk, akkor nincs segédige és az ige E/3. sz. alakját használjuk. !

20 He reads newspapers once a week. What does he doØ once a week? ige szótári alakjakérd ő szósegédigealany

21 He reads newspapers once a week. How often does he readØ newspapers? ige szótári alakjakérd ő szósegédigealany

22 Examples : Magyarázz! Az egyszer ű jelen id ő melyik használatára példák a következ ő mondatok? He drinks tea for breakfast. The train leaves at five o’clock. Water freezes at zero degrees. Open the packet and pour it into you mug. They drive to Monaco every summer. She never eats fish. Children go to the library once a day. I hate Chemistry this year.

23 Fill in the sentences. Johnn and Danny (swim) in the lake when it is hot. Julie (work) in the garden in the mornings. I (sit) at home at weekends. Tina and Kate never (open) the window. Adam (speak) German and French very well. His sister (like) lemonade. We (listen) to music every afternoon. You always (sing) in the bathroom. Tom (collect) stamps. Johnn and Danny swim in the lake when it is hot. Adam speaks German and French very well. You always sing in the bathroom. Julie works in the garden in the mornings. Tom collects stamps. I sit at home at weekends. Tina and Kate never open the window. His sister likes lemonade. We listen to music every afternoon.

24 Create sentences. He (buy) a newspaper every day. He buys a newspaper every day.

25 Children often (read) comics. Children often read comics.

26 It (like) Coca Cola very much. It likes Coca Cola very much.

27 He (play) cards every weekend. He plays cards every weekend.

28 Peter (play) the guitar very well. Peter plays the guitar very well.

29 She (speak) English. She speaks English.

30 We (collect) stamps. We collect stamps.

31 This is the end. Good bye!


Letölteni ppt "Simple Past Egyszer ű múlt id ő. Képzése: I you he she it we you they watch + ed."