Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Országos Egyházi TISZK TÁMOP 2.2.3-09/1-2009-0006 Szakmai konferencia 2011. február 10-11. Glowacz Miklósné projektmenedzser.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Országos Egyházi TISZK TÁMOP 2.2.3-09/1-2009-0006 Szakmai konferencia 2011. február 10-11. Glowacz Miklósné projektmenedzser."— Előadás másolata:

1 Országos Egyházi TISZK TÁMOP 2.2.3-09/1-2009-0006 Szakmai konferencia 2011. február 10-11. Glowacz Miklósné projektmenedzser

2 Országos Egyházi TISZKÖsszetétele 2008 szeptemberében megalakult a katolikus, evangélikus és a református iskolafenntartók közös Térségi Integrált Szakképzési Központja (TISZK) Az Országos Egyházi TISZK Szakképzés- szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft alapítói: 17 fenntartó, 29 iskolája, 5864 tanulóval Jelenleg: 21 fenntartó, 32 iskolája, 6000 tanulóval

3 Országos Egyházi TISZK

4 Szervezeti modell

5 Országos Egyházi TISZK A TISZK törvényi szabályozása Alkalmazott törvények: a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2.§ (5) bekezdés b) pontja a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/B.§ (2), (4) bekezdései

6 Országos Egyházi TISZK 1993. évi LXXIX. törvény 89/B.§ Az RFKB döntésének megfelelően meghatározza az érintett iskolákban a szakképzési évfolyamokon indítható osztályok számát. Fogadja a Szakképzési Alapból érkező és egyéb (TÁMOP - TIOP) fejlesztési forrásokat Egyetértési jogot gyakorol az érintett iskolák pedagógiai programjának jóváhagyásánál a szakmai program tekintetében. Részt vesz az iskolarendszeren kívüli szakképzés szervezésében. Működteti a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerét és az utazó szakember hálózatot.

7 Országos Egyházi TISZK A TISZK alapfeladatai A szétaprózott intézményrendszer elemei közötti együttműködés fejlesztése. A képzési struktúra és a társadalmi igények összhangjának komplexebb kezelése A lemorzsolódási arányok csökkentése A korszerű technológiák oktatása személyi és tárgyi feltételeinek javítása A szakmastruktúrát érintő döntések kiemelése a fenntartó és az intézményvezetők alkujából A Szakképzési Alaprész egyenletesebb és hatékonyabb felhasználása

8 Országos Egyházi TISZK TISZK tagiskolák szerepe a fenntarthatósági időszakban 1. MIR folyamatok fenntartása: A TISZK Irányítási Kézikönyvének és az Intézményi Minőségirányítási Programok (IMIP) kapcsolata Az Irányítási Kézikönyv mellékleteiben megjelenő közös folyamatokat az intézményeknek szükséges figyelembe venniük saját minőségirányítási rendszerükben (IMIP) Az Egyházi TISZK irányítási rendszere feladatokat jelöl ki az intézményeknek, amelyeket szükséges átgondolni, a saját szabályozási rendszerükben el kell helyezni, majd ennek alapján az éves munkatervében a végrehajtásukat meg kell tervezni. Az intézményeknek feladata biztosítani az intézmény munkatársai számára, hogy megismerjék az Irányítási Kézikönyvben foglaltak által kiegészített IMIP tartalmát.

9 Országos Egyházi TISZK TISZK tagiskolák szerepe a fenntarthatósági időszakban 2. Szakképzés fejlesztési stratégia mérföldköveit beilleszteni saját intézményi dokumentumaiba A TISZK akkreditált felnőttképzési intézménnyé válik a projekt végére  azok az intézmények is tudnak felnőttképzést indítani, akik önállóan nem tudtak Vállalati kapcsolatok fejlesztése: képzés, továbbképzés, eszközbemutatás SzaHo gyűjtés TIOP eszközök beszerzésének kihasználtságának növelése; eszközök, tanműhelyek kölcsönzése, megosztása (társintézményekkel, vállatokkal)

10 Országos Egyházi TISZK TISZK tagiskolák szerepe a fenntarthatósági időszakban 3. Módszertani központ: HH, SNI tanulók részére, tudástár feltöltése, fenntartása - Családpedagógiai bizottság működtetése Beiskolázási folyamat elindítása: 2011. szeptember Pályaorientációs folyamat alkalmazása, pályaorientációs szolgáltatás működtetése Végzett tanulók utó- és pályakövetési rendszerének működtetése Tananyagok kipróbálása (e-learning) Moduláris gyakorlati vizsga mintaanyag kipróbálása Új moduláris tananyagok készítése

11 Országos Egyházi TISZK TISZK tagiskolák szerepe a fenntarthatósági időszakban 4. Pedagógus továbbképzések igényfelmérése, ingyenes továbbképzések felkutatása (elsősorban TISZK feladat) Mérés-értékelés: rendszeres, évenkénti mérés Pályázatok figyelése, pályázatírás: önálló, közös TISZK szintű VIR feltöltése, használata Tájékoztatási rendszer működtetése Honlap feltöltése, rendszeres figyelemmel kísérése

12 Országos Egyházi TISZK Szakemberek a TISZK-ben (tervezet) Közösségi funkciókért felelős –Beiskolázás segítése (pályaorientációs tevékenység) –Karrier-tanácsadási rendszer működtetése (e-portfólió, felsőoktatási tanácsadás, utókövetés, „alumni”-öregdiák rendszer) –Közös tagiskolai programok összerendezése (versenyek, nyíltnapok) –Közös információs portál működtetése (képzéskínálat, pályaválasztási tájékoztatók, programajánló, aktuális hírek, pedagógus képzések, e-tananyag, kidolgozott anyagok stb.) Mérés-értékelési –Működtetése (tanulói állapotfelmérés, pedagógus kompetenciák mérése, vállalati szakoktatói kompetenciák, igényfelmérések) –Mérőlapok kiértékelése, elemzése

13 Országos Egyházi TISZK Szakemberek a TISZK intézményekben (tervezet) Felnőttképzési kínálatszervező –Vállalati igények, térségi igények alapján felnőttképzési kínálatot tervez –Képzési anyagok kidolgozása, akkreditálásra előkészítése, költségtervezése, személyi és tárgyi feltételek aktuális felmérése –Folyamatos kapcsolattartás a partnerekkel, a TISZK-kel –Munkaügyi központtal kapcsolattartás –Konkurens felnőtt-képzőkkel kapcsolattartás –Humán és tárgyi eszköz erőforrás fejlesztési javaslatok –SzaHo gyűjtés, feltöltés a VIR-be Adatszolgáltató –Alkalmankénti adatszolgáltatás

14 Országos Egyházi TISZK Szakemberek a TISZK intézményekben (tervezet) Családpedagógiai bizottsági tag –Mentorálási rendszert működteti –Adatbázis feltöltését segíti –„Jógyakorlatok” hospitálást vállal –TISZK szintű szakmai munkaközösség tagja Mérés-értékelési bizottsági tag –Iskolán belül szervezi, lebonyolítja a méréseket –Kapcsolatot tart a TISZK szakemberével –Képviseli az intézményi mérési igényeket a TISZK felé

15 Országos Egyházi TISZK Mit nyújt a TISZK a tagiskolának Lehetőséget ad a SzaHo begyűjtésére, amit visszaoszt Elszámol az NSZFI felé Pályázati forrásokhoz juttat Felnőttképzést elérhetővé teszi, ami intézményi bevételi forrás Beiskolázással kapcsolatban az intézmények érdekeit képviseli az RFKB felé Általános érdekképviselet Működteti a VIR-t Adatbázist biztosít (szakképzési, mérési, tananyag, mentor stb.)

16 Országos Egyházi TISZK Köszönöm a figyelmet. Glowacz Miklósné projektmendzser Országos Egyházi TISZK Nonprofit Kft. TÁMOP 2.2.3-09/1-2009-0006 +36-30/860-4270 www.egyhazitiszk.hu


Letölteni ppt "Országos Egyházi TISZK TÁMOP 2.2.3-09/1-2009-0006 Szakmai konferencia 2011. február 10-11. Glowacz Miklósné projektmenedzser."

Hasonló előadás


Google Hirdetések