Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TUDÁSMEGOSZTÁS 3. SZINT – SZAKMAI NAP BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 13. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0022 Szervezetfejlesztés megvalósítása Ózdon a hatékonyabb működtetés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TUDÁSMEGOSZTÁS 3. SZINT – SZAKMAI NAP BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 13. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0022 Szervezetfejlesztés megvalósítása Ózdon a hatékonyabb működtetés."— Előadás másolata:

1 TUDÁSMEGOSZTÁS 3. SZINT – SZAKMAI NAP BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 13. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0022 Szervezetfejlesztés megvalósítása Ózdon a hatékonyabb működtetés és a költségcsökkentés jegyében

2 TARTALOMJEGYZÉK ALAPADATOK3 ÁROP-1.A.2. FELÜLVIZSGÁLATA 4 KÖLTSÉGVETÉSI HELYZET ÉRTÉKELÉSE 6 TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRA, INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI MODELL8 FELADAT-ELLÁTÁSI MODELL KIDOLGOZÁSA 11 TELEPÜLÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZEHANGOLÁSA 13 TÉRSÉGI FELADAT-ELLÁTÁSI MODELL 15 HUMÁN ERŐFORRÁS KAPACITÁSGAZDÁLKODÁS 17 HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK 19 PROJEKT EGYÉB ELEMEI 20

3 ALAPADATOK A projekt időtartama: 2013. november 29. – 2014. december 31. A projekt elnevezése: Szervezetfejlesztés megvalósítása Ózdon a hatékonyabb működtetés és a költségcsökkentés jegyében Lebonyolító: Vanin Kft.

4 1. ÁROP FELÜLVIZSGÁLAT Főbb megállapítások Az ÁROP I. projektben megfogalmazott javaslatok gyakorlati átemelése megtörtént az Ózdi Polgármesteri Hivatal működésébe. Az ÁROP I. projektben megfogalmazott új hivatali szervezeti struktúra jól strukturált belső szervezeti tagozódást hozott létre. A beszerzésre kerülő informatikai eszközök (ügyfél hívó rendszer, elektronikus időpontfoglalást lehetővé tevő szoftver) beüzemelésre került, jelenleg a BAZ Megyei Kormányhivatal Ózdi Járási Hivatal okmányirodájában működik. Felülvizsgált kulcsfolyamatok alapján átalakításra kerültek az önkormányzati rendelet- tervezetek, előterjesztések, belső szabályozók előkészítésének rendje. Eredménytermék ÁROP-1.A.2/A-2008-0192. számú a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztési c. pályázatában vállalt intézkedések felülvizsgálata 2013. december

5 1. ÁROP FELÜLVIZSGÁLAT Javaslatok Közérdekű adatok közzétételének rendjében adatszolgáltatók kijelölése. Közérdekű adatok tartamának felülvizsgálata. Közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata-zöld közbeszerzési elvek pontosítása. Jó gyakorlatok Ózdi Polgármesteri Hivatal belső szervezeti felépítésének kialakítása Önkormányzati rendelettervezetek, előterjesztések, belső szabályozók előkészítésének folyamata

6 2. KÖLTSÉGVETÉSI HELYZET ÉRTÉKELÉSE Főbb megállapítások Az Önkormányzat költségvetési kereteiben 2010-2014. évben összességében számottevő változás mutatható ki, melynek legfőbb okai az új önkormányzati feladat- ellátási modell, a központi költségvetés finanszírozásainak változása, valamint az adósságkonszolidáció. 2011. évtől az Önkormányzat folyamatosan csökkenő költségvetési keretből gazdálkodott, mely feszes végrehajtást követelt meg az Önkormányzattól, de a 2014. év tervadatok alapján, ha minimálisan is, de újra megfigyelhető a költségvetési főösszeg növekedése. Az Önkormányzat a kötelező feladatainak ellátása mellett számos önként vállalt feladatot is ellát, azonban önként vállalt feladataihoz bevételi forrást is biztosított. Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodásának elemzésében is ki kell emelni a közfoglalkoztatást, mely a településen az igen magas arányú munkanélküliség miatt kiemelt jelentőségű. A közfoglalkoztatási programok hatással vannak a személyi jellegű kiadásokra, szociális juttatásokra és a humán-erő gazdálkodásra. Eredménytermék A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtését szolgáló strukturális változtatások, ezzel összefüggésben az önkormányzat rövid- és középtávú költségvetési helyzetének, finanszírozási struktúrájának értékelése, valamint a költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú opcióinak és stratégiájának kidolgozása és a legnagyobb potenciállal rendelkező opciók meghatározása 2014. február

7 2. KÖLTSÉGVETÉSI HELYZET ÉRTÉKELÉSE Javaslatok Költségvetési egyensúly fenntarthatósága érdekében rövid távú feladatok:  az önkormányzati költségvetési szervek saját bevételeinek felülvizsgálata,  az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatokat szabályozó önkormányzati rendeletek felülvizsgálata a helyi standardok egyértelmű meghatározása érdekében. Költségvetési egyensúly fenntarthatósága érdekében középtávú feladatok:  a közfoglalkoztatási programok folytatása mellett új lehetőségek feltárása,  az esélyegyenlőség javítása és költséghatékonyság növelése érdekében a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása,  az Önkormányzat és gazdasági társaságai közötti szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata az egymás felé teljesítendő pénzügyi kötelezettségek megalapozott középtávú tervezhetősége érdekében. Költségvetési egyensúly fenntarthatósága érdekében hosszú távú feladatok:  a komplex szemléletű stratégiai tervezés,  a befektetői környezet javítása érdekében a város imázs fejlesztése. Jó gyakorlatok Költségvetés tervezés folyamata- egyeztetési eljárás Közfoglalkoztatás-szociális szövetkezet-szociális támogatási rendszer

8 3. TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRA, INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI MODELL Főbb megállapítások Az Önkormányzat széles körben, magas szakmai színvonalon biztosítja Ózd város lakosságának az önkormányzati közszolgáltatási feladatokat. Az Önkormányzat a Möt-ben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásában mind önmaga, mind költségvetési szervei, saját tulajdonú gazdasági társaságai részt vesznek, valamint közszolgáltatási szerződések útján is történik feladatellátás. Az Önkormányzatnak a Möt-ben és a szakágazati jogszabályokban meghatározott kötelező feladatai közül a gyermekek átmeneti gondozása, nappali ellátás területén mutatkozik hiátus. Az Önkormányzat saját tulajdonú gazdasági társaságaival közszolgáltatási feladatra minden esetben köt szerződést, mely a rendelkezésre bocsátott vagyonelemeket, az egymás irányába történő pénzügyi elszámolást tartalmazza. Az Önkormányzat a saját tulajdonú gazdasági társaságait bevonja az éves költségvetési tervezésbe, rendszeresen ellenőzi és beszámoltatja.

9 3. TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRA, INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI MODELL Eredménytermék Intézményi struktúra, intézményirányítási modell kidolgozása, felülvizsgálata, átszervezése, a gazdasági társaságok tevékenységeinek hatékonyabb működésére irányuló szervezeti javaslatok kidolgozása és megvalósítása 2014. március Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata, valamint a kiszervezett és kiszervezhető önkormányzati feladatok felülvizsgálata az új feladat-ellátási rendben 2014. március Javaslatok Támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok résztanulmány javaslatai:  Gyermek átmeneti gondozásának biztosítása ellátási szerződés formájában.  Sportfeladatok ellátásának átalakítása –szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata, önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek feladatainak átalakítása.  Költséghatékonyság vizsgálata a sportfeladatot ellátó költségvetési szervek és önkormányzat saját tulajdonú gazdasági társaságában kiszervezés útján történő feladatellátásra.  Közvilágítási közszolgáltatási szerződés felülvizsgálata a villamos energiapiacra történő kilépéssel.  Önkormányzat és saját tulajdonú gazdasági társaságai közötti közszolgáltatási – vagyonhasznosítási szerződések felülvizsgálata.

10 3. TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRA, INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI MODELL Javaslatok Intézményirányítási modell résztanulmány javaslatai:  Hatékony felelős társaságirányítás irányába történő előrelépések.  Önkormányzat és saját tulajdonú gazdasági társaságai közötti közszolgáltatás- vagyonhasznosítási szerződések tartalmi elemeinek meghatározása.  Irányítási és kontroll eszközök beépítése az irányítási rendszerbe.  Felülvizsgálat ütemezése. Jó gyakorlatok Feladat-kataszter felállítása Költség-hatékonysági számítások a feladat-átszervezéshez

11 4. FELADAT-ELLÁTÁSI MODELL KIDOLGOZÁSA Főbb megállapítások Az Önkormányzat jelenlegi feladat-ellátási modelljében mind államháztartási, mind azon kívüli szervezetek részt vesznek. Az Önkormányzat korábbi hatékonyságnövelő és racionalizálási intézkedéseinek hatásaként az új önkormányzati feladat-ellátási rendhez jól alkalmazkodott. Az Önkormányzat által alapított költségvetési szervek általában tiszta profilúak, jól strukturáltak, párhuzamos feladatellátás nincs, a költségvetési szervek átalakítására nincs szükség, a sportfeladatok ellátásával korábbi résztanulmány foglalkozik. Új feladat-ellátási struktúra kialakítására és finanszírozási rend alkalmazására nincs szükség, a jelenlegi rendszer működésének hatékonysága kisebb intézkedésekkel tovább növelhető. Eredménytermék Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló – különösen köznevelési- oktatási, valamint szociális, közművelődési, gyermekvédelmi intézményekkel, illetve az önkormányzat által üzemeltetett konyhákkal, diák- és felnőtt étkeztetési feladatokat ellátó - intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása 2014. május

12 4. FELADAT-ELLÁTÁSI MODELL KIDOLGOZÁSA Javaslatok Gyermekétkeztetés keretében az Önkormányzat költségvetési szervei és az Önkormányzat saját tulajdonú gazdasági társasága ellátott feladatok felosztásának felülvizsgálata. Gyermekétkeztetés térítési díj megállapítására vonatkozó önkormányzati rendelet felülvizsgálata, térítési díj beszedésének rendjének felülvizsgálata. Eszközgazdálkodás részbeni központosítása olyan nagy értékű eszközök tekintetében, mely nem a napi munkavégzéshez kapcsolódik és használata nem rendszeres, de több költségvetési szerv is használhatja létesítményüzemeltetési feladatai ellátása során. Kommunikációs szolgáltatások központi beszerzése a közös beszerzésből összeadódó beszerzési igény árelőnyeinek, un. Flotta-kedvezmények kihasználása érdekében. Jó gyakorlatok Önkormányzati költségvetési szervek feladat-allokációja - profil kialakítása

13 5. TELEPÜLÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZEHANGOLÁSA Főbb megállapítások A lakossági igények szempontjainak figyelembevételére épülő jelenlegi gyakorlat, alapján mind az egyéni lakossági igények, mind az általuk alkotott helyi közösségek, mind a lakosság egészének biztosított a szerepvállalás lehetősége az Önkormányzat munkájában. Az állampolgári szempontok általában a helyi közösségeken keresztül jelennek meg, és mind az önkormányzati célkitűzések megfogalmazásában, mind a megvalósításában szerepet vállalhatnak. A lakosság által igénybevett közszolgáltatások megszervezésében mind az állami, mind az önkormányzati, mind azon kívüli szervezetek részt vesznek. A nem önkormányzati/állami közszolgáltatók és az Önkormányzat közötti kapcsolat jó, az Önkormányzat aktívan közreműködik a lakossági igények közvetítésében a közszolgáltatók felé. Eredménytermék A települési közszolgáltatások összehangolása állampolgári szempontok figyelembe vételével a nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók bevonásával 2014. május

14 Javaslatok A helyi döntéshozatali mechanizmusban a lakosság részvételének felülvizsgálata az önkormányzati rendeletekben a helyi nép kezdemény megszűnésére tekintettel. Módszertan a lakossági igények becsatornázására igénybe vehető eszközök és módszerek ismertetésével. Jó gyakorlatok 5. TELEPÜLÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZEHANGOLÁSA

15 6. TÉRSÉGI FELADAT-ELLÁTÁSI MODELL Főbb megállapítások Az Önkormányzat széles körben működik együtt a térségi önkormányzatokkal több területen is törekszik a térségi együttműködésre, vezető szerepet vállalva a környék közszolgáltatásainak biztosításában. A térségi együttműködés a szociális, gyermekjóléti, egészségügyi területek mellett a jegyzői hatáskörbe tartozó belső ellenőrzési kontrollrendszer működtetésében is jelen van. A térségi feladatellátásban az Önkormányzat nem csak a szervezés és feladatellátás, hanem a költségvetési források biztosítása terén is nagyobb arányban vállal szerepet, melynek mértéke az átalakult költségvetési finanszírozási feltételek mellett egyre jelentősebb. A térség önkormányzatainak kérdőíves felmérése alapján a térségi feladatellátás segíti munkájukat, elégedettek a feladatellátás szakmai színvonalával. Eredménytermék Térségi feladat-ellátási modell kialakítása és megvalósítása az önként vállalható és térségi szinten ellátható feladatvállalások vonatkozásában 2014. július

16 6. TÉRSÉGI FELADAT-ELLÁTÁSI MODELL Javaslatok Ózdi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának pontosítása az ellátott feladatokra vonatkozóan. Községi önkormányzatok nagyobb financiális szerepvállalása – közös feladatellátás költséghatékonyság vizsgálta. Közös pályázati programokban való részvétel az EU 2014-2020-as költségvetési ciklusában. Közös érdekérvényesítés és tudásmegosztás. Jó gyakorlatok

17 7. HUMÁN ERŐFORRÁS KAPACITÁSGAZDÁLKODÁS Főbb megállapítások Az Ózdi Polgármesteri Hivatal feladat és hatáskörét jelentős mértékben módosította a közigazgatási reformmal együtt járó önkormányzati és jegyzői hatáskör csökkenés. Az Ózdi Polgármesteri Hivatal belső szervezeti struktúrája az ÁROP I. pályázat eredményeként jól strukturált, az önkormányzati és jegyzői hatáskörök módosításaival együtt járó belső szervezeti átalakításokat zökkenőmentesen és hatékonyan hajtották végre, működése jól szabályozott. Munkavállalók körében végzett felmérés alapján is összességében jól szervezett az Ózdi Polgármesteri hivatal, szerzeti egység vezetők szakmailag jól felkészültek, hatáskörök jól szabályozottak. Eredménytermék Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a polgármesteri hivatalok és a települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése 2014. augusztus

18 7. HUMÁN ERŐFORRÁS KAPACITÁSGAZDÁLKODÁS Javaslatok Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt rendelkezések pontosítása. Egységes munkaköri leírás elemeinek meghatározása. Ózdi Polgármesteri Hivatal közszolgálati szabályzatának módosítása, rendelkezéseinek pontosítása – jegyző, aljegyző munkáltatói jogkör változásból fakadóan, szervezeti egység vezetőkre átruházott munkáltatói jogkörök pontosítása. Szervezeti egységek közötti interakció erősítése a közös feladatok munkafolyamatainak szabályainak kialakításával. 10 átalakított munkakör figyelemmel jelen projekt keretében tett javaslatokra. Jó gyakorlatok Ózdi Polgármesteri Hivatal belső szervezeti struktúrája

19 8. HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK Feladatok Az Esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata Jogszabályi összefoglalók elkészítése, és közzététele

20 8. PROJEKT EGYÉB ELEMEI Tevékenységek 2 alakalommal került sor lakossági igény és elégedettségmérésre az Önkormányzat által meghatározott kérdéskörökben telefonos megkeresés útján. Ilyen típusú lakossági elégedettségmérésre még nem került sor korábban. Vezetői információs rendszer informatikai támogatására eszköz ( szoftver) beszerzés történt, a rendszer alkalmazásának oktatásával és üzembe helyezésével egyidejűleg. A projekt eredményes megvalósítása érdekében folyamatos projekt előrehaladási szakértői meetingek kerültek megtartásra a javaslatok gyakorlati hasznosulásának elősegítése érdekében.

21 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "TUDÁSMEGOSZTÁS 3. SZINT – SZAKMAI NAP BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 13. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0022 Szervezetfejlesztés megvalósítása Ózdon a hatékonyabb működtetés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések