Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

területfejlesztési munkatárs, Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "területfejlesztési munkatárs, Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal"— Előadás másolata:

1 területfejlesztési munkatárs, Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal
A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Fejér megyei polgármesteri fórum Székesfehérvár, január 29.

2 Témakörök Területi tervezés keretei
Témakörök Területi tervezés keretei Tervezési folyamat aktualitásai Fejér megyében – Integrált Területi Program (ITP) További feladatok és tervezett ütemezés Önkormányzatok pályázati lehetőségei 2 2 2 2 2 2

3 TOP TERÜLETI KERETEK (VÁLTOZOTT!)
TOP TERÜLETI KERETEK (VÁLTOZOTT!) Decentralizált források három területi szinten, Fejér megyei Az 1702/2014. (XII. 3.) Korm. Határozat alapján) a Fejér Megyei Önkormányzat tervezési jogkörében készülő megyei szintű integrált területi program (gazdaság- és településfejlesztési részprogramok) indikatív forrása: 32,1 Mrd Ft; a megyei jogú városok önkormányzatai közvetlen tervezési jogkörében készülő fejlesztési programok forrásainak indikatív megoszlása: 24,49 Mrd Ft (Székesfehérvár 17,06 Mrd Ft, Dunaújváros 7,43 Mrd Ft). 3 3 3 3 3 3

4 kis- és középvállalkozások ERFA támogathatósága kikerült a TOP-ból;
A TOP JELENTŐSEBB TARTALMI VÁLTOZÁSAI Kormány döntése alapján a TOP kezeli valamennyi önkormányzati tulajdonú épület energetikai fejlesztését (energiahatékonyság, megújuló energia), akkor is, ha az épületben állami fenntartású/üzemeltetésű intézmény (pl. iskola) működik, kis- és középvállalkozások ERFA támogathatósága kikerült a TOP-ból; az indikatív járási forrásallokáció megszűnt; a városfejlesztési beavatkozások önálló prioritási tengelyre kerültek (MJV). 4 4 4 4 4 4

5 TERVEZŐ-PROGRAMOZÓ MUNKA FŐBB ÁLLOMÁSAI (1)
TERVEZŐ-PROGRAMOZÓ MUNKA FŐBB ÁLLOMÁSAI (1) 0. Lépés: Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció  2013-ban lezárult Lépés: Megyei helyzetfeltáró dokumentumok  2012-ben elkészültek Lépés: Megyei területfejlesztési koncepció  február Lépés: Megyei területfejlesztési program 2014. augusztusban lezárult Lépés: Megyei integrált területi program 1.0 elkészítése  november 5. Lépés: Megyei integrált területi program véglegesítése Határidő: április eleje Partnerség: Területi koordináció:  folyamatos folyamatos 5 5 5 5 5 5

6 TERVEZŐ-PROGRAMOZÓ MUNKA FŐBB ÁLLOMÁSAI (2)
5. Lépés: Megyei integrált területi program véglegesítésének folyamata - Igényfelmérés több körben: megye területén található települési önkormányzatok, civil szervezetek, gazdasági társaságok stb. - Projektcsomagok kialakítása (ITP alátámasztása): projektekkel való feltöltés, pénzügyi ütemezés készítése, indikátorvállalások rögzítése, kockázatok feltárása - ITP közgyűlés általi elfogadása

7 TERVEZÉSI KIHÍVÁSOK (1)
TERVEZÉSI KIHÍVÁSOK (1) TKR (Területi Kiválasztási Rendszer) és CLLD (közösségvezérelt helyi fejlesztések) eszközök - Megye és MJV tervezés összehangolása, kiemelten gazdaságfejlesztés terén (MJV és járása) Új eljárásrendi jogszabálycsomagok megismerése Ágazati operatív programokkal kapcsolatos információk összehangolása (fejlesztések, integrált projektcsomagok tervezése) 7 7 7 7 7 7 7

8 TERVEZÉSI KIHÍVÁSOK (2)
TERVEZÉSI KIHÍVÁSOK (2) - Projektötletek TOP szakmai kiválasztási kritériumokhoz illesztése - Projektek egymásra épülésének, szinergiáinak feltárása Elmozdulás a komplexebb, hálózatszerű térségi fejlesztések felé Priorizált projektrangsor felállítása (tartalékprojektekkel) Indikátorvállalások 8 8 8 8 8 8 8

9 TERVEZETT TOVÁBBI ÜTEMEZÉS
Az ITP-k első körös benyújtása az Irányító Hatósághoz minőségbiztosításra 2015. április első hete Az ITP-k IH általi minőségbiztosítása folyamatosan, április végéig NFK általi elfogadás várhatóan május vége A felhívások egyeztetése a területi szereplőkkel 2015. április – május Az első felhívások megjelentetése 2015. június Az első kötelezettségvállalások megtétele várhatóan szeptember

10 A TOP indikatív forrásai prioritásonként
PRIORITÁSTENGELYEK Alap OP-n belüli arány (%) Indikatív forráskeret (nemzeti társfinanszírozással)Mrd Ft 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére ERFA 24,2 298,5 2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés 12,0 147,8 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken 16,3 201,0 4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése 5,0 61,8 5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés ESZA 7,3 89,7 6. Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban ERFA, ESZA 31,4 387,0 7.Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) 3,7 45,6 Összesen 100 1 231,4

11 Lehetőségek az Önkormányzatok számára (1)
Tématerület GINOP TOP Természeti és kulturális örökségekre alapozott vonzerőfejlesztés Országos és nemzetközi jelentőségű EU definíció szerint kisléptékű beruházások Támogatási összeg: max. 5 millió euró Kedvezményezettek költségvetési szervek, költségvetési szervek intézményei, civil szervezetek, egyházi jogi személyek, vállalkozások Helyi és térségi jelentőségű – foglalkoztatási céllal Kedvezményezettek: önkormányzatok és önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, egyházak, civilek Gyógyhelyek/ fürdőfejlesztés Gyógyhelyeken versenyképes kínálat megteremtése érdekében - KKV-k tulajdonában lévő fürdők energetikai fejlesztése Önkormányzati tulajdonú fürdők energetikai fejlesztése - a TOP energetikai intézkedései között / nem turizmusként!

12 Lehetőségek az Önkormányzatok számára (2)
Tématerület GINOP TOP Tematikus utak A megyehatáron átnyúló, Bejárható Magyarország programhoz kapcsolódó fejlesztések Térségi, helyi jelentőségű fejlesztések kapcsolódva a jóváhagyott tematikus utakhoz Zarándokútvonalak Országos hálózathoz tartozó (Pl. Mária út) Amelyek nem tartoznak az országos hálózathoz Lovasturizmus (Pl. Eurohorse) Nem tartoznak az országos hálózathoz – önkormányzatok esetében Kerékpáros turizmus EuroVelo útvonal és országos kerékpáros törzshálózat EuroVelohoz, országoshoz kapcsolódóan ún. ráhordó utak fejlesztése Rendezvény-infrastruktúra Vállalkozásoknak Önkormányzatoknak, egyházaknak, civileknek

13 Lehetőségek az Önkormányzatok számára (3)
Tématerület GINOP TOP TDM Támogatja Nem támogatja Nemzeti marketing támogatása (MT Zrt). Szálláshely-fejlesztés Csak visszatérítendő támogatásból (várhatóan pénzügyi eszközökből) Nincs

14 Lehetőségek az Önkormányzatok számára (4)
Tématerületek KEHOP TOP Természet­védelem, Natura 2000 - Nagyobb léptékű - Egyszeri zöld infrastruktúra fejlesztések Célja a jó természetvédelmi helyzet elérése/fenntartása - Települési zöld infrastruktúra elemeinek (pl. helyi jelentőségű védett természeti területek) fejlesztése, - Táji értékek védelme, állapotának megóvása, javítása Energia­hatékonyság növelése Kedvezményezettek többek között: - önkormányzatok, önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok (fejlettebb régióban) Támogatott tevékenységek: épületenergetikai fejlesztések; távhő- és hőellátó rendszerek energetikai fejlesztése; energiamenedzsment rendszerek TOP 3.2, 6.5. (és kapcsolódóan 1.4, 4.1, 4.2): - Önkormányzatok fejlesztései, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások fejlesztései az épületenergetikai területen

15 Lehetőségek az Önkormányzatok számára (5)
Téma-területek KEHOP TOP Hulladék­kezelés Hulladékkezelési létesítmények hálózatának fejlesztése Villamos- és hőenergia előállítása Hulladék hasznosítási kapacitások kiépítése Önkormányzatok kisléptékű környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztései, lerakó rekultiváció RDF termikus hasznosítása Önkormányzati többségi tulajdonú kedvezményezettek számára Víz­gazdálkodás Sík- és dombvidéki vízgazdálkodás vízvisszatartáson alapuló fejlesztése; Tározóépítés, korszerűsítés Települési belterületi csapadékvíz- és belvíz-elvezetés Szemlélet­formálás Kapcsolódó jelleggel minden prioritásban megjelenik tematikusan a szemléletformálás A szemléletformáló akciók révén a környezettudatos szemléletmód terjesztése a lakosság és a helyi vállalkozások körében

16 Lehetőségek az Önkormányzatok számára (6)
Téma-területek KEHOP TOP Megújuló energia­források alkalmazása Gazdasági társaságok nem épülethez kötött zöldáram termelése; Többek között önkormányzatok, és többségi tulajdonú gazdasági társaságainak épületenergetikai fejlesztései a fejlettebb régióban; távhő- és hőellátó rendszerek energetikai fejlesztése; Önkormányzatok, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások (kevésbé fejlett régióban történő) áttérése a megújuló források felhasználására mind épületen belül, mind pedig önálló energiatermelő fűtőművekre és kiserőművekre vonatkozóan Lehatárolási irányok KEHOP TOP

17 Fontos az önkormányzatok számára az ágazati op-kban
IKOP: Városi kötöttpályás közlekedés, elővárosi vasúti közlekedés, intermodális központok KÖFOP: Közigazgatás fejlesztés EFOP: Hátrányos helyzetű térségek számára dedikált forráskeret szociális és foglalkoztatási célokra Pályázati felhívások döntő többségében lehet önkormányzat kedvezményezett VP: fő alatti települések CLLD-i (LEADER típusú) Kisléptékű közösségi terek GINOP: Pénzügyi eszközök az önkormányzati kedvezményezetteknek (opcionális)

18 Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal
KÍGYÓSSY Gábor területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET! Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Mobil:   Honlap:


Letölteni ppt "területfejlesztési munkatárs, Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal"

Hasonló előadás


Google Hirdetések