Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Települési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Települési."— Előadás másolata:

1 A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Fejér megyei polgármesteri fórum Székesfehérvár, 2015. január 29.

2 Témakörök Területi tervezés keretei Tervezési folyamat aktualitásai Fejér megyében – Integrált Területi Program (ITP) További feladatok és tervezett ütemezés Önkormányzatok pályázati lehetőségei

3 Decentralizált források három területi szinten, Fejér megyei Az 1702/2014. (XII. 3.) Korm. Határozat alapján ) a Fejér Megyei Önkormányzat tervezési jogkörében készülő megyei szintű integrált területi program (gazdaság- és településfejlesztési részprogramok) indikatív forrása: 32,1 Mrd Ft; a megyei jogú városok önkormányzatai közvetlen tervezési jogkörében készülő fejlesztési programok forrásainak indikatív megoszlása: 24,49 Mrd Ft (Székesfehérvár 17,06 Mrd Ft, Dunaújváros 7,43 Mrd Ft). TOP TERÜLETI KERETEK (VÁLTOZOTT!)

4 -Kormány döntése alapján a TOP kezeli valamennyi önkormányzati tulajdonú épület energetikai fejlesztését (energiahatékonyság, megújuló energia), akkor is, ha az épületben állami fenntartású/üzemeltetésű intézmény (pl. iskola) működik, -kis- és középvállalkozások ERFA támogathatósága kikerült a TOP-ból; -az indikatív járási forrásallokáció megszűnt; -a városfejlesztési beavatkozások önálló prioritási tengelyre kerültek (MJV). A TOP JELENTŐSEBB TARTALMI VÁLTOZÁSAI

5 TERVEZŐ-PROGRAMOZÓ MUNKA FŐBB ÁLLOMÁSAI (1) 0. Lépés:Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 2013-ban lezárult 1.Lépés: Megyei helyzetfeltáró dokumentumok 1.Lépés: Megyei helyzetfeltáró dokumentumok 2012-ben elkészültek Megyei területfejlesztési koncepció 2.Lépés:Megyei területfejlesztési koncepció 2014. február Megyei területfejlesztési program 3.Lépés: Megyei területfejlesztési program 2014. augusztusban lezárult Megyei integrált területi program 1.0 elkészítése 4.Lépés: Megyei integrált területi program 1.0 elkészítése 2014. november Megyei integrált területi program véglegesítése 5. Lépés: Megyei integrált területi program véglegesítése Határidő: 2014. április eleje Partnerség:Területi koordináció: folyamatos folyamatos

6 Megyei integrált területi program véglegesítésének folyamata 5. Lépés: Megyei integrált területi program véglegesítésének folyamata - Igényfelmérés több körben: megye területén található települési önkormányzatok, civil szervezetek, gazdasági társaságok stb. - Projektcsomagok kialakítása (ITP alátámasztása): projektekkel való feltöltés, pénzügyi ütemezés készítése, indikátorvállalások rögzítése, kockázatokfeltárása - ITP közgyűlés általi elfogadása TERVEZŐ-PROGRAMOZÓ MUNKA FŐBB ÁLLOMÁSAI (2)

7 -TKR (Területi Kiválasztási Rendszer) és CLLD (közösségvezérelt helyi fejlesztések) eszközök - Megye és MJV tervezés összehangolása, kiemelten gazdaságfejlesztés terén (MJV és járása) - Új eljárásrendi jogszabálycsomagok megismerése - Ágazati operatív programokkal kapcsolatos információk összehangolása (fejlesztések, integrált projektcsomagok tervezése) TERVEZÉSI KIHÍVÁSOK (1)

8 - Projektötletek TOP szakmai kiválasztási kritériumokhoz illesztése - Projektek egymásra épülésének, szinergiáinak feltárása -Elmozdulás a komplexebb, hálózatszerű térségi fejlesztések felé -Priorizált projektrangsor felállítása (tartalékprojektekkel) -Indikátorvállalások TERVEZÉSI KIHÍVÁSOK (2)

9 Az ITP-k első körös benyújtása az Irányító Hatósághoz minőségbiztosításra 2015. április első hete Az ITP-k IH általi minőségbiztosítása folyamatosan, 2015. április végéig NFK általi elfogadás várhatóan 2015. május vége A felhívások egyeztetése a területi szereplőkkel 2015. április – május Az első felhívások megjelentetése2015. június Az első kötelezettségvállalások megtételevárhatóan 2015. szeptember TERVEZETT TOVÁBBI ÜTEMEZÉS

10 PRIORITÁSTENGELYEKAlap OP-n belüli arány (%) Indikatív forráskeret (nemzeti társfinanszírozással)Mrd Ft 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére ERFA24,2298,5 2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztésERFA12,0147,8 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken ERFA16,3201,0 4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése ERFA5,061,8 5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás- ösztönzés és társadalmi együttműködés ESZA7,389,7 6. Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban ERFA, ESZA 31,4387,0 7.Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) ERFA, ESZA 3,745,6 Összesen 1001 231,4 A TOP indikatív forrásai prioritásonként

11 LEHETŐSÉGEK AZ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA (1) Természeti és kulturális örökségekre alapozott vonzerőfejlesztés Országos és nemzetközi jelentőségű EU definíció szerint kisléptékű beruházások Támogatási összeg: max. 5 millió euró Kedvezményezettek költségvetési szervek, költségvetési szervek intézményei, civil szervezetek, egyházi jogi személyek, vállalkozások Helyi és térségi jelentőségű – foglalkoztatási céllal EU definíció szerint kisléptékű beruházások Támogatási összeg: max. 5 millió euró Kedvezményezettek: önkormányzatok és önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, egyházak, civilek Gyógyhelyek/ fürdőfejlesztés Gyógyhelyeken versenyképes kínálat megteremtése érdekében - KKV-k tulajdonában lévő fürdők energetikai fejlesztése Önkormányzati tulajdonú fürdők energetikai fejlesztése - a TOP energetikai intézkedései között / nem turizmusként!

12 LEHETŐSÉGEK AZ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA (2) Tematikus utak A megyehatáron átnyúló, Bejárható Magyarország programhoz kapcsolódó fejlesztések Térségi, helyi jelentőségű fejlesztések kapcsolódva a jóváhagyott tematikus utakhoz Zarándokútvonalak Országos hálózathoz tartozó (Pl. Mária út) Amelyek nem tartoznak az országos hálózathoz Lovasturizmus Országos hálózathoz tartozó (Pl. Eurohorse) Nem tartoznak az országos hálózathoz – önkormányzatok esetében Kerékpáros turizmus EuroVelo útvonal és országos kerékpáros törzshálózat EuroVelohoz, országoshoz kapcsolódóan ún. ráhordó utak fejlesztése Rendezvény- infrastruktúra Vállalkozásoknak Önkormányzatoknak, egyházaknak, civileknek

13 LEHETŐSÉGEK AZ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA (3) TDM Támogatja Nem támogatja Nemzeti marketing támogatása (MT Zrt). Támogatja Nem támogatja Szálláshely-fejlesztés Csak visszatérítendő támogatásból (várhatóan pénzügyi eszközökből) Nincs

14 LEHETŐSÉGEK AZ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA (4) TématerületekKEHOPTOP Természet­ védelem, Natura 2000 - Nagyobb léptékű - Egyszeri zöld infrastruktúra fejlesztések Célja a jó természetvédelmi helyzet elérése/fenntartása - Települési zöld infrastruktúra elemeinek (pl. helyi jelentőségű védett természeti területek) fejlesztése, - Táji értékek védelme, állapotának megóvása, javítása Energia­ hatékonyság növelése Kedvezményezettek többek között: - önkormányzatok, önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok (fejlettebb régióban) Támogatott tevékenységek: -épületenergetikai fejlesztések; -távhő- és hőellátó rendszerek energetikai fejlesztése; -energiamenedzsment rendszerek TOP 3.2, 6.5. (és kapcsolódóan 1.4, 4.1, 4.2): - Önkormányzatok fejlesztései, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások fejlesztései az épületenergetikai területen

15 LEHETŐSÉGEK AZ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA (5) Téma- területek KEHOPTOP Hulladék­ kezelés Hulladékkezelési létesítmények hálózatának fejlesztése Villamos- és hőenergia előállítása ‒Hulladék hasznosítási kapacitások kiépítése ‒Önkormányzatok kisléptékű környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztései, lerakó rekultiváció ‒RDF termikus hasznosítása Önkormányzati többségi tulajdonú kedvezményezettek számára Víz­ gazdálkodás Sík- és dombvidéki vízgazdálkodás vízvisszatartáson alapuló fejlesztése; Tározóépítés, korszerűsítés Települési belterületi csapadékvíz- és belvíz- elvezetés Szemlélet­ formálás Kapcsolódó jelleggel minden prioritásban megjelenik tematikusan a szemléletformálás A szemléletformáló akciók révén a környezettudatos szemléletmód terjesztése a lakosság és a helyi vállalkozások körében

16 LEHETŐSÉGEK AZ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA (6) Lehatárolási irányok KEHOPTOP Téma- területek KEHOPTOP Megújuló energia­ források alkalmazása ‒Gazdasági társaságok nem épülethez kötött zöldáram termelése; ‒Többek között önkormányzatok, és többségi tulajdonú gazdasági társaságainak épületenergetikai fejlesztései a fejlettebb régióban; ‒távhő- és hőellátó rendszerek energetikai fejlesztése; Önkormányzatok, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások (kevésbé fejlett régióban történő) áttérése a megújuló források felhasználására mind épületen belül, mind pedig önálló energiatermelő fűtőművekre és kiserőművekre vonatkozóan

17 FONTOS AZ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA AZ ÁGAZATI OP-KBAN IKOP: – Városi kötöttpályás közlekedés, elővárosi vasúti közlekedés, intermodális központok KÖFOP: – Közigazgatás fejlesztés EFOP: – Hátrányos helyzetű térségek számára dedikált forráskeret szociális és foglalkoztatási célokra – Pályázati felhívások döntő többségében lehet önkormányzat kedvezményezett VP: – 10 000 fő alatti települések CLLD-i (LEADER típusú) – Kisléptékű közösségi terek GINOP: – Pénzügyi eszközök az önkormányzati kedvezményezetteknek (opcionális)

18 KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET! Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Mobil: +36 20 2486 331 E-mail: kigyossy.gabor@fejer.hu Honlap: www.fejer.hu KÍGYÓSSY Gábor területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal


Letölteni ppt "A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Települési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések