Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Horváth Zsuzsanna – Ütőné Visi Judit Az OKKR bevezetésének feltételei és szabályozási környezete a közoktatás nézőpontjából Javaslatok az Országos képesítési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Horváth Zsuzsanna – Ütőné Visi Judit Az OKKR bevezetésének feltételei és szabályozási környezete a közoktatás nézőpontjából Javaslatok az Országos képesítési."— Előadás másolata:

1 Horváth Zsuzsanna – Ütőné Visi Judit Az OKKR bevezetésének feltételei és szabályozási környezete a közoktatás nézőpontjából Javaslatok az Országos képesítési keretrendszer bevezetésének előkészítéséhez Műhelykonferencia Budapest, 2010. május 12.

2 Mérési pontok a közoktatásban és az OKKR tervezett kimeneti pontjai Országos k ompetencia mérés 2006-tól 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12. Kétszintű érettségi 2005-től 1.2. 3. 4.

3 A közoktatásban megszerezhető végzettségek 1993. évi LXXXIX. törvény rendelkezik erről. A közoktatásban megszerezhető végzettségek részben egyes képzési szakaszok teljesítéséhez, részben állami vizsga letételéhez kapcsolódnak.

4 Alapfokú végzettség Megszerzése a 8. évfolyam elvégzéséhez kapcsolódik. Sikeres elvégzéséről kiállított bizonyítvány – iskolatípustól függetlenül – alapfokú iskolai végzettséget tanúsít. Az alapfokú iskolai végzettséget tanúsító bizonyítványt az az iskola adja ki, amelyben a tanuló tanulói jogviszonyban állt.

5 Az alapfokú oktatásban nincsenek központilag előírt képesítési (kimeneti) követelmények. Nincs mérés vagy vizsga. A nyolcadik évfolyam elvégzésről szóló bizonyítványt az iskola akkor adhatja ki, ha a tanuló eleget tett a helyi tanterv 8. évfolyamra szóló, az intézmény pedagógiai programjában közzétett követelményeinek.

6 A középfokú végzettség A Ktv. 9. § (8) bekezdése szerint az érettségi bizonyítvány középiskolai végzettséget tanúsít, és a felsőoktatási intézménybe való felvételre, illetve szakképzésbe való bekapcsolódásra jogosít. Érettségi bizonyítványt kell kiállítani annak, aki teljesítette az érettségi vizsga követelményeit (100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 45. § (1) bekezdés). Az érettségi vizsga szintjének a végzettség tekintetében nincs jelentősége.

7 Alapesetben a tanuló abban az intézményben tesz vizsgát, amellyel tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony megszűnése után az Okta- tási Hivatal általa működtetett vizsgabizottság végzi a vizsgáztatást. A vizsgakövetelmények elkészítése és kiadásának eljárásrendje szabályozott, de a felülvizsgálata nem. A vizsgaeredmények elemzését és értékelését, továbbá az új vizsga hatásvizsgálatát az OH és az OFI végzi, illetve végezte.

8 A külföldön szerzett bizonyítványok és oklevelek 2001. évi C. törvény rendelkezik. Az OH hatáskörébe tartozik az elismeréssel kapcsolatos feladatok ellátása. A külföldön folytatott résztanulmányok beszámítása annak az oktatási intézménynek a hatásköre, amelyben a kérelmező a tanulmányait folytatni kívánja. Honosítási eljárás

9 A közoktatás OKKR szempontjából releváns szabályozórendszerei Felhasználható elemek: Tantervek kiadása Érettségi vizsga Országos kompetenciamérés Független vizsgabizottságok működése Fejlesztendő elemek: Tantervi folyamatszabályozás és a kimeneti követelmények kapcsolódása Kulcskompetenciák szintezése Ágazatköziség (közoktatás – szakképzés, közoktatás – felsőoktatás)


Letölteni ppt "Horváth Zsuzsanna – Ütőné Visi Judit Az OKKR bevezetésének feltételei és szabályozási környezete a közoktatás nézőpontjából Javaslatok az Országos képesítési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések