Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Beszámoló készítés és a KGR űrlapok összefüggései

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Beszámoló készítés és a KGR űrlapok összefüggései"— Előadás másolata:

1 Beszámoló készítés és a KGR űrlapok összefüggései
1. 2014. december 2.

2 Tartalom Zárási feladatok Beszámoló készítési kötelezettség űrlapokkal együtt Beszámoló készítési kötelezettség átszervezésnél megszűnésnél

3 Áhsz. szerint és 38/2013. NGM rendelet szerint
Zárási feladatok Áhsz. szerint és 38/2013. NGM rendelet szerint Havi zárlat Egyeztetési kötelezettség a 17. melléklet szerint Részletező nyilvántartásokkal egyeztetések Tárgyi eszköz átsorolás 12. § (6) bekezdés szerinti esetekben Havi áfa bevallással összefüggő elszámolások Adó, járulék és más közteher kötelezettségek egyeztetése

4 Negyedéves zárlat Havi zárlati feladatok 1. és 2. számlaosztályokon belüli állományváltozások Saját előállítás Anyagfelhasználás Selejtezés, hulladék Térítésnélküli átadás-átvétel Befektetett eszközök és forgóeszközök téves besorolásának helyesbítését

5 Terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés elszámolását
Egyszerűsített értékelési eljárással összefüggő elszámolásokat Helyesbítéseket az előző évi beszámolóval összefüggésben Negyedéves bevallások elszámolása 0033. számla felosztása 6. számlaosztályba könyvelt általános költségek felosztása Főkönyvi kivonat alapján a könyvelés helyességének ellenőrzése

6 Éves könyvviteli zárlat
Havi és negyedéves zárlati feladatok Leltárkülönbözetek Eszközök értékelése Devizás tételek értékelése Behajthatatlan követelések Időbeli elhatárolások Záró befejezetlen termelés készletre vétele 51-56  8-ra történő átvezetése

7 571. és 572. átvezetése a 492-re 8-9 zárása 492-re 6-os átvezetése 691-re 7. zárása 591-re Zárómérlegre átvezetés ra Költségvetési számvitel szerinti zárások Pénzügyi teljesítések ellenszámlával szemben

8 Követelések és végleges kötelezettségvállalásokból a pénzügyi teljesítés összegének kivezetése, majd zárás az ellenszámlával szemben Kötelezettségvállalások ellenszámlával szembeni zárása Előirányzatok ellenszámlával szemben

9 Költségvetési számvitel szerint Pénzügyi számvitel szerint
Könyvelési feladatok Költségvetési számvitel szerint Pénzügyi számvitel szerint Záró befejezetlen termelés átvezetése 6-os számlaosztály számláinak átvezetése, zárása T 231 – K 571 T 591 – K 6-7 T 7… – K 691 T 691 – K 6…

10 Költségvetési számvitel szerint Pénzügyi számvitel szerint
7-es számlaosztály számláinak zárása T 591 – K 7…

11 Költségvetési számvitel szerint Pénzügyi számvitel szerint
51-56 számlacsoport számláinak átvezetése 81. Anyagjellegű ráfordítások 811. Anyagköltség (51) 812. Igénybevett szolgáltatások értéke (52) 82. Személyi jellegű ráfordítások 821. Bérköltség (53) 822. Személyi jellegű egyéb kifizetések (54) 823. Bérjárulékok (55) 83. Értékcsökkenési leírás (56) T – K 51-56

12 Költségvetési számvitel szerint Pénzügyi számvitel szerint
57. számlacsoport számláinak átvezetése (egyenlegétől függően) 8. számlaosztály számláinak zárása 9. számlaosztály számláinak zárása T 492 – K 57… vagy T 57… - K 492 T 492 – K 8 T 9 – K 492

13 Költségvetési számvitel szerint Pénzügyi számvitel szerint
Mérlegszámlák zárása 493. Zárómérlegszámla 492-es számla átvezetése egyenlegétől függően 492. Mérleg szerinti eredmény elszámolása 416. Mérleg szerinti eredmény T 493 – K 1-4 vagy T K 493 T 416 – K 492 T 492 – K 416

14 Költségvetési számvitel szerint Pénzügyi számvitel szerint
Pénzügyi teljesítés nyilvántartási számlák zárása T 003… - K 05(3) T 09(3) – K 005… Kötelezettségvállalás számlák zárása (költségvetési évet követő tételek is) T 05(2) – K 0022/0021 T 0041 – K 09(2)

15 Költségvetési számvitel szerint Pénzügyi számvitel szerint
Előirányzati számlák zárása T K 05(1) T 09(1) – K 001 01., 02., 03., 04. számlák zárása ellenszámlákkal szemben (006) Nem azonosított bevételek átvezetése (363) 3641., számlák átvezetése (éves adóbevallás alapján) Időbeli elhatárolások

16 Beszámolási kötelezettség
A költségvetési év kezdetétől a mérlegfordulónapjáig terjedő időtartamra kell készíteni Csak éves beszámoló van! Mérlegfordulónapja általános esetben a költségvetési év utolsó napja Részletező nyilvántartások

17 Főkönyvi kivonat Leltározási kötelezettség Mennyiségi felvétel Egyeztetés Leltárral történő alátámasztás Magyar nyelven, forintban vagy ezer forintban

18 Beszámoló űrlapok Költségvetési számvitelhez kapcsolódó űrlapok kapcsolat a beszámolóval: költségvetési jelentés: űrlapok szerkezete azonos a rovatrend szerkezetével (sor = rovat, oszlopok = előirányzat, állományi, forgalmi adatok),

19 előirányzat  eredeti módosított követelések  tárgyévi költségvetési évet követő évek

20 kötelezettségvállalás
kötelezettségvállalás („előzetes”, „sima”) végleges kötelezettségvállalás következő évi tárgyévi tárgyévi következő évi

21 Funkcionális osztályozás szerinti teljesítési adatok kimutatása a költségvetési jelentésben
Kötelező Minden kormányzati funkcióra ki kell tölteni

22 maradvány-kimutatás: bevételi és kiadási teljesítési forgalmi számlák adatai,
kiemelten finanszírozási tételek vállalkozási tevékenységnél befizetési kötelezettség költségvetési maradványnál nincs ezen az űrlapon befizetési kötelezettség

23 adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről létszám és kifizetett illetmények, munkabérek (korábbi 34-es és 36. űrlapok), tb. alapból folyósított egyes ellátások és támogatások előirányzata és teljesítése (társadalombiztosítási alap), önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások,

24 Pénzügyi számvitelhez kapcsolódó űrlapok
Mérleg Áhsz. 5. számú melléklet Leltári szabályok Eredmény-kimutatás (6. melléklet): célja a mérleg szerinti eredmény megállapítása, a vállalkozások számviteléhez hasonló felépítésű:

25 01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek
02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele ( ) 04. Saját termelésű készletek állományváltozása 05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05) 06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 08. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III. Egyéb eredményszemléletű bevételek ( ) 09. Anyagköltség 10. Igénybe vett szolgáltatások értéke 11. Eladott áruk beszerzési értéke 12. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) 13. Bérköltség 14. Személyi jellegű egyéb kifizetések 15. Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A) Tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII.) 16. Kapott (járó) osztalék és részesedés 17. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 18. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei - ebből: árfolyamnyereség VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei ( ) 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai - ebből: árfolyamveszteség IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.) C) Szokásos eredmény (±A±B) 22. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 23. Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek X. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (22+23) XI. Rendkívüli ráfordítások D) Rendkívüli eredmény (X-XI) E) Mérleg szerinti eredmény (±C±D)

26 eredmény-kimutatás sorainak tartalma és a rovatrend kapcsolata,
A költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás (7. melléklet): szakfeladatonkénti bontásban készül, 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet, technikai szakfeladat.

27 Kiegészítő melléklet (8-10. mellékletek)
részletező nyilvántartások kötelező tartalmának meghatározása: immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása (8. melléklet), az eszközök értékvesztésének alakulása (9. melléklet), kiegészítő tájékoztató adatok (10. melléklet).

28 Beszámolási kötelezettség a költségvetési szervek megszűnésénél és átszervezésnél
Mérlegfordulónapja az átalakítás vagy jogutód nélküli megszűnés miatt megszűnő költségvetési szervnél, társulásnál, nemzetiségi önkormányzatnál a megszűnés napja

29 Az éves költségvetési beszámolót jogutóddal megszűnő költségvetési szerv esetén a jogutód, a jogutód nélkül megszűnő költségvetési szerv esetén az Áht. 11. § (5) bekezdés szerinti szerv, társulás esetén a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat esetén az Áht. 27. § (2) vagy (3) bekezdése szerinti szerv készíti el, a megszűnő költségvetési szerv által átadott dokumentumok alapján

30 Speciális zárási feladatok
Aktív és passzív időbeli elhatárolásokat ki kell vezetni a felhalmozott eredménnyel szemben Értékhelyesbítés kivezetése Átadások Részletező nyilvántartások Eszközök Számviteli elszámolások Teljes éves zárás Nincs „0”-ás beszámoló

31 Köszönöm a figyelmet!

32


Letölteni ppt "Beszámoló készítés és a KGR űrlapok összefüggései"

Hasonló előadás


Google Hirdetések