Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Köszöntjük Kedves Vendégeinket!

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Köszöntjük Kedves Vendégeinket!"— Előadás másolata:

1 Köszöntjük Kedves Vendégeinket!

2 Az RHK Kft. évzáró sajtótájékoztatója
2014. december 10. Dr. Kereki Ferenc ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

3 Az RHK Kft. programjai Püspökszilágy Paks Bátaapáti Boda
Működő kis és közepes aktivitású hulladék tárolója RHFT Működő átmenti tároló a kiégett kazetták számára KKÁT Működő és épülő tároló a kis és közepes aktivitású hulladéknak NRHT Kutatási helyszín a nagy aktivitású hulladékok tárolójának

4 A PÜSPÖKSZILÁGYI RADIOAKTÍV HULLADÉK FELDOLGOZÓ ÉS TÁROLÓ
2014-ben 67 alkalommal történt beszállítás a telephelyre. Ennek során 220 db radioaktív sugárforrást, és mintegy 10 m3 hulladékot fogadtunk. Ezen hulladékok átmeneti tárolása, feldolgozása az RHFT feladata. 2014-ben: a diszpécser központ korszerűsítése és a laborépület és porta átalakítása befejeződött. a technológiai épületben a szellőzőrendszer átalakításra került.

5 A PÜSPÖKSZILÁGYI RADIOAKTÍV HULLADÉK FELDOLGOZÓ ÉS TÁROLÓ
2014-ben: Új sugárvédelmi műszereket (neutron doziméter, neutron dózisteljesítmény mérő, felületi szennyezettségmérő, kézi gamma spektrométer) kapott az RHFT, amely a hulladékok átvételét, szállítását és feldolgozását is biztonságosabbá teszi. Egységes Sugárzásellenőrző Rendszer (SER) került telepítésre. Az RHFT megkapta az NRHT-ban használt hordószkennert a hulladékcsomagok vizsgálatához.

6 A PÜSPÖKSZILÁGYI RADIOAKTÍV HULLADÉK FELDOLGOZÓ ÉS TÁROLÓ
További fő feladatok 2015-ben: A működés és belső szabályozás megfeleltetése a 155/2014*. Kormányrendelet előírásainak. A hulladékkezelési engedély megújítása az új felügyelő hatóságnál (OAH). A biztonságnövelő program következő ütemében esedékes munkák (infrastruktúra- csarnoképület és konténment kivitelezési munkáinak) előkészítése, a program folytatása és az ezzel együtt járó kapacitás-felszabadítás érdekében. A tároló üzemeltetése, az üzemeltetési engedélyek elején esedékes meghosszabbítása. Megkezdeni a technológiai épület szellőzőrendszerének teljes rekonstrukcióját. Hulladékkezelő rendszer – válogatóbox – átalakítása, felújítása. A monitoring kutak engedélyezési folyamatainak elkezdése és azok jogi helyzetének tisztázása. * A 155/2014. (VI. 30.) Kormányrendelet a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről kihirdetésével (2014. július 1.) az engedélyezés és az ellenőrzés átkerült az Országos Atomenergia Hivatalhoz az illetékes Sugáregészségügyi Decentrumtól mind az RHFT, mind az NRHT esetében.

7 A BÁTAAPÁTI NEMZETI RADIOAKTÍVHULLADÉK-TÁROLÓ (NRHT)
2014-ben Elkezdődött a 3. és 4. tárolókamrák (I-K3,I-K4), és a nyugati feltáróvágat kialakítása. Az év első felében beadtuk a létesítési engedély módosításának kérelmét, az azt megalapozó dokumentációval. Az engedélyezés tárgya volt: az I. kamramező nyugati kamráinak létesítése (N1, N2) új elhelyezési koncepció (hulladékforma, csomagolás, műszaki gátrendszer) a 2. (I-K2) kamrától kezdődően vasbeton medence építésének engedélyezése az 2. kamrától kezdődően. A munkaprogram szerint a Ny-i feltáróvágat stb. csak 3,1 Mrd Ft volt.

8 A BÁTAAPÁTI NEMZETI RADIOAKTÍVHULLADÉK-TÁROLÓ (NRHT)
Jelenleg 361 konténerben 3249 hordót tárolunk az első tárolókamrában. A telephelyen lévő összes hordó mennyisége: 5480 db. Feladatok 2015-re: a tároló (további) üzemeltetése a nyugati feltáró vágat, a 3. és 4. tárolókamrák térkiképzési munkáinak befejezése a 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendeletnek való megfeleltetés a 2. kamrában építendő vasbeton medence építéséhez a tendereztetésének lebonyolítása a 2. kamrában végzendő, az új elhelyezési koncepció szerint Üzemeltetési Engedély dokumentációjának előkészítése. A munkaprogram szerint a Ny-i feltáróvágat stb. csak 3,1 Mrd Ft volt.

9 A KIÉGETT KAZETTÁK ÁTMENETI TÁROLÓJA (KKÁT)
2014-ben akadálymentesen haladt a KKÁT üzemeltetése. Jelenleg: 20 kamrával működik tárolt a kazetták száma 8077. 2014-ben befejeződtek a talajcsere munkálatok, valamint a fizikai védelmi rendszerek bővítése elkezdődtek a gyártőművi szerelési feladatok és a helyszíni alapozási munkák a 21 – 24. kamrák (KKÁT bővítés III. ütem 2. fázisának ) megépítéséhez. 2015. évi fő feladatok: a tároló üzemeltetése a létesítési engedély meghosszabbításának előkészítése a 21 – 24. kamrák megépítése.

10 A NAGY AKTIVITÁSÚ RADIOAKTÍVHULLADÉK-TÁROLÓ TELEPHELYÉNEK KIVÁLASZTÁSA
2014-ben újraindult a földtani kutatás a Nyugat-Mecsekben, Boda térségében Két mélyfúrás létesült a Bodai Agyagkő vizsgálatára: BAF-1A – 474 m BAF-2 – 913 m Célunk a további, részletes helyszín-minősítő vizsgálatok területének kijelölése.

11 A NAGY AKTIVITÁSÚ RADIOAKTÍVHULLADÉK-TÁROLÓ TELEPHELYÉNEK KIVÁLASZTÁSA
Fő feladatok 2015-ben: az új kutatófúrások eredményeinek feldolgozása a terepi munkák folytatása (vízföldtani térképezés, kutatóárok létesítése) a környezeti és geodinamikai megfigyelő rendszer üzemeltetése.

12 MECSEKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KUTATÓ BÁZIS (MKKB)
A Pécs város és a környező települések ivóvízellátását biztosító vízbázisok megóvása érdekében még évtizedekig kell végezni az ún. hosszú távú tevékenységeket: szennyezett felszíni és felszín alatti vizek tisztítása mind a zagytározók (szervetlen sószennyeződés), mind a bányaüzemek (urán szennyeződés) térségében, 300 ha rekultivált terület utógondozása, 32 km övárok, 35 km csővezeték rendszer és 2 vízkezelő üzem karbantartása. A telephely Kővágószőlősőn található. Fő feladat: helyreállítani majd megőrizni természeti értékeinket. A mecseki uránbányászat okozta környezeti károk helyreállítása: vizek védelme, víztisztítás kármentesítés tájrendezés (meddőhányók tájrendezése, perkolációs területek tájrendezése, zagytározók tájrendezése, föld alatti bányatérségek bezárása) környezetellenőrző monitoring tevékenység. Az uránbányászati rekultivációhoz kapcsolódó egységes vízelvezető rendszer bővítése I. ütemének kiépítése folyamatban van.

13 A NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEK LESZERELÉSE
A feladatok végrehajtásának helyzete: a Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítésére kötött, 2014-re átnyúló, eredetileg évi szerződés teljesítése, az Előzetes Leszerelési Terv felülvizsgálata sikeresen befejeződött a Paksi Atomerőmű Leszerelési Tervének felülvizsgálata aktív részvétel a BME Oktatóreaktor Leszerelési Tervének elkészítésében a nukleáris létesítmények leszerelésével kapcsolatos nemzetközi tapasztalatok és fejlesztési törekvések figyelemmel kísérése, értékelése a hazai alkalmazhatóság szempontjából. 2015. évi feladatok: a KKÁT Leszerelési Tervének felülvizsgálata.

14 AZ RHK KFT. EGYÉB FELADATAI
2014-ben majd 2015-ben az RHK Kft. a Munkaprogram szerinti szerződéses feladatokon túl kiemelten foglalkozik a következőkkel: a radioaktív hulladék és kiégett fűtőelemek kezelésére készítendő Nemzeti Program tervezetének összeállítása a KKÁT további (a 25. kamrától kezdődő) bővítésére a technológia-váltás (sűrűbb rácsosztás) előkészítése a nagyon kis aktivitású radioaktívhulladék-tároló létesítésére vonatkozó döntés megalapozása a Paksi Atomerőmű új blokkokkal való bővítésének vizsgálata a KNPA és az RHK Kft. szempontjából.

15 TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
Püspökszilágy Bátaapáti Boda Paks ITT Izotóp Tájékoztató Társulás TEIT Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás TETT Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás NYMTIT Nyugat-mecseki Társadalmi Információs és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

16 A KNPA-BÓL FINANSZÍROZOTT BERUHÁZÁSI, FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSI ELŐIRÁNYZATOK  
Előirányzatok megnevezése 2014 évi kiadási előirányzat költségvetési törvény szerint M Ft Módosított 2014 évi kiadási előirányzat 2014. várható ténykifizetés M Ft A bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló NRHT beruházása 2 418,1 2 551,6 2 551,6 A püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló RHFT beruházása 300,0 375,3 Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása 401,0 335,6 Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának KKÁT bővítése, felújítása 2 339,0 2 339,0 Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése Paksi Atomerőmű és KKÁT leszerelésének előkészítése 130,0 Fejlesztési forrás összesen: 5 588,1 5 731,5 5 731,5

17 A 2015. ÉVI MUNKAPROGRAM ALAPJAI
a évi Munkaprogram végrehajtásának eredményei az RHK Kft. 14. közép- és hosszú távú terve a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló törvény tervezete.

18 2015. évi tervezett kiadási előirányzat
A KNPA-BÓL FINANSZÍROZOTT BERUHÁZÁSI, FEJLESZTÉSI, TÁMOGATÁSI ÉS MŰKÖDÉSI ELŐIRÁNYZATOK  Előirányzatok megnevezés 2015. évi tervezett kiadási előirányzat M Ft Kis és közepes aktivitású hulladéktárolók létesítésének előkészítése: A bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházása 4 034,6 A püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) beruházása 336,8 Nagy aktivitású hulladéktároló telephelyének kiválasztása 401,0 Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának (KKÁT) bővítése, felújítása 4 072,4 Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése 88,0 RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési kiadásai 5 092,1 Nemzeti program előkészítése és a nukleárisüzemanyag-ciklus lezárása 150,9 Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások támogatása 1 171,6 Alapkezelőnek működési célra 143,9 Összesen 15 491,3

19 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Köszöntjük Kedves Vendégeinket!"

Hasonló előadás


Google Hirdetések