Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ugrás az első oldalra A használhatósági vizsgálatok elméleti és módszertani kérdései Pálvölgyi Mihály Minerva, Budapest, 2005. okt. 26.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ugrás az első oldalra A használhatósági vizsgálatok elméleti és módszertani kérdései Pálvölgyi Mihály Minerva, Budapest, 2005. okt. 26."— Előadás másolata:

1

2 Ugrás az első oldalra A használhatósági vizsgálatok elméleti és módszertani kérdései Pálvölgyi Mihály Minerva, Budapest, 2005. okt. 26.

3 Ugrás az első oldalra Tartalom a „menü” 1.A használhatóság fogalma 2.Stratégia, célrendszer 3.Vizsgálattörténet 4.Célcsoportok 5.Módszerek, eljárások 6.Fejlesztési fókusz 7.Javasolt források

4 Ugrás az első oldalra 1. A használhatóság fogalma 1.1 A fogalom változásai 1.2 Ergonómiai megközelítés 1.3 Termékközpontú megközelítés 1.4 Differenciált megközelítés 1.5 További források a meghatározások- hoz.

5 Ugrás az első oldalra 1.1. A fogalom változásai - A „használhatóság” összetett fogalom -Korai felfogása szerint: a használat könnyűségét, megtanulhatóságát jelentette - Napjainkban összetett fogalomként értelmezik, melynek egyaránt erősek az objektív és szubjektív elemei. - A használhatóság fő jellemzői: a használat könnyűsége, a rendszer megtanulhatósága + hatékonyság, eredményesség rugalmasság (alkalmazkodás adott feladatok köréhez, variációkhoz).

6 Ugrás az első oldalra 1.2. A használhatóság ergonómiai megközelítése -IS0 9241-11, 1998 - a használhatóság irányelvei képernyős terminálok számára -Használhatóság „annak a mértéke, ahogy meghatározott felhasználók meghatározott termék adott összefüggésű használata révén meghatározott célokat hatékonyan, eredményesen és megelégedetten elérnek”

7 Ugrás az első oldalra 1.3. A fogalom termékközpontú megközelitése IS/IEC 9126 - a szoftver termék értékelése- minőségi jellemzőik és használati irányelveik 1991. Minőség a használatban: a szoftverterméknek az a képessége, hogy lehetővé teszi meghatározott felhasználók számára meghatározott célok hatékony, eredményes, biztonságos és elégedettséget nyújtó elérését, meghatározott felhasználói körülmények között.

8 Ugrás az első oldalra 1.4. A használhatóság differenciált megközelítése webes szolgáltatásoknál - Tartalmi használhatóság - Grafikai használhatóság - Technológiai használhatóság - Navigációs használhatóság - Interaktivitási használhatóság - Akadálymentesítés (fogyatékkal élők számára) forrás: www.hasznalhatosag.lap.hu rovatai

9 Ugrás az első oldalra 1.5. További fogalmi meghatározások További fogalommeghatározások találhatók a -Usability fogalma c. rovatban -a használhatóság.lapban: www.használhatosag.lap.hu

10 Ugrás az első oldalra 2. Stratégia, célrendszer Mibe illeszkedik a használhatóság? Európai Uniós stratégiák: Lisszaboni stratégia (2000-2010) Magyar stratégiák: MITS, Nemzeti Szélessávú, Nemzeti Lisszaboni Akcióprogram 2.1 A Calimera program általános céljai 2.2 A Calimera 3. munkacsomag speciális céljai

11 Ugrás az első oldalra 2.1. A Calimera program általános céljai A helyi kulturális intézmények internetes erőforrásainak fejlesztése a használhatóság kritériumait figyelembe véve - használók, könyvtárosok, levéltárosok, múzeumi szakemberek, IT-szakemberek, fenntartók, (ön)kormányzat stratégiai együttműködésével

12 Ugrás az első oldalra 2.2. A Calimera speciális céljai: 3. munkacsomag (1)Európai használhatósági stratégia kidolgozása (2) Használhatósági irányelvek kidolgozása és érvényesítése (3) Elméleti-módszertani keret kidolgozása és tesztelése a helyi kulturális szolgáltatások fejlesztésére

13 Ugrás az első oldalra 3. Vizsgálattörténet 3.1 A használhatósági vizsgálatok fő korszakai 3.2 A vizsgálati fókusz egy angol tanszék példáján

14 Ugrás az első oldalra 3.1. A használhatósági vizsgálatok fő korszakai -Kezdeti vizsgálatok 50-es évek -Nagygépek 60-70-es évek -Online hálózatok 70-80-as évek -Személyi számítógépek 80-90-es évek -Internetes-webes környezet 90-es évek óta

15 Ugrás az első oldalra 3.2. A vizsgálati fókusz egy angol tanszék példáján -University of Sheffield Department of Information Studies példája (BEAULIEU, Micheline, TMT, 2004. 8.sz. 352-355) (1) A könyvtárak használóira vonatkozó kutatások 1970-es évek közepéig (2) Információhasználói csoportok empirikus vizsgálata 1976-1988 (3) Az elméleti keretek (használhatósági modellek) kifejlesztése 1989-1999 (4) A használókra és rendszerekre irányuló kutatások módszertani és tematikus integrálása 2000-

16 Ugrás az első oldalra 3.2.3. A kutatások harmadik szakasza Az elméleti keretek kifejlesztése 1989- 1999 információs igények, információke- resési viselkedés empirikus vizsgálata online környezetekben, problémamegoldás modellezése

17 Ugrás az első oldalra 3.2.4. A kutatások negyedik szakasza A használókra és rendszerekre irányuló kutatások módszertani és tematikus integrálása (használók bevonása fejlett kísérleti információkereső rendszerek, szolgáltatások tervezésébe, kiértékelésébe) 2000-

18 Ugrás az első oldalra 3.3. Magyarországi kutatások irányai (1) Könyvtárhasználat általában és könyvtártípusok szerint (2) Könyvtári eszközök használata (3) Célcsoportok szerinti használat (4) Az információhasználat kutatása (5) Adatbázisok, online katalógusok, internetes, webes szolgáltatások használata, használhatósága (6) Nemzetközi együttműködés a Calimera programban

19 Ugrás az első oldalra 4. Használói célcsoportok 4.1. A célcsoport fogalma, jelentősége 4.2. A használók megértése 4.3. A használói magatartás jellemzői

20 Ugrás az első oldalra 4.1. A célcsoport fogalma, jelentősége Célcsoport - a webszolgáltatást nagy valószínűséggel használó csoport - pl. foglalkozás, életkor, internethasználati készség stb. szerint Az egyes célcsoportok véleményének megismerése megfelelő vizsgálati módszerek tervezését, kidolgozását, alkalmazását igényli

21 Ugrás az első oldalra 4.2. A használók megértése - A használhatósági kutatás kulcsa a használók megértése: - Milyen célcsoportok vannak? - Mik a használói igények? - Kik a webhely használói? - Miért használják a webhelyet? - Mit keresnek azon?

22 Ugrás az első oldalra 4.3. A használói magatartás jellemzői A kérdéssel külön rovat foglalkozik: A felhasználók viselkedésének jellemzői címen az alábbi startlapon: www.hasznalhatosag.lap.hu

23 Ugrás az első oldalra 5.Módszerek, eljárások 5.1 A szentendrei használhatósági teszt és fórum 5.2 A tesztfolyamat összetevői 5.3 A célcsoportok meghatározása 5.4 A tesztelés célrendszere 5.5 Értékelés, jelentéskészítés 5.6 Javaslatok, ajánlások

24 Ugrás az első oldalra 5.1. A szentendrei használhatósági teszt és fórum A kulturális intézmények webhelyeinek és webszolgáltatásainak használhatósági tesztelése 2004. december 3-4. Szentendre, Pest Megyei Könyvtár CALIMERA projektbeszámoló http://www.ki.oszk.hu/calimera/docs/calim era_hasznalhatosagi_jelentes.rtf

25 Ugrás az első oldalra 5.2. A tesztfolyamat összetevői (1) Tervezés célcsoport, mintavétel stb. (2) Célok meghatározása, adatok köre (mennyiségi, minőségi) (3) Lebonyolítás -feltételek, felügyelet biztosítása (4) A mennyiségi és minőségi adatok értékelése

26 Ugrás az első oldalra 5.3. A célcsoportok meghatározása A tesztelésben részt vevők (5 fő könyvtárhasználó, 5 fő kulturális szakember) kiválasztása, jellemző adatainak előzetes felvétele: nem, életkor, foglalkozás, számítógép- használat, e-mail-használat, webbön- gészés, ill. webkeresés gyakorisága

27 Ugrás az első oldalra 5.4. A tesztelés célrendszere Alap: Manchester Public Library által kidolgozott használhatósági teszt célterületei: 5.4.1 A honlap vonzó jellege, érthetősége 5.4.2 A webhely információkeresési használhatósága 5.4.3 A webOPAC információkeresési használhatósága 5.4.4 A webhely használhatósága átfogóan, több szempont szerint

28 Ugrás az első oldalra 5.4.1. A honlap vonzó jellege, érthetősége -Első benyomások alapján tesztelik (5 fokozatú skálával) -Értékelési szempontok: (1)Érdekesség (2) Érthetőség (3) Vonzó jelleg (4) Felhasználóbarátság (5) Színek, színhatás (6) A tartalom áttekinthetősége

29 Ugrás az első oldalra 5.4.2 A webhely információkeresési használhatósága A tesztelés szempontjai: (1) A webhely szempontjából releváns információk kerestetése, megtalálása (2) Kereséstámogató rendszer (linkek, válaszidő stb.) (3) Információtartalommal való elégedettség (4) Általános elégedettség -ugyanaz az ötfokozatú skála, mint fentebb

30 Ugrás az első oldalra 5.4.3 A webOPAC információkeresési használhatósága (1) Tipikus keresőkérdések kiválasztása (2) A feladatmegoldás hatékonysága (3) Kereséstámogató eszközök értékelése

31 Ugrás az első oldalra 5.4.4. A webhely használ- hatósága átfogóan, több szempont szerint 5.4.4.1 Összbenyomás 5.4.4.2 A megértés könnyűsége 5.4.4.3 A rendszertámogatás hatékony- sága 5.4.4.4 A feladatvégrehajtás időkeretei 5.4.4.5 További észrevételek, javaslatok

32 Ugrás az első oldalra 5.4.4.1. Az összbenyomás részletei (1) Idegesítő-kielégítő? (2) Unalmas-ösztönző? (3) Megbízhatatlan-megbízható? (4) Nem megfelelő - megfelelő? A használó ötfokozatú skálán fejezi ki véleményét

33 Ugrás az első oldalra 5.4.4.2. A megértés könnyűsége Kvantitatív és kvalitatív adatok szintézise: (1) Szövegolvasás könnyűsége (1-5 skála) (2) Nehézséget jelentő mozzanatok (szöveges kifejtés) (3) Magyarázatok megértésének könnyűsége (1- 5 skála) (5) Nehézséget jelentő mozzanatok (szöveges kifejtés ) (6) Ismeretlen, különleges szavak, kifejezések (szöveges kifejtés)

34 Ugrás az első oldalra 5.4.4.3. A Rendszertámo- gatás hatékonysága (1) Folyamatos tájékoztatás (1-5 skála) (2) Hibaüzenet igen-nem (3) Hibaüzenet értékelése (1-5 skála) (4) Hibajavítás (igen-nem) (5) Hibajavítás könnyűsége (1-5 skála) (6) Súgó megtalálása (igen-nem) (7) Súgó használata (igen-nem) (8) Súgó segítségnyújtása (1-5 skála)

35 Ugrás az első oldalra 5.4.4.4. A feladatvég- rehajtás időkeretei - Az időkeret értékelése (1-5 skála) túl hosszú … a feladatnak megfelelő

36 Ugrás az első oldalra 5.4.4.5. További észrevé- telek, javaslatok (1)Konkrét kérdések, problémák, fontosnak tartott szempontok kifejtése (pl. tartalmi, technikai, rendszer-támogatási stb.) (2) Tanácsok, javaslatok megfogalmazása

37 Ugrás az első oldalra 5.5. Értékelés, jelentés- készítés Minta: Centre for Research in Library and Information Management (CERIM) -Tesztelési minták és irányelvek -Használhatósági projektjelentések -www.cerlim.ac.uk/index.phpwww.cerlim.ac.uk/index.php -Az adatok elemzése, értékelése - mennyiségi adatok táblázatos, grafikonos prezentálása, minőségi adatok, észrevételek feldolgozása, rendszerezése

38 Ugrás az első oldalra

39 5.6. Javaslatok, ajánlások 5.6.1 Az elemzett szolgáltatásoknak megfelelő metodikák 5.6.2 Sokrétű metodikai eszköztár 5.6.3 Konkrét fejlesztési javaslatok

40 Ugrás az első oldalra 5.6.1 Az elemzett szolgáltatásoknak megfelelő metodikák Sajátos tervezési szempontok igénye: (a) városi, megyei,... felsőoktatási könyvtári,...szakkönyvtári webhelyek (b) WebOPAC-ok (c ) Digitális könyvtárak (d) Adatbázisok (e) Webkalauzok (f) e-tanulást, képességfejlesztést stb. Segítő internetforrások

41 Ugrás az első oldalra 5.6.2 Sokrétű metodikai eszköztár (a) Használhatósági teszt csoportban vagy önállóan, könyvtárban vagy virtuálisan kitöltve (b) Megfigyelés (c ) Mentor-módszer /aktivitás/ (d) Interjú /reflexió/ (e) Videofelvétel (f) stb. és a fentiek kombinációi

42 Ugrás az első oldalra 5.6.3. Konkrét fejlesztési javaslatok 1. (a)A célrendszerbeni és metodikai különbségek figyelembevétele könyvtári, múzeumi, levéltári webszolgáltatások tesztelésénél (b) A célcsoportok differenciált meghatározása, megközelítése, kezelése (c) A Calimera használhatóság teszt széleskörű alkalmazása, adaptálása a helyi igényekhez (d) A webhelyszolgáltatás: „Nagyköveti funkció a globális kibertérben” (e) Más kulturális intézményekre való kölcsönös hivatkozás a webszolgáltatásokban

43 Ugrás az első oldalra 5.6.3 Konkrét fejlesztési javaslatok 2. (f) A tesztelés-értékelés során kimutatott problémák (tartalom, navigáció, keresés, felhasználóbarát jelleg stb.) megoldása (g) A használhatóság-elemzési módszertan további fejlesztése, kézikönyv, útmutató létrehozása és fejlesztése magyar nyelven

44 Ugrás az első oldalra 6. Javasolt források 6.1 Calimera webhely 6.2 Calimera útmutató 6.3 Calimera kutatási jelentések 6.4 Egyéb kutatási források 6.5 Linkgyűjtemények, webkalauzok 6.6 Szakdolgozatok, OTDK-dolgozatok

45 Ugrás az első oldalra 6.1.Calimera webhely --EU-fejlesztési programok --Munkacsomagok --Országjelentések --Beszámolók www.calimera.org

46 Ugrás az első oldalra

47 6.2. Calimera útmutató Kulturális alkalmazások: elektronikus forrásokat közvetítő helyi intézmények útmutatója magyar fordításban (1) Társadalompolitikai irányelvek (2) Menedzsment útmutató (3) Technikai útmutató http://www.ki.oszk.hu/calimera/

48 Ugrás az első oldalra 6.3. Calimera kutatási jelentések magyarul Példa: Az infokommunikációs technológián alapuló rendszerek használhatósága. Összeáll. Androne Glosiene, Zinaida Manzukh, Vilnius, 2004. július 21. Tömörítette Pálvölgyi Mihály

49 Ugrás az első oldalra 6.4. Egyéb kutatási források -Usability Net http://www.usabilitynet.org.home.htm Az 5. kutatási keretprogram, 2003: a használhatósági vizsgálat fázisai és módszerei

50 Ugrás az első oldalra 6.5. Linkgyűjtemények, webkala- uzok 1. Angol nyelvű példák Webdesign.about.com http://webdesign.about.com/cs/usability/ Webreference.com http://webreference.com/authoring/design/usability/ Usability Webguide Northwest Alliance for Computational Science & http://www.nacse.org/top/usability/webguide.html

51 Ugrás az első oldalra 6.5. Linkgyűjtemények, webkala- uzok 2. Magyar nyelvű példa A Használhatóság.lap.hu és rovatai http://www.hasznalhatosag.lap.hu Usability fogalma / usability-vel foglalkozó oldalak / a felhasználók viselkedésének jellemzői / tartalmi használhatóság / navigációs használhatóság / interaktivitási használhatóság / grafikai használhatóság /technológiai használhatóság / akadálymentesítés (fogyatékkal élők számára / / usibility-vel foglalkozó cégek / usability tesztelése / usability hírlevelek / konferenciák / társlapok / könyvajánló

52 Ugrás az első oldalra 6.6 Szakdolgozatok, OTDK- dolgozatok F A szombathelyi tanszék példái  Jóföldi Hajnalka: Kultúrák hatása a weben való információkeresési szokásokra. Magyar felhasználók magatartása 2003 - http://mek.oszk.hu/01200/01288/ Kultúrák hatása a weben való információkeresési szokásokra F Dobre Norbert : Megyei könyvtárak weblapjai - összehasonlító elemzés OTDK 3.hely, Győr, 2005 F Rábáné Wallner Rita: Angoltanuláshoz használható webhelyek elemzése és értékelése, 2005 F 2005-ben az elkészült szakdolgozatok közel 30%-a foglalkozott webhelyfejlesztéssel, -értékeléssel!

53 Ugrás az első oldalra Köszönöm szíves figyelmüket! n Pálvölgyi Mihály n BDF Könyvtár- és Információtudományi Tanszék n 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4 n Email: bruszno@bdtf.hubruszno@bdtf.hu


Letölteni ppt "Ugrás az első oldalra A használhatósági vizsgálatok elméleti és módszertani kérdései Pálvölgyi Mihály Minerva, Budapest, 2005. okt. 26."

Hasonló előadás


Google Hirdetések