Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Adózási ismeretek 1.előadás 2014

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Adózási ismeretek 1.előadás 2014"— Előadás másolata:

1 Adózási ismeretek 1.előadás 2014

2 Vizsgálandó kérdések Mit termeljünk? Hogyan termeljünk?
Kinek a számára termeljünk? Hogyan döntjük el ezeket a kérdéseket? Stiglitz

3 Piaci kudarcok Közjavak Monopóliumok Externáliák
Információs aszimmetriák Stiglitz

4 Kormányzati kudarcok Korlátozott információk
Magánpiaci reakciók korlátozott kontrollja Az apparátus fölötti korlátozott kontroll Politikai folyamatok korlátai Stiglitz

5 Államháztartási funkciók
Allokáció Disztribúció Stabilizáció A haszonlehetőség-görbe elérése Externáliák kezelése Közjavak biztosítása Egyenértékűségi elv T’=G Elmozdulás a haszonlehetőség görbén Adóztatás (progresszió) Transzferek Teherviselő-képességi elv T”=TR „Mágikus négyszög” Foglalkoztatottság Árstabilitás Külső egyensúly Egyenletes növekedés T<>?G+TR Musgrave

6 A magyar államháztartási rendszer felépítése
Gazdaság Állami szféra Non-profit Magán Jegybank Állam- háztartás „Állami” vállalatok Háztar- tások Vállalkozá- sok Központi kormányzat Helyi önkor- mány zatok Önkormány- Válall kozásai vállalatai Költség- vetés Elkülönített alapok Kötelező Társadalom- biztosítás László Csaba nyomán

7 Állami bevételek Adójellegű Nem adójellegű Állami vagyonhoz kapcsolódó
Egyéb Közjogi vagy fiskális Magánjogi

8 Adózási alapfogalmak Adó Adóalany Adótárgy Adóalap Adókulcs Adómérték

9 Alapfogalmak adó olyan, törvényben előírt, állammal szembeni, kényszer jellegű befizetési kötelezettség, amelyért a befizetőnek semmilyen közvetlen ellenszolgáltatásra való joga nem keletkezik Az adó alanya az a természetes vagy jogi személy, aki az adó kiszámításáról és befizetéséről maga gondoskodik (önadózás), illetve terhére a fizetési kötelezettséget az adóhatóság előírja (kivetéses adózás). Az adó tárgya az az – általában vagyoni – jogviszony vagy gazdasági esemény, amelynek alapján a törvény adófizetési kötelezettséget keletkeztet. Az adók csoportosításának alapja ezért gyakran az adótárgy. Kivételes jelleggel előfordulhatnak olyan adók, amelyeknél nem beszélhetünk közvetlen adótárgyról, mert ezek járulékosan kapcsolódnak valamely más adóhoz.

10 Alapfogalmak Az adóalap az adó tárgyához szorosan kapcsolódó, pénzben (esetleg csak természetes mértékegységben, pl. a benzin jövedéki adója esetében) mérhető mennyiség, ezért az adóalap az esetek többségében csak az adótárgy közvetlen mennyiségi megfogalmazása. Az adókulcs az a – tágan értelmezett – függvény, amely az adóalaphoz a törvény szerinti adómértéket rendeli hozzá. Az adóalap ismeretében az adókulcs segítségével számítható ki az adófizetési kötelezettség. Az átlagadókulcs azt mutatja meg, hogy az adólap egészére vetítve az adómérték annak hány százalékát teszi ki. Az adózót sújtó tényleges adóterhet az átlagadókulcs jelzi. A határadókulcs azt mutatja meg, hogy az adóalap utolsó (legmagasabb) egységére mekkora adóteher jut. Ezáltal azt is jelzi, hogy az adóalap egységnyi változása az adómérték hány egységnyi változását eredményezi.

11 Adóztatás, adókulcs proporcionális vagy egységes, ha az átlagadókulcs az adóalap növekedése esetén változatlan (pl. ÁFA), progresszív, ha növekszik (pl. SZJA alapesetben), degresszív, ha csökken (pl. SZJA tételes átalányadózás).

12 Az adók gazdasági funkciói
Fedezeti (fiskális) Befolyásolási Arányosítási (Kontroll)

13 Az adózás gazdasági hatásai
Adóincidencia Többletteher (holtteher veszteség, jóléti veszteség) Gazdasági döntések befolyásolása összes kibocsátás javak közti választás magánjavak között magán- és közjavak között munkavégzés és szabadidő között jelen és jövőbeni fogyasztás között tevékenységi formák között

14 Elméleti alapelvek Haszonelv Fizetőképesség elve Megbízhatóság
Kiszámíthatóság Érvényesíthetőség Jutányosság konzisztencia Galántainé, 2006

15 Stiglitz szerint Gazdasági hatékonyság Adminisztratív egyszerűség
Rugalmasság Politikai felelősség Igazságosság (Stiglitz-Schönfelder[1996], pp.408)

16 Adam Smithnél arányos meghatározott kényelmes olcsó (Hetényi [1999])

17 Transzformációs országokra
Igazságosság (méltányosság) haszonelv teherviselő képesség Hatékonyság (semlegesség) Egyértelműség Egyszerűség  Alacsony adminisztrációs költségek Stabilitás Rugalmasság

18 Adók rendszerezése Haszonelv vs. Fizetőképesség Adóztatás alapja
Flow változók ( jövedelem , fogyasztás) Stock elem ( vagyon) Adó tárgya alapján: Jövedelmet terhelő Vagyont terhelő Fogyasztást terhelő

19 Adók rendszerzése Adóteher-viselés alapján
Közvetlen Közvetett Adóztatás jogosultsága szerint Központi Regionális v. más irányítási szint Vegyes Az adók felhasználásuk szempontjából Általános adók Céladók (kulturális járulék, szakképzési hozz.)

20 Az adózás gazdasági hatásai 2
L E C terméktömeg O ár

21 Adózási alapelvek Igazságosság (méltányosság) Hatékonyság
haszonelv teherviselő képesség Hatékonyság Egyértelműség Egyszerűség Alacsony adminisztrációs költségek Stabilitás Rugalmasság

22 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "Adózási ismeretek 1.előadás 2014"

Hasonló előadás


Google Hirdetések