Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Adózási ismeretek 1.előadás 2014. Vizsgálandó kérdések  Mit termeljünk?  Hogyan termeljünk?  Kinek a számára termeljünk?  Hogyan döntjük el ezeket.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Adózási ismeretek 1.előadás 2014. Vizsgálandó kérdések  Mit termeljünk?  Hogyan termeljünk?  Kinek a számára termeljünk?  Hogyan döntjük el ezeket."— Előadás másolata:

1 Adózási ismeretek 1.előadás 2014

2 Vizsgálandó kérdések  Mit termeljünk?  Hogyan termeljünk?  Kinek a számára termeljünk?  Hogyan döntjük el ezeket a kérdéseket? Stiglitz

3 Piaci kudarcok  Közjavak  Monopóliumok  Externáliák  Információs aszimmetriák Stiglitz

4 Kormányzati kudarcok  Korlátozott információk  Magánpiaci reakciók korlátozott kontrollja  Az apparátus fölötti korlátozott kontroll  Politikai folyamatok korlátai Stiglitz

5 Államháztartási funkciók AllokációDisztribúcióStabilizáció A haszonlehetőség- görbe elérése  Externáliák kezelése  Közjavak biztosítása  Egyenértékűségi elv  T’=G Elmozdulás a haszonlehetőség görbén  Adóztatás (progresszió)  Transzferek  Teherviselő- képességi elv  T”=TR „Mágikus négyszög”  Foglalkoztatottság  Árstabilitás  Külső egyensúly  Egyenletes növekedés  T<>?G+TR Musgrave

6 A magyar államháztartási rendszer felépítése Gazdaság ÁllamiszféraNon-profitszféraMagánszféra JegybankÁllam-háztartás„Állami”vállalatokHáztar-tásokMagánVállalkozá-sok KözpontikormányzatHelyiönkor-mányzatokÖnkormány-zatokVálallkozásaiKözpontikormányzatvállalatai KözpontiKöltség-vetésElkülönítettalapokKötelezőTársadalom-biztosítás László Csaba nyomán

7 Állami bevételek  Adójellegű  Nem adójellegű  Állami vagyonhoz kapcsolódó  Egyéb  Közjogi vagy fiskális  Magánjogi

8 Adózási alapfogalmak  Adó  Adóalany  Adótárgy  Adóalap  Adókulcs  Adómérték

9 Alapfogalmak  adó olyan, törvényben előírt, állammal szembeni, kényszer jellegű befizetési kötelezettség, amelyért a befizetőnek semmilyen közvetlen ellenszolgáltatásra való joga nem keletkezik  Az adó alanya az a természetes vagy jogi személy, aki –az adó kiszámításáról és befizetéséről maga gondoskodik (önadózás), illetve –terhére a fizetési kötelezettséget az adóhatóság előírja (kivetéses adózás).  Az adó tárgya az az – általában vagyoni – jogviszony vagy gazdasági esemény, amelynek alapján a törvény adófizetési kötelezettséget keletkeztet. Az adók csoportosításának alapja ezért gyakran az adótárgy. Kivételes jelleggel előfordulhatnak olyan adók, amelyeknél nem beszélhetünk közvetlen adótárgyról, mert ezek járulékosan kapcsolódnak valamely más adóhoz.

10 Alapfogalmak  Az adóalap az adó tárgyához szorosan kapcsolódó, pénzben (esetleg csak természetes mértékegységben, pl. a benzin jövedéki adója esetében) mérhető mennyiség, ezért az adóalap az esetek többségében csak az adótárgy közvetlen mennyiségi megfogalmazása.  Az adókulcs az a – tágan értelmezett – függvény, amely az adóalaphoz a törvény szerinti adómértéket rendeli hozzá. Az adóalap ismeretében az adókulcs segítségével számítható ki az adófizetési kötelezettség. –Az átlagadókulcs azt mutatja meg, hogy az adólap egészére vetítve az adómérték annak hány százalékát teszi ki. Az adózót sújtó tényleges adóterhet az átlagadókulcs jelzi. –A határadókulcs azt mutatja meg, hogy az adóalap utolsó (legmagasabb) egységére mekkora adóteher jut. Ezáltal azt is jelzi, hogy az adóalap egységnyi változása az adómérték hány egységnyi változását eredményezi.

11 Adóztatás, adókulcs  proporcionális vagy egységes, ha az átlagadókulcs az adóalap növekedése esetén változatlan (pl. ÁFA),  progresszív, ha növekszik (pl. SZJA alapesetben),  degresszív, ha csökken (pl. SZJA tételes átalányadózás).

12 Az adók gazdasági funkciói  Fedezeti (fiskális)  Befolyásolási  Arányosítási  (Kontroll)

13 Az adózás gazdasági hatásai  Adóincidencia  Többletteher (holtteher veszteség, jóléti veszteség)  Gazdasági döntések befolyásolása –összes kibocsátás –javak közti választás –magánjavak között –magán- és közjavak között –munkavégzés és szabadidő között –jelen és jövőbeni fogyasztás között –tevékenységi formák között

14 Elméleti alapelvek  Haszonelv  Fizetőképesség elve  Megbízhatóság  Kiszámíthatóság  Érvényesíthetőség  Jutányosság  konzisztencia Galántainé, 2006

15 Stiglitz szerint  Gazdasági hatékonyság  Adminisztratív egyszerűség  Rugalmasság  Politikai felelősség  Igazságosság (Stiglitz-Schönfelder[1996], pp.408)

16 Adam Smithnél  arányos  meghatározott  kényelmes  olcsó (Hetényi [1999])

17 Transzformációs országokra  Igazságosság (méltányosság) –haszonelv –teherviselő képesség  Hatékonyság (semlegesség)  Egyértelműség  Egyszerűség  Egyszerűség  Alacsony adminisztrációs költségek  Stabilitás  Rugalmasság

18 Adók rendszerezése  Haszonelv vs. Fizetőképesség  Adóztatás alapja  Flow változók ( jövedelem, fogyasztás)  Stock elem ( vagyon)  Adó tárgya alapján:  Jövedelmet terhelő  Vagyont terhelő  Fogyasztást terhelő

19 Adók rendszerzése  Adóteher-viselés alapján  Közvetlen  Közvetett  Adóztatás jogosultsága szerint  Központi  Regionális v. más irányítási szint  Vegyes  Az adók felhasználásuk szempontjából  Általános adók  Céladók (kulturális járulék, szakképzési hozz.)

20 D D S’ S S H A G t L E C terméktömeg O Az adózás gazdasági hatásai 2 ár

21 Adózási alapelvek  Igazságosság (méltányosság) –haszonelv –teherviselő képesség  Hatékonyság  Egyértelműség  Egyszerűség  Alacsony adminisztrációs költségek  Stabilitás  Rugalmasság

22 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! dolgos.anett@ke.hu


Letölteni ppt "Adózási ismeretek 1.előadás 2014. Vizsgálandó kérdések  Mit termeljünk?  Hogyan termeljünk?  Kinek a számára termeljünk?  Hogyan döntjük el ezeket."

Hasonló előadás


Google Hirdetések