Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Bevezetés Előadó: Deliné Pálinkó Éva.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Bevezetés Előadó: Deliné Pálinkó Éva."— Előadás másolata:

1 BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Bevezetés Előadó: Deliné Pálinkó Éva

2 Deliné Pálinkó Éva – Vállalati pénzügyek alapjai Az előadások anyagát és minden egyéb a tárggyal kapcsolatos információt a honlapon (a faliújságon, valamint a segédanyagok között) találják meg. Követelmények A tárgy félévközi jeggyel zár. A szorgalmi időszakban: A részletes tematikában megjelölt időpontban, formában, az ott feltüntetett tananyag részekből írt dolgozatok összesített pontszáma alapján kerül a félévközi jegy megállapításra Az eredményes teljesítés feltétele, hogy Hallgató elérje a félévközi ellenőrzések pontjai alapján a maximális pontszám 41%-át! Kérjük, hogy az évközi dolgozatok megírása során a Hallgatók a tematikában jelölt beosztás szerint jelenjenek meg az előadóteremben! A Hallgatók az ellenőrzések időtartama alatt nem hagyhatják el a helyüket! Pótlási lehetőségek Amennyiben a Hallgató egyetlen félévi ellenőrzésen sem vett részt (pótlásra nincs lehetősége), a tantárgy értékelése „Nem teljesítette”. A sikertelen félévközi zh-k a pótlási időszakban, a részletes tematikában jelölteknek megfelelően pótolhatók! Konzultációs lehetőségek A szorgalmi időszakban minden héten szerdán között. Helye: Q. ép Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: Kötelező irodalom : Pálinkó-Szabó: Vállalati pénzügyek, Typotex Szabó-Pálinkó: Vállalati pénzügyek. Példatár és esettanulmányok, Tankönyvkiadó A részletes tematikában megjelölt részek, valamint az előadás anyaga képezik a félév kötelező tananyagát!

3 Deliné Pálinkó Éva – Vállalati pénzügyek alapjai [1] [1] Kérem a Zh-k előtt ellenőrizzék ismételten a tantárgyleírást az esetleges módosítások okán! IdőpontElőadás+gyak. kedd (GM, NG) Bevezető előadás: A vállalatok pénzügyi céltételezése és a pénzügyi döntések köre. A pénzügyi piacok és a vállalat. Befektetési döntések alapjai Alapvető pénzügyi számítások I. A pénz időértéke. Jelen- és jövőérték Alapvető pénzügyi számítások II. A pénz időértéke. Speciális pénzáramok értékelése. Hozamok és kamatok 10.01Pénzügyi piacok. Pénzügyi termékek - kötvények és részvények –értékelése I Pénzügyi piacok. Pénzügyi termékek - kötvények és részvények –értékelése II Félévközi ellenőrzés (Elmélet - Teszt és esszé kérdések ) 2. Félévközi ellenőrzés - Zh (számítási feladatok ) Beruházási projektek I. A beruházási projektek pénzáramainak értékelése Beruházási projektek II. A DCF módszerek alkalmazása Vállalatfinanszírozási döntések. Finanszírozás a tökéletes piacon. I. MM tételek. Finanszírozási források és a tőkeköltség Vállalatfinanszírozási döntések. II. Finanszírozás a tökéletes piacon. MM tételek. Finanszírozási források és a tőkeköltség Félévközi ellenőrzés - Zh (Elmélet + Számítási feladatok) Feladatmegoldás A zárthelyi dolgozatok pótlása (pótlási hét) A zárthelyi dolgozatok 2. pótlása. Tematika

4 Deliné Pálinkó Éva – Vállalati pénzügyek alapjai [1] [1] Kérem a Zh-k előtt ellenőrizzék ismételten a tantárgyleírást az esetleges módosítások okán! Tematika IdőpontElőadás+ gyak. szerda (AK, MM) Bevezető előadás: A vállalatok pénzügyi céltételezése és a pénzügyi döntések köre. A pénzügyi piacok és a vállalat. Befektetési döntések alapjai Alapvető pénzügyi számítások I. A pénz időértéke. Jelen- és jövőérték Alapvető pénzügyi számítások II. A pénz időértéke. Speciális pénzáramok értékelése. Hozamok és kamatok Pénzügyi piacok. Pénzügyi termékek - kötvények és részvények –értékelése I Pénzügyi piacok. Pénzügyi termékek - kötvények és részvények –értékelése II Félévközi ellenőrzés (Elmélet - Teszt és esszékérdések) 2. Félévközi ellenőrzés - Zh (számítási feladatok) Beruházási projektek I. A beruházási projektek pénzáramainak értékelése Beruházási projektek II. A DCF módszerek alkalmazása Vállalatfinanszírozási döntések. I. Finanszírozás a tökéletes piacon. MM tételek. Finanszírozási források és a tőkeköltség Vállalatfinanszírozási döntések. II. Finanszírozás a tökéletes piacon. MM tételek. Finanszírozási források és a tőkeköltség Feladatmegoldás Félévközi ellenőrzés - Zh (Elmélet + Számítási feladatok) A zárthelyi dolgozatok pótlása (pótlási hét) A zárthelyi dolgozatok 2. pótlása.

5 Deliné Pálinkó Éva – Vállalati pénzügyek alapjai TDK konferencia Határidők: A konferencia napja: november 12. A jelentkezés webes felülete: Témakörök és konzulensek 1. Vállalati pénzügyek, gazdasági elemzések, finanszírozás (Deliné Pálinkó Éva, Szórádiné Szabó Márta, Tóth Tamás) 2. Makro- és közpénzügyek (Lamanda Gabriella, Szórádiné Szabó Márta,Pál Tamás) 3. Befektetések, tőzsde (Andor György, Ormos Mihály) 4. Vállalatértékelés, üzletértékelés (Deliné Pálinkó Éva, Ormos Mihály, Dülk Marcell) 5. Bankismeretek, pénzügyi piacok (Lamanda Gabriella, Pál Tamás) 6. Határidős és opciós ügyletek (Bóta Gábor) Elérhetőségek: Andor György – Bóta Gábor – Deliné Pálinkó Éva – Lamanda Gabriella – Ormos Mihály – Tóth Tamás –

6 Deliné Pálinkó Éva – Vállalati pénzügyek alapjai Vállalati pénzügyek Bevezetés- a tudományterület meghatározása: –A vállalati pénzügyi döntések köre –Vezérelv a döntések meghozatalában –Vizsgált vállalat –Az érdekeltek köre – a vállalati pénzügyi céltételezés érvényre jutásának mechanizmusa

7 Deliné Pálinkó Éva – Vállalati pénzügyek alapjai Pénzügyi döntések köre és a Mérleg Befektetett eszközök Saját tőke Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Összes eszköz Összes forrás Vállalati pénzügyi döntések elemzésének kiindulópontja - a mérleg Háztartás vagyon mérlege szeptember óra (M Ft) Vagyon elemek Vagyonelemekkel szemben fennálló köt. Ház30Jelzáloghitel28 Nyaraló48Lízing kötelezettség16 Autók22Áruhitel2 Értékpapír+egyéb15 Szülők felé fennálló köt.30 Törzstőke, vagyoni hj.22 Barátok felé fennálló köt.15 Berendezés14Összes köt.91 Élelmiszer készl.+egyéb2Saját vagyon76 Barátunknak adott kölcsön (követelés)5 Örökség3 Rövidtávú bef.7 Felhalmozott jöv.73 Bankbetét és kp.2 Összes vagyon167Összes vagyon fin.167 Eszközök Források Gazdasági és számviteli mérleg!!!

8 Deliné Pálinkó Éva – Vállalati pénzügyek alapjai …. Dec. 31. Linamar Hungary Nyrt.(ezer Ft) EszközökForrások A) Befektetett eszközök D) Saját tőke B) Forgóeszközök Jegyzett tőke C) Aktív időbeli elhat Tőketartalék Eredménytartalék Mérlegszerinti eredmény E) Céltartalékok F) Kötelezettségek Hosszúlejáratú köt. - Rövidlejáratú köt G) Passzív időbeli elhatárolások Összesen Összesen Vállalati pénzügyi döntések elemzésének kiindulópontja - a mérleg

9 Deliné Pálinkó Éva – Vállalati pénzügyek alapjai Vállalati pénzügyi döntések elemzésének kiindulópontja - a mérleg Pénzügyi döntések köre Befektetési döntések Finanszírozási döntések Befektetett eszközök Saját tőke Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Tartós befektetések Átmeneti befektetések Tartós forr. Átmeneti forr. Külső forrás Belső forrás Nettó forgótőke Tulajdo- nosi forr. Hitele- zői forr. Eszközök Források

10 Deliné Pálinkó Éva – Vállalati pénzügyek alapjai Vállalati pénzügyi döntések elemzésének kiindulópontja - a mérleg Pénzügyi döntések köre 1. Befektetési döntések 2. Finanszírozási döntések Mibe? Mikor? Mennyit? (Mennyit?) Honnan? Milyen szerkezetben? 3. Forgótőke gazdálkodás Likviditás menedzsment

11 Deliné Pálinkó Éva – Vállalati pénzügyek alapjai Vezérelv a döntések meghozatalában Profitmaximalizálás Értelmezési kérdések Árbevétel/Pénzbevétel Számviteli költség/Pénzkiadás Tőke alternatív költsége/normál profit Gazdasági profit Számviteli eredmény = 0 Gazdasági eredmény = 0 ÉrtékrombolásÉrtékteremtés

12 Deliné Pálinkó Éva – Vállalati pénzügyek alapjai Vezérelv a döntések meghozatalában Tulajdonosi tőke értékének maximalizálása P 1 P 2 P 3 …….…. P n E D = V Befektetési döntésekFinanszírozási döntések V = E + D E = V - D V (Value)= vállalat értéke D (Debt)= hitelezők követelésének értéke E (Equity)= tulajdonosi tőke, részvénytőke értéke (E, reziduális érték!)

13 Deliné Pálinkó Éva – Vállalati pénzügyek alapjai Vezérelv a döntések meghozatalában P 1 P 2 P 3 …….…. P n E D = V Befektetési döntésekFinanszírozási döntések Értékteremtő és romboló projektek szétválasztása Többet ér, mint a bekerülési értéke Az adott vevő jobban tudja hasznosítani mint mások Optimális tőkeszerkezet ? Döntés az eszköz oldalon megtermelt érték szétosztása felöl

14 Deliné Pálinkó Éva – Vállalati pénzügyek alapjai Mennyit ér egy vállalat Az elemzők medián célárfolyama mintegy 20%-kal haladja meg a bank részvényeinek megfigyelt árfolyamát. OTP Bank Nyrt évi üzleti jelentés (kiemelt adatok) millió Ft Záróár(Ft/db) 2 875, Ft névértékű törzsrv.(Mdb) 280,00 Piaci kapitalizáció(Md euró) 3,00 5,60 Piaci kapitalizáció(Md Ft) saját becslés 805, ,68 OTP Bank Nyrt évi üzleti jelentés (kiemelt adatok) millió Ft Össes eszköz Összes forrás Saját tőke Kötelezetts égek (E/E+D)könyv szerinti értéken12,20%

15 Deliné Pálinkó Éva – Vállalati pénzügyek alapjai Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Bevezetés Előadó: Deliné Pálinkó Éva."

Hasonló előadás


Google Hirdetések