Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vállalati pénzügyek alapjai Bevezetés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vállalati pénzügyek alapjai Bevezetés"— Előadás másolata:

1 Vállalati pénzügyek alapjai Bevezetés
Előadó: Deliné Pálinkó Éva

2 Az előadások anyagát és minden egyéb a tárggyal kapcsolatos információt a honlapon (a faliújságon, valamint a segédanyagok között) találják meg. Követelmények A tárgy félévközi jeggyel zár. A szorgalmi időszakban: A részletes tematikában megjelölt időpontban, formában, az ott feltüntetett tananyag részekből írt dolgozatok összesített pontszáma alapján kerül a félévközi jegy megállapításra Az eredményes teljesítés feltétele, hogy Hallgató elérje a félévközi ellenőrzések pontjai alapján a maximális pontszám 41%-át! Kérjük, hogy az évközi dolgozatok megírása során a Hallgatók a tematikában jelölt beosztás szerint jelenjenek meg az előadóteremben! A Hallgatók az ellenőrzések időtartama alatt nem hagyhatják el a helyüket! Pótlási lehetőségek Amennyiben a Hallgató egyetlen félévi ellenőrzésen sem vett részt (pótlásra nincs lehetősége), a tantárgy értékelése „Nem teljesítette”. A sikertelen félévközi zh-k a pótlási időszakban, a részletes tematikában jelölteknek megfelelően pótolhatók! Konzultációs lehetőségek A szorgalmi időszakban minden héten szerdán között. Helye: Q. ép. 334. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: Kötelező irodalom : Pálinkó-Szabó: Vállalati pénzügyek, Typotex 2006. Szabó-Pálinkó: Vállalati pénzügyek. Példatár és esettanulmányok, Tankönyvkiadó 2008. A részletes tematikában megjelölt részek, valamint az előadás anyaga képezik a félév kötelező tananyagát!

3 Tematika Időpont Előadás+gyak. kedd (GM, NG) 09.10.
Bevezető előadás: A vállalatok pénzügyi céltételezése és a pénzügyi döntések köre. A pénzügyi piacok és a vállalat. Befektetési döntések alapjai. 09.17. Alapvető pénzügyi számítások I. A pénz időértéke. Jelen- és jövőérték 09.24. Alapvető pénzügyi számítások II. A pénz időértéke. Speciális pénzáramok értékelése. Hozamok és kamatok 10.01 Pénzügyi piacok. Pénzügyi termékek - kötvények és részvények –értékelése I. 10.08. Pénzügyi piacok. Pénzügyi termékek - kötvények és részvények –értékelése II. 10.15. 1. Félévközi ellenőrzés (Elmélet - Teszt és esszé kérdések ) 2. Félévközi ellenőrzés - Zh (számítási feladatok ) 10.22. Beruházási projektek I. A beruházási projektek pénzáramainak értékelése 10.29. Beruházási projektek II. A DCF módszerek alkalmazása 11.05. Vállalatfinanszírozási döntések. Finanszírozás a tökéletes piacon. I. MM tételek. Finanszírozási források és a tőkeköltség. 11.12. - 11.19. Vállalatfinanszírozási döntések. II. Finanszírozás a tökéletes piacon. MM tételek. Finanszírozási források és a tőkeköltség. 11.26. 3. Félévközi ellenőrzés - Zh (Elmélet + Számítási feladatok) 12.03. Feladatmegoldás 12.10. A zárthelyi dolgozatok pótlása 12.17. (pótlási hét) A zárthelyi dolgozatok 2. pótlása. [1] Kérem a Zh-k előtt ellenőrizzék ismételten a tantárgyleírást az esetleges módosítások okán!

4 Tematika Időpont Előadás+ gyak. szerda (AK, MM) 09.11.
Bevezető előadás: A vállalatok pénzügyi céltételezése és a pénzügyi döntések köre. A pénzügyi piacok és a vállalat. Befektetési döntések alapjai. 09.18. Alapvető pénzügyi számítások I. A pénz időértéke. Jelen- és jövőérték 09.25. Alapvető pénzügyi számítások II. A pénz időértéke. Speciális pénzáramok értékelése. Hozamok és kamatok 10.02. Pénzügyi piacok. Pénzügyi termékek - kötvények és részvények –értékelése I. 10.09. Pénzügyi piacok. Pénzügyi termékek - kötvények és részvények –értékelése II. 10.16. 1. Félévközi ellenőrzés (Elmélet - Teszt és esszékérdések) 2. Félévközi ellenőrzés - Zh (számítási feladatok) 10.23. - 10.30. Beruházási projektek I. A beruházási projektek pénzáramainak értékelése 11.06. Beruházási projektek II. A DCF módszerek alkalmazása 11.13. Vállalatfinanszírozási döntések. I. Finanszírozás a tökéletes piacon. MM tételek. Finanszírozási források és a tőkeköltség. 11.20. Vállalatfinanszírozási döntések. II. Finanszírozás a tökéletes piacon. MM tételek. Finanszírozási források és a tőkeköltség. 11.21. Feladatmegoldás 11.28. 3. Félévközi ellenőrzés - Zh (Elmélet + Számítási feladatok) 12.05. A zárthelyi dolgozatok pótlása 12.18. (pótlási hét) A zárthelyi dolgozatok 2. pótlása. [1] Kérem a Zh-k előtt ellenőrizzék ismételten a tantárgyleírást az esetleges módosítások okán!

5 TDK konferencia Határidők: A konferencia napja: november 12.
A jelentkezés webes felülete: Témakörök és konzulensek 1. Vállalati pénzügyek, gazdasági elemzések, finanszírozás (Deliné Pálinkó Éva, Szórádiné Szabó Márta, Tóth Tamás) 2. Makro- és közpénzügyek (Lamanda Gabriella, Szórádiné Szabó Márta,Pál Tamás) 3. Befektetések, tőzsde (Andor György, Ormos Mihály) 4. Vállalatértékelés, üzletértékelés (Deliné Pálinkó Éva, Ormos Mihály, Dülk Marcell) 5. Bankismeretek, pénzügyi piacok (Lamanda Gabriella, Pál Tamás) 6. Határidős és opciós ügyletek (Bóta Gábor) Elérhetőségek: Andor György – Bóta Gábor – Deliné Pálinkó Éva – Lamanda Gabriella – Ormos Mihály – Tóth Tamás –

6 Vállalati pénzügyek Bevezetés- a tudományterület meghatározása:
A vállalati pénzügyi döntések köre Vezérelv a döntések meghozatalában Vizsgált vállalat Az érdekeltek köre – a vállalati pénzügyi céltételezés érvényre jutásának mechanizmusa

7 Vállalati pénzügyi döntések elemzésének kiindulópontja - a mérleg
Háztartás vagyon mérlege szeptember óra (M Ft) Vagyon elemek Vagyonelemekkel szemben fennálló köt. Ház 30 Jelzáloghitel 28 Nyaraló 48 Lízing kötelezettség 16 Autók 22 Áruhitel 2 Értékpapír+egyéb 15 Szülők felé fennálló köt. Törzstőke, vagyoni hj. Barátok felé fennálló köt. Berendezés 14 Összes köt. 91 Élelmiszer készl.+egyéb Saját vagyon 76 Barátunknak adott kölcsön (követelés) 5 Örökség 3 Rövidtávú bef. 7 Felhalmozott jöv. 73 Bankbetét és kp. Összes vagyon 167 Összes vagyon fin. Pénzügyi döntések köre és a Mérleg Befektetett eszközök Saját tőke Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú Összes eszköz Összes forrás Eszközök Források Gazdasági és számviteli mérleg!!!

8 Vállalati pénzügyi döntések elemzésének kiindulópontja - a mérleg
… . Dec. 31. Linamar Hungary Nyrt.(ezer Ft) Eszközök Források A) Befektetett eszközök D) Saját tőke B) Forgóeszközök Jegyzett tőke C) Aktív időbeli elhat. 24 623 Tőketartalék Eredménytartalék Mérlegszerinti eredmény E) Céltartalékok F) Kötelezettségek Hosszúlejáratú köt. - Rövidlejáratú köt. G) Passzív időbeli elhatárolások Összesen

9 Vállalati pénzügyi döntések elemzésének kiindulópontja - a mérleg
Pénzügyi döntések köre Befektetési döntések Eszközök Források Finanszírozási döntések Befektetett eszközök Saját tőke Tulajdo-nosi forr. Tartós forr. Tartós befektetések Hosszú lejáratú kötelezettségek Forgóeszközök Hitele-zői forr. Átmeneti befektetések Rövid lejáratú kötelezettségek Átmeneti forr. Nettó forgótőke Külső forrás Belső forrás

10 Vállalati pénzügyi döntések elemzésének kiindulópontja - a mérleg
Pénzügyi döntések köre 1. Befektetési döntések 2. Finanszírozási döntések Mibe? Mikor? Mennyit? (Mennyit?) Honnan? Milyen szerkezetben? 3. Forgótőke gazdálkodás Likviditás menedzsment

11 Vezérelv a döntések meghozatalában
Profitmaximalizálás Értelmezési kérdések Árbevétel/Pénzbevétel Tőke alternatív költsége/normálprofit Számviteli költség/Pénzkiadás Gazdasági profit Számviteli eredmény = 0 Gazdasági eredmény = 0 Értékrombolás Értékteremtés

12 Vezérelv a döntések meghozatalában
Tulajdonosi tőke értékének maximalizálása Befektetési döntések Finanszírozási döntések P1 P2 P3 …….…. Pn E D = V = V V (Value)= vállalat értéke D (Debt)= hitelezők követelésének értéke E (Equity)= tulajdonosi tőke, részvénytőke értéke (E, reziduális érték!) V = E + D E = V - D

13 Vezérelv a döntések meghozatalában
Befektetési döntések Finanszírozási döntések Értékteremtő és romboló projektek szétválasztása Optimális tőkeszerkezet ? Döntés az eszköz oldalon megtermelt érték szétosztása felöl Többet ér, mint a bekerülési értéke Az adott vevő jobban tudja hasznosítani mint mások P1 P2 P3 …….…. Pn E D = V = V

14 Mennyit ér egy vállalat
OTP Bank Nyrt évi üzleti jelentés (kiemelt adatok) millió Ft 2008. 2009. Össes eszköz Összes forrás Saját tőke Kötelezettségek (E/E+D)könyv szerinti értéken 12,20% OTP Bank Nyrt évi üzleti jelentés (kiemelt adatok) millió Ft 2008. 2009. Záróár(Ft/db) 2 875,00 5 456 100Ft névértékű törzsrv.(Mdb) 280,00 Piaci kapitalizáció(Md euró) 3,00 5,60 Piaci kapitalizáció(Md Ft) saját becslés 805,00 1 527,68 Az elemzők medián célárfolyama mintegy 20%-kal haladja meg a bank részvényeinek megfigyelt árfolyamát.

15 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Vállalati pénzügyek alapjai Bevezetés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések