Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A behajtási költségátalány jogi, számviteli és adózási kérdései Dr. Pajor Dávid ügyvéd Bogya Richárd könyvelő, adózási szakértő Ifj. dr. Nemessuri Péter.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A behajtási költségátalány jogi, számviteli és adózási kérdései Dr. Pajor Dávid ügyvéd Bogya Richárd könyvelő, adózási szakértő Ifj. dr. Nemessuri Péter."— Előadás másolata:

1 A behajtási költségátalány jogi, számviteli és adózási kérdései Dr. Pajor Dávid ügyvéd Bogya Richárd könyvelő, adózási szakértő Ifj. dr. Nemessuri Péter tanácsadó

2 Fogalom, jogi háttér Bevezetésének alapja: 2011/7/EU irányelv 6. cikk (A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről) Magyarországon: 1959. évi IV. tv. 301/A. § (3), 301/B. § (4) Hatályos: 2013. július 1-től (a 2013. július 1. után megkötött szerződésekre alkalmazandóan, a gazdasági társaságok között) PwD Consulting Hungary Kft. - www.pwdconsult.hu

3 Fogalom, jogi háttér 2013. évi V. tv. 6:155. § (2) Kulcsszavak: -behajtási költségek fedezésére - átalány jellegű; -késedelembe esés napján érvényes MNB-árfolyam szerint számolt forintösszeg; -Nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól; -A kártérítésbe beszámít; -Klaudikálóan kógens (kizárása, kisebb összegben meghatározása semmis – magasabban lehet) PwD Consulting Hungary Kft. - www.pwdconsult.hu

4 Jellemzői Külön erre vonatkozó fizetési felszólítás hiányában is megilleti a hitelezőt; Független a késedelmes összeg nagyságától, a késedelem időtartamától, okától; Nem számlánként, hanem késedelembe esésenként (pl. részletenként) esedékes; Felróhatóságtól, kimentéstől független; €40-nál magasabb összegben is kiköthető. PwD Consulting Hungary Kft. - www.pwdconsult.hu

5 Helye a jogrendszerben, elhatárolások A Ptk. VI. könyvében, a kötelmi jog szabályai között szerepel szerződéses viszonyokban; Átalány jellegű, mértékét igazolni nem kell; a meghaladó költségek érvényesíthetőek ezen felül is, azonban csak igazolás mellett; A késedelmi kamat fizetése alól nem mentesít; Kártérítés ettől függetlenül is követelhető; PwD Consulting Hungary Kft. - www.pwdconsult.hu

6 Számvitel és adózás- jogosult 1.Könyvelés Hol: egyéb bevételek között, pénzeszközök között - Számv. tv. 77. § (2) b) Mikor: mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezésre kerül (a tárgyévhez vagy a tárgyévet megelőző üzleti év(ek)hez kapcsolódó); a jogosult csak akkor köteles a behajtási költségátalány összegét a könyveiben feltüntetni, ha az hozzá ténylegesen befolyt. (pénzügyi rendezésig a nullás számlaosztályban tartható nyilván) 2.Adózás Mikor: Tao. tv. szerinti adóalapot csak a ténylegesen befolyt behajtási költségátalány képez a jogosult oldalán, befolyt bevételként. Az érvényesíthető, ám nem érvényesített, pénzügyileg nem rendezett behajtási költségátalány összege a jogosult társasági adóalapját nem befolyásolja. PwD Consulting Hungary Kft. - www.pwdconsult.hu

7 Számvitel és adózás- kötelezett 1.Könyvelés Hol: egyéb ráfordítások között kimutatni (a rövid lejáratú kötelezettségek növekednek, vagy a pénzeszközök csökkennek) – Szt. 81. § (2) b) Mikor: fizetéskor, esedékessé váláskor (késedelembe eséskor) - a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált (a mérleg-fordulónap előtti időszakhoz kapcsolódó); tartozásnak minősül – egyéb ráfordításként elszámolandó 2.Adózás Mikor: Az ismertté válás időpontjában már elszámolható A vállalkozás érdekében felmerült költségként érvényesíthető a társasági adóban PwD Consulting Hungary Kft. - www.pwdconsult.hu

8 Lemondás az igényről - jogosult A jogosult – igényéről lemondhat, elengedheti; – A Ptk. 6:46. § szerinti elszámolási sorrendet megváltoztathatja. Könyvelése [Tao tv. 8. § (1) h), Számv. Tv. 86. § (3) h)] : A teljesítési határidő beálltát követően, de a költségátalány összegének beérkezése előtt arról kifejezett nyilatkozattal lemond(hat), nem kell külön könyvelnie (amennyiben könyvelte, kivezeti) PwD Consulting Hungary Kft. - www.pwdconsult.hu

9 Lemondás az igényről - kötelezett Amennyiben a jogosult az igényéről lemondott (nem érvényesítette) Könyvelése [Tao tv. 8. § (1) h), Számv. Tv. 86. § (3) h)] : Összegét kivezeti a kötelezettségek közül, és annak összegét – ha ahhoz beszerzett eszköz nem kapcsolódik – rendkívüli bevételként mutatja ki. Adózása [Itv. 17. § (1) n)] Ajándékozási illeték alól mentes az elengedése PwD Consulting Hungary Kft. - www.pwdconsult.hu

10 Elszámolási sorrend Ptk. 6:46. § - elszámolási sorrend: költség, kamat, főtartozás – diszpozitív a jogosult oldaláról; A behajtási költségátalány sui generis jogcím, azonban jellegében a költség fogalma alá sorolható; Az elszámolási sorrend azonban attól önmagában nem függ, hogy a behajtási költségátalányt, illetve a kamatot a jogosult követelte-e a kötelezettől PwD Consulting Hungary Kft. - www.pwdconsult.hu

11 Kamatozik? A késedelembe eséssel egyidejűleg válik esedékessé, azonban késedelmi kamat nem számítandó fel utána. Miért nem? A költség fogalom alá tartozik; A késedelmi kamaton felül jár; PwD Consulting Hungary Kft. - www.pwdconsult.hu

12 Bizonylatolás, ÁFA-vonzat 1.ÁFA A megfizetett behajtási költségátalány nem minősül termékértékesítésnek, ezért az ÁFA-tv. 65. §-a alapján nem képez adóalapot. 2.Bizonylatolás Erre tekintettel számlát sem kell róla kiállítani; Számviteli bizonylata lehet bármilyen, a jogszabályi feltételeknek megfelelő okirat. PwD Consulting Hungary Kft. - www.pwdconsult.hu

13 Illeték 1.Peresítés nem képez illetékalapot 2.Elengedés – érvényesítés elmaradása Nincsen ajándékozási, illetve egyéb illetékvonzata sem jogosulti, sem kötelezetti oldalon (Az irodalom egységesen így hivatkozik, de konkrét jogszabályi hivatkozás ezzel kapcsolatosan nincsen) PwD Consulting Hungary Kft. - www.pwdconsult.hu

14 EVA, KATA, KIVA EVA és KIVA esetén a pénzügyi rendezéssel áll be az adófizetési kötelezettség; KIVA esetén a kötelezettnél a ~pénzügyi rendezésével csökkenthető a KIVA-alap; A tv. Taxatív felsorolása hiányában nem sorolandó a KATA-keretet növelő bevételek közé. PwD Consulting Hungary Kft. - www.pwdconsult.hu

15 Köszönjük a figyelmet www.pwdconsult.hu info@pwdconsult.hu Dr. Pajor Dávid ügyvéd: +36 70/366 11 91 Bogya Richárd: +36 70/316 23 77 Ifj. dr. Nemessuri Péter: +36 70/636 38 83


Letölteni ppt "A behajtási költségátalány jogi, számviteli és adózási kérdései Dr. Pajor Dávid ügyvéd Bogya Richárd könyvelő, adózási szakértő Ifj. dr. Nemessuri Péter."

Hasonló előadás


Google Hirdetések