Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Raj Nikolett 10.c 1745. február 18. - 1827. március 5.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Raj Nikolett 10.c 1745. február 18. - 1827. március 5."— Előadás másolata:

1 Raj Nikolett 10.c 1745. február 18. - 1827. március 5.

2 Tartalom  Alessandro Volta  Élete  Életpályája  Felfedezései, találmányai  Érdekesség Alessandro Voltáról  Voltáról kiállított emlékművek  Források

3 Alessandro Volta  Gróf Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta (Como, 1745. február 18. – Como, 1827. március 5.) olasz fizikus, az elektromos áram elméletének kidolgozója, a víz elektrolízisének felfedezője és a kénsavoldatba merülő cink- és rézelektródból álló Volta-elem (galvánelem) feltalálója. ○ Elektromos áram: az elektromos áram (vagy régebbi, a műszaki életben használt nevén villamos áram) a töltéssel rendelkező részecskék rendezett áramlása. ○ Galvánelem: a galvánelem két elektródból (fél cellából) áll.

4 Élete  1745. február 18.-án született az itáliai Comóban, nemesi családban.  29 évesen,1774-ben Comóban fizikát kezdett tanítani.  1779-ben a paviai egyetem meghívta fizikaprofesszornak.  1791-ben a londoni Királyi Társaság tagjává választották.  1794-ben a legmagasabb kitüntetést, a Copley-érmet kapta meg, elismerve ezzel a galvanizmus terén végzett vizsgálatait  1801-ben Napóleon Párizsba hívta, hogy bemutassa a galvánláncra vonatkozó kísérleteit az Institut-nek; később a becsületrend tisztjévé tette, neki adományozta a vaskorona-rendet, illetve kinevezte Itália grófjává és szenátorává.  1804-ben lemondott tanári állásáról.  I. Ferenc kinevezte Voltát a padovai egyetem filozófiai fakultásának igazgatójává. Ezt a hivatalt azonban csak 1819-ig viselte, amikor végleg búcsút mondott a közéletnek és hátralevő éveit családja körében töltötte el.  1827. március 5-én halt meg 82 éves korában Comóban.

5 Életpályája  Utazásokat tett szülőföldjén, valamint Svájcban és Németalföldön. Utazásai során személyes ismeretséget kötött korának nagy tudósaival. 1801- ben Napóleon Párizsba hívta, hogy bemutassa a galvánláncra vonatkozó kísérleteit az Institut-nek; később a becsületrend tisztjévé tette, neki adományozta a vaskorona-rendet, illetve kinevezte Itália grófjává és szenátorává.  Volta érdemeit még életében méltányolta hazája és a külföld egyaránt. A Societa Italiana, a párizsi Institut és a brit Royal Society tagjává választotta, sőt az utóbbi társulat 1794-ben Copley-éremmel jutalmazta érdemeit. Szülővárosában szobor őrzi a nagy tudós emlékét.  1797 volt, azaz év, amikor már teljes energiával a fémek villamos tulajdonságait kutatta. Megszerkesztette a Volta-elemet, majd a Volta-oszlopot.

6 Felfedezései, találmányai  Felfedezései az elektrosztatikában, a meteorológiában és a pneumatikában is maradandóaknak bizonyultak. Felfedezések, tanulmányok: Volta-elem (Galvánelem) Volta-oszlop Szalmaszálas elektroszkóp (Comói és paviai kutatásai és kísérletei során szerkesztett legjelentősebb érzékeny műszer) Volta-féle elektromossági alaptörvény Galvánáram Volta-pisztoly

7 Érdekesség Alessandro Voltáról  Nevét az elektromos feszültség SI-egysége, a volt (V) őrzi, melynek meghatározása a következő: a vezető két pontja közötti feszültség akkor 1 Volt, ha benne 1 amper erősségű áram folyik, s annak teljesítménye a két pont között 1 watt. 1 V = 1 W/A.  Volta azon kevesek közé tartozott, akiket egész életükben elhalmoztak elismerésekkel és kitüntetésekkel. 29 évesen már iskolaigazgatóvá, 34 évesen pedig egyetemi tanárrá nevezték ki. Aktív tanúja volt kora legjelentősebb politikai változásainak: az európai felvilágosodás nemzeti mozgalmainak, az olasz szabadságtörekvéseknek, a francia forradalomnak, a napóleoni időknek (legfontosabb találmányát személyesen mutatta be Napóleonnak, aki elhalmozta kegyeivel, és emellett jelentős összegű nyugdíjat is kiutalt számára), és végül a Habsburgok először reformorientált, majd reakciós politikájának.

8 Voltáról kiállított emlékművek Volta szülőhelyén, Comóban a főtér is az ő nevét kapta, és 1927-ben megépítették az ún. „Volta-templomot”, amelyben egy egész kis múzeumot szenteltek tevékenységének, és ahol kéziratai, könyvei és egyéb kiadványai mellett számos általa készített kísérleti berendezés látható, legalábbis azok, amelyek a paviai egyetemen berendezett Volta emlékkiállításból az 1897-es tűzvészt követően megmaradtak.

9 Voltáról kiállított emlékművek Az egyetem központi udvarán életnagyságú szobrot állítottak emlékére. A számára épített előadótermet is róla nevezték el (Aula Volta), ahol mellszobra hirdeti múlhatatlan dicsőségét.

10 Források  http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/pedagogia/alessandro-volta http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/pedagogia/alessandro-volta  http://hu.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Volta http://hu.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Volta  http://www.energiasuli.hu/cikk.php?id=28 http://www.energiasuli.hu/cikk.php?id=28  http://www.tananyag.almasi.hu/ojudit/Tudosok/Tudosok/volta.html http://www.tananyag.almasi.hu/ojudit/Tudosok/Tudosok/volta.html  http://hu.wikipedia.org/wiki/Galv%C3%A1nelem http://hu.wikipedia.org/wiki/Galv%C3%A1nelem  http://muszakilapok.hu/elektroinstallateur/elektrotechnikanagyjai/15 8-alessandrovoltaii20080515 http://muszakilapok.hu/elektroinstallateur/elektrotechnikanagyjai/15 8-alessandrovoltaii20080515


Letölteni ppt "Raj Nikolett 10.c 1745. február 18. - 1827. március 5."

Hasonló előadás


Google Hirdetések