Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ Az Interkulturális pszichológiai és pedagógiai MA bemutatása 2014. február.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ Az Interkulturális pszichológiai és pedagógiai MA bemutatása 2014. február."— Előadás másolata:

1 ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ Az Interkulturális pszichológiai és pedagógiai MA bemutatása 2014. február

2 Szakgazda ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ 2005 szeptemberétől ELTE PPK önálló szervezeti, oktatási és kutatási egysége célja: az interkulturalitás pedagógiai, pszichológiai és nevelésszociológiai szempontú kutatása és oktatása

3 Szakgazda ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ Szemléletformálás, ismeretterjesztés: kulturális- és kulturális összehasonlító szemlélet előítélet-csökkentés, tolerancia állampolgári felelősség, emberi jogok méltányosság és esélyteremtés az oktatásban interkulturális és kisebbségi oktatás szelekció és szegregáció a társadalomban és az oktatásban a társadalmi nemek (gender) kérdése

4 Tanári kar ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ Nguyen Luu Lan Anh (habil. egyetemi docens, központvezető) Boreczky Ágnes (professzor emerita) Borsfay Krisztina (tanársegéd) Cs. Czachesz Erzsébet (alapítót tag, ny. egyetemi tanár) Csereklye Erzsébet (adjunktus) Győri János (habil. egyetemi docens) Kovács Mónika (habil. egyetemi docens) Pálos Dóra (tanársegéd) Páva Rita (tanársegéd) Szabó Mónika (adjunktus) Vidra Zsuzsanna (adjunktus)

5 Meghívott oktatók ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ  Majtényi Balázs (egyetemi docens, ELTE TáTK)  Negrea Vidia (Közösségi Szolgáltatlások Alapítványa)  Borbélyné Nagy Éva (senior tanácsadó, Magyar Gallup Intézet)  Faragó Klára (egyetemi tanár ELTE PPK)  Fülöp Márta (egyetemi tanár ELTE PPK)  Kiss István (egyetemi adjunktus ELTE PPK)  Kissné Viszket Mónika (egyetemi adjunktus ELTE PPK)  Örkény Antal (egyetemi tanár ELTE TÁTK)  Radó Péter (oktatáspolitikai elemző)  Sík Endre (egyetemi tanár ELTE TÁTK)

6 A mesterszak ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ Interkulturális pszichológiai és pedagógiai szakértő (MA) egy szakirány négy félév 120 kredit

7 A mesterszak ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ 2013 szeptemberétől angolul is Intercultural Psychology and Education (MA) angolul egy szakirány négy félév 120 kredit

8 A képzés célja ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ Elméletileg felkészült gyakorlati szakemberek képzése, akik a hazai és a nemzetközi élet különböző területein egyaránt képesek:  az interkulturális kapcsolatok és kommunikáció sajátosságainak megértésére,  a különböző kultúrájú emberek együttes munkájának eredményes szervezésére,  a folyamat közben szükségszerűen fellépő feszültségek, konfliktusok hatékony gyakorlati kezelésére, és  a kulturális sokféleségből adódó előnyök kiaknázására.  kompetenciá  kompetenciák kompetenciá k

9 A leendő szakemberek feladatai ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ a hazai kisebbségi csoportok, a hazánkba érkező menekültek és letelepedni szándékozók integrációjának segítése a magyarok nemzetközi képzési és munkapiaci mobilitásának segítése az olyan hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, amelyek jelenleg az előítéletek, az explicit vagy implicit diszkrimináció miatt hátrányt szenvednek

10 Az ideális jelentkező ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ A kultúra és a társadalmi élet összefüggései iránt érdeklődő, legalább valamilyen alapszakot végzett személy, aki szeretne a nemzetközi- és hazai élet széles spektrumában olyan munkát végezni, amelyben feladata a különböző kultúrájú emberek együttes munkájának szervezése, az interkulturális párbeszéd elindítása és fenntartása. A munka sok érdekes ember megismerését biztosítja, változatos időbeosztást, ugyanakkor a segítő munkákkal járó elhivatottságot kíván! Fontos: az angol nyelv megfelelő szintű ismerete!

11 Jelentkezési feltételek ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ Feltétel nélkül elfogadott alapszakok (BA): pszichológia, pedagógia, gyógypedagógia, társadalmi tanulmányok és szociológia. Feltételekkel elfogadott alapszakok (BA): szociális munka, szociálpedagógia, andragógia, politológia, szabad bölcsészet, történelem, nemzetközi tanulmányok, kommunikáció és médiatudomány, romológia, és általában a pedagógusvégzettségek (óvodapedagógus, tanító, tanár). A felsoroltakon kívül is elfogadható bármely főiskolai vagy egyetemi végzettség, ha a 15 kredites követelményeknek a jelentkező megfelel.

12 Pontszámítás ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ  A felvételi pontok számítása (legfeljebb 100 pont)  A szakon felvételi vizsga nincs.  Hozott pontok (legfeljebb 90 pont)  Többletpontok (legfeljebb 10 pont)  felsőfokú, C típusú nyelvvizsga esetén 5 többletpont  az OTDK első három helyezettje 5 többletpontot kap.  Előnyben részesítési maximális pont : 8 pont (hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet, fogyatékosság, gyermekgondozás)

13 15 kredites követelmény ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ A jelentkezőnek a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 15 kredit a következő ismeretkörökben  pszichológia  pedagógia  kutatásmódszertan  szociológia  kommunikációelmélet  kulturális antropológia  kultúratudomány 

14 Elhelyezkedés és továbbtanulás ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ közigazgatásban, iskolákban, a felsőoktatásban, kutatóhelyeken, civil szervezeteknél, médiában nemzetközi vállalatoknál és szervezeteknél a szakterületen doktori (PhD) fokozat is szerezhető (pl. ELTE Pszichológiai- és Neveléstudományi Doktori Iskolák). Az IPPK által gondozott doktori modul: Kultúrközi és csoportközi folyamatok modulja.

15 Gyakorlóhelyek ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ

16 Gyakorlóhelyek

17 Gyakorlóhelyek  Artemisszió Alapítvány  Autonómia Alapítvány  Kompánia Alapítvány  Deák Diák Általános Iskola  ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola  Káva Kulturális Műhely  Labrisz Egyesület  Ady Endre Gimnázium  Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola  Marom Egyesület  Menedék Migránsokat Segítő Egyesület  Partners Hungary Alapítvány  Zachor Alapítvány  Zöld Kakas Líceum  Victum Képzési Központ  Nyitott Kör Színházi Nevelési Társulat  Cromo Alapítvány  Lauder Javne Iskola  Belvárosi Tanoda  Nem Adom Fel Alapítvány  Válaszút Drogkonzultációs Iroda  DocuArt - Dokumemtumfilmes Gyűjtemény és Mozi  Romaversitas Alapítvány  Bálint Ház

18 Gyakorlati tevékenységek ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ  Egyéni tanulássegítés,  Személyes mentorálás  Csoportfoglalkozások facilitálás, mediáció vezetése  Elemző, kutató tevékenységekben való részvétel

19 Gyakorlati tevékenységek ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ interkulturális közösségi programok kidolgozása, megszervezése (például: iskolai, szervezeti rendezvények, szakkörök, filmklub) konferenciák, képzések szervezése

20 Kompetenciák ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ Tudás Ismeri és érti a különböző kultúrák értékvilágának fő sajátosságait. Ismeri a szocio-kulturális-ökonómiai háttér és a társadalmi sikeresség összefüggéseit. Ismeri a többségi és kisebbségi csoportok egymáshoz való viszonyának történeti és kulturális vetületeit Ismeri a hazai kisebbségeket, és a rájuk vonatkozó jogi dokumentumokat. Ismeri az interkulturális kommunikáció alapvető folyamatait. Ismeri és érti a sztereotípiák, előítéletek működését, és ismer olyan módszereket, amelyek elősegítik az előítéletek csökkentését. Attitűdök/nézetek Nyitott mások és más kultúrák, értékvilágok elfogadására. Elismeri a kulturális különbözőség legitimitását, a kulturális identitás jelentőségét minden ember életében és elfogadja minden ember identitásának összetettségét. Elfogadja, hogy a kultúrák együttélése együtt járhat a társadalmi élet minden területén konfliktusok keletkezésével, amelyek egy plurális társadalomban békés úton megoldhatók. Képességek Tevékenységében figyelembe veszi az alapvető emberi jogokat, a különféle kultúrák értékvilágát és az értékek átalakulásának folyamatát is. Képes az elsajátított interkulturális szemléletet munkájában képviselni, közvetíteni. Képes az interkulturális kommunikáció sajátosságainak megértésére, azok gyakorlati alkalmazására, partnerei munkájának eredményes szervezésére, a folyamat közben fellépő konfliktusok hatékony kezelésére. Reflektál a saját kultúrájának rejtett feltételezéseire, képes azonosítani és kritikusan viszonyulni saját előítéleteihez, etnocentrikus szemléletéhez. Olyan munkakörnyezetet teremt, amelyben a partnerek értékesnek, elfogadottnak érezhetik magukat, konstruktívan együttműködik. 

21 Program ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ

22 Program 

23 Hálóterv

24 Hálóterv 

25 Cigánylabirintus A cigánysággal szembeni előítéletek leküzdésére, az előítélet-mentes gondolkodás kialakítására irányuló foglalkozások a Cigánylabirintus című könyv alapján.

26 További programjaink ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ Önálló programok (50 kredit) Holokauszt és társadalmi konfliktusok program (ZAN-HO)  2005. szeptembertől, Kovács Monika vezetésével,  a Holokauszt és a kapcsolódó, kevésbé kutatott történeti-kulturális jelenségek problematikája,  multidiszciplináris megközelítéssel (történelmi, szociálpszichológiai, irodalmi és filmesztétikai diskurzusok)

27 További programjaink ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ Önálló programok (50 kredit) Interkulturalitás, oktatás és szocializáció program (ZAN-IN)  2006 szeptembertől  a szakmaköziség jegyében  elméleti és gyakorlati ismeretek  a multi- és interkulturalitás,  az oktatás,  az iskolai és családi szocializáció,  a nemi szocializáció,  az emberjogi nevelés tárgyalásával

28 Az IPPK „hallgatói szemmel”

29 A képzés Gyakorlatias képzés – tréningek – Az elmélet és a gyakorlatok egyensúlya – Különböző módszerek, technikák – Alkalmassá tesz az egyéni és a kooperatív munkára Szenzitív témák Kezdeti nehézségek – A hallgatók különböző szakokról jönnek Angol nyelvtudás - szakszövegolvasás Kutatással kapcsolatos kurzusok – Nemcsak a szakdolgozathoz, hanem a későbbi munkához is hasznos Kutatási lehetőségek Erasmus

30 Hallgatói Konferencia ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ 2014-ben: DiverzitásI a társadalomban, az oktatásban és a kutatásban: IPPK-S hallgatók jutatói témafelvetései és kutatásai a társadalmi és oktatási sokféleség feltárásában, megértésében, kezelésében OTDK-ra készülő témák, szakdolgozati témák bemutatása szakmai zsűri előtt

31 Hallgatói élet ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ https://www.youtube.com/watch?v=T0guJ6lTKRA&feature= youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=T0guJ6lTKRA&feature= youtu.be

32 Jótékonysági vásár ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ Adománygyűjtéssel egybekötött jótékonysági ünnepi vásár 2009-ben a Bicskei menekülttábor számára 2010-ben a Hétesi modell program számára 2011-ben a Szalonna Tanoda számára 2012-ben a Wesley János óvoda számára 2013-ban a Down Alapítvány számára 2014-ben a Csobánkai Csepp Tanoda számára

33

34 Szakestek ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ

35 A képzésen túl Munkavállalás Tanulásszervezés – néhány példa: levlista, FB felület oktatókkal való kapcsolat – „osztályfőnök” – évfolyamfelelős évfolyamok közti kapcsolat informális évfolyam találkozók

36 Miért érdemes az IPPK-n tanulni? Érzékenyít a társadalmi problémákra! Segít felismerni a problémákat! Segít feltárni az interkulturális konfliktusok okait! Különböző kezelési módokat mutat! Segít, hogy segíthess! Interdiszciplináris megközelítéseket alkalmaz! Támogatja a hallgatókat! Segít, hogy többet tudj meg arról, ami igazán érdekel! A társadalom számára hasznos ismeretekkel és készségekkel ruház fel nemzetközi szinten!

37 Bármilyen kérdésre szívesen válaszolunk az előadás után vagy akár e-mailben: palosdora@ppk.elte.hu

38 Elérhetőségeink ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ Izabella utcai épület 1064 Budapest, Izabella utca 46. Telefon: 461-2600 http://ippk.elte.hu http:// www.facebook.com / ELTE IPPK Interkulturális Pszichológia és Pedagógia csoportwww.facebook.com (bátran lehet csatlakozni!)

39 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ Az Interkulturális pszichológiai és pedagógiai MA bemutatása 2014. február."

Hasonló előadás


Google Hirdetések