Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ"— Előadás másolata:

1 ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ
Az Interkulturális pszichológiai és pedagógiai MA bemutatása 2014. február

2 Szakgazda Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ
2005 szeptemberétől ELTE PPK önálló szervezeti, oktatási és kutatási egysége célja: az interkulturalitás pedagógiai, pszichológiai és nevelésszociológiai szempontú kutatása és oktatása ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ

3 Szakgazda Szemléletformálás, ismeretterjesztés:
kulturális- és kulturális összehasonlító szemlélet  előítélet-csökkentés, tolerancia állampolgári felelősség, emberi jogok méltányosság és esélyteremtés az oktatásban interkulturális és kisebbségi oktatás szelekció és szegregáció a társadalomban és az oktatásban a társadalmi nemek (gender) kérdése ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ

4 Tanári kar Nguyen Luu Lan Anh (habil. egyetemi docens, központvezető)
Boreczky Ágnes (professzor emerita) Borsfay Krisztina (tanársegéd) Cs. Czachesz Erzsébet (alapítót tag, ny. egyetemi tanár) Csereklye Erzsébet (adjunktus) Győri János (habil. egyetemi docens) Kovács Mónika (habil. egyetemi docens) Pálos Dóra (tanársegéd) Páva Rita (tanársegéd) Szabó Mónika (adjunktus) Vidra Zsuzsanna (adjunktus) ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ

5 Meghívott oktatók Majtényi Balázs (egyetemi docens, ELTE TáTK)
Negrea Vidia (Közösségi Szolgáltatlások Alapítványa) Borbélyné Nagy Éva (senior tanácsadó, Magyar Gallup Intézet) Faragó Klára (egyetemi tanár ELTE PPK) Fülöp Márta (egyetemi tanár ELTE PPK) Kiss István (egyetemi adjunktus ELTE PPK) Kissné Viszket Mónika (egyetemi adjunktus ELTE PPK) Örkény Antal (egyetemi tanár ELTE TÁTK) Radó Péter (oktatáspolitikai elemző) Sík Endre (egyetemi tanár ELTE TÁTK) ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ

6 Interkulturális pszichológiai és pedagógiai szakértő (MA)
A mesterszak Interkulturális pszichológiai és pedagógiai szakértő (MA) egy szakirány négy félév 120 kredit ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ

7 A mesterszak 2013 szeptemberétől angolul is
Intercultural Psychology and Education (MA) angolul egy szakirány négy félév 120 kredit ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ

8 A képzés célja Elméletileg felkészült gyakorlati szakemberek képzése, akik a hazai és a nemzetközi élet különböző területein egyaránt képesek: az interkulturális kapcsolatok és kommunikáció sajátosságainak megértésére, a különböző kultúrájú emberek együttes munkájának eredményes szervezésére, a folyamat közben szükségszerűen fellépő feszültségek, konfliktusok hatékony gyakorlati kezelésére, és a kulturális sokféleségből adódó előnyök kiaknázására. kompetenciák ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ

9 A leendő szakemberek feladatai
a hazai kisebbségi csoportok, a hazánkba érkező menekültek és letelepedni szándékozók integrációjának segítése a magyarok nemzetközi képzési és munkapiaci mobilitásának segítése az olyan hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, amelyek jelenleg az előítéletek, az explicit vagy implicit diszkrimináció miatt hátrányt szenvednek ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ

10 Az ideális jelentkező A kultúra és a társadalmi élet összefüggései iránt érdeklődő, legalább valamilyen alapszakot végzett személy, aki szeretne a nemzetközi- és hazai élet széles spektrumában olyan munkát végezni, amelyben feladata a különböző kultúrájú emberek együttes munkájának szervezése, az interkulturális párbeszéd elindítása és fenntartása. A munka sok érdekes ember megismerését biztosítja, változatos időbeosztást, ugyanakkor a segítő munkákkal járó elhivatottságot kíván! Fontos: az angol nyelv megfelelő szintű ismerete! ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ

11 Jelentkezési feltételek
Feltétel nélkül elfogadott alapszakok (BA): pszichológia, pedagógia, gyógypedagógia, társadalmi tanulmányok és szociológia. Feltételekkel elfogadott alapszakok (BA): szociális munka, szociálpedagógia, andragógia, politológia, szabad bölcsészet, történelem, nemzetközi tanulmányok, kommunikáció és médiatudomány, romológia, és általában a pedagógusvégzettségek (óvodapedagógus, tanító, tanár). A felsoroltakon kívül is elfogadható bármely főiskolai vagy egyetemi végzettség, ha a 15 kredites követelményeknek a jelentkező megfelel. ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ

12 Pontszámítás A felvételi pontok számítása (legfeljebb 100 pont)
A szakon felvételi vizsga nincs. Hozott pontok (legfeljebb 90 pont) Többletpontok (legfeljebb 10 pont) felsőfokú, C típusú nyelvvizsga esetén 5 többletpont az OTDK első három helyezettje 5 többletpontot kap. Előnyben részesítési maximális pont : 8 pont (hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet, fogyatékosság, gyermekgondozás) ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ

13 kulturális antropológia
15 kredites követelmény A jelentkezőnek a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 15 kredit a következő ismeretkörökben pszichológia pedagógia kutatásmódszertan szociológia kommunikációelmélet kulturális antropológia kultúratudomány ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ

14 Elhelyezkedés és továbbtanulás
közigazgatásban, iskolákban, a felsőoktatásban, kutatóhelyeken, civil szervezeteknél, médiában nemzetközi vállalatoknál és szervezeteknél a szakterületen doktori (PhD) fokozat is szerezhető (pl. ELTE Pszichológiai- és Neveléstudományi Doktori Iskolák). Az IPPK által gondozott doktori modul: Kultúrközi és csoportközi folyamatok modulja. ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ

15 Gyakorlóhelyek ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ

16 Gyakorlóhelyek ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ

17 Gyakorlóhelyek Artemisszió Alapítvány Autonómia Alapítvány
Kompánia Alapítvány Deák Diák Általános Iskola ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola Káva Kulturális Műhely Labrisz Egyesület Ady Endre Gimnázium Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Marom Egyesület Menedék Migránsokat Segítő Egyesület Partners Hungary Alapítvány Zachor Alapítvány Zöld Kakas Líceum Victum Képzési Központ Nyitott Kör Színházi Nevelési Társulat Cromo Alapítvány Lauder Javne Iskola Belvárosi Tanoda Nem Adom Fel Alapítvány Válaszút Drogkonzultációs Iroda DocuArt - Dokumemtumfilmes Gyűjtemény és Mozi Romaversitas Alapítvány Bálint Ház ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ

18 Gyakorlati tevékenységek
Egyéni tanulássegítés, Személyes mentorálás Csoportfoglalkozások facilitálás, mediáció vezetése Elemző, kutató tevékenységekben való részvétel ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ

19 Gyakorlati tevékenységek
interkulturális közösségi programok kidolgozása, megszervezése (például: iskolai, szervezeti rendezvények, szakkörök, filmklub) konferenciák, képzések szervezése ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ

20 Kompetenciák Tudás Ismeri és érti a különböző kultúrák értékvilágának fő sajátosságait. Ismeri a szocio-kulturális-ökonómiai háttér és a társadalmi sikeresség összefüggéseit. Ismeri a többségi és kisebbségi csoportok egymáshoz való viszonyának történeti és kulturális vetületeit Ismeri a hazai kisebbségeket, és a rájuk vonatkozó jogi dokumentumokat. Ismeri az interkulturális kommunikáció alapvető folyamatait. Ismeri és érti a sztereotípiák, előítéletek működését, és ismer olyan módszereket, amelyek elősegítik az előítéletek csökkentését. Attitűdök/nézetek Nyitott mások és más kultúrák, értékvilágok elfogadására. Elismeri a kulturális különbözőség legitimitását, a kulturális identitás jelentőségét minden ember életében és elfogadja minden ember identitásának összetettségét. Elfogadja, hogy a kultúrák együttélése együtt járhat a társadalmi élet minden területén konfliktusok keletkezésével, amelyek egy plurális társadalomban békés úton megoldhatók. Képességek Tevékenységében figyelembe veszi az alapvető emberi jogokat, a különféle kultúrák értékvilágát és az értékek átalakulásának folyamatát is. Képes az elsajátított interkulturális szemléletet munkájában képviselni, közvetíteni. Képes az interkulturális kommunikáció sajátosságainak megértésére, azok gyakorlati alkalmazására, partnerei munkájának eredményes szervezésére, a folyamat közben fellépő konfliktusok hatékony kezelésére. Reflektál a saját kultúrájának rejtett feltételezéseire, képes azonosítani és kritikusan viszonyulni saját előítéleteihez, etnocentrikus szemléletéhez. Olyan munkakörnyezetet teremt, amelyben a partnerek értékesnek, elfogadottnak érezhetik magukat, konstruktívan együttműködik. ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ

21 Program ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ

22 Program ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ

23 Hálóterv ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ

24 Hálóterv ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ

25 Cigánylabirintus A cigánysággal szembeni előítéletek leküzdésére, az előítélet-mentes gondolkodás kialakítására irányuló foglalkozások a Cigánylabirintus című könyv alapján. ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ

26 Holokauszt és társadalmi konfliktusok program
További programjaink Önálló programok (50 kredit) Holokauszt és társadalmi konfliktusok program (ZAN-HO) 2005. szeptembertől, Kovács Monika vezetésével, a Holokauszt és a kapcsolódó, kevésbé kutatott történeti-kulturális jelenségek problematikája, multidiszciplináris megközelítéssel (történelmi, szociálpszichológiai, irodalmi és filmesztétikai diskurzusok) ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ

27 Interkulturalitás, oktatás és szocializáció program
További programjaink Önálló programok (50 kredit) Interkulturalitás, oktatás és szocializáció program (ZAN-IN) 2006 szeptembertől a szakmaköziség jegyében elméleti és gyakorlati ismeretek a multi- és interkulturalitás, az oktatás, az iskolai és családi szocializáció, a nemi szocializáció, az emberjogi nevelés tárgyalásával ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ

28 Az IPPK „hallgatói szemmel”

29 A képzés Gyakorlatias képzés – tréningek Szenzitív témák
Az elmélet és a gyakorlatok egyensúlya Különböző módszerek, technikák Alkalmassá tesz az egyéni és a kooperatív munkára Szenzitív témák Kezdeti nehézségek A hallgatók különböző szakokról jönnek Angol nyelvtudás - szakszövegolvasás Kutatással kapcsolatos kurzusok Nemcsak a szakdolgozathoz, hanem a későbbi munkához is hasznos Kutatási lehetőségek Erasmus

30 Hallgatói Konferencia
2014-ben: DiverzitásI a társadalomban, az oktatásban és a kutatásban: IPPK-S hallgatók jutatói témafelvetései és kutatásai a társadalmi és oktatási sokféleség feltárásában, megértésében, kezelésében OTDK-ra készülő témák, szakdolgozati témák bemutatása szakmai zsűri előtt ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ

31 Hallgatói élet https://www.youtube.com/watch?v=T0guJ6lTKRA&feature=youtu.be ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ

32 Jótékonysági vásár Adománygyűjtéssel egybekötött jótékonysági ünnepi vásár 2009-ben a Bicskei menekülttábor számára 2010-ben a Hétesi modell program számára 2011-ben a Szalonna Tanoda számára 2012-ben a Wesley János óvoda számára 2013-ban a Down Alapítvány számára 2014-ben a Csobánkai Csepp Tanoda számára ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ

33

34 Szakestek ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ

35 A képzésen túl Munkavállalás Tanulásszervezés
néhány példa: levlista, FB felület oktatókkal való kapcsolat „osztályfőnök” évfolyamfelelős évfolyamok közti kapcsolat informális évfolyam találkozók

36 Miért érdemes az IPPK-n tanulni?
Érzékenyít a társadalmi problémákra! Segít felismerni a problémákat! Segít feltárni az interkulturális konfliktusok okait! Különböző kezelési módokat mutat! Segít, hogy segíthess! Interdiszciplináris megközelítéseket alkalmaz! Támogatja a hallgatókat! Segít, hogy többet tudj meg arról, ami igazán érdekel! A társadalom számára hasznos ismeretekkel és készségekkel ruház fel nemzetközi szinten!

37 Bármilyen kérdésre szívesen válaszolunk az előadás után vagy akár e-mailben:

38 (bátran lehet csatlakozni!)
Elérhetőségeink Izabella utcai épület  1064 Budapest, Izabella utca 46. Telefon: / ELTE IPPK Interkulturális Pszichológia és Pedagógia csoport (bátran lehet csatlakozni!) ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ

39 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ"

Hasonló előadás


Google Hirdetések