Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A munkaviszony megszüntetése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A munkaviszony megszüntetése"— Előadás másolata:

1 A munkaviszony megszüntetése

2 Mi is az a munkaviszony? A munkáltató és a munkavállaló között létrejött olyan viszony, melynek keretében a munkavállaló egy meghatározott körbe tartozó feladatoknak a munkáltatónál irányadó munkarendhez igazodó, és munkáltató utasításai szerinti ellátására köteles, a munkáltató pedig megfelelő munkafeltételek biztosítására, munkadíj fizetésére, valamint a munkaviszonyokra vonatkozó szabályokban előírt juttatások nyújtására vállal kötelezettséget. Más munkavégzésre irányuló viszonytól el kell határolni a munkaviszonytól.

3 A felmondásról általában
A felmondás olyan egyoldalú, címzett jognyilatkozat, amely tartalmazza a munkaviszony megszüntetésére vonatkozó kifejezett akaratnyilvánítást a munkaviszony egyik alanyának részéről (ez lehet akár a munkavállaló, akár a munkáltató).

4 Megszűnés: a munkaviszony a törvényben felsorolt tények bekövetkeztekor automatikusan megszűnik.
A.) Munkavállaló halálával, méghozzá a halál pillanatában; csak a vagyoni jogok szállnak át, a személyhez kötődőek nem! A munkáltató által okozott károk megtérítésének igénye is átszáll az örökösre. B.) Munkáltató jogutód nélküli megszűnése: ilyenkor azonnali hatállyal megszűnik a munkaviszony. A munkavállaló részére ki kell fizetni a munkáltató rendes felmondása esetén meghatározott munkavégzés alóli mentesítés idejére járó átlagkeresetet. Kivétel: ha a munkavállaló erre egyébként nem jogosult. C.) Határozott idő lejártával: megszűnik a munkaviszony D.) A munkáltató személye azért változik meg, mert a munkáltató döntése alapján a munkáltató egésze, vagy annak egy része a közalkalmazottak jogállásáról vagy a köztisztviselők jogállásáról szól tv hatálya alá tartozó munkáltató számára kerül átadásra. Az átadásra kerülő szervezet egységnél foglalkoztatottak munkaviszonya megszűnik. E.) Bírói ítélet (közügyek gyakorlásáról való eltiltás, foglalkoztatástól való eltiltás).

5 Megszüntetés: egyoldalú és kétoldalú nyilatkozattal (közös megegyezés)
A.) Közös megegyezés: kétoldalú jognyilatkozat alapján jön létre. B.) Rendes felmondás: egyoldalú jognyilatkozattal. A jövőre nézve szünteti meg a munkaviszonyt. Ezt nem lehet visszavonni! A határozatlan idejű munkaviszonyt mind a munkavállaló, mind a munkáltató megszüntetheti. Fő szabály szerint: a határozott idejűt nem lehet felmondani.

6 A rendes és a rendkívüli felmondásban rejlő különbségek bemutatása
Felmondás módja A munkaviszonymegszüntetés időpontja Indokolás Mely munkaviszony esetén lehet vele élni? Mikor lehet vele élni? Rendes felmondás felmondási idő elteltével, valamely jövőbeli időpontban csak a munkáltatót terheli, kötött csak a határozatlan idejű munkaviszony esetén a munkáltatói rendes felmondás esetén felmondási tilalmak korlátozzák Rendkívüli felmondás azonnali hatállyal mindkét felet terheli, rendkívül súlyos indok szükséges határozott és határozatlan idejű munkaviszonyok esetén is bármikor

7

8 Munkavállalói rendes felmondás:
Írásban kell megtenni, melynek hivatalos formája nincs, de a szándékot tartalmazni kell, illetve a címzett legyen benne. Nem kell megindokolni, DE a felmondási idő a munkavállalóra is vanatkozik.

9 Munkáltatói rendes felmondás:
A munkáltató a felmondását meg kell indokolja, kivéve: ha a munkavállaló tv szerint nyugdíjas. Az indoklásnak valósnak (tényeknek megfelelő) és okszerűnek (alapos) kell lennie. Világosan, egyértelműen megfogalmazott legyen a felmondás indoklása. Ha vita van a felmondás tekintetében, akkor a bíróság előtt a munkáltatót terheli a bizonyítás. Az indok felmondás esetén lehet: - munkavállaló képességeivel - munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával - munkáltató működésével összefüggő ok.

10 Köszönjük a figyelmet! Készítette:
Balogh Andrea Győrffy Vivien Kotlár Zsófia Kozma Bernadett 11.b/1.csopi


Letölteni ppt "A munkaviszony megszüntetése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések