Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai kar Adójog és Illetéktörvény Pénzügyi-jog II. rész Dr. Lóránt Zoltán c. főiskolai tanár.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai kar Adójog és Illetéktörvény Pénzügyi-jog II. rész Dr. Lóránt Zoltán c. főiskolai tanár."— Előadás másolata:

1 Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai kar Adójog és Illetéktörvény Pénzügyi-jog II. rész Dr. Lóránt Zoltán c. főiskolai tanár

2 A Pénzügyi politika és jogpolitika (költségvetési politika centrális helyen áll) A pénzügyi politika a pénzügyi jog meghatározója Demokratikus jogállamban többpárti akarat alakít ki költségvetést alkotmányos formák között (költségvetési, adó, pénz, deviza, vagyonpolitika stb.) Alkotmány 19. § - OGY meghatározza az ország társadalmi-gazdasági tervét, dönt a kormány gazdaságpolitikai programjáról (OGY Bizottságok – pártok képviselőivel) Alkotmány 32/A § - Alkotmánybíróság felülvizsgálat – a jogszabályok alkotmányosságát

3 A pénzügyi jog törvényi, rendeleti és önkormányzati szinten (rendelet) szabályozott különböző tárgyú jogviszonyok összessége, ezzel a heterogenitással az állami gazdasági-pénzügyi politikai céljainak megvalósítása érdekében funkcionál.

4 Jogforrási rendszer 1. Pénzügyi törvények Az Alkotmányon túl ebbe a körbe tartoznak az alkotmányos alapokat is tartalmazó törvények. 2. Rendeleti jogalkotás Jogpolitikai szempont: a törvények legyenek zártak, csak kivételesen kapcsolódjék hozzájuk végrehajtó rendelet. Az államháztartási szférában az államháztartási törvény írja elő a pénzügyminiszter rendeletalkotási jogosítványait.

5 Az állami irányítás egyéb eszközei Határozat Utasítás Szabvány Jegybanki rendelkezés Statisztikai közlemény Jogi iránymutatás Elvi állásfoglalás Irányelv, tájékoztató

6 Államháztartási bevételek csoportosítása 1.Adójellegű bevételek: az adók, az állami monopóliumok, a vámok, járulékok 2.Nem adójellegű bevételek: az illetékek, a díjak, a bírságok 3.Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek: privatizáció, profit, osztalék 4.Adományok, segélyek és egyéb bevételek: segélyek, adományok

7 Az adótan tárgya 1.Természetes személyek 2.Az egyéni vállalkozások 3.Társas vállalkozások 4.Non-profit szervezetek adózása 7

8 Az adóztatás célja, alapelvei Közteherviselés elve Megbízhatóság elve Könnyen teljesíthetőség elve Jutányosság elve 8

9 Az adózás alapelvei Klasszikus alapelvek általános, igazságos, olcsó, kényelmes Modern alapelvek arányos közteherviselés, gazdasági fejlődés támogatása, jövedelem nivellálás, foglalkoztatás elősegítése, létminimum adómentessége, versenysemlegesség 9

10 JövedelemVagyontárgyFogyasztás Közvetlen adó SZJA Társasági adó Kamat adó Ingatlanadó Gépjárműadó Közvetett adó ÁFA Fogyasztási adó Jövedéki adó Importforgalmi adó A magyar adórendszer

11 * Előirányzat Adóbevételek (milliárd forint, pénzforgalmi szemlélet) ÁFA

12 Adóbevételek (milliárd forint, pénzforgalmi szemlélet) * Előirányzat SZJA

13 Adóbevételek (milliárd forint, pénzforgalmi szemlélet) * Előirányzat Társasági adó

14 Adóbevételek (milliárd forint, pénzforgalmi szemlélet) * Előirányzat Jövedéki és fogyasztási/regadó

15 Adóhatóság hatásköre első fokon Adó és költségvetési támogatás, állami kezesség, járulék, magánnyugdíjpénztári tagdíj (csőd, felszámolás, végelszámolás esetén vám, jövedéki tagozások képviselője) Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal területi és VPOP területi szervek Helyi adók, egyéb önkormányzati adó, köztartozás Települési önkormányzati adóhatóság illetékek Illetékhivatal (az önkormányzat fővárosi, megyei főjegyzője) 15

16 Adókötelezettség Keletkezik 9. § Megszűnik a bevételszerző tev. megkezdése, jogvi-szony keletkezésének napja nem függ, hogy van-e engedélye, nem feltétele a külföldi jövedelem belföldre utalása nyilvántartásait köteles vezetni és azokat az elévülésig megőrizni halál (magászemély esetén) tevékenység megszűnés (vállalk. esetén) kitelepül 16

17 Adózó Jogai 65. § szolgálati igazolványt, megbízólevelet elkérheti, jelen lehet képviselőt állíthat, akadályoztatás esetén kérheti az ellenőrzés elhalasztását, szüneteltetését, max 60 napig iratbetekintés, másolatkészítés, felvilágosítás kérés észrevételt tehet bizonyítási eljárást kezdeményezhet jegyzőkönyvet megismerheti, 8 napon belül észrevételt tehet kapcsolódó vizsgálati jegyzőkönyvet megismerheti ellenőrzési határidő túllépés esetén kifogással élhet Kötelezettségei 64. § együttműködés adókedvezményt, mentességet igazolni kell ellenőrzés feltételeit biztosítani

18 Túlterhelés Széttagoltság Szűk adóalap Beszedési gondok A mai adórendszer főbb hibái

19 Túlterhelés Széttagoltság Szűk adóalap Beszedési gondok A mai adórendszer főbb hibái

20 Az illetékek fajtái 1. § Vagyonszerzési illetékEljárási illeték Ingyenes vagyonszerzés Visszterhes vagyonszerzés Államigazgatási eljárási illeték Bírósági eljárási illeték öröklésajándékozás 20

21 Illetékkötelezettség A törvény hatálya 2. § Személyi természetes személyjogi személy Tárgyi Öröklési illeték - belföldi hagyaték - örökölt külföldi ingó hagyaték valamint vagyoni értékű jog, ha külföldön illetéket nem kell fizetni Ajándékozás és visszterhes vagyon- átruházási illeték - belföldi ingatlanok, vagyoni értékű jogok - ingó és ingóhoz tartozó vagyoni értékű jog belföldi szerzése, átadása 21

22 Ingyenes vagyonszerzési illeték alapja Forgalmi érték Tartozások, adósságok Gondnok, végrehajtó tiszteletdíja Temetés költségei Vagyoni értékű jogok Kiadott köteles rész Illetékalap (tiszta érték)

23 Vagyoni értékű jog értékének megállapítása - Határozott időre szóló vagyoni értékű jognál – az egy évi érték és a kikötött évek szorzata - A vagyoni értékű jog egy évi értéke a dolog forgalmi értékének 1/20-ad része. - Bizonytalan idejű vagyoni jog esetén az évi érték ötszöröse. - Ha a vagyoni értékű jog valamely személy életének, házasságának, özvegy- ségének idejére terjed: az egy évi érték 25 évesig10-szerese 25-50 éves 8-szorosa 51-65 éves 6-szorosa 66- éves 4-szerese -Több személyre vonatkozó (feltétel) esetén a megszűnés feltételétől függ (pl. házasság idejére - az idősebb személy vehető figyelembe). Időleges üdülőhasználati jog értéke e jog értékének annyiszor 365-öd része, ahány nap megszerzéséről szól a szerződés.

24 Az illeték megfizetése Fizetés módjaGépkocsi, pótkocsiKiszabás alapján - bélyeges űrlap - illetékbélyeg (eljárási illeték 1000.- Ft felett pénzzel is fizethető) (10.-Ft-ra kerekít- ve) értékteleníteni kell - készpénz (kiszabás alapján ) szerződés napjától 15 napon belül készpénzzel a rendőrkapitányságon vagy a Közlekedési ható- ságnál vagy vita esetén az illetékhivatalnál pénzben kell megfizetni a.) vagyonszerzési illeték b.) egyes eljárási illetékek (pl. ingatlannyilvántartás) c.) bélyeges űrlappal, illetékbélyeggel meg nem fizetett illetéket

25 A piaci mechanizmusok formái a Közszolgáltatások területén kiszervezés PPP konstrukció utalványrendszer (voucher) felhasználók díjfizetési kötelezettsége (user charging)

26 1/A. A PPP fogalma 1.1. Hagyományos modell: tulajdonjog államnál marad magántársaság korlátozott felelősséget vállal 1.2. PPP: a projekt szakaszainak (tervezés, kivitelezés működtetés) integrált kezelése magántársaság nagy kockázatvállalása


Letölteni ppt "Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai kar Adójog és Illetéktörvény Pénzügyi-jog II. rész Dr. Lóránt Zoltán c. főiskolai tanár."

Hasonló előadás


Google Hirdetések