Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Eszköztelenül? Területfejlesztés új helyzetben Szaló Péter.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Eszköztelenül? Területfejlesztés új helyzetben Szaló Péter."— Előadás másolata:

1 Eszköztelenül? Területfejlesztés új helyzetben Szaló Péter

2 Helyünk Európában A Világbank II. szerkezetátalakítási programja és a nyírlugosi teniszpálya A Világbank II. szerkezetátalakítási programja és a nyírlugosi teniszpályaavagy Képesek vagyunk-e a felzárkózásra? Képesek vagyunk-e a felzárkózásra?

3 Makropálya Kiváló feltételek a kohéziós politika révén Az NFT hozzájárulhat a növekedéshez és a szerkezetváltozáshoz Az NFT hozzájárulhat a növekedéshez és a szerkezetváltozáshoz Sikeres tárgyalások a feltételekről Sikeres tárgyalások a feltételekről Tervezhetőség: előrelátás hét évre Tervezhetőség: előrelátás hét évre

4 Sikeres tárgyalások a feltételekről A munkacsoport A munkacsoport Források növelése közel 1 Mrd euróval Források növelése közel 1 Mrd euróval Közép-Magyarország pozíciója + 140 millió Közép-Magyarország pozíciója + 140 millió ÁFA elszámolhatósága (önkormányzatok, központi szervek) ÁFA elszámolhatósága (önkormányzatok, központi szervek) Társfinanszírozás növelése 10 %-kal Társfinanszírozás növelése 10 %-kal Magánkiadások (PPP) társfinanszírozása Magánkiadások (PPP) társfinanszírozása N+3 N+3 1400-1500 milliárd költségvetési megtakarítás 1400-1500 milliárd költségvetési megtakarítás

5 A kohéziós politika hatása Átrendezte az érdekeltségi rendszereket Átrendezte az érdekeltségi rendszereket Ágazati szinten Ágazati szinten Térségi szinteken Térségi szinteken Helyi szinten Helyi szinten Veszélyek: költségvetéspótló intézmény Veszélyek: költségvetéspótló intézmény Tapasztalatok: Tapasztalatok: az ágazati érdekek elszakadnak az eredeti gazdaság- és társadalompolitikai céloktól az ágazati érdekek elszakadnak az eredeti gazdaság- és társadalompolitikai céloktól A keretek tágítására törekvés A keretek tágítására törekvés

6 Válasz: új intézményrendszer Összkormányzati prioritások érvényesítése Összkormányzati prioritások érvényesítése Egyszerűbb, átlátható intézményrendszer Egyszerűbb, átlátható intézményrendszer Források központosítása Források központosítása A növekedési pálya központba helyezése A növekedési pálya központba helyezése A foglalkoztatás A foglalkoztatás

7 Kihívás a szakpolitikáknak Policy forrás nélkül Policy forrás nélkül A kiürülés veszélye A kiürülés veszélyeLehetőség: A „forrásokért versengés” helyett szakmai célok A „forrásokért versengés” helyett szakmai célok Az eszköztár újragondolása Az eszköztár újragondolása Megtalálni az elfelejtett tervezést Megtalálni az elfelejtett tervezést

8 A területfejlesztés Faragó László: kisgömböc effektus Faragó László: kisgömböc effektus Bekapja a szakpolitikákat Bekapja a szakpolitikákat Univerzális szerepre törekvés Univerzális szerepre törekvés Kettős elvárás egymás rovására: Kettős elvárás egymás rovására: Legyen igazságos és gazdaságilag hatékony Legyen igazságos és gazdaságilag hatékony

9 A területfejlesztés új helyzetben Együtt az önkormányzati igazgatással Együtt az önkormányzati igazgatással Milyen térszerkezetet akarunk? Milyen térszerkezetet akarunk? A városhálózat központba állítása A városhálózat központba állítása Régió és kistérség 2/3 nélkül Régió és kistérség 2/3 nélkül A gazdaszerep erősítése A gazdaszerep erősítése Az eszköztár új elemei: az ingatlanérték- adótól a klaszterszervezésig Az eszköztár új elemei: az ingatlanérték- adótól a klaszterszervezésig

10 Az átalakítás alapvető célkitűzései  Szolgáltató állam, hatékonyság, magasabb színvonalú közszolgáltatások  Decentralizáció kiterjesztése, források koncentrációja  Tervszerűség, kiszámíthatóság  Átláthatóság, ellenőrizhetőség  Gyorsabb, egyszerűbb, koncentráltabb államigazgatás  Partnerség az önkormányzatokkal, civil szervezetekkel

11 A települési önkormányzati rendszer továbbfejlesztése  Differenciáltabb hatáskör-telepítés (felülvizsgálat, dereguláció)  Ágazati feladatoknál: szakmai feltételek átalakítása  Feladatok ellátásának finanszírozása - hangsúlyosabb szerep (bevételi oldal meghatározása)  Kiegyenlítő finanszírozási mechanizmus  E-ügyintézési végpontok létrehozása  Újabb körjegyzőségek – pénzügyi ösztönzőkkel

12 A települési önkormányzati rendszer továbbfejlesztése II. Új városhálózat-politika kialakítása:  A városhálózat-fejlesztés prioritásának biztosítása a nemzeti fejlesztéspolitikában  Munkamegosztás és együttműködő város- hálózat  Kistérségi székhelyek szerepének erősítése

13 A többcélú társulási rendszer ösztönzött bővítése Célok:  Ösztönzött feladatok fokozatos bővítése  Ágazati feltételrendszer finomítása  Tervszerűség  Közvetlen feladatellátás a társulásban  Szakmai színvonal, hatékonyság fokozása  Forráskoordináció erősítése A kistérségi közigazgatás továbbfejlesztése

14 Kistérségi szolgáltató központok  Okmányirodák bázisán az egységes ügyfélszolgálat: -erősíti az állam szolgáltató funkcióját -egyszerűsíti az ügyintézést -egy helyen lehessen intézni a közügyeket -növeli a közigazgatás színvonalát -elősegíti az elektronikus ügyintézést  Államigazgatási hatósági ügyek – kistérségi központ jegyzőjéhez

15 A kistérségi közigazgatás továbbfejlesztése III. A területfejlesztés kistérségi szinten ellátandó feladatainak megerősítése  Kistérségi területfejlesztési tanács tervezési szerepének erősítése, partnerség  A társulások pályázatainak előnyben részesítése  Hatékonyabb területfejlesztési feladatellátás: -szervezeti feltételek megteremtése -kistérségi szereplők integrálása  Esélyteremtés a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben

16 A megyei közigazgatás súlypontjának áthelyezése  Megyei önkormányzati feladat- és hatáskörök felülvizsgálata  Regionális együttműködésnél a szakmai feltételek kialakítása – külön forrásokkal  Megyei államigazgatási szervek regionalizációja  Megyei területfejlesztési intézményrendszerben: - a megyei területfejlesztési tanácsok súlyának csökkentése - fejlesztési források: a regionális tanácsokhoz - megye: koncepciók, programok

17 A regionális közigazgatási rendszer kiépítése I. Regionális együttműködési intézményrendszer létrehozása Területi államigazgatás gyors ütemű regionalizációja A regionális közigazgatási hivatalok létrehozása: - Nem régióközpontban lévő hivatalok: megyei kirendeltségek

18 A regionális közigazgatási rendszer kiépítése II. A regionális önkormányzati együttműködési rendszer ösztönzése: -Együttműködés a közszolgáltatások széles körére -Szükséges az anyagi ösztönzés meghatározott feladatok vállalására - Központi feladatok ellátása közjogi szerződésekkel megállapodás alapján (államigazgatási szervekkel)

19 A regionális közigazgatási rendszer kiépítése III. A területfejlesztés regionális intézmény – és eszközrendszerének átalakítása:  Az intézményrendszer átalakítása - kormányzati képviselet felülvizsgálata - ágazati testületek integrálása - munkaszervezetek működési formájának felülvizsgálata - főállású regionális elnök

20  Az eszközrendszer átalakítása - regionális tervezési kompetenciák erősítése - fejlesztési tevékenységek átfogó szabályozása - programfinanszírozás – tervszerződés – monitoring - korszerű „együttdöntési” mechanizmus

21 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Eszköztelenül? Területfejlesztés új helyzetben Szaló Péter."

Hasonló előadás


Google Hirdetések