Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Allianz Klasszikusok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Allianz Klasszikusok."— Előadás másolata:

1 Allianz Klasszikusok

2 Allianz Klasszikusok 1. Az Allianz Klasszikusok alapkoncepciója 2. Biztosítási fedezetek és programok 3. Az Allianz Klasszikusok működése

3 1. Az Allianz Klasszikusok alapkoncepciója
Hogyan épül fel egy szerződés? Az Allianz Klasszikusok rugalmassága Biztosítási fedezetek és programok Alapvető működési szabályok

4 Előre gyártott „házak”
? vagy esetleg Az alapkoncepció = „Építkezés” Az Allianz Klasszikusoknál az ügyfél szükségletei alapján építkezünk! Az egyes téglákat fedezetnek hívjuk

5 A „téglák”, amelyekből építkezhetünk
Vegyes életbiztosítási fedezet Term fix életbiztosítási fedezet Kockázati életbiztosítási fedezet Elérési életbiztosítási fedezet Kórházi napi térítés Baleseti halál fedezet Műtéti térítés Kritikus betegségek Baleseti rokkantság TB I-II rokkantság Baleseti műtéti térítés Baleseti eredetű kersesőképtelenség Baleseti kórházi napi térítés Munkanélküliség Kritikus betegségekből eredő díjmentesítés Csoportos létszámleépítésből eredő időleges díjmentesítés Rokkantsági díjmentesítés

6 Segítség az értékesítésben!
Az Allianz Klasszikusok rugalmassága Több biztosított egy szerződésen belül Egyetlen, rugalmasan változtatható termék a különböző ügyfélszükségletekre Biztosítási fedezetek széles választéka: 17 biztosítási fedezet! Biztosítási fedezetek rugalmas kombinálhatósága Segítség az értékesítésben! Előre összeállított programok: 5 megtakarítási és 14 biztosítási program

7 A biztosítási fedezetek rugalmas kombinálhatósága
Új biztosított felvétele a szerződésbe Meglévő biztosított visszavonása a szerződésből Adott biztosítottra vonatkozóan Új biztosítási fedezetek jelölése Meglévő biztosítási fedezetek visszavonása Biztosítási fedezetek biztosítási összegeinek megváltoztatása Biztosítási fedezetek tartamának módosítása

8 Biztosítási fedezetek
A „téglák” csoportosítása A „panelek”csoportosítása Programok Megtakarítási programok Biztosítási programok Biztosítási fedezetek Megtakarítási életbiztosítási fedezetek Kockázati biztosítási fedezetek Kiegészítő biztosítási fedezetek

9 A fedezetek csoportosítása
I. Megtakarítási életbiztosítási fedezetek I/1 Vegyes életbiztosítási fedezet I/2 Term fix életbiztosítási fedezet I/3 Elérési életbiztosítási fedezet II. Kockázati biztosítási fedezetek II/1 Kockázati életbiztosítási fedezet II/2 Baleseti halál II/3 Baleseti rokkantság II/4 Baleseti műtéti térítés II/5 Baleseti kórházi napi térítés II/6 Baleseti keresőképtelenségre szóló napi térítés II/7 Kritikus betegségek II/8 TB I-II rokkantság II/9 Műtéti térítés II/10 Kórházi napi térítés III. Kiegészítő biztosítási fedezetek III/1 Rokkantságból eredő díjmentesítés III/2 Kritikus betegségből eredő díjmentesítés III/3 Csoportos létszámleépítésből eredő időleges díjmentesítés +1: Munkanélküliségre szóló fedezet

10 Programok Fedezetek - egy példa - Program:
Biztosítási fedezetek meghatározott kombinációja, mely egy adott célcsoport szükségletei szerint került kialakításra. Megtakarítási program: Megtakarítási életbiztosítási fedezet Kockázati biztosítási fedezetek Biztosítási program: Egységnyi biztosítási összegek! RITMUS Megtakarítási program Vegyes életbiztosítási fedezet Ft Baleseti halál Ft Baleseti rokkantság Ft VÉDŐPAJZS Biztosítási program Baleseti műtéti térítés Ft Baleseti kórházi napi térítés Ft Baleseti napi térítés Ft

11 Hogyan épülhet fel a szerződés?
Megtakarítási program Biztosítási program Biztosítási program Biztosítási fedezet Biztosítási fedezet Biztosítási program

12 Alapvető működési szabályok
Egy szerződésben maximum egy megtakarítási életbiztosítási fedezet (illetve megtakarítási program) szerepelhet! Megtakarítási fedezet Több biztosított egy szerződésben: Papír alapú ajánlaton: maximum 5 biztosított Elektronikus ajánlaton: maximum 10 biztosított Biztosítottak száma Egy biztosítottra több biztosítási program (illetve program és egyedi fedezetek kombinációja) vonatkozhat, de ha a fedezetek egyéni kombinációjának összeállítására van szükség, az csak elektronikus ajánlaton vehető fel! Fedezetek kombinációja

13 Allianz Klasszikusok 1. Az Allianz Klasszikusok alapkoncepciója 2. Biztosítási fedezetek és programok 3. Az Allianz Klasszikusok működése

14 2. Biztosítási fedezetek és programok
A biztosítási fedezetek A megtakarítási és a biztosítási programok és a hozzájuk kapcsolódó célcsoportok

15 Biztosítási fedezetek
Az építőelemek Biztosítási fedezetek Megtakarítási életbiztosítási fedezetek Kockázati biztosítási fedezetek Kiegészítő biztosítási fedezetek Programok Megtakarítási programok Biztosítási programok

16 I. Megtakarítási életbiztosítási fedezetek
I./1 Vegyes életbiztosítási fedezet I./2 Term fix életbiztosítási fedezet I./3 Elérési életbiztosítási fedezet

17 I./1 Vegyes életbiztosítási fedezet
Biztosítási esemény: a biztosítottnak a biztosítási fedezet tartama végén való életben léte, a biztosított kockázatviselési időszakban bekövetkezett halála Biztosítási szolgáltatás: A biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjában érvényes biztosítási összeg kifizetése a kedvezményezett részére.

18 I./2 Term fix életbiztosítási fedezet
Biztosítási esemény: a biztosítottnak a biztosítási fedezet tartama végén való életben léte, a biztosított kockázatviselési időszakban bekövetkezett halála Biztosítási szolgáltatás: a biztosított tartam végén való életben léte esetén adott időpontban érvényes BÖ kifizetése a biztosított kockázatviselési időszakban bekövetkezett halála esetén az adott biztosítási fedezet díjmentesítése, a biztosítási esemény bekövetkezésének napját követő hónap első napjától és lejáratkor az érvényes BÖ kifizetése

19 I./3 Elérési életbiztosítási fedezet
Biztosítási esemény: a biztosítottnak a biztosítási fedezet tartama végén való életben léte, a biztosított kockázatviselési időszakban bekövetkezett halála Biztosítási szolgáltatás: Elérés adott időpontban érvényes biztosítási összeg Halál adott időpontban érvényes biztosítási összeg 125%-ának a biztosítási fedezet tartamából eltelt időtartammal arányos része (hónapokban)

20 I./3 Elérési életbiztosítási fedezet
Példa – Halál eseti kifizetés Adott időpontban érvényes biztosítási összeg: Ft. Tartam: 120 hónap Eltelt tartam: 60 hónap Szolgáltatás összege: ( Ft x 1,25) x (60/120) = Ft

21 Biztosítási fedezetek
Az építőelemek Biztosítási fedezetek Megtakarítási életbiztosítási fedezetek Kockázati biztosítási fedezetek Kiegészítő biztosítási fedezetek Programok Megtakarítási programok Biztosítási programok

22 II. Kockázati biztosítási fedezetek
II./1 Kockázati életbiztosítási fedezet II./2 Baleseti halál II./3 Baleseti rokkantság II./4 Műtéti térítés II./5 Baleseti műtéti térítés II./6 Kórházi napi térítés II./7 Baleseti kórházi napi térítés II./8 Baleseti keresőképtelenségre szóló napi térítés II./9 Kritikus betegségek II./10 TB I-II. rokkantság

23 II./1 Kockázati életbiztosítási fedezet
Biztosítási esemény: a biztosítottnak a kockázatviselés időszakában bekövetkezett halála. Biztosítási szolgáltatás: a biztosítási szerződésben meghatározott, a biztosítási esemény bekövetkeztekor érvényes biztosítási összeg kifizetése a kedvezményezett(ek)nek.

24 II./2 Baleseti halál biztosítási fedezet
Biztosítási esemény: a biztosított kockázatviselési időszakban bekövetkezett olyan balesete, amelynek következtében a baleset időpontjától számított 1 éven belül meghal. Biztosítási szolgáltatás: Baleseti halál a bekövetkezés időpontjában érvényes biztosítási összeg Közlekedési baleseti halál + 50% BÖ Égési sérülés % BÖ

25 II./3 Baleseti rokkantság biztosítási fedezet
Biztosítási esemény: a biztosított kockázatviselési időszakban bekövetkezett olyan balesete, melynek következtében a biztosított 10%-ot meghaladó mértékű maradandó egészségkárosodása – a baleset időpontjától számított két éven belül – megállapításra kerül.

26 II./3 Baleseti rokkantság biztosítási fedezet
Biztosítási szolgáltatás: Az egészségkárosodás mértéke: 100% érvényes biztosítási összeg 200%-a 67%-99% érvényes biztosítási összeg 200%-ának a károsodás mértékével arányos része 11%-66% érvényes biztosítási összeg károsodás mértékével arányos része közlekedési baleset és égési sérülés – emelt BÖ! Égés +100%, Közlekedési baleset + 50% Megszűnés: 100%-os szolgáltatás kifizetésével!

27 II./4 Műtéti térítés biztosítási fedezet
Biztosítási esemény: a biztosítottnak a kockázatviselési időszakban –betegségből vagy balesetből eredően – bekövetkezett műtéte, feltéve, ha az azt eredményező betegség vagy baleset is a kockázatviselési időszakban következett be.

28 II./5 Baleseti műtéti térítés biztosítási fedezet
Biztosítási esemény: a biztosított kockázatviselési időszakban bekövetkezett olyan balesete, melynek következtében két éven belül sor kerül a biztosított orvosilag indokolt és szükséges műtétére.

29 II. /4 Műtéti térítés biztosítási fedezet II
II./4 Műtéti térítés biztosítási fedezet II./5 Baleseti műtéti térítés biztosítási fedezet Biztosítási szolgáltatás: A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító kifizeti a biztosítottnak a bekövetkezés időpontjában érvényes biztosítási összeg meghatározott részét az alábbiak szerint: Kiemelt műtét Biztosítási összeg 200%-a Nagyműtét Biztosítási összeg Közepes műtét Biztosítási összeg 50%-a Kisműtét Biztosítási összeg 20%-a A szolgáltatás maximuma: Biztosítási évenként legfeljebb a BÖ 3-szorosa Két egymást követő évben legfeljebb a BÖ 5-szöröse

30 II./6 Kórházi napi térítés biztosítási fedezet
Biztosítási esemény: a biztosítottnak a kockázatviselési időszakban, fekvőbeteg-gyógyintézetben történő gyógykezelésének megkezdése, feltéve ha az ezt okozó betegség vagy baleset is a kockázatviselési időszakban következett be.

31 II./6 Kórházi napi térítés biztosítási fedezet
Biztosítási szolgáltatás: a biztosítási eseménynek a kockázatviselési időszakban történő bekövetkezése esetén, a biztosító a kórházi tartózkodás egyes napjain érvényes napi térítést fogja nyújtani a biztosított részére. Levonásos önrész!!! 0, 3 vagy 7 nap A szolgáltatás maximuma: biztosítási eseményenként 90 nap, egy biztosítási évben 180 nap, két egymást követő évben 200 nap.

32 II./7 Baleseti kórházi napi térítés biztosítási fedezet
Biztosítási esemény: a biztosított olyan balesete, melynek következtében egy éven belül sor kerül a biztosított orvosilag indokolt és szükséges, a szerződő által választott önrésznapot meghaladó, fekvőbeteg-gyógyintézeti gyógykezelésére.

33 II./7 Baleseti kórházi napi térítés biztosítási fedezet
Biztosítási szolgáltatás: a biztosítási eseménynek a kockázatviselési időszakban történő bekövetkezése esetén a bekövetkezés időpontjában érvényes összegű napi térítést nyújt a biztosító a biztosítottnak. Eléréses önrész: 0, 3 vagy 7 nap! (ha az önrésznapot nem haladja meg a kórházi tartózkodás időtartama, akkor nem szolgáltatunk, ha meghaladja, akkor minden napra jár a térítés) A kórházi napi térítés biztosítási eseményenként nem haladhatja meg a 90 napot.

34 II./8 Baleseti eredetű keresőképtelenségre szóló napi térítés biztosítási fedezet
Biztosítási esemény: a biztosított olyan balesete, melynek következtében a biztosított 2 éven belül – társadalombiztosítási szerv által igazoltan – a szerződő által választott önrésznapot meghaladóan keresőképtelenné válik (ha az önrésznapot nem haladja meg a keresőképtelenség időtartama, akkor nem szolgáltatunk, ha meghaladja, akkor minden napra jár a térítés) Önrésznapok: 0, 7 vagy 14 nap

35 II./8 Baleseti eredetű keresőképtelenségre szóló napi térítés biztosítási fedezet
Biztosítási szolgáltatás: a biztosítási eseménynek a kockázatviselési időszakban történő bekövetkezése esetén a biztosító az adott időpontban érvényes napi térítést nyújtja a biztosítottnak Egy biztosítási esemény kapcsán a térítés felső határa 90 nap. Megszűnés: A biztosított legalább 67%-os munkaképesség vesztése A biztosított nyugdíjba vonulása

36 II./9 Kritikus betegségek biztosítási fedezet
Biztosítási esemény: Legfontosabb okok: - rosszindulatú daganatok, - szívinfarktus, - agyi érkatasztrófa, - szervátültetés, - krónikus veseelégtelenség, - szívkoszorúér-műtét, - AIDS-betegség, - teljes vakság, - nagy végtag amputáció - sclerosis multiplex, - nagy égési sérülés, - stb… A részletes listát a Különös Szerződési Feltételek tartalmazzák!

37 II./9 Kritikus betegségek biztosítási fedezet
Biztosítási szolgáltatás: A biztosítási eseménynek (illetve az ehhez vezető balesetnek, betegségnek is) a kockázatviselési időszakban előzmény nélküli bekövetkezése esetén, a bekövetkezés időpontjában érvényes biztosítási összeg kerül kifizetésre. Megszűnés: a biztosítási fedezet a biztosítási esemény bekövetkezése hónapjának utolsó napjával megszűnik.

38 II./10 TB I-II. rokkantság biztosítási fedezet
Biztosítási esemény: a biztosított balesetből vagy betegségből eredő TB I-II. rokkantsági csoportba tartozó rokkanttá válása, ha a betegség vagy baleset (mely a biztosítási eseményhez vezetett) a kockázatviselési időszakban következett be, valamint az Országos Orvosszakértői Intézet a rokkantságot – a betegség vagy baleset időpontjától számított 2 éven belül – megállapította.

39 II./10 TB I-II. rokkantság biztosítási fedezet
Biztosítási szolgáltatás: a biztosító kifizeti a biztosítottnak a baleset vagy betegség időpontjában érvényes biztosítási összeget. Megszűnés: A biztosítási esemény bekövetkezésének hónapjának végével, A biztosított nyugdíjba vonulásával

40 Biztosítási fedezetek
Az építőelemek Biztosítási fedezetek Megtakarítási életbiztosítási fedezetek Kockázati biztosítási fedezetek Kiegészítő biztosítási fedezetek Programok Megtakarítási programok Biztosítási programok

41 III. Kiegészítő biztosítási fedezetek
III./1 Rokkantságból eredő díjmentesítés III./2 Kritikus betegségekből eredő díjmentesítés III./3 Csoportos létszámleépítésből eredő időleges díjmentesítés Vonatkozhat, a teljes szerződésre (papír alapú ajánlat), vagy az adott biztosított valamennyi biztosítási fedezetére Díjak: biztosítási fedezetek díjának (amire vonatkozik) 3%-a Rokkantságból eredő díjmentesítés esetén 2%-a Kritikus betegségekből eredő díjmentesítés esetén 1%-a Csoportos létszámleépítésből eredő időleges díjmentesítés esetén

42 III./1 Rokkantságból eredő díjmentesítés
Biztosítási esemény: a biztosított balesetből vagy betegségből eredő TB I-II. rokkantsági csoportba tartozó rokkanttá válása, ha a betegség vagy baleset (mely a biztosítási eseményhez vezetett) a kockázatviselési időszakban következett be, valamint az Országos Orvosszakértői Intézet a rokkantságot – a baleset vagy betegségtől számított 2 éven belül – megállapította a biztosított olyan balesete, melynek következtében a baleset időpontjától számított 2 éven belül legalább 50%-os maradandó egészségkárosodását állapítják meg.

43 III./1 Rokkantságból eredő díjmentesítés
Biztosítási szolgáltatás: biztosítási fedezetek díjának átvállalása, (kivéve TB I-II. rokkantság, Baleseti rokkantság, ha ezek a biztosítási esemény bekövetkeztekor megszűnnek) a kiegészítő biztosítási fedezet aktuális díjtételével (3%) megegyező mértékű, emelt biztosítási összeget fizet ki a biztosító azon biztosítási fedezetek esetén, melyek a fenti biztosítási esemény miatt megszűnnek. (TB I-II. rokkantság, Baleseti rokkantság) Várakozási idő: 2 hónap!

44 III./1 Rokkantságból eredő díjmentesítés
Díjmentesítés kezdete a biztosítási esemény bekövetkezését követő hónap első napja ha adott biztosított fedezeteire vonatkozik, akkor legkésőbbi lejáratú fedezet lejáratával egyezik meg ha a teljes szerződésre vonatkozik, akkor a lejárata megegyezik a szerződés lejáratával ha a fedezetek már véglegesen díjmentesítésre kerültek ha a fedezetek (amire vonatkozik) már megszűntek a biztosított nyugdíjba vonulásával A biztosítási tartam Biztosítási fedezet megszűnése

45 III./2 Kritikus betegségekből eredő díjmentesítés
Biztosítási esemény: A Kritikus betegségek biztosítási fedezetnél már megismertek kockázatviselési időszakban, előzmény nélküli bekövetkezése, feltéve, hogy a biztosított legalább 1 hónapig (agyi érkatasztrófánál legalább 2 hónapig) életben van.

46 III./2 Kritikus betegségekből eredő díjmentesítés
Biztosítási szolgáltatás: Díjátvállalás Emelt összegű kifizetés a megszűnő fedezetre Az alapvető szabályok megegyeznek az előzőekben tárgyaltakkal. A biztosítási fedezet megszűnése: ha a fedezetek már véglegesen díjmentesítésre kerültek ha a fedezetek, amire vonatkozik, már megszűntek Várakozási idő: 2 hónap

47 III./3 Csoportos létszámleépítésből eredő időleges díjmentesítés
Biztosítási esemény: Ha a biztosítottat a Munka Törvénykönyvéről szóló, évi XXII. Törvény szerinti csoportos létszámcsökkentésből eredően elbocsátják, és ennek tényét igazolja 20-nál több és 100-nál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább 10 fő, 100 vagy annál több, de 300-nál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább a munkavállalók 10%-a, 300 vagy annál több munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább 30 munkavállaló /Munka Törvénykönyve 1992.XXII./

48 III./3 Csoportos létszámleépítésből eredő időleges díjmentesítés
Biztosítási szolgáltatás: a biztosító időlegesen átvállalja azon biztosítási fedezetek díjának fizetését, melyre az adott kiegészítő biztosítási fedezet vonatkozik, valamint a biztosító időlegesen átvállalja a szerződésben szereplő azon kiegészítő biztosítási fedezet(ek) díjának megfizetését, amire a fedezet vonatkozik. A szolgáltatás tartama: 1 év. Várakozási idő: 6 hónap

49 III. A kiegészítő biztosítási fedezetek várakozási idejére vonatkozó szabályok
Kiegészítő biztosítási fedezet létrejötte, illetve új biztosított felvétele, meglévő biztosítottra új fedezetek jelölése biztosítási fedezetek biztosítási összegének megváltoztatása biztosítási fedezetek tartamának megváltoztatása Nincs szolgáltatás! Az új fedezetek vonatkozásában nincs szolgáltatás! Díjvisszatérítés. A változtatás előtti állapotra vonatkozó szolgáltatás!

50 Biztosítási fedezetek
Az építőelemek Biztosítási fedezetek Megtakarítási életbiztosítási fedezetek Kockázati biztosítási fedezetek Kiegészítő biztosítási fedezetek Programok Megtakarítási programok Biztosítási programok

51 Megtakarítási programok
RITMUS Megtakarítási program ÚJ TÁVLATOK Megtakarítási program ÚTRAVALÓ Megtakarítási program KINCSTÁR Megtakarítási program HITELPRÉMIUM Megtakarítási program

52 RITMUS Megtakarítási program
Célcsoport: Fiatal felnőttek, a családalapítás kezdeti szakaszában Összetétel: Vegyes életbiztosítási fedezet 100 000 Ft Baleseti halál  000 Ft Baleseti rokkantság  000 Ft

53 ÚJ TÁVLATOK Megtakarítási program
Célcsoport: Középkorosztály, kialakult családi élet. Hosszú távú biztos egzisztencia megteremtése, fenntartása. Összetétel: Vegyes életbiztosítási fedezet 100 000 Ft Kockázati életbiztosítási fedezet 100 000 Ft Baleseti halál  000 Ft

54 ÚTRAVALÓ Megtakarítási program
Célcsoport: Kiemelt figyelem a gyermek (unoka) jövőjének megteremtésére. Szülők, nagyszülők, egyedülállók. Összetétel: Term fix életbiztosítási fedezet 100 000 Ft Kockázati életbiztosítási fedezet 100 000 Ft Baleseti halál biztosítási fedezet 200 000 Ft

55 KINCSTÁR Megtakarítási program
Célcsoport: Kevésbé speciális célcsoport, mint az előzőek Biztos, hosszú távú megtakarítás iránti fokozott szükséglet. Költséghatékonyság, megtakarítás orientáltság. Összetétel: Elérési életbiztosítási fedezet 100 000 Ft Baleseti halál biztosítási fedezet 100 000 Ft

56 HITELPRÉMIUM Megtakarítási program
Célcsoport: Lakáshitelt felvevők Összetétel: Elérési életbiztosítási fedezet Ft Baleseti rokkantság biztosítási fedezet Ft

57 Biztosítási fedezetek
Az építőelemek Biztosítási fedezetek Megtakarítási életbiztosítási fedezetek Kockázati biztosítási fedezetek Kiegészítő biztosítási fedezetek Programok Megtakarítási programok Biztosítási programok

58 Biztosítási programok
Jövőkép Zenit Junior Ambíció Második bástya Őrangyal Védőpajzs Védőpajzs extra Medicína Medicína extra Középpontban: baleseti kockázatok Középpontban: egészségi kockázatok

59 Biztosítási programok
Őrangyal Életbiztosítás Ft Baleseti halál Ft Második bástya Baleseti rokkantság Ft Kritikus betegségek Ft TB I-II. rokkantság Ft Ambíció Életbiztosítás Ft Baleseti halál Ft TB I-II. rokkantság Ft Jövőkép Életbiztosítás Ft Baleseti halál Ft Baleseti rokkantság Ft Műtéti térítés Ft Zenit Baleseti rokkantság Ft Kritikus betegségek Ft Junior Életbiztosítás Ft Baleseti halál Ft

60 Biztosítási programok - Védőpajzs
Célcsoport: Elsősorban a baleseti kockázatok állnak a középpontban (életkor, foglalkozás) Kiemelt figyelem a kórházi tartózkodással összefüggő költségek fedezetén Összetétel: Baleseti műtéti térítés Ft Baleseti kórházi napi térítés Ft (önrésznap: 0) Baleseti napi térítés Ft (önrésznap: 7)

61 Biztosítási programok – Védőpajzs extra
Célcsoport: Elsősorban a baleseti kockázatok állnak a középpontban. (életkor, foglalkozás) Kiemelt figyelem a kórházi tartózkodással összefüggő költségek fedezetén, de itt már megjelenik az egyösszegű térítésre vonatkozó szükséglet Összetétel: Baleseti halál Ft Baleseti rokkantság Ft Baleseti műtéti térítés Ft Baleseti kórházi napi térítés Ft (önrésznap: 0) Baleseti napi térítés Ft (önrésznap: 7) +

62 Biztosítási programok – Medicína
Célcsoport: Elsősorban azok alkotják a célcsoportot, akik a betegségi kockázatok ellen szeretnének alapszintű védelmet kapni. (kor) Összetétel: Műtéti térítés  000 Ft Kórházi napi térítés  000 Ft (önrésznap: 0)

63 Biztosítási programok – Medicína extra
Célcsoport: A célcsoport tagjai teljeskörű védelmet szeretnének kialakítani a betegségi kockázatokkal szemben. Összetétel: Kritikus betegségek Ft TB I-II. rokkantság Ft Műtéti térítés  000 Ft Kórházi napi térítés  000 Ft (önrésznap: 0) +

64 Biztosítási fedezetek
Az építőelemek Biztosítási fedezetek Megtakarítási életbiztosítási fedezetek Kockázati biztosítási fedezetek Kiegészítő biztosítási fedezetek Programok Megtakarítási programok Biztosítási programok

65 Allianz Klasszikusok 1. Az Allianz Klasszikusok alapkoncepciója 2. Biztosítási fedezetek és programok 3. Az Allianz Klasszikusok működése

66 3. Az Allianz Klasszikusok működése
A biztosítási szerződés szereplői Alapvető működési szabályok A szerződés díja Többlethozamszámla Maradékjogok

67 A biztosítási szerződés szereplői - Szerződő
Automatikus szerződőcsere: a szerződő halála (illetve cég esetén a jogutód nélküli megszűnés) esetén a szerződés valamelyik biztosítottja a szerződő helyére lép. Szabály Megtakarítási életbiztosítási fedezet biztosítottja, vagy Legmagasabb díjú biztosítási fedezetekkel rendelkező biztosított, vagy Legkorábban belépő biztosított. Ajánlati (rendelkező nyilatkozati) sorrend

68 A biztosítási szerződés szereplői - Biztosított
Belépési kor: kiterjesztett, egységes belépési kor! 2-65 éves kor! (lejárati kor maximum 71 év) Belépési kor kiszámításának módja: A biztosítási fedezet időbeni létrejöttének függvénye! Ha a biztosítási fedezet a szerződés első évfordulóját megelőző hatállyal jön létre: A biztosítási szerződés tartama kezdetének évszáma – biztosított születési évszáma Ha a biztosítási fedezet a szerződés első évfordulóját követő de nem az évfordulóval megegyező hatállyal jön létre: A biztosítási fedezet létrejöttét megelőző évforduló évszáma – biztosított születési évszáma Ha a biztosítási fedezet az évforduló hatályával megegyező hatállyal jön létre: Évforduló évszáma – biztosított születésének évszáma

69 Biztosítási esemény, biztosítási szolgáltatás és többletszolgáltatás
Különös Szerződési Feltételek Biztosítási esemény és szolgáltatás Biztosítási többletszolgáltatás Mire terjed ki a többletszolgáltatás? Megtakarítási életbiztosítási fedezet haláleseti biztosítási összeg Kockázati életbiztosítási fedezet Egészségbiztosítási fedezetek Baleset-biztosítási fedezetek

70 Biztosítási többletszolgáltatások I.
Gyermek és unoka többletszolgáltatás Ha a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjában a biztosítottnak 3 évesnél fiatalabb gyermeke vagy unokája van. Gyermek esetén 30% BÖ emelés Unoka esetén 10% BÖ emelés (egyszerre csak az egyik vehető igénybe!)

71 Biztosítási többletszolgáltatások II.
Díjtól függő többletszolgáltatás Ha a szerződés gyakoriság szerinti díja meghaladja a Havi Ft-ot Negyedéves Ft-ot Féléves Ft-ot Éves Ft-ot 15%-os BÖ emelés

72 Allianz ügyfelek többletszolgáltatása
Biztosítási többletszolgáltatások III. Allianz ügyfelek többletszolgáltatása Ha a szerződő a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjában rendelkezik rendszeres díjfizetésű, legalább 1 éves egyéb szerződéssel 5%-os BÖ emelés

73 Biztosítási tartam. Biztosítási időszak. Évforduló.
A biztosítási szerződés határozott tartamú, az alábbi lehetséges tartamokkal: Megtakarítási életbiztosítási fedezet: 5-20 év. Kockázati biztosítási fedezet: 3-20 év. A biztosítási szerződés tartamának kezdete: az ajánlat aláírását követő hónap első napja. (adott biztosítási fedezet tartamának kezdete – két eset!) A biztosítási szerződés tartamának lejárata = a szerződésen szereplő biztosítási fedezetek lejáratai közül a legkésőbbivel. Biztosítási időszak: 1 hónap. Biztosítási évforduló: minden évben a szerződés lejáratának hónapját követő hónap első napja.

74 Hatálybalépés. Kockázatviselés kezdete.
A szerződés illetve biztosítási fedezet hatálybalépése: az ajánlat aláírását követő nap első napja v. rendelkező nyilatkozat beérkezését követő hónap első napja. A kockázatviselés a szerződés illetve biztosítási fedezet hatályba lépésével kezdődik.

75 Várakozási idő szabályozása
Életbiztosítási fedezet létrejötte vagy BÖ emelés orvosi vizsgálat esetén, nincs várakozási idő orvosi vizsgálat nélkül, 2 hónap Díjvisszatérítési szabályok: Fedezet létrejötte esetén – díjvisszatérítés BÖ emelés esetén – emelést megelőző BÖ kifizetése + különbözeti díj

76 Várakozási idő szabályozása
Egészségbiztosítási fedezet létrejötte vagy BÖ emelés Orvosi vizsgálattól függetlenül 2 hónap a várakozási idő. Díjvisszatérítési szabályok megegyeznek a fent leírtakkal. Balesetből eredően (illetve heveny fertőző betegségek eredményeként) bekövetkező biztosítási eseményekre a várakozási idő nem vonatkozik.

77 Várakozási idő szabályozása
Kiegészítő biztosítások létrejötte Rokkantsági és kritikus kiegészítő esetén 2 hónap Csoportos létszámleépítés kiegészítő esetén 6 hónap

78 Havi, negyedéves, féléves, éves
A szerződés díja Díjfizetési gyakoriságok Havi, negyedéves, féléves, éves A díjfizetési gyakoriság és a fizetési mód a fizetendő díjat módosítják! Szorzók! Havi: 1, Csekkes díjfizetés: +0,05! Negyedéves: 1,03 Féléves: 1,02

79 A szerződés díja – Minimális díjak
Szerződésre vonatkozó minimális díj Egy biztosítottra vonatkozó minimális díj (vezérfonal: megtakarítási életbiztosítási fedezet megléte vagy hiánya)

80 Szerződésre vonatkozó minimális díj
Megtakarítási életbiztosítási fedezetet (illetve megtakarítási programot) tartalmazó szerződés esetén: 8000 Ft/hó Ft/negyedév Ft/félév Ft/év Megtakarítási életbiztosítási fedezetet (illetve megtakarítási programot) nem tartalmazó szerződés esetén: 4000 Ft/hó Ft/negyedév Ft/félév Ft/év

81 Egy biztosítottra vonatkozó minimális díj
Ha az adott biztosítottra vonatkozik megtakarítási életbiztosítási fedezet vagy megtakarítási program, akkor: 5 000 Ft/hó Ft/negyedév Ft/félév Ft/év Ha az adott biztosítottra nem vonatkozik megtakarítási életbiztosítási fedezet vagy megtakarítási program, akkor: 1 000 Ft/hó 3 000 Ft/negyedév 6 000 Ft/félév Ft/év

82 Díjtartalék és többlethozamszámla
Biztosítási díjtartalék A biztosítási díj azon része, mely a tárgyhó utáni kockázatok fedezetéül szolgál Ez a számítási alapja a többlethozam visszajuttatásnak, illetve a visszavásárlási értéknek Technikai kamat 2,75% A tényleges hozam technikai kamatot meghaladó részének legalább 85%-át adjuk vissza az ügyfélnek. Többlethozamszámla

83 Többlethozamszámla Elkülönített számla Hozamjóváírás havonta
A technikai kamatot erre is garantáljuk A képződő hozamok 100%-ának jóváírása

84 Értékkövetés – Rögzített index
Az értékkövetés vonatkozásában beszélhetünk rögzített indexről, illetve a fedezetek egyedi mértékű indexeléséről Rögzített index Mértéke: fix 3% Minden olyan biztosítási fedezetre vonatkozik, mely az adott évfordulón a szerződésen van (új fedezetek tartam közbeni felvétele!) A biztosítási összegek és díjak ezzel a mértékkel és azonos arányban emelkednek!

85 Értékkövetés – Egyedi indexelési lehetőségek
Évfordulón lehetőséget nyújtunk a szerződőnek, hogy a fedezetek biztosítási összegeit a rögzített index feletti mértékben emelje. a rögzített indexnél nagyobb indexértékeket is felajánlunk az indexlevélben az indexelésnél különbséget lehet tenni az egyes biztosítási fedezetek indexei között (abszolút rugalmasság) lehetőség arra, hogy a felajánlott indexértékektől magasabb indexelést kérjen a szerződő

86 Maradékjogok Fogalma: A szerződőnek a díjtartalékhoz és az azzal történő elszámoláshoz való joga, ha nem képes vagy nem kívánja fenntartani a szerződést az eredeti tartalom szerint.

87 Díjmentes leszállítás Allianz Klasszikusoknál nincs!
Maradékjogok A maradékjogok fajtái Díjmentes leszállítás Allianz Klasszikusoknál nincs! Kötvény- kölcsön Visszavásárlás

88 Visszavásárlás Időbeli korlátozás
10 évnél rövidebb tartamú megtakarítási fedezet esetén év 10 év, vagy annál hosszabb tartamú megtakarítási fedezet esetén 3 év Visszavásárlási érték Az aktuális biztosítási díjtartalék 95%-a + Többlethozamszámla aktuális értéke - Automatikus díjkölcsön és/vagy kötvénykölcsön tartozások és kamatai összege Visszavásárlás esetén a megtakarítási életbiztosítási fedezet a visszavásárlás hónapjának végével megszűnik, de a szerződés akár élhet tovább, ha további biztosítási fedezetek maradnak a szerződésben.

89 A szerződés díja – a díjnemfizetés következményei
Ha nincs a szerződésen megtakarítási életbiztosítási fedezet, sem díjmentesített biztosítási fedezet Ha a tartam alatt bármikor, a díjjal nem fedezett időszak meghaladja a 90 napot, akkor a szerződés a díjjal rendezett hónapot követő 3. hónap utolsó napjával kifizetés nélkül megszűnik. Ha van a szerződésben megtakarítási életbiztosítási fedezet Ha a díjjal nem fedezett időszak hossza meghaladja a 90 napot, akkor két eset lehetséges: Ha a megtakarítási életbiztosítási fedezet még nem visszavásárolható (illetve a szerződés nem tartalmaz díjmentesített biztosítási fedezeteket), akkor a szerződés a díjjal rendezett hónapot követő 3. hónap utolsó napjával kifizetés nélkül megszűnik. Ha a megtakarítási életbiztosítási fedezet már visszavásárolható akkor automatikus díjkölcsönt folyósítunk a szerződőnek.

90 Az automatikus díjkölcsön működése
A folyósított kölcsönből kiegyenlítjük a díjhátralékot A folyósított kölcsönből ismét kiegyenlítjük a díjhátralékot Díjjal nem fedezett 90 nap A díjjal nem fedezett időszak ismét meghaladja a 90 napot A 90. napon automatikus díjkölcsönt nyújtunk A 90. napon újabb automatikus díjkölcsönt nyújtunk

91 Automatikus díjkölcsön - Működés
A folyósított kölcsönből kiegyenlítjük a díjhátralékot A folyósított kölcsönből ismét kiegyenlítjük a díjhátralékot Díjjal nem fedezett 90 nap Az ügyfél fizeti a díjat A díjjal nem fizetett időszak ismét meghaladja a 90 napot A 90. napon újabb automatikus díjkölcsönt nyújtunk A 90. napon automatikus díjkölcsönt nyújtunk

92 Automatikus díjkölcsön
Cél: az ügyfél átmeneti likviditási zavarának kezelése, a szerződés megszüntetése nélkül! Tudnivalók: A szerződés illetve a megtakarítási biztosítási fedezet tartama alatt bármikor visszafizethető (túlfizetéssel!) Egy szerződésen egy időben több automatikus díjkölcsön is lehet Az automatikus díjkölcsön kamata = havi 0,23% Törlesztés esetén, ha több automatikus díjkölcsön van a szerződésen először a legrégebbit törleszti a szerződő VV értékből illetve a megtakarítási fedezet szolgáltatási összegéből levonásra kerül a fennálló tartozás és a kamatok Ha 11 hónap alatt nem kerül visszafizetésre: kötvénykölcsönné válik!

93 Automatikus díjkölcsön
Az automatikus díjkölcsön kitűnő áthidaló megoldás egy átmeneti likviditási zavar orvoslására, DE Adószankció! kettőnél többször igénybe vett automatikus díjkölcsön, illetve 1 évnél hosszabb időtartamra igénybe vett kötvénykölcsön esetén. (az automatikus díjkölcsön 11 hónap után kötvénykölcsönné alakul)

94 Kötvénykölcsön A 11 hónapig vissza nem fizetett automatikus díjkölcsön kötvénykölcsönné válik! A tartam kezdetétől számított 5 év után, a VV érték terhére Feltétel: esedékes díjak maradéktalan megfizetése! Kötvénykölcsön lejárata = Megtakarítási életbiztosítási fedezet lejárata A kötvénykölcsön igényelhető is, de csak a megtakarítási életbiztosítási fedezetet (v. megtakarítási programot) tartalmazó szerződés szerződője igényelheti!

95 Kötvénykölcsön Minimális összege: 50 000 Ft. Felső határa:
Megtakarítási életbiztosítási fedezet visszavásárlási értékének 75%-a A kötvénykölcsön kamata: 0.33% havonta. Kötvénykölcsön elszámolása: A szerződés megszűnése előtt bármikor törleszthető (túlfizetés) Sorrend! (először az automatikus díjkölcsön kerül kiegyenlítésre) Levonás: A visszavásárlás összegéből A megtakarítási életbiztosítási fedezetre kifizetett összegből Adószankció!

96 A megszűnés esetei - Szerződés
Az utolsó biztosítási fedezet megszűnésével A díjjal nem fedezett időszak hossza meghaladja a 90 napot - Nincs megtakarítási életbiztosítási fedezet (sem díjmentesített biztosítási fedezet) a szerződésen. - Van megtakarítási életbiztosítási fedezet (nincs díjmentesített biztosítási fedezet) a szerződésen, de annak tartamából még nem telt el a 2 illetve 3 év. - A a fennálló automatikus díjkölcsön és kötvénykölcsön és kamatai miatt a VV érték 0-ra csökken. Halasztott első díj meg nem fizetése Hónap végére történő szerződő általi felmondás

97 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Allianz Klasszikusok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések