Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ea_07 1 kockázat risk Risiko Риск. ea_07 2 memento: Seveso Olaszország, 1976 2 (!) kg 2,3,7,8-tetraklór- dibenzo-p-dioxin jutott ki 30 km 2 szennyeződik,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ea_07 1 kockázat risk Risiko Риск. ea_07 2 memento: Seveso Olaszország, 1976 2 (!) kg 2,3,7,8-tetraklór- dibenzo-p-dioxin jutott ki 30 km 2 szennyeződik,"— Előadás másolata:

1 ea_07 1 kockázat risk Risiko Риск

2 ea_07 2 memento: Seveso Olaszország, 1976 2 (!) kg 2,3,7,8-tetraklór- dibenzo-p-dioxin jutott ki 30 km 2 szennyeződik, 110 ha talaj, 40 cm mélyen eltávolítva 2000 mérgezett, NINCS halott 80 ezer háziállat kiirtása következmény: Seveso I., II. EU irányelv

3 ea_07 3 SEVESO irányelvek SEVESO I. irányelv (82/501/EGK): Tagállamok közötti eltérések megszüntetése az ipari tevékenységek irányításában és ellenőrzésében ipari balesetek számának csökkentése  ipari balesetek MEGELŐZÉSE !  lakosság és környezet védelme  munkahelyi biztonság és egészségvédelem  egyes ipari tevékenységek esetében kiemelt figyelem !  GYÁRTÓI FELELŐSSÉG ÉRVÉNYESTÉSE  kötelező információ szolgáltatás (gyártó → hatóság) CÉL:

4 ea_07 4 SEVESO I. irányelv:  definíciók (veszélyes ipari tevékenység, üzemeltető, súlyos baleseti esemény, veszélyes anyagok osztályozása)  veszélyes anyagok felsorolása (149)  egységes irányítási rendszer a Tagállamokban nyilvánosság tájékoztatása meghatározott ipari tevékenységekről esetleges baleset következményeinek csökkentése

5 ea_07 5 SEVESO II. irányelv (96/82/EGK): További balesetek tapasztalatai SEVESO I. irányelv átdolgozása  hatékonyabb megvalósítás, hatásosabb rendszerek bevezetése  új létesítmények telepítésére vonatkozó szigorúbb ellenőrzés  nyilvánosság hatékonyabb tájékoztatása  tapasztalatok összegyűjtése, elemzése SEVESO II.

6 ea_07 6 Az EU veszélyes készítmények irányelve (DPD) és a Seveso II irányelv együttes hatása  A DPD 1999/45/EC - Kémiai Biztonsági Törvény  2004. július 30. lépett hatályba  Növényvédő szerek besorolására egységes és jóval szigorúbb  Az új Irányelv a 78/631/EEC Irányelvet hatályon kívül helyezi a növényvédőszerek vonatkozásában.  Új + kiegészítő veszélyjelek és kockázati jelölések a címkén.  jelentősen megnövelte “A környezetre veszélyes” kategóriába tartozó növényvédő szerek számát és mennyiségét.  raktárak és lerakatok besorolása szigorúbb,  beszámolási és értékelési kötelezettség  A veszélyes anyagok kategóriái meghatározzák azon termékek mennyiségét, melyek egy raktárban tárolhatók.

7 ea_07 7 Tároló helyek kategória besorolása Az új tárolási határértékekre vonatkozó példák: BesorolásAlsó küszöbFelső küszöb Nagyon mérgező>5 tonna>20 tonna Mérgező>50 tonna>200 tonna A környezetre veszélyes (R50) >100 tonna >200 tonna A besorolástól függően az üzemeltetőinek új kötelezettségei: elkerítési és elkülönítési előírások vészhelyzetre szóló tervek biztonsági jelentések a nyilvánosság tájékoztatása a föld hasznosításának megtervezése.

8 ea_07 8 2009, MK: 80 alsó, 63 felső küszöbértékű üzem

9 ea_07 9 védelmi terv

10 ea_07 10 Veszélyes anyagok tárolása – 1999. évi LXXIV. Tv. – 18/2006. (I.26.) Korm. rendelet Üzemeltető feladata:  biztonsági jelentés és elemzés benyújtása (legalább öt évenként felülvizsgálva) Hatóság feladata: veszélyesség megítélése tájékoztatás (veszélyeztetett települések polgármesterei, Honvédelmi Minisztérium, stb.) üzemek ellenőrzése (1, ill. 2 évente) a kockázat meghaladja az elfogadható szintet kiegészítő intézkedések kockázat csökkentése tevékenység megszüntetése tevékenység korlátozása

11 ea_07 11 mo-la-ri  monitoring és lakossági riasztó rendszer  cél: riasztás, külső védelmi terv aktiválása  országos kiépítés 2006-2012  20 nagyvállalat: TVK, Borsodchem, MOL tiszai és dunai finomítói…

12 ea_07 12

13 ea_07 13 GHS /CLP/ vegyi anyagok új osztályozása  ENSZ: globálisan harmonizált rendszer, 2003 (GHS)  EU: CLP (besorolás, cimkézés, csomagolás), 2008  anyag: 2010 végéig  keverék: 2015-ig

14 ea_07 14

15 ea_07 15 szöveges információ  R-mondat (risk) R 1 Száraz állapotban robbanásveszélyes. R 10 Kis mértékben tűzveszélyes. R 11 Tűzveszélyes. R 12 Fokozottan tűzveszélyes.  S-mondat (safety) S 24 A bőrrel való érintkezés kerülendő S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást S 25 Kerülni kell a szembe jutást S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni S 27 A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni

16 ea_07 16 szállítás: ADR

17 ea_07 17 Veszélyes anyagok életciklusa Ungváry, 1999 nyomán

18 ea_07 18 köszönöm figyelmüket


Letölteni ppt "Ea_07 1 kockázat risk Risiko Риск. ea_07 2 memento: Seveso Olaszország, 1976 2 (!) kg 2,3,7,8-tetraklór- dibenzo-p-dioxin jutott ki 30 km 2 szennyeződik,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések