Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Minek a minősége? Kérdések és válaszok Bazsa György, a MAB elnöke Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségbiztosítási munkaértekezlete Győr, 2008. december.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Minek a minősége? Kérdések és válaszok Bazsa György, a MAB elnöke Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségbiztosítási munkaértekezlete Győr, 2008. december."— Előadás másolata:

1 Minek a minősége? Kérdések és válaszok Bazsa György, a MAB elnöke Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségbiztosítási munkaértekezlete Győr, 2008. december 3.

2 Miről lesz szó? A minőség értelmezéséről A bemeneti feltételek értékeléséről (ex ante akkreditáció) A folyamat értékeléséről (ex post akkreditáció) A kimenet értékeléséről (a „termék” minősége) Quo vadis akkreditáció?

3 A címben egy kérdő mondatban két kérdés van : 1. Mi a minőség? Válasz: „megfelelés a célnak”. Itt: a diplomás alkamassága egy sikeres munkahelyi életpályára – nyilván a körülmények függvényében (de lehetőleg nem fogságában). 2. Minek a minősége? Hát a felsőoktatásé! Próbáljuk meg pontosabban:  Ugye elsősorban a „terméké” (a diplomásé)?  Vagy magáé a felsőoktatási rendszeré?  Vagy a rendszer minősége révén a „terméké”?

4 Nézzük a gépkocsigyártást vagy a puddingkészítést – hátha van tanulsága számunka. Ott minek a minősége? A felhasználó szerint a gépkocsi próbája a futás, a puddingé az evés. A felhasználót a bemenet, a folyamat, a rendszer minősége (tervrajz, nyers- anyag, mérnök, szakmunkás, futószalag; pudding- por, szakács, konyha) konkrétan nem érdekli. Akkor mégis kit érdekelnek ezek? A folyamat irányítóit, a termékelőállító rendszer működtetőit. Mert hogy nyilvánvaló: jó minőségű termék csak jó minőségű folyamatban és rendszerben keletkezik. A termékelőállítás (a gyár, a konyha) csak a termék (előre) definiált, majd visszaigazolt minősége függvényében szervezhető és működtethető jól.

5 Lehet-e a mi termékünk minőségéről jó választ adni? Négy válaszadó is szóba jön: a)Mi, a FO: erről szólnak a learning outcomes, alias a kkk-k. (Ezt mérjük a záróvizsgán → ! vagy ?) b)Maga a végzett diplomás (önértékelő és öneladó „termék”: az állásinterjútól a karrierig aktív). c)A munkaerőpiac (alkalmazza? nem alkalmazza? megfizeti? késznek tartja? továbbképzi? Stb.). d)A minőségértékelő rendszerek: belső és külső egyaránt (MAB, ENQA stb.)

6 Megkapjuk-e a választ? a)Magunktól: a FO válaszát megfogalmazhatjuk, bár ma még rendszeresen nem tesszük: ilyen célzatú önértékelések kellenek. b)A diplomástól: pályakövetés kell(ene). c)A munkaerőpiactól: figyelnünk, kérdeznük kell. d)A minőségértékelő szervezetektől: ma már rendszerben és folyamatosan működnek – de – kevésbé a termékről, többnyire a rendszerről, a folyamatról válaszolnak.

7  E4 (ENQA …): ESG (European Standards and Guidelines) Part 1, European standards and guidelines for institutional quality assurance Part 2, European standards and guidelines for the external quality assurance of higher education; Part 3, European standards and guidelines for external quality assurance agencies

8  MAB: akkreditációs követelmények (+ útmutatók és értékelő lapok) – mind nyilvánosak a honlapon. Ex ante akkreditációk: felsőoktatási intézmény, illetve karok létesítése; alapszakok képzési és kimeneti követelményei (kkk); mesterszakok képzési és kimeneti követelményei; alapszakok indítása; mesterszakok indítása; doktori iskolák akkreditációja; egyetemi tanári pályázatok véleményezése; Ex post akkreditációk: intézményi akkrditáció (8 évenként); párhuzamos szakakkreditáció (8 évenként), benne működő doktori iskolák akkreditációja. Hol marad a „termék” akkreditációja? Nincs az Ftv-ben!

9 MAB példák: I. Bemeneti feltételek ex ante értékelése (minősége) 1. A szaklétesítés dokumentuma a szak kkk-ja: a) az alapképzési szak képzési célja és az elsajátítandó szakmai kompetenciák: a tudáselemek, a megszerzett ismeretek, az „added value” személyes adottságok, készségek, a szakképzettség konkrét környezetben, tevékeny- ségrendszerben történő alkalmazása; b) Sok más követelmény (idegennyelv-ismeret, informatika, kommunikáció, csapatmunka, önképzés stb.) A kkk-nak is van tartalmi, szerkezeti minősége: ezt tervezi meg a benyújtó FOI (sajnos nem a munkáltatóval és a munkavállalóval közösen), és erről ad szakértői véleményt a MAB.

10 2. Ezek alapján tervezhetők a képzési folyamat, a szakindítás dokumentumai (benne a tanterv, a személyi és tárgyi feltételek). Ezt is megtervezi a benyújtó FOI és ennek minőségéről is ad szakértői véleményt a MAB. Mindezt abban a felfogásban, hogy a jó tartalmú és felépítésű (a kkk-nak megfelelő) képzési folyamat, jó felkészültségű oktatókkal (módszerekkel) és jó minőségű infrastrukturális feltételekkel nagy valószínűséggel jó minőségű terméket, azaz sikeres életpályára esélyes diplomást eredményez.

11 Külön szólni kell az oktatók minőségéről. A MAB ex ante értékelése közvetett és összetett:  elfogadja és alapul veszi az oktatói munka minősítését a beosztások követelményrendszerre alapuló előléptetések révén a FOI-ben,  elfogadja és alapul veszi a tudományos kutatói hátteret az előzetesen értékelt PhD fokozat és a lektorált közlemények révén. Az adekvát oktatók minőségének összegéből, kompe- tenciáiból és koherenciájából ítéli meg a szak kép- zésének személyi feltételeit. Ehhez követelmény- rendszert fogalmaz meg. Ez eddig a bemeneti feltételek ex ante értékelése. Nem személyes, csak dokumentumokra épül.

12 II. A működés (folyamat) ex post értékelése Hogy érvényesülnek és hatnak a bemeneti feltételek a rendszer működése, a képzési folyamat során? Ftv: A MAB  a felsőoktatásban folyó képzés,  tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység minőségének értékelésére, valamint  az intézményi minőségfejlesztési rendszer működésének vizsgálatára létrehozott független, országos szakértői testület. Erről szólnak a 8 évenkénti akkreditációs értékelések. Ennek során megjelenik a személyes, helyszíni értékelési elem – a dokumentumok mellett.

13 A MAB ezt az ex post értékelést újabban két elkülöní- tett fázisban és szerkezetben végzi:  párhuzamos szak-akkreditáció (értékeli főleg a képzést, alig a kutatást, és nem a gazdálkodást);  intézményakkreditáció: vezetés, szervezet, társa- dalmi funkció és egyre erősebben minőség- biztosítás (QA), minőségfejlesztés. Mindkettőnél alapelv: a minőség az intézményben dől el és nem a MAB biztosítja, csak értékeli és segíti. Ebből következően az ex post akkreditációs rendszer:  az intézményi önértékelés (sok tíz/száz oktató, vezető több hónapos munkája)  a helyszíni látogatás (néhány fős LB több napos munkája)  végül a MAB határozat.

14 III. A kimenet, a „termék” értékelése (minősége) a)Mi, a felsőoktatás – mondjuk ki – alig teszi, de kezdi. A miénk (a legtöbb európai) a bemenetre és a folyamatra koncentráló, de kimeneti szempontból gyenge academic accreditation. b)A diplomás: a maga módján értékeli önmagát. Visszacsatolást kell kérnünk (=pályakövetés). c)A munkáltató (munkaerőpiac): esetileg igen (alkalmazza, nem alkalmazza, továbbképzi, elő- lépteti, elbocsátja), szervezetten itthon nem. Van erre jó megoldás: a professional accreditation. (Pl. az American Bar Association a jogászokat, és ennek révén komoly következményekkel a képző intézményeket akkreditálja.)

15 Quo vadis akkreditáció?  Az intézmények(be)felé! Ez a metaakkreditáció: eredményekben, jó minőségű „termékben” megmutatkozó intézményi minőség- biztosítási rendszerek akkreditálása. Maga a minőségbiztosítási rendszer léte, dokumentációja, sőt működése sem elég: csak az eredmény, a termék jó minősége hitelesíti. Bemenetet, folyamatot, kimenetet – feltételeket és eredményeket egyaránt – a felsőoktatási intézmény ismeri, biztosítja, fejleszti és értékeli a legjobban. Ez az intézményi autonómia és felelősség egészséges, lehetséges és szükséges szintézise. Ekkor az érték és a minőség fontosabb mint az érdek és a mennyiség.

16 Végülis minek a minősége? A jó bemeneti feltételekkel induló, az intézményi minő- ségbiztosítási rendszerrel segített, rendszeresen értékelt színvonalas képzési folyamaté, amit a vég- zettek jó minősége, eredményessége igazol vissza. Ez még nem a jelen, de reméljük, ez a (közel?)jövő! A mai rendezvény egy lépés ennek eléréséhez. Sok sikert hozzá! Köszönöm a meghívást, a figyelmet!


Letölteni ppt "Minek a minősége? Kérdések és válaszok Bazsa György, a MAB elnöke Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségbiztosítási munkaértekezlete Győr, 2008. december."

Hasonló előadás


Google Hirdetések