Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KAPOSVÁR. Helyi közösségi közlekedés Megrendelői-szolgáltatói modelljei Veizer Jánosné vezérigazgató Kaposvári Tömegközlekedési Zrt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KAPOSVÁR. Helyi közösségi közlekedés Megrendelői-szolgáltatói modelljei Veizer Jánosné vezérigazgató Kaposvári Tömegközlekedési Zrt."— Előadás másolata:

1 KAPOSVÁR

2 Helyi közösségi közlekedés Megrendelői-szolgáltatói modelljei Veizer Jánosné vezérigazgató Kaposvári Tömegközlekedési Zrt.

3 1994. július 1. társaságunk megalakulása (100%-ban Kapos Volán érdekeltségű Kaposvári Tömegközlekedési Kft. jogutódlásával) Kaposvári Tömegközlekedési Zrt bemutatása A megalakuláskor a tulajdonosok megoszlása: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 46,8%; Kapos Volán Rt. 48,6%; MÁV Rt. 4,6%. 2006. december 22-én a törzsrészvényest megillető elővásárlási jog érvényesítése során a részvénytársaság 100%-os önkormányzati tulajdonba került. 2011. január 1-én az Önkormányzat létrehozta a Kaposvári Közszolgáltató Holding Zrt.-t, aki társaságunk egyedüli részvényese lett.

4 A társaság elsődleges feladata a megyeszékhely menetrendszerinti közúti helyi személyszállítási feladatainak ellátása.  89 fő személyi állomány  40 db autóbusz  169 km vonalhálózat  27 viszonylat  842 munkanapi indított járat A város tömegközlekedésének rövid bemutatása

5  Autóbusz állomány: 40 db  Szállított fiz.utasok száma: 9.471 ezer fő  Utas km.: 32.326 ezer km  Férőhely km.: 167.085 ezer km  Járat km.: 1.405 ezer km  Járatok száma: 249.585 db A városi autóbusz közlekedés teljesítményei (2013évi adatok)

6  alapvetően sugaras szerkezetű  átlós jellegű viszonylatok  a belvárost nagymértékű átlapoló közlekedés jellemzi A viszonylatrendszer

7 40 db autóbusz (heterogén összetétel) -22 db szóló -18 db csuklós Az elöregedett autóbuszpark fentiek szerinti átlagos életkora 15,3 év. Műszaki helyzet, eszközpark

8 TípusDarabszámÁtl.életkorÁtl.km.telítetts. IK 260624,61.168.765,7 IK 4153191.072.853,1 E 94516768.323,4 Nabi810,9478.146,1 IK 280625,71.084.812,8 Mercedes311465.806,3 Scania911,8486.413,4 Járműpark

9  Forgalomirányítás  Átalakuló forgalmi tervezés  Műholdas helymeghatározás, járműkövetés  Dinamikus utas-tájékoztatás Dinamikus utastájékoztató- és diszpécserrendszeri infrastruktúra 2013. július 1.-től uniós beruházással megvalósult infrastrukturális fejlesztés:

10  A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. számú törvény a települési önkormányzatok feladatává teszi a helyi tömegközlekedés szolgáltatását.  A személyszállításokról szóló 2012. évi XLI. törvény szerint már nem csak a feladatellátás felelőssége és az árhatósági feladat hárult az önkormányzatokra, hanem az ellátás pályázat kiírásának a joga továbbá a szolgáltatás színvonalának és ellátás körülményeinek meghatározása is. A menetrendszerű közúti helyi Személyszállítási tevékenység működési keretei

11 A közszolgáltatás célja:  A lakosság életminőségének javítása, a közforgalmú személyszállítás részarányának növelésén, javuló minőségű közlekedési szolgáltatások nyújtásán keresztül.  Biztosítsa a Szolgáltató pénzügyi egyensúlyának, versenyképességének megteremtését a magyar és európai uniós jogi előírásokkal összhangban.  A közszolgáltatási feladat végzésének biztosítása, rögzített feltételek, és hatályos jogszabályi előírások szerint. Személyszállítás, mint közszolgáltatás 2012. évi XLI. Törvény a személyszállítási szolgáltatásokról A gazdasági fejlődés, valamint az életminőség meghatározó eleme a közösségi közlekedési szolgáltatások rendszere.

12 A közszolgáltatás időtartama  A Kaposvár Tömegközlekedési Zrt. 2004. február 29.-e óta végzi feladatát közszolgáltatási szerződés keretein belül.  Jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződés 2013. január 1-től 2022. december 1-ig terjedő időszakra (10 év határozott időtartamra) köttetett, pályáztatás nélkül, mint belső szolgáltató.  A szerződés hatálya a lejáratot követően további öt évre meghosszabbítható.

13 A szolgáltató közszolgáltatási feladatai, kötelezettségei Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén a helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítás kizárólagos joggal történő biztosítása, az utasbiztonság figyelembevételével, s az ezzel összefüggő egyéb (előkészítési, szervezési, irányítási, ellenőrzési) feladatok elvégzése.

14 A szolgáltató közszolgáltatási feladatai, kötelezettségei  Személyszállítási kötelezettségek,  Kereskedelmi, ellenőrzési, utas tájékoztatási és marketing feladatok,  Közlekedésmenedzsment jellegű kötelezettségek,  Javítási, karbantartási és pótlási kötelezettségek,  Forgalomirányítási és zavar elhárítási kötelezettségek,  Személyszállítási tevékenységgel közvetlenül össze nem függő feladatok,  Jelentési kötelezettségek,  Számviteli és költséggazdálkodási kötelezettségek.

15 Az Önkormányzat feladatai, kötelezettségei  Állami normatív finanszírozási források biztosítása,  Pénzügyi ellentételezés (tervezett mértékének meghatározása a tarifa megállapítással egy időben, figyelembe véve az állami szerepvállalást),  Új feladatok ellátása,  Közterületek biztosítása,  A Szolgáltató teljesítésének ellenőrzése, értékelése,  Kifizetések teljesítése, kötbér kikötése.

16 Pénzügyi helyzet

17

18 Szállított utasok

19 Pénzügyi helyzet

20

21 A közszolgáltatási rendszer hatásai  A közösségi közlekedés egyéni közlekedéssel szembeni érvényre jutásának elősegítése.  A szolgáltató előre tervezhető, átlátható finanszírozása, a közlekedési szolgáltató bevétellel nem fedezett indokolt költségeinek ellentételezése.  Pályázati lehetőségek biztosítása, infrastrukturális fejlesztések uniós forrásokból való megvalósításának elősegítése.

22 Kaposvári modell 2011. jan. 1.-től Kaposvár Megyei Jogú Város KAVÍZ VAGYONKEZELŐ ….KT ZRT. Kapos Holding Zrt.

23 Pénzügyi  Hatékonyabb pénzgazdálkodás  Eredményesebb pénzpiaci fellépés  „Belsőbank” működtetése  Kedvezőbb beszerzési pozíciók  A tagvállalatok gazdálkodásának kiegyensúlyozó hatása (kockázatmegosztó szerep) A holding szervezet előnyei

24 Vezetési-szervezési  A vállalati pénzügyi-számviteli és kontrolling rendszer hatékonyságának növelése  Gyorsabb, megalapozottabb döntéshozatal  Belső szolgáltatások nyújtása  Integrált vállalati információs rendszer  Csoportszerű működés A holding szervezet előnyei

25 Közvetlen tulajdonosi előnyök  Az előzőekből eredő gazdasági előnyök, hatékonysági tartalékok kiaknázása, finanszírozási szükséglet csökkenése  A tulajdonosi testület tehermentesítése, csak egy gazdasági társaságot, a Holdingot kell közvetlenül kontrollálniuk  A települési célkitűzésekkel könnyebben összehangolható tulajdonosi és tagvállalati érdekek A holding szervezet előnyei

26 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "KAPOSVÁR. Helyi közösségi közlekedés Megrendelői-szolgáltatói modelljei Veizer Jánosné vezérigazgató Kaposvári Tömegközlekedési Zrt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések