Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szövegértés- szövegalkotás kompetenciaterület bemutatása és bevezetésének tapasztalatai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szövegértés- szövegalkotás kompetenciaterület bemutatása és bevezetésének tapasztalatai."— Előadás másolata:

1 Szövegértés- szövegalkotás kompetenciaterület bemutatása és bevezetésének tapasztalatai

2 A szövegértés-szövegalkotás programcsomag jellemzői Megalkotói a kompetencia alapú oktatás szellemében dolgozták ki. ( kompetencia= tudás+ képességek+ attitűdök)  A kompetencia alapú oktatás célja a jó szövegértés és önálló szövegalkotás kialakítása.  E cél érdekében számos kompetenciát kell kialakítani és fejleszteni: - kommunikációs kompetencia - kulturális kompetencia - tanulási stratégiák,módszerek - nyelvi kompetencia, nyelvhasználat

3 A program alapelvei Kommunikáció-központúság Tevékenység-centrikusság Rendszeresség Differenciáltság Partnerség Kutatószemlélet

4 A programcsomag jellemzői: A programcsomag egy adott céllal létrejövő tanulási-tanítási folyamat megvalósítását szolgáló teljes eszközrendszer, amely a különféle taneszközök mellett magában foglalja a folyamat megtervezését, megszervezését és értékelését segítő eszközöket is.

5 Eszközök: 1.Programterv 1-4 Bevezető A programterv általános leírása A fejlesztés tartalma: - A célok meghatározása. - A fejlesztés általános területei. - A fejlesztés speciális területei. - A fejlesztés megvalósításának lépései. - A fejlesztés várható eredményei. - Az értékelés elvi alapjai. - Évi óraszám.

6 2.Modulok( elemi egységek) Felépítése: 1. Modulleírás 2. A feldolgozás menete: - tervezett időkeret - tanítói instrukciók - módszertani ajánlás - a feldolgozás során kiemelt készségek, képességek - eszközök listája - értékelés 3. Mellékletek

7 3.Tankönyvek,feladatgyűjtemények,munkatankönyvek

8 4. Feladatbankok: - alapozó időszak – anyanyelvi tapasztalatszerzés 5. Mérőlapok a szövegértés szintjének felméréséhez, javítókulcs.

9 Programterv 5-8 Témakörök: ( óra és a modul száma) Fejezetenként: Képességfejlesztési fókuszok( tematikus, poétikai, szövegértési, szövegalkotási). Ajánlott tevékenységek. Ismeretek, tananyagtartalmak. Követelmények.

10 Eszközök: Tanulói munkatankönyvek, Tanári útmutatók, Mérőlapok

11 Alapozó szakasz 1.o.( 6-8 hét) - Nagymozgásfejlesztés

12 - A testtudat fejlesztése

13 Folyamatos szemmel követést elősegítő feladatok. Vizuális, auditív észlelés és emlékezet fejlesztés. Taktilis érzékelés fejlesztése.

14 Alapozó szakasz 2-4.o. ( 1-2 hét) Testtudat fejlesztés. Térészlelés fejlesztése. A statikus egyensúly fejlesztése. Hallási differenciálás. Ritmusgyakorlatok. Összetett képességfejlesztő modulok.

15 II. Tapasztalatok ( felső tagozat) Sikerélmény tanárnak, diáknak. Friss, naprakész módszertani tudás. Új módszerek, munkaformák kipróbálása. A tanári szerep megváltozása, koordináló, szervező szerep A tanulók személyiségének alaposabb megismerése. Rengeteg kommunikációs helyzet, lehetőség biztosítása a gyerekek számára.

16 Szövegértés és szövegalkotás egyidejű fejlesztése. A mindennapokban használható, korszerű tudásanyag. Kulcskompetenciák fejlesztése. Felkészülés a középiskolai felvételire. Felkészülés az országos kompetencia mérésre. Felzárkóztatás és tehetséggondozás egyszerre. Toleranciára, elfogadásra nevelés. Lehetőség az alkotómunkára.

17 Tapasztalataim ( alsó tagozat) Továbbképzés Mentorálás Megkönnyítette az óvoda- iskola átmenetet.

18 Fejlettségi szint, együttműködés

19 Mondókák, verstanulás, ritmizálás, mesehallgatás

20 Betűelemek

21 Szívesen és örömmel olvasnak. Az anyanyelvi tapasztalatszerzés során is elsajátítják a tantervben meghatározott ismereteket.

22 Szövegfeldolgozás, szövegértés

23 Beszédbátorságuk nőtt, egyre jobban tudnak érvelni. Megváltozott tanítói szerep A program fogadtatása a szülők és a kollégák körében.

24 Köszönöm a figyelmüket ! Jó munkát!

25 Készítette: Pálné Urvölgyi Lívia Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1. számú Telephely Szolnok, 2009. jún. 23.


Letölteni ppt "Szövegértés- szövegalkotás kompetenciaterület bemutatása és bevezetésének tapasztalatai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések