Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Munkaformák a tanórán 1. CSOPORTMUNKA.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Munkaformák a tanórán 1. CSOPORTMUNKA."— Előadás másolata:

1 Munkaformák a tanórán 1. CSOPORTMUNKA

2 Mi a csoport? Valamilyen közös cél érdekében létrejött embercsoport. Az azonos cél érdekében közös tevékenységet végeznek. A csoport közös tevékenységet folytat, ez feltételezi, hogy meg is kell szervezni a munkát. Ebben a folyamatban kialakulnak bizonyos csoportszerepek (vezető, végrehajtó, ötletadó)

3 Csoportfejlődés szakaszai
alakulás (az oktatásban spontán alakul) viharzás (érdekek kialakítása, első konfliktusok megjelenése) normák tisztázása, kialakítása

4 Mi a csoportmunka? A csoport egy előre megadott vagy általuk kiválasztott témát dolgoz fel, úgy hogy annak valamilyen produktuma, értékelhető, ellenőrizhető eredménye van Történjen ismeretfeldolgozás , ismeretbővítés A csoport tagjai összesítsék a megszerzett tudást vagy információt, osszák meg azt és rendezzék a feladatnak megfelelő módon

5 A tagok önállóságára épít, feltételezi az önálló ismeretfeldolgozás képességét,
A csoport érdekében végzett egyéni munka során a tanuló képes a lényeges információt megragadni, kiszűrni és a lényegtelentől megkülönböztetni (szövegértés, lényegkiemelés) A megszerzett információkat a tagok képesek összesíteni

6 Mi a csoportmunka célja?
Kompetenciák fejlesztése Társas/szociális Ismeretfeldolgozási Szövegértési Digitális Idegen nyelvi Szervezési /tervezési(idővel való gazdálkodás)

7 A csoportmunka előnyei
a diákokat aktivitásra inspirálja, fejlődik az elemző gondolkodásmódjuk, fejlődik a kommunikációs készségük, fejlődik a döntéshozatali képességük, nem az oktató, hanem társaival közösen szabják meg a közös munka feltételeit, önként vállalt feladatok dominálnak a megoldás keresésében,

8 A csoportmunka előnyei
bizalom alakul ki a csoport tagjai között, a csoporttagok közötti hierarchia nem kötött, újra és újra átrajzolódik, azok is megszólalnak, akik a nagyobb közösség előtt ezt nem tennék, a tanulási folyamatot erősíti, hogy egymástól kapnak információkat, a problémák megoldásához könnyebben jutnak a több résztvevő bevonásának köszönhetően, az oktató új oldalról ismerheti meg hallgatóit.

9 Milyen legyen a produktum?
Az előkészítés során a pedagógusnak végig kell gondolnia mi a legmegfelelőbb produktum Motiváló legyen A diákok szintjéhez alkalmazkodjon Hasznos legyen a tanulási folyamat szempontjából Szintetizáló legyen Más kompetenciákat is érintsen Alkalmas legyen a célra

10 Példák csoportmunka produktumokra
Poszter Szórólap Kérdőív (kitöltése vagy készítése más csoport számára ) Totó Kérdőív Igaz-Hamis Blog-bejegyzés Beszámoló

11 A csoportmunka lépés: a tanár előkészíti a feladatokat, melyeket feldolgozásra szán (érdemes ugyanazt a témát megadni, de más aspektusból megközelítve. Ugyanis azonos feladat esetén a csoportok hajlamosak lesznek egymás ellen versenyezni) Csoportalakítás szempontjai (szimpátia, készségek, vegyes, random) Célszerű váltogatni, hogy legyen lehetőségük minél több variációban együtt dolgozni. De lehetnek állandó csoportok is. A pedagógus dönti el. Fontos már itt megalapozni a motivációt

12 lépés: a csoportok megkapják a feladatot a megfelelő eszközrendszerrel együtt (ezek szükségesek a megoldáshoz, pl: könyv, lexikon, stb.) Linkeket adunk meg egy face-book csoportban Internetes anyagokat töltünk le számítógépre vagy notebookra Internetes anyagokat nyomtatunk ki

13 3.lépés: a munka megkezdése előtt bemutatják a feldolgozandó feladatot, ezzel elkerülhető a hibás értelmezés, félreértés 4.lépés: a csoportok önállóan dolgozni kezdenek (fontos, hogy a csoport minden tagja kivegye részét a munkából. Akkor jó a csoportmunka ha együtt dolgoznak a feladaton, vagy részfeladatokra osztják és a végén összerakják a megoldást) 5.lépés: a csoportok bemutatják a kész feladatokat, az eredményt.

14 Újszerű pedagógus szerep
A módszer alkalmazásánál fontos: A pedagógusok szemlélete gyermek-központúbb, toleránsabb legyen, a gyerekek közötti különbségeket előnyként értelmezzék, A kooperatív tanulási mód alkalmazásával a pedagógusok fejlesszék a diákok együttműködési készségét, empátiáját és segítségadási motivációjukat, ezáltal pozitív, megértő légkört teremtve tanulhassanak a diákok a csoportban. A pedagógusok az aktivizáló, tevékenykedtető módszer elsajátításával legyenek képesek arra, hogy motiválják a gyerekeket, s ezáltal csökkentsék a tanulók kudarcait, és növeljék sikerességük esélyét az iskolában

15 Az alapos előkészítés és szervezés után
A tanár feladata a munka alatt a „semmittevés” ő „csak” az előkészítésben és az értékelésben vesz részt Az értékelés nem olyan egyszerű feladat, mint a személyes értékelés, hiszen a csoportmunka nem egyéni teljesítmény. Előre meg kell határozni az értékelés szempontjait Újszerű értékelési formák jelenhetnek meg

16 Nehézségek Összecsiszolódás Egyéni felelősség kialakulása Idő Tanterv
Tanárok időhiánya

17 Csoport vs kooperatív Itt a csoporton belül az egyénnek nagyobb a felelőssége és önállósága A csoport a megvalósításba nagyobb szabadságot vagy kreativitást élvez Nagyban épít a csoport tagok összehangolódására

18 Irodalom Kis csoportok tanulása: a csoportmunka jellemzői Oktatás-módszertani füzetek(Tuka Ágnes, Oppe Orsolya, Dávid Géz a, PTE Bölcsészettudományi Kar Politikai Tanulmányok Tanszék Horváth Attila Kooperatív technikák, Hatékonyság a nevelésben oldal, OKI Iskolafejlesztési Központ,


Letölteni ppt "Munkaformák a tanórán 1. CSOPORTMUNKA."

Hasonló előadás


Google Hirdetések