Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KDOP-2007-5.1.1/2F A közoktatás tartalmi feladataihoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések Közép-dunántúli Regionális Döntés-előkészítő, Javaslattevő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KDOP-2007-5.1.1/2F A közoktatás tartalmi feladataihoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések Közép-dunántúli Regionális Döntés-előkészítő, Javaslattevő."— Előadás másolata:

1 KDOP-2007-5.1.1/2F A közoktatás tartalmi feladataihoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések Közép-dunántúli Regionális Döntés-előkészítő, Javaslattevő Testület Tatabánya, 2010. október 29.

2 Előadás – érintett témák 1.KOMPLEXITÁS! 2.Célok/részcélok 3.Fejleszthető feladat-ellátási helyek típusai 4.Kötelezően megvalósítandó tevékenységek 5.Kiegészítő és előnyt jelentő tevékenységek 6.Esélyegyenlőség (HH/HHH - SNI) 7.KDOP-2007-5.1.1/2F – mérföldkövek 8.Támogatott feladat-ellátási helyek típusa KD régió 9.Tartalomfejlesztés – kapcsolódási pontok: TÁMOP 10.Informatikai fejlesztés - kapcsolódás: TIOP (IKT eszközök beszerzésének tilalma mellett az IKT fogadására alkalmas intézményi környezet megteremtése) 11.Ilyen volt…ilyen lett!

3 KOMPLEXITÁS Infrastruktúra (intézménylétesítés, új építés) Eszközbeszerzés Pedagógiai módszertan, tartalomfejlesztés Esélyegyenlőség (SNI integrált, HH/HHH integrációs nevelés) FIZIKAI ÉS TARTALMI MEGÚJULÁS EGYBEN!!

4 Célok/részcélok Energiatakarékos közoktatási intézmények infrastrukturális beruházásainak támogatása különös tekintettel –demográfiailag növekvő/stagnáló gyereklétszámú területekre/településekre, –ahol magas a HH gyermekek száma; A versenyképes tudás megszerzése érdekében az intézmények eszközellátottságának javítása; Az oktatás minőségének és hatékonyságának növelése a HH és SNI tanulók integrált nevelését, oktatását felvállaló intézményekben; A XXI. század iskolája programmal összhangban az iskolai környezet akadálymentes átalakítása, és akadálymentes informatikai fejlesztése, úgy, hogy megalapozzák a pedagógiai és módszertani reformokat, támogassák tartalomfejlesztéseket; Egészséges és korszerű tanulási feltételek megteremtése IKT eszközrendszer komplex kialakításának támogatása

5 Fejleszthető feladat-ellátási helyek típusai óvoda általános iskola szakiskola gimnázium, szakközépiskola alapfokú művészetoktatási intézmény gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési – oktatási intézmény diákotthon, kollégium többcélú intézmények  (gyakorlati helyek/műhelyek fejlesztésére irányuló beruházás nem támogatható)

6 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek 1.Tartalmi fejlesztés egyetlen fejlesztés sem történhet meg a hozzá kapcsolódó tartalmi fejlesztés nélkül!! (ROP 1. forduló - nyilatkozat) szolgáltatói kosár ROP Kedvezményezett – TÁMOP jogosultság! 2. Akadálymentesítés 3. IKT komplex eszközrendszerének fogadására alkalmas intézményi környezet kialakítása (strukturált, optikai és/vagy telefonkábelezés) 4. KEH/KET (tárulási, települési, intézményi) 5. Szelektív hulladékgyűjtés – feltételek megléte esetén: hulladékgyűjtő edények tárolási helye és szállítási útvonala KIZÁRÓ OKOK: SNI gyermekek tekintetében szegregáló vagy szegregációt eredményező oktatás-szervezés!!

7 Kiegészítő és előnyt jelentő tevékenységek 1. Kiegészítő tevékenységek: udvarfejlesztés, szabadidős programok helyiségei – tanulást segítő tér eszközbeszerzés – speciális fejlesztő eszközök beszerzése konyhafelújítás, szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek megteremtése, tornaterem sportudvar fejlesztés – OLLÉ műszaki specifikáció 2. Bírálatnál előnyt jelentő szempontok: SNI integrált, HH/HHH integrációs nevelés kis-és mikrotérségi társulások által fenntartott intézmények többcélú intézmények, egységes iskola teljes körű akadálymentesítés társulási pályázók – „40%-os lista” 80% feletti kapacitáskihasználtság 64/2004. (IV.15.) Korm.rendelet – 4. és 5. sz. melléklet

8 Esélyegyenlőség (HH/HHH) Esélyegyelőség dimenziói:  területi  intézmény működéséhez kapcsolódó  pedagógiai- módszertani HH/HHH gyermek nevelésének támogatása:  infrastrukturális feltételek megteremtése;  eszközbeszerzés támogatása;  pályázatok előnyben részesítése, melyek vállalják az HH/HHH gyermekek integrált oktatásának bevezetését  szakmai kiválasztás szempontjai: iskolai szegregáció, lemorzsolódás csökkentése  KEH/KET készítése és végrehajtása;

9 Esélyegyenlőség (SNI) SNI integrált nevelés támogatása:  infrastrukturális feltételek megteremtése;  eszközbeszerzés támogatása;  azon pályázatok előnyben részesítése, melyek vállalják az SNI gyermekek integrált oktatásának bevezetését - szakmai kiválasztási eljárás;  testi és érzékszervi fogyatékossághoz kapcsolódóan az épületek teljes körű akadálymentesítése (fizikai és infokommunikációs);  támogatásra kerülhetnek a nem integrálható gyermekek nevelését, oktatását felvállaló speciális gyógypedagógiai intézmények is!!

10 KDOP-2007-5.1.1/2F – mérföldkövek I. Kétfordulós eljárásrend – többszörös túljelentkezés KDOP-2007-5.1.1/2FKDOP-2007-5.1.1/2F (1. forduló): 2007.09.25-2008.01.02. oKDOP-2008-5.1.1/2/2F: 2008.11.10-2008.12.01. KDOP-2007-5.1.1/2F-2fKDOP-2007-5.1.1/2F-2f (2. forduló): PF végén – 2009.02.27. oKDOP-2008-5.1.1/2/2F-2f: PF végén TÁMOP-3.1.4/08/2TÁMOP-3.1.4/08/2: 2008.12.17-2009.02.06. MEGVALÓSÍTÁS (24 hónap) Lezárt projektek száma 5.1.1/2F-2f5 5.1.1/2/2F-2f1

11 KDOP-2007-5.1.1/2F – mérföldkövek II. Beérkezett pályázat (db) Támogatott pályázat (db) Támogatott igényelt tám. (Ft) Támogatott megítélt tám. (Ft)TSZ Leszerződött támogatás (Ft) Fel.hely szám 5.1.1/2F17531 5.1.1/2F-2f31307 786 937 9747 723 126 167297 626 531 97149 5.1.1/2/2F289 5.1.1/2/2F-2f881 977 130 2011 864 906 5878 9

12 Támogatott feladat-ellátási helyek típusa KD régió

13 Tartalom- és informatikai fejlesztés: kapcsolódási pontok A) PÚ C.1.1.: kötelező tartalomfejlesztés TÁMOP-3.1.4. vagy HEFOP/2004/3.1.2., HEFOP/2005/3.1.3., HEFOP/2005/3.1.4. TÁMOP-3.1.6/08/1., TÁMOP/3.1.6/08/2., TÁMOP-3.4.2. B) PÚ C.1.: Informatikai fejlesztés = intézmények IKT eszközellátásának fejlesztése = TIOP

14 Ilyen volt…

15

16 …ilyen lett!

17 Köszönöm a figyelmet! Horváth Éva Programmenedzser VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Közép-dunántúli Területi Iroda


Letölteni ppt "KDOP-2007-5.1.1/2F A közoktatás tartalmi feladataihoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések Közép-dunántúli Regionális Döntés-előkészítő, Javaslattevő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések