Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nagy Boldizsár előadása az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 2015

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nagy Boldizsár előadása az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 2015"— Előadás másolata:

1 Nagy Boldizsár előadása az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 2015
A NEMZETKÖZI BÍRÓSÁG, VALAMINT ANNAK FÜGGŐ ÉS KÖZELMÚLTBAN BEFEJEZETT ÜGYEI. Nagy Boldizsár előadása az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 2015

2 Az előadás szerkezete BEVEZETÉS a fejlődés eszméje alapkérdések TÖRTÉNETE, FUNKCIÓI, AZ AKTUÁLIS ÜGYTEHER A BÍRÓSÁG ÖSSZETÉTELE PERES ELJÁRÁS felek joghatóság alkalmazandó jog az eljárás a Bíróság belső gyakorlata, ítélethozatal végrehajtás, értelmezés, felülvizsgálat TANÁCSADÓ VÉLEMÉNY ÉRTÉKELÉS

3 Kádi bíráskodás – választottbíráskodás – állandó bíróság
A fejlődés eszméje Kádi bíráskodás – választottbíráskodás – állandó bíróság Zavarbaejtő kérdések A Bíróságok számának növekedése és specializálódásuk kívánatos-e? (Tengerjogi Bíróság, Nemzetközi Büntetőbíróság, törvényszékek, emberi jogi bíróságok, regionális gazdasági bíróságok, a Környezetvédelmi Bíróság ötlete) Fejlettebb-e egy jogrendszer, ha több ügyet visznek Bíróság elé? Politikai kérdések eldönthetőek-e jogi eszközökkel? (Nicaragua, Lockerbie, Nukleáris fegyverek használata, a Fal Palesztinában) Lehet-e a jogi igazság (a helyes döntés) szavazás tárgya?

4 Története, funkciói, függő ügyek
Története Előzmények: Választott bíráskodás, Alabama ügy I. hágai békekonferencia: ÁVB XII. Hágai Egyezmény: Nemzetközi Zsákmánybíróság 1908 – 1918: Közép-amerikai Bíróság Állandó Nemzetközi Bíróság (PCIJ) Funkciói Pereskedés: csak államok között Tanácsadó vélemény: ENSZ szerveinek és testületeinek Ügyek állása ld. a képek után

5 A Bíróság épülete, a Békepalota (Peace Palace) Hága

6 Great Hall of Justice (Az igazság nagyterme) és Ronny Abraham, az ICJ elnöke (2015-)
Each Member of the Court receives an annual salary of US$170,080, with a special supplementary allowance of US$15,000 for the President, and, on leaving the Court, they receive annual pensions which, after a nine-year term of office, amount to US$80,00 – lát: ápr 16

7 A Nemzetközi Bíróság függő ügyei 2015 tavaszán

8 Függő peres ügyek 2015 tavaszán Ügy Felek Tárgy Kezdet/joghatóság Perbeli cselekmények
Tengeri elhatárolás az Indidiai Óceánon Szomália v. Kenya A parti tenger, a kizárólagos gazdasági övezet és a kontinentális talapzat elhatárolása egy egységes határral Szomália és Kenya között. (Olaj és földház kiaknázás, kutatási jogok kiadása) 2014. augusztus 28. NKB Statutum 36 § (2) 2015. július 13 Szomáliai kereset 2016. május 27 kenyai ellenkereset A nukleáris fegyverkezési verseny befejezésére és a nukleáris leszerelésre vonatkozó tárgyalási kötelezettségek Marshall szigetek Egyesült Királyság; Pakisztán; India (3 ügy) Forum prorogatum javaslat: Fr.o. Izrael, Kína, É. Koreai, Orosz o. USA Eegyesült Királyság megsérti az Atomsorompó szerződés leszerelési tárgyalásokra vonatkozó VI. cikkét India, Pakisztán: a verseny tilalmára és a leszerelésre vonatkozó szokásjogot sértik 2014. április 24. UK: március 16 kereset, december 16 ellenkereset India: december 16 kereset június 16. ellenkereset csak a joghatóság tárgyában

9 Függő peres ügyek 2015 tavaszán. Perbeli Ügy. Felek
Függő peres ügyek 2015 tavaszán Perbeli Ügy Felek Tárgy Kezdet/joghatóság cselekmények Tengeri elhatárolás a Karib-tengeren és a csendes Óceánon Costa Rica v. Nicaragua Costa Rica mindkét oldalon egységes tengeri határ kijelölését kéri, a csendes-óceáni partoknál az egyenlő távolságok elve alapján, a karib-tengerin módosítva azt a sepciális körülmények (konkáv part) miatt (Mögöttes ügy: Nicaragua olajkutatási koncessziót kínál a Costa Rica által követelt kontinentális talapzatra) 2014. február 25. Alávetési nyilatkozatok a Statútum 36/2 alapján és 1948. évi Bogotai Paktum XXXI. Cikk. 2015. február 3. costa-ricai kereset, december 8. nicaraguai ellenkereset Bizonyos dokumentumok lefoglalása és visszatartáse Kelet-Timor Ausztrália A két ország között folyó választottbíróság előtti perben felhasználni szánt iratok (közte: titkosügynöki vallomás) lefoglalása Kelet-Timor canberrai székhelyű jogi képviselőjének irodájában 2013. december 17. Alávetési nyilatko-zatok (Statutum, 36/2) 2014. Január tárgyalás ideiglenes intézkedésről 2014. április 28 kereset 2014. Július 28 ellenkereset Szóbeli tárgyalás: közös kérésre halasztva

10 Függő peres ügyek 2015 tavaszán Ügy Felek Tárgy Kezdet/joghatóság Perbeli cselekmények
Szuverén jogok és tengeri övezetek állítólagos megsértése a karib tengeren Nicaragua v. Kolumbia Kolumbia megsérti Nicaragua szuverén jogait azokban az övezetekben, amelyeket a évi ítélet neki juttatott. 2013. november 26. 1948. évi Bogotai Paktum XXXI. cikke 2014. október 3 kereset június 3. ellen-kereset A kontinentális talapzat elhatárolásának kérdése Nicaragua és Kolumbia között, túl a Nicarauga partjaitól számított 200 tengeri mérföldön. A kontinentális talapzat elhatárolása túl a 2012 évi ítéletben meghatározott övezeten 2013. szeptem-ber 16. 2014. december 9 kereset, 2015. december 9 ellenkereset 2015. január 19: Nicaragua válasza a joghatósági kifogásokra Kolumbia joghatósági kifogást emel 2014 szeptemberében

11 Függő peres ügyek 2015 tavaszán Ügy Felek Tárgy Kezdet/joghatóság Perbeli cselekmények
A Csendes-óceánhoz kijutásra vonatkozó tárgyalási kötelezettség Bolívia v. Chile Bolíviának volt csendes ócáni tengerpartja, amit Chile az as háborúban elfoglalt. Bolívia azóta tárgyal vele az óceánhoz kijutásról, mégpedig „szuverén módon” (Folyósó?) A per tárgya: köteles-e Chile –korábbi ilyen tárgyú ígéretei fényében - tárgyalni Bolíviával a „szuverén kijutásról”. 2013. április 24 Alávetési nyilatkozatok a Statútum 36/2 alapján 1948. évi Bogotai Paktum XXXI. Cikk. 17 April Április 17 kereset,2015. február 18 ellenkereset 2014. Jlúlius 15: Chile pergátló kifogás 2014. November 14: boliviai válasz a kifogásra 2015. május 4,6-8 szóbeli tárgyalás a pergátló kifogásról Út építése Costa Ricában a San juan folyó mentén és Nicaragua bizonyos tevékeny-sége a határvi-déken 2013 április 17 óta Nicara-gua Costa Rica Egy 150 km hosszú folyómenti út építése – amelyet nemzetbizonsági okokra hivatkozva nem tettek környezeti hatásvizsgálat tárgyává – (és a környéken folyó ipari fejlesztés, valamint monokultúrás ananász-termesztés) sérti a vizes területekre vonatkozó Ramsari egyezményt, a biológiai sokféleségre vonatkozó egyezményt, az UNESCO világörökség egyezményét és veszélyezteti a folyót valamint három természetvédelmi területet. A földnek és a kivágott fáknak a Nicarauga kizárólagos joghatósága alá tartózó folyóba juttatása sérti N. területi integritását. 2011. december 21. 1948. évi Bogotai Paktum XXXI. cikke és mindkét fél alávetési nyilatkozata a Statútum 36/2 alapján 2013 április 17. A bíróság egyesíti ezt az ügyet a Nicaragua bizonyos tevékenysége a határvidéken üggyel 2013 nov. 13 újabb ideiglenes intézkedés: tiltja a nicaraguai kotrást Nicaragua, válasz: augusztus 4. Costa Rica viszontválasz: február 2. Szóbeli tárgyalás: 2015 április 14 – május 1.

12 FÜGGŐ PERES ÜGYEK ( 2015 TAVASZÁN ) Ügy Felek Tárgy Kezdet/ Perbeli
FÜGGŐ PERES ÜGYEK ( 2015 TAVASZÁN ) Ügy Felek Tárgy Kezdet/ Perbeli joghatóság cselekmények Nicaragua bizonyos tevékeny-sége a határvi-déken 2013 április 17-ig önálló ügy Costa Rica v. Nicara-gua Területi vita a San Juan folyó torkolatvidékét illetően. Nicaragua Costa Rica szerint elfoglalt costa-ricai területeket (3 km2-t) és olyan mederkotrást és csatornaépítést végez a folyón, amely sérti Costa Rica jogait a vízhozamhoz és a területhez 2010. december 18. 1948. évi Bogotai Paktum XXXI. cikke és mindkét fél alávetési nyilatkozata a Statútum 36/2 alapján Szóbeli tárgyalás: 2015 április 14 – május 1. 2013 április 17. A bíróság egyesíti ezt az ügyet az Út építése Costa Ricában a San juan folyó mentén üggyel 2012. augusztus 6. ellenkereset 2011. dec. 5 kereset, 2011. március 8 Ideiglenes intézkedés: a felek ne állomásoztassanak csapatokat a vtatott terüeten de Costa Rica küldhet a természetvédelemért felelős személyzetet Gabcikovo-Nagymaros Terv Magyar-ország / Szlovákia Bős-Nagymaros Vízlépcsőrendszer Magyarország: felhagyott a terv kivitelezésével (Cseh)Szlovákia: egyoldalúan elterelte a Dunát, és az eredetitől eltérő vízlépcső rendszert működtet. 1993 július 2. 1993. ápr. 7. közös alávetési nyilatkozat 1997. szept. 25. Bíróság ítéletet hoz. Mind a két fél megsértette az 1977-es szerződést. 1998. szept. 3. Szlovákia kérelmet nyújt be második ítélet meghozatala érdekében 1998. dec. 7. A szlovák kérelmet érintő magyar álláspont benyújtása. A felek későbbi közlése nyomán az ügy „alszik” Burkina Faso – Niger „This is the ninth land boundary case (excluding disputes over maritime boundaries or territorial sovereignty) to be submitted to the ICJ since 1957 and the sixth from Africa. As other African states embark on clarification of their inherited boundaries under the encouragement of the African Union Border Programme, it is possible that the ICJ may become a popular avenue for peacefully resolving other boundary disputes caused by ambiguities in the original boundary definitions.”

13 FÜGGŐ TANÁCSADÓ VÉLEMÉNY ( 2015 TAVASZÁN) Ügy. Tárgy
FÜGGŐ TANÁCSADÓ VÉLEMÉNY ( 2015 TAVASZÁN) Ügy Tárgy Kezdet Cselekmények Nincs függő A NEM TÁVOLI MÚLTBAN ALKOTOTT TANÁCSADÓ VÉLEMÉNYEK Címe Tárgya Dátuma Tartalma A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Adminisztartív Bíróságának sz. ítélete a Nemzetközi Mezőgazdaságfejlesztési Alap ellen benyújtott panasz tárgyában Eljárhatott-e a Bíróság, ha a panaszos tulajdonképpen nem az Alap munkatársa volt, hanem egy speciális u.n „globális mechanizmusé” – amit az Alap kezelt 2012 február 1 Egyhangú döntés: a Bíróság joggal járt el, a globális mechanizmus nem önálló jogi személy Az ideiglenes koszovói önkormányzati intézmények egyoldalú függetlenségi nyilatkozatának összhangja a nemzetközi joggal A Közgyűlés kérdése: „Öszeegyeztethető-e az ideiglenes koszovói önkormányzat intézményeinek egyoldalú (2008. február 17-i) függetlenségi nyilatkozata a nemzetközi joggal?” 2010. Július 10. A nyilatkozat nem sértett nemzetközi jogot (10:4) (A tanácsadó vélemény nem foglalkozott azzal független-e Koszovó és mi a függetlenné válás feltétele.) A megszállt palesztin területen épített fal jogi következményei A megszállt palesztin területen Izrael által biztonságágának növelése céljából épített fal jogszerűsége 2004. Július 9. Az építkezés jogellenes 44 állam, Palesztina és három nemzetközi szervezet nyújtott be állásfoglalást. (Izrael nem). “render an advisory opinion on the following question: Is the unilateral declaration of independence by the Provisional Institutions of Self-Government of Kosovo in accordance with international law

14 A KÖZELMÚLTBAN BEFEJEZETT PERES ÜGYEK (2015 TAVASZÁN)
Ügy Felek Tárgy Időpont Döntés A népirtás megelőzéséről és megbünteté-séről szóló egyezmény alkalmazása Horvát-ország V. Szerbia között Kninben, Kelet Szlavóniában és Dalmáciában elkövetett bűncselekmények, etnikai tisztogatások 2015 február 3. 11:6 Elutasítja Szerbia pergátló kifogását 15:1 Szerbia nem követett el népirtást 16:0 Horvátország nem követett el népirtást Bálnavadászat az Antarktisz vidékén Ausztrália v. Japán Japán bálnavadászata a JARA II program keretében . A kereskedelmi bálnavadászatra teljes moratóriumot rendelt el 1982-ben a Nemzetközi Bálnavadászati Bizottság 1986-tól. Ennek ellenére japán több mint háromezer bálnát fogott ki „tudományos célokra” között 2014. Március 31 16:0 van joghatósága 12:4 A Japán által kiadott speciális engedlyek nem tartoznak a tudományos célú vadászatra vonatkozó VIII. cikk 1 bek alá 12:4 A bálnavadászat sértette a moratóriumot 12:4 Japánnak vissza kell vonnia a kiiadott engedélyeket és nem adhat ki újabbakat a JARPA II alatt However, at the NATO Summit in Bucharest which took place from 2 to 4 April 2008, the Respondent, acting through its organs and agents, objected to the Applicant's application to join NATO, despite the fact that the Applicant had made clear that it would be referred to in its membership of NATO in the manner provided by paragraph 2 of the United Nations Security Council Resolution 817 (1993). The reason for the Respondent's objection is stated to be its desire to resolve the difference between the Parties concerning the constitutional name of the Applicant as an essential precondition to the Applicant's NATO membership. The Respondent's objection, which amounts to a veto, has meant that the Applicant is unable to join NATO – részlet a macedon kérelemből

15 A KÖZELMÚLTBAN BEFEJEZETT PERES ÜGYEK (2015 TAVASZÁN) Ügy Felek Tárgy
A KÖZELMÚLTBAN BEFEJEZETT PERES ÜGYEK (2015 TAVASZÁN) Ügy Felek Tárgy Időpont Döntés Tengeri vita Peru v. Chile Peru és Chile tengeri övezeteinek elhatárolása a „Concordia” ponttól indulóan és Peru kizárólagos gazdasági övezetének elismertetése 2014. január 27 A lényeget illetően a 10 : 6 arányú döntés az első 80 mérföldön Chilének ad igazat, majd a perui érvelést követve a szélességi kör helyett a középvonalat jelöli meg határként Több lépcső: 1 van-e létező megállapodás a határról 47-es 200-mf-es tengeri védő övezet nyilatkozatok – nem megáll 52 Santiago Declaration – később szerződésként ratifikálták, de úgy s csak a szigetek határaira vonatkozik The 1954 Special Maritime Frontier Zone Agreement, especially Article 1 read together with the preambular paragraphs, are clear: they acknowledge in a binding international agreement that a maritime boundary already exists. Van egy tacit agreement. De nem világos meddig terjed - korabeli halászati gyakorlat és EKÖ hiánya alapján 80 mf-ig maximum. Azután az absztrakt módszer: -ideuglenes vonal egyenlő távolságok alapján- speciális körülmények aa méltányos eredményt indoklók – aránytalansági teszt – aátnytalan-e az eredmény a releváns tengerpartok hosszához képest A konkrét lépések: először kiválaszt egy az A ponttól (amely csak 45 mf-re van Perutól) 80 mf-re levő (távolabbi) perui tengerparti pontot és csak az azon túli szakaszt veszi figyelembe az egyenlő távolságoknál – innen az egyenlő távolságok elve alapján meghúzza a d-Ny-ra tartó vonalat. Ezután Nem talál méltányosságot igányló egyb motívumot .nem találja aránytalannak a parthosszakkal Nagy Boldizsár előadása

16 A KÖZELMÚLTBAN BEFEJEZETT PERES ÜGYEK (2015 TAVASZÁN) Ügy Felek Tárgy
A KÖZELMÚLTBAN BEFEJEZETT PERES ÜGYEK (2015 TAVASZÁN) Ügy Felek Tárgy Időpont Döntés Az 1962 június 15-i, a Preah Vihear templomra vonatkozó ítélet (Kambodzsa v. Thaiföld) értelmezé-sére vonatkozó kérelem Kambodzsa v. Thaiföld Thaiföld vitatja, hogy az évi ítélet pontosan meghatározta a határt. (Azt nem vonja kétségbe, hogy a templom Kambozsához tartozik) Kambodzsa szerint közömbös, hol a vízválasztó, a határ az ítélet mellékletét alkotó (XX. század eleji) térképen világosan meghatározott. 2013 novem-ber 11. A templom „közelében” –ahonnan Thaföldnek ki kell vonulnia – az egész hegyfokot jelenti, de nem foglalja magában a szomszédos hegyet 1962-es ítélet: „finds that the Temple of Preah Vihear is situated in territory under the sovereignty of Cambodia; finds in consequence, that Thailand is under an obligation to withdraw any military or police forces, or other guards or keepers, stationed by her at the Temple, or in its vicinity on Cambodian territory;” 66. The Court begins by recalling that its role under Article 60 of the Statute is to clarify the meaning and scope of what the Court decided in the judgment which it is requested to interpret (Request for Interpretation of the Judgment of 20 November 1950 in the Asylum Case (Colombia v. Peru), I.C.J. Reports 1950, p. 402). Accordingly, the Court must keep strictly within the limits of the original judgment and cannot question matters that were settled therein with binding force, nor can it provide answers to questions the Court did not decide in the original judgment. Kérdés: vicinity A szirtfok, amin áll igen (több mint 62 után) de a szomszédos hegy már nem Both governments welcomed the ruling, with the Thai prime minister calling on her people to accept the verdict. In a televised address, Yingluck Shinawatra told Thais that both countries would work together to achieve peace. Her Cambodian counterpart, Hun Sen, also addressed his nation, repeating a promise to work with Thailand to keep the border peaceful and "not do anything that will lead to tension". Nagy Boldizsár előadása

17 Törölt ügy Gyomirtó permetezés a levegőből Ecuador v. Kolumbia
Kolumbia a határközeli coca- és mákültetvények elleni harcában kiszórt mérgező gyomirtó-szerekkel megsérti Ecuador szuverenitását, kárt okoz a mező-gazdaságnak és az emberi egészségben. Ezért kártérítéssel tartozik 2008. március 31. 1948. évi Bogotai Paktum XXXI. cikke és az ENSZ évi kábítószer egyezményének 32. cikke 2013 szeptember 13 – Ecuador kérésére – mivel a felek megaállapodást kötöttek a jövőben betartandó szabályokról – törölték az ügyet 2012. február 1 viszontválasz (kiterjesztett határidő) 2011. Január 31. Válasz 2010. március 29.: kolumbiai ellenkereset 2009. április 29: Ecuadori kereset According to the letters received from the Parties, the Agreement of 9 September establishes, inter alia, an exclusion zone, in which Colombia will not conduct aerial spraying operations, creates a Joint Commission to ensure that spraying operations outside that zone have not caused herbicides to drift into Ecuador and, so long as they have not, provides a mechanism for the gradual reduction in the width of the said zone; according to the letters, the greement sets out operational parameters for Colombia’s spraying programme, records the agreement of the two Governments to ongoing exchanges of information in that regard, and establishes a dispute settlement mechanism. In consequence, the President of the Court, on 13 September 2013, made an Order recording the discontinuance by Ecuador of the proceedings and directing the removal of the case from the Court’s List. Nagy Boldizsár előadása

18 Területi és tengeri vita
A KÖZELMÚLTBAN BEFEJEZETT PERES ÜGYEK (2015 TAVASZÁN) Ügy Felek Tárgy Időpont Döntés Határvita Burkina Faso / Niger A gyarmati idők óta bizonytalan határ meghatározása egy 650 km hosszú szakaszon évi francia rendeletek és egy évi térkép alapján és 3 demarkációt végző szakember kijelölése a gyakorlati végrehajtáshoz 2013 április 16 Egyhangú (17:0!) ítélet. A francia gyarmati időkben kialaklult határ (Felső Volta/Niger) az alap. A Bíróság – lényegében egy évi francia térkép és az évi rendeletek szerint meghúzta a végleges vonalat, mindkét fél igényétől eltérően, de mindkét fél megelégedésére. A 3 szakembert később jelöli ki. Területi és tengeri vita Nicaragua v. Kolumbia Szuverenitás Providencia, San Andres és Santa Catalina valamint a hozzájuk tartozó szigetek és korallzátonyok felett valamint a Roncador, Serrana, Serranilla and Quitasueño (kb. 40 km2) zátonyok és a kizárólagos gazdasági övezetük (kb km2) felett 2012. Novem-ber 19 Egyhangú ítélet (beleértve a két ad-hoc bírót): A bíróság valamennyi képződményt Kolumbiának ítéli majd a tengeri határt az ideiglenes középvonalat erősen módosítva úgy határozza meg, hogy a szigeteknek Kolumbia (kelet) felé biztosít kizárólagos övezetet, felosztva ezzel a vitatott területet. BBC: The Hague court demarcated territory covering an area of 380km, over half the length of the border. Representatives from both governments expressed satisfaction with the ICJ ruling. ___________________ 109. For its part, Senegal has repeatedly affirmed, throughout the proceedings, its intention to comply with its obligation under Article 7, paragraph 1, of the Convention, by taking the necessary measures to institute proceedings against Mr. Habré. Senegal contends that it only sought financial support in order to prepare the trial under favourable conditions, given its unique nature, having regard to the number of victims, the distance that witnesses would have to travel and the difficulty of gathering evidence. It claims that it has never sought, on these grounds, to justify the non-performance of its conventional obligations. Likewise, Senegal contends that, in referring the matter to the African Union, it was never its intention to relieve itself of its obligations. __________________________________________________________________________________ Xue ellenvéleményéből: 13. In examining the issue of Belgium’s standing, the Court focuses on the question “whether being a party to the Convention is sufficient for a State to be entitled to bring a claim to the Court concerning the cessation of alleged violations by another State party of its obligations under that instrument” (Judgment, paragraph 67). It states that, “The States parties to the Convention have a common interest to ensure, in view of their shared values, that acts of torture are prevented and that, if they occur, their authors do not enjoy impunity. The obligations of a State party to conduct a preliminary inquiry into the facts and to submit the case to its competent authorities for prosecution are triggered by the presence of the alleged offender in its territory, regardless of the nationality of the offender or the victims, or of the place where the alleged offences occurred. All the other States parties have a common interest in compliance with these obligations by the State in whose territory the alleged offender is present.” (Judgment, paragraph 68.) Erga omnes érv, nem diplomáciai védelem!

19 A KÖZELMÚLTBAN BEFEJEZETT PERES ÜGYEK (2015 TAVASZÁN)
Ügy Felek Tárgy Időpont Döntés Az eljárásindí-tásra vagy kiadatásra vonatkozó kötelezett-séggel kapcsolatos kérdések Belgium v. Szenegál Belgium úgy véli Szenegál nem tesz eleget annak a kötelezettségének, hogy a területén élő volt csádi elnökkel, Hissène Habrével szemben büntetőjogilag eljárjon annak emberiség elleni bűncselekményei és a neki felróható kínzások miatt vagy Belgiumnak kiadja a 2005 szeptemberi elfogatóparancs alapján 2012 július 20. 14: 2 Szenegál megsértette az évi ENSZ egyezményt a kínzás tilalmáról, mert - nem indított nyomozást Habré ügyében nem adta át Habré ügyét a kompetens hatóságának Egyhanguan Szenegálnak eljárást kell indítania vagy ki kell adnia Habrét Az állam joghatóság alóli mentessége Német-ország Olasz-ország A Ferrini ítéletben (2004) és későbbi ítéletekben az olasz bíróság megállapította joghatóságát arra, hogy a II. világháború idején Németország által okozott károk (kényszermunka) ügyében eljárjon. Németország szerint a szuverén immunitását sértik ezek az ítéletek. 2012. február 3. Olaszország megsértette Németország immunitását (12:3) Nem volt joga zár alá venni a Villa Vigonit (comói tónál fekvő német kulturális intézetet) (14:1) Nem engedhette görög ítéletek olaszországi végrehajtását (14:1) Törvényhozással vagy egyéb úton hatástalanítania kell e döntéseket (14:1) However, at the NATO Summit in Bucharest which took place from 2 to 4 April 2008, the Respondent, acting through its organs and agents, objected to the Applicant's application to join NATO, despite the fact that the Applicant had made clear that it would be referred to in its membership of NATO in the manner provided by paragraph 2 of the United Nations Security Council Resolution 817 (1993). The reason for the Respondent's objection is stated to be its desire to resolve the difference between the Parties concerning the constitutional name of the Applicant as an essential precondition to the Applicant's NATO membership. The Respondent's objection, which amounts to a veto, has meant that the Applicant is unable to join NATO – részlet a macedon kérelemből A bíróság függő ügyként tartja nyilván a jelen előadás függelékében szereplő, 2005-ben eldöntött Uganda-Kongó ügyet is, mert abban az ítéletben fenntartotta a jogát a kártérítés mértékének a megállapítására.

20 A bírák 15 bíró, 9 évre választják őket Az ENSZ Közgyűlése és Biztonsági Tanácsa párhuzamosan, egymástól függetlenül választja őket. Jelölésük: Államok, de nem csak saját állampolgáraikat. Politikai alkudozás. Követelmények: legmagasabb bírói állás betöltésére kvalifikáltság, vagy elismert jogtudós mivolt (Statútum, 2. cikk) Kizárás: ha korábban fél képviselője, ügyvédje vagy tanácsadója. (17 (2) cikk) Elnök, alelnök: 3 évre (2003 Shi, 2006 Higgins, 2009 Owada, 2012 Tomka, 2015 Abraham ) A Bíróság összetétele tükrözze a nagy kultúrákat és a világ fő jogrendszereit (9. cikk) Ad hoc bíró: ha a félnek nincs állampolgára a bírák körében. Nem feltétlenül saját állampolgárt választanak

21 Név Szül. év Országa Első megvál. Megbiz
A BÍRÓSÁG ÖSSZETÉTELE TAVASZÁN (A 2014 NOVEMBERI VÁLASZTÁSOK UTÁN) Név Szül. év Országa Első hivatalba-lépésének éve Megbiz. lejárta Megjegyzés Hisashi Owada 1932 Japan 2003 2021 Peter Tomka 1956 Szlovakia Ronny Abraham 1951 Franciaország 2005 2018 elnök Mohammed Bennouna 1943 Marokkó 2006 2024 Antônio Augusto Cançado Trindade 1947 Brazilia 2009 Christopher Greenwood 1955 Nagy Britannia Abdulqawi Ahmed Yusuf 1948 Szomália alelnök Xue Hanqin Kína 2010 Shi Jiuyong helyére lépett Joan E. Donoghue 1957 Egyesült Államok Thomas Burgenthal helyére lépett Georgio Gaja 1939 Olaszország 2012 Julia Sebutinde 1954 Uganda Dalveer Bhandari India James Richard Crawford Ausztrália 2015 Kirill Gevorgian 1953 Oroszország Patrick Lipton Robinson 1944 Jamaica Átlagéletkor : 67 év európai: 5, amerikai: ázsiai: 3, afrikai:: 3 ausztráliai és óceániai: 1; 3 nő 12 férfi Név Szül. év Országa Első megvál. Megbiz lejár Megj Ujraválasztották Jiuyong, SHI 1926 Kína Abdul G. Koroma 1943 Sierra-Leone Elhagyták a Bíróságot Shigeru Oda 1924 Japán Herczegh Géza 1929 Magyar-ország Manfred Lachs helyére került be ben újra megválasztották Carl-August Fleischhauer 1930 Német-ország Újonnan választották Hisashi Owada 1932 Japán Bruno Simma 1941 Németo Peter Tomka 1956 Szlovákia ___________________________________________________________________________ 2006 Ujraválasztották: Rosalin Higgins Elhagyta a Bíróságot: José Francisco Rezek 1944 Brazilia Pieter J Koojmans Hollandia Nabil Elaraby Egypt Vladen V vereschchetin 1932 Oroszország Választás: 2005 november 7. Új: Mohammed Bennouna 1943 Marokkó Kenneth Keith 1937 Új-Zéland Bernardo Sepúlveda Amor Mexikó Leonid Skotnikov 1951 Oroszország ______________________________________________________ While the Security Council also elected Mr. Yusuf (Somalia) in the first round, the General Assembly instead elected as the fifth member Ms. Defensor-Santiage ( Philippines), who in the Council had received only 5 votes (8 being the required majority). After the Republic of the Congo withdrew the candidacy of Sayeman Bula-Bula after the third ballot, Mr. Yusuf could be elected in a fourth round of balloting against Miriam Defensor-Santiago ( Philippines) and Maurice Kamto (Cameroon).

22 Forrás R. Higgins beszéde az ENSZ-ben 2008 okt - 31
Peres ügyek A felek Csak államok lehetnek. Joghatóság: (1) Különmegállapodás u.n. "compromis„ alapján amelyben adott ügyet – adott kérdéseket – a Bíróság elé bocsátanak. (2) joghatósági záradék valamely szerződésben (kb. 400 ilyen két- vagy többoldalú szerz.) (3) alávetési nyilatkozat a Statutum 36 cikkének 2. bekezdése szerint. Az ugyanilyent tevővel szemben az átfedés terjedelméig van joghatóság (2014: 70 állam) (4) forum prorogatum – ráutaló magatartással elfogadás Ügyszám a NKB számítása szerint, 1946 – 2013 vége 129 peres ügy 114 ítélet 27 Tanácsadó vélemény ForrásICJ Handbook (2015 március 21) Jogha-tóság alapja Ügyszám 1946 és 2008 között 1 16 2 45 2 és 3 26 3 15 4 Sixty-six States have made declarations under this provision, about one third of the Member States of the United Nations (Rosalyn Higgins elnök, 2008 In its 62 years of existence, 113 contentious cases have been referred to the International Court. In 15 of those cases the so-called optional clause declaration in Article 36 (2) of the Statute was invoked as the sole basis for jurisdiction. In 45 cases jurisdiction has been asserted on the basis of a compromissory clause in a bilateral or multilateral treaty. In 26 cases both the optional clause and a treaty have been invoked, either simultaneously or in the alternative. Sixteen cases have come to the Court by Special Agreement, and two have been brought on the basis of forum prorogatum. In nine cases back in the 1950s, no basis of jurisdiction was asserted Forrás R. Higgins beszéde az ENSZ-ben 2008 okt - 31

23 A joghatóságot elfogadó magyar nyilatkozat és korlátai
56/1992. (X. 2.) OGY határozat: Előfeltételek: viszonosság + nyilatkozat utáni felmerült vita Joghatóság kizárása: - jogviták békés rendezésének más módjában állapodtak meg a felek - kizárólagos belső joghatóság (nkjog értelmében!) - fegyveres konfliktus, önvédelem, ENSZ vagy „más hasonló, a Magyar Köztársaságot érintő akció” a másik fél csak az adott vitára vagy12 hónapon belüli tesz alávetési nyilatkozatot Visszavonás: - 6 hónapos hatállyal módosítható vagy megszüntethető „Nyilatkozat a hágai Nemzetközi Bíróság kötelező joghatóságának elismeréséről A Magyar Köztársaság ipso facto és külön megállapodás nélkül, a viszonosság feltételével minden olyan állammal szemben, amely ugyanezt a kötelezettséget vállalja, ezennel elismeri a hágai Nemzetközi Bíróság kötelező joghatóságát a Bíróság Alapszabálya 36. cikke (2) bekezdésével összhangban valamennyi, a jelen Nyilatkozatot követően felmerülő tényekből vagy helyzetekből eredő jogvita tekintetében, kivéve: a) azokat a jogvitákat, amelyek esetében az abban részes felek a vita békés rendezésének más módjában állapodtak meg vagy állapodnak meg; b) azokat a jogvitákat, amelyek a nemzetközi jog értelmében a Magyar Köztársaság kizárólagos belső joghatósága alá tartoznak; c) azokat a jogvitákat, amelyek ellenségeskedésekkel, háborúval, fegyveres összetűzésekkel, egyénileg vagy kollektíven gyakorolt önvédelemmel, vagy az Egyesült Nemzetek határozata vagy javaslata alapján történő feladat végrehajtásával, vagy más hasonló, a Magyar Köztársaságot érintő akcióval, intézkedéssel vagy helyzettel jelenleg vagy a jövőben összefüggenek; d) azokat a jogvitákat, amelyek tekintetében a Nemzetközi Bíróság kötelező joghatóságát a vitában részes bármely fél kizárólag az adott jogvita tekintetében ismerte el, illetőleg, amelyek tekintetében a vitában részes bármely fél a vitának a Bíróság elé történő utalására vonatkozó kérelmét a Bíróság kötelező joghatóságának elismerésére vonatkozó elfogadó nyilatkozatát követő 12 hónap eltelte előtt tette meg. A Magyar Köztársaság Kormánya fenntartja magának a jogot, hogy az Egyesült Nemzetek főtitkárához intézett írásbeli közlés útján 6 hónapos hatálybalépési határidőt megállapítva módosítsa, kiegészítse vagy visszavonja a fent említett, vagy esetleg a későbbiekben teendő bármely fenntartását. Ez a Nyilatkozat a megszüntetésére irányuló közlést követő 6 hónappal hatályát veszti.”

24 Harmadik fél bevonása és annak korlátai
Harmadik felet nem lehet beleegyezése nélkül perbe vonni Aranytartalék ügy (Monetary Gold case: Olaszország v. UK, US és Franciaország)): ha 3. fél (Albánia) jogos érdekét érinti az ügy (very subject matter of the case), akkor az ő beleegyezése is kell az eljárás lebonyolításához (Olaszország Albánia állítólagos jogsértő cselekedetére hivatkozva, kártérítésképpen követeli az albán aranyat) A bíróság nem következetes: Nauru v. Ausztrália: Anglia és Új Zéland részvétele nem szükséges Kelet Timor ügy (Portugália v. Ausztrália): szükséges (lett volna) Indonézia részvétele is A Monetary gold ügy bonyolult, mert az 1943-ban a németek által Rómából elvitt albán arany sorsáról szól. A kérdés az a Németországot megszálló három hatalom (US, UK, és Fr) kinek szolgáltassa ki: Albániának, Olaszországnak (az albán államosítások kártérítéseképpen) vagy UK-nak a Korfu szoros ügyben megítélt kártérítés fejében. Maga a felperes vonja kétségbe, hogy a bság eljárhat. (Azért indította az ügyet, mert

25 Harmadik fél beavatkozása
Statútum 62. Cikk: ha egy állam úgy véli, hogy a Bíróság döntése érintheti jogi természetű érdekeit, kérelmet nyújthat be, hogy beavatkozóként részt vehessen az eljárásban.(Pl. többoldalú egyezmény értelmezése.) A beavatkozó nem perben álló fél, az ítélet nem bír rá nézve kötelező erővel, de a perben megszólalhat. Ő is igényelhet ad hoc bírót. El Salvador és Honduras közötti határvita → Nicaragua Németország-Olaszország → Görögország Ausztrália – Japán → Új Zéland

26 Ideiglenes intézkedés
(Statútum 41. Cikk) Legalább prima facie (első látásra) valószínűsíthető a joghatóság és a körülmények a vita súlyosbodásának vagy kiterjedésének megakadályozása érdekében megkövetelik, hogy a Bíróság cselekedjen. Az intézkedés kötelező. Címzettek csak peres felek lehetnek (ld. Bosznia-Szerbia ügy → BT ellen, fegyverembargó felfüggesztése érdekében, ICJ megtagadja) 2011-ig 40 ideiglenes intézkedés Volt Jugoszlávia – Bosznia-Hercegovina: népirtás veszélye LaGrand ügy: halálbüntetés végrehajtása → de: arizonai kormányzó 2008: Grúzia-Oroszország: faji megkülönböztetéstől tartózkodás 2011 Costa Rica – Nicaragua: a vitatott területről katonák kivonása 2011Kambodzsa -Thaiföld: ideiglenes demilitarizált övezet+ K hozzáférés a templomhoz A 40-es szám forása: Owada különvéleménye a Kamb-Tha ideigl int. végzéshez

27 Pergátló kifogás: Joghatósági kifogás (pl. Grúzia- Oroszország)
Elbírálhatóság (justiciability): pl. Teheráni túszok ügye Elfogadhatóság (admissibility): a Bíróságnak lenne joghatósága, de valamilyen konkrét körülmény megakadályozza az ügy elbírálásában a, Az ügy hipotetikus természete (1963. Észak-Kamerun ügy) b, Az ügy tárgytalan lett (1974. Nukleáris tesztek ügye) c, Az államnak nincs jogi érdeke az ügyben (pl Dél-nyugat Afrika ügy: Etiópia és Libéria nem vihette a Bíróság elé Dél-Afrika Namíbiával kapcsolatos mandátumának megsértését.) d, 3. állam lényeges jogi érdeke (Ld. Monetary Gold /aranytartalék/ ügy, fentebb) Of the 113 contentious cases, some have later been withdrawn. Ninety-seven judgments have been issued since Among those, 44 ⎯ nearly half ⎯ have required separate hearings on jurisdictional issues. Article 79 and decided to introduce a strict time-limit, requiring preliminary objections to be made “as soon as possible, and not later than three months after the delivery of the memorial” (Article 79 (1)). The three-month time-limit applies to all cases submitted to the Court after 1 February 2001. Rosalyn Higgin beszéde az ENSZ közgyűlése előtt, 2008 okt 31 látogatva 2009 ápr 17.

28 Az eljárás Írásbeli szakasz Kereset, ellenkereset, válasz, viszontválasz Szóbeli szakasz A meghallgatás szerepe A Bíróság ítéletalkotási gyakorlata – mérlegelés a színfalak mögött A közelmúltbeli „practice directions” (útmutató a feleknek) célja az eljárás felgyorsítása Bés Nagymaros: 22 kötet, 24 kiló, 9200 oldal

29 Felülvizsgálat (Perújrafelvétel)
Új, döntő (meghatározó) jelentőségű tény jutott valamelyik fél tudomására, amely az ítélet meghozatala idején mind a Bíróság, mind a felek számára ismeretlen volt. Az ítélet meghozatalát követő 10 éven belül, max. 6 hónappal az új tény felfedezését követően lehet kezdeményezni. De: nem lehet, ha a fél gondatlansága miatt nem ismerte meg a tényt

30 AZ ÍTÉLET (KÉSŐBBI) ÉRTELMEZÉSE
Statútum, 60. § Ha az ítélet értelmét vagy hatályát illetően vita támad, a Bíróság bármelyik fél kérelmére értelmezi azt. Joghatósága nem vitatható 2013 november: Kambodzsa kérésére ítéletben értelmezi az 1962-es ítéletét a Preah Vihear templom fölötti szuvereintás tárgyában Bős-Nagymaros? The judgment is final and without appeal. In the event of dispute as to the meaning or scope of the judgment, the Court shall construe it upon the request of any party. Nagy Boldizsár előadása

31 Végrehajtás Statútum 59. Cikk: Az ítélet a felekre nézve kötelező (res iudicata). ENSZ Alapokmány 94. § (2): Ha az egyik fél nem hajtja végre az ítéletből fakadó kötelezettségeit, a másik fél a BT-hez fordulhat, amely ajánlást vagy határozatot hoz

32 Tanácsadó vélemény A tanácsadó vélemény-kérési eljárás csak nemzetközi szervezeteknek áll nyitva. Eddig 26 darab, 2014-ben 0 függőben. Viszont két jelentős az elmúlt évtizedben (Az elfoglalt területen épített fal (2004); Koszovó függetlenségi nyilatkozata (2010)) Egyre kevesebbet kérnek. Jelenleg csak az ENSZ 6 szerve és 16 szakosított intézménye kérhet tanácsadó véleményt. Kérdés: alkalmas eszköz lehet-e a tanácsadó vélemény a nemzetközi jog egységének a megőrzésére? 2010- eddig 1 ILO bíróság eljárhatott-e , a Nemzetközi Mezőgazdaságfejlesztési Alap elleni munkaügyben - igen 2000 -es évtized: 3 db. Fal, Koszovo 90-es 3 db ENSZ rapporteur immunitása, nukleáris fegyver (2x) 80-as: 5 db WHO székhely, admin bság ítélet felülvizsglat, (2x), PLO és a székhelyegyezmény, Mazilu eset (fogvatartott Un rapportuer)

33 KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET!
Nagy Boldizsár ELTE ÁJK Nemzetközi Jogi Tanszék Tel.: Drótposta:

34 Függelék – ügyek a múltból

35 Macedó-nia (Mace-dónia Volt Jugoszláv Köztár-saság)
A KÖZELMÚLTBAN BEFEJEZETT PERES ÜGYEK (2015 TAVASZÁN) Ügy Felek Tárgy Időpont Döntés Az szeptember 13-i megállapodás alkalmazása Macedó-nia (Mace-dónia Volt Jugoszláv Köztár-saság) v. Görög-ország Bár Macedónia „Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság” néven jelentkezett a NATO tagságra – ahogyan azt az évi ideiglenes megállapodás megkívánta-, Görögország megvétozta a felvételét áprilisában, M. szerint megsértve ezzel az egyezmény 11. cikkét 2011. decem-ber 5. Görögország ellenkezése Macedóniának a NATO-ba felvétele ellen megsértette az ideiglenes megállapodást (14:1) Joghatóság és az ítéletek végrehajtása polgári és kereskedelmi ügyekben Belgium Svájc Az évi a joghatóságra és az ítéletek (kölcsönös) végrehajtására vonatkozó Luganói Egyezmény értelmezése. Belgium szerint a svájci bíróságoknak be kell várniuk és el kell ismerniük egy a Sabena egykori belga légitársaság részvényesei (a belga állam és a Swissair) közötti perben az utóbbi polgári jogi felelősségéről születendő ítéletet, teret engedve ezzel annak, hogy a belga részvényesek a Swissair csődeljárásában hitelezőként vegyenek részt. Svájc szerint a Luganói Egyezményt nem kell alkalmazni, mert annak hatálya csődeljárásra nem terjed ki 2011. április 5. Belgium kérésére végzés az ügy megszüntetéséről However, at the NATO Summit in Bucharest which took place from 2 to 4 April 2008, the Respondent, acting through its organs and agents, objected to the Applicant's application to join NATO, despite the fact that the Applicant had made clear that it would be referred to in its membership of NATO in the manner provided by paragraph 2 of the United Nations Security Council Resolution 817 (1993). The reason for the Respondent's objection is stated to be its desire to resolve the difference between the Parties concerning the constitutional name of the Applicant as an essential precondition to the Applicant's NATO membership. The Respondent's objection, which amounts to a veto, has meant that the Applicant is unable to join NATO – részlet a macedon kérelemből

36 Kongói Demokratikus Köztársaság
A KÖZELMÚLTBAN BEFEJEZETT PERES ÜGYEK (2015 TAVASZÁN) Ügy Felek Tárgy Időpont Döntés A faji megkülönböz-tetés valamennyi formájának kiküszö-bölésére vonatkozó egyezmény (CERD) alkalmazása Grúzia v. Oroszország Oroszország Dél Oszétiában és Abháziában közvetlenül és az ellenőrzése alatt álló helyi erők révén megsértette CERD egyezményt a grúz lakosok diszkriminálása, elűzése és visszatérésenek megakadályozása által 2011. április 1 Nincs joghatóság, mert Grúzia nem merítette ki a Bírósághoz fordulás eljárási előfeltételeit (tárgyalás vagy a CERD más módszerei, 22§) Ahmadou Sadio Diallo Guineai Köztársaság Kongói Demokratikus Köztársaság Ahmandu Sadu Diallo guineai állampolgárt, kongói lakost Kongóban bebörtönözték, vagyonát elkobozták és kiutasították 2010 november 30 (alapügy) 2012. június 19 Kártérítés mértéke Egyhangúan ill 13:1 arányban Diallo letartóztatásának és kiutasításának körülményei ban jogsértőek voltak de a vállalai feletti jogai – elvben – megmaradtak, azok tekintetében Kongó nem követett el jogsértést (ezt 9 :5 arányban) 95 ezer USD és 6 % kamat 2012 szept 1-től, ha addig nem fizetik ki The Court observes that it does not consider that it is required to take a position in this case on whether and to what extent there exists, in customary international law, a régime applicable to navigation on “international rivers”, either of universal scope or of a regional nature covering the geographical area in which the San Juan is situated. (Summary) 45. The Parties’ disagreement is greatest on the meaning of the words “con objetos de comercio”. For Nicaragua, this expression must be translated into French as “avec des marchandises de commerce” and into English as “with articles of trade”; in other words, the “objetos” in question here are objects in the concrete and material sense of the term. Consequently, the freedom of navigation guaranteed to Costa Rica by Article VI relates only to the transport of goods intended to be sold in a commercial exchange. For Costa Rica, on the contrary, the expression means in French “à des fins de commerce” and in English “for the purposes of commerce”; the “objetos” in the original text are therefore said to be objects in the abstract sense of ends and purposes. Consequently, according to Costa Rica, the freedom of navigation given to it by the Treaty must be attributed the broadest possible scope, and in any event encompasses not only the transport of goods but also the transport of passengers, including tourists. (Bság: Costa ricának van igaza, mert csak akkor van rételme a teljes mondatnak) Nicaragua contends that it is important to give the words used in the Treaty the meaning they had at the time the Treaty was concluded, not their current meaning, which can be quite different, because this is the only way to remain true to the intent of the drafters of the Treaty; and determining that intent is the main task in the work of interpretation. 59. Costa Rica argues that “commerce” as used in the Treaty takes in any activity in pursuit of commercial purposes and includes, inter alia, the transport of passengers, tourists among them, as well as of goods. Bság: korlátlan időre kötött szerződésnél fel kell tételezni a fogalom alá tatozó jelentés változását –keresedelmi –amit ma értenek ezen, nem a XIX sz-ban – turizmus is.

37 Kongói Demokratikus Köztársaság
KÖZELMÚLTBAN BEFEJEZETT PERES ÜGYEK (2015 TAVASZÁN) Ügy Felek Tárgy Időpont Döntés Ahmadou Sadio Diallo Guineai Köztársaság v. Kongói Demokratikus Köztársaság Ahmandu Sadu Diallo guineai állampolgárt, kongói lakost Kongóban bebörtönözték, vagyonát elkobozták és kiutasították 2010 november 30 (alapügy) 2012. június 19 Kártérítés mértéke Egyhangúan ill 13:1 arányban Diallo letartóztatásának és kiutasításának körülményei ban jogsértőek voltak de a vállalatai feletti jogai – elvben – megmaradtak, azok tekintetében Kongó nem követett el jogsértést (ezt 9 :5 arányban) 95 ezer USD és 6 % kamat 2012 szept 1-től, ha addig nem fizetik ki Hajózási és kapcsoló-dó jogok Costa Rica Nicaragua Costa Rica szerint Nicaragua nem garantálja Costa Rica szabad és díjmentes hajózási jogait a San Juan folyón, holott arra az évi határszerződés kötelezi. 2009. Július 13. Cosa Ricának joga van turistákat szállítani, illetve hajózni, valamint a partmenti lakosoknak megélhetési halászatot folytatniuk, Nicaragua viszont szabályozhatja a hajózás rendjét, ellenőrízheti az utasok iratait, de vízumot nem követelhet és díjat nem szedhet. (Egyhangúság vagy nagy többség) However, at the NATO Summit in Bucharest which took place from 2 to 4 April 2008, the Respondent, acting through its organs and agents, objected to the Applicant's application to join NATO, despite the fact that the Applicant had made clear that it would be referred to in its membership of NATO in the manner provided by paragraph 2 of the United Nations Security Council Resolution 817 (1993). The reason for the Respondent's objection is stated to be its desire to resolve the difference between the Parties concerning the constitutional name of the Applicant as an essential precondition to the Applicant's NATO membership. The Respondent's objection, which amounts to a veto, has meant that the Applicant is unable to join NATO – részlet a macedon kérelemből

38 Ügy Felek Tárgy Időpont Döntés
A Fekete tengeri elhatárolásra vonatkozó vita Románia és Ukrajna között Románia v. Ukrajna A két állam kizárólagos gazdasági övezetét és kontinentális talapzatát elhatároló egységes tengeri határvonal megvonása a Fekete Tengeren, 24 eredménytelen tárgyalási fordulót követően. 2009 február 3. Alapvetően az egyenlő távolságok elvéből indul ki és a Kígyó szigetet nem veszi figyelembe mint módosító tényezőt Finds that the French Republic, by not giving the Republic of Djibouti the reasons for its refusal to execute the letter rogatory presented by the latter on 3 November 2004, failed to comply with its international obligation under Article 17 of the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the two Parties, signed in Djibouti on 27 September 1986, and that its finding of this violation constitutes appropriate satisfaction; ___________________ Malaysia states in its written pleadings that it “has an original title to Pulau Batu Puteh of long standing. Pulau Batu Puteh is, and has always been, part of the Malaysian State of Johor. Nothing has happened to displace Malaysia’s sovereignty over it. Singapore’s presence on the island for the sole purpose of constructing and maintaining a lighthouse there ⎯ with the permission of the territorial sovereign ⎯ is insufficient to vest sovereignty in it.” Malaysia further says that the island “could not at any relevant time be considered as terra nullius and hence susceptible to acquisition through occupation”. Singapore claims that “the selection of Pedra Branca as the site for building of the lighthouse with the authorization of the British Crown”, a process which started in 1847, “constituted a classic taking of possession à titre de souverain”. According to Singapore, title to the island was acquired by the British Crown in accordance with the legal principles of that time and has since “been maintained by the British Crown and its lawful successor, the Republic of Singapore” ____________________________.

39 Az igények és a döntés

40 Ügy Felek Tárgy Időpont Döntés
Bizonyos büntető-eljárások Francia-országban Kongói Demok- ratikus Köztársa-ság v. Francia-ország A büntetőeljárás külföldi állam (a KDK) belügyminisztere ellen és az elnököt tanúskodásra hívó idézés sérti a az államok szuverén egyenlőségét és immunitását 2003. április 8.: Franciaország elfogadja a kongói perkezdeménye-zést amelyet a Kongói Demokratikus Köztársaság december 9-i egyoldalú okmánya tartalmazott. (forum prorogatum) Három írásbeli forduló után a KDK november 5-én, nem egészen egy hónapal a szóbeli tárgyalás előtt, visszavonta keresetét. Az ügyet törölték Sem a gyarmati úti possidetis sem az effectivités alapján nem lehet dönteni et választják döntő pillanatnak Having considered the arguments and evidence put forward by the Parties, the Court finds that the effectivités invoked by Honduras evidenced an “intention and will to act as sovereign” and constitute a modest but real display of authority over the four islands. Although it has not been established that the four islands are of economic or strategic importance and in spite of the scarcity of acts of State authority, Honduras has shown a sufficient overall pattern of conduct to demonstrate its intention to act as sovereign in respect of Bobel Cay, Savanna Cay, Port Royal Cay and South Cay. The Court further notes that those Honduran activities qualifying as effectivités which can be assumed to have come to the knowledge of Nicaragua did not elicit any protest on the part of the latter. With regard to Nicaragua, the Court has found no proof of intention or will to act as sovereign, and no proof of any actual exercise or display of authority over the islands. Nincs uti possidetis, vagy hagyományos tengeri határ The most logical and widely practised approach is first to draw provisionally an equidistance line and then to consider whether that line must be adjusted in the light of the existence of special circumstances mondta már Quatar-Bahreinben It states that the use of a bisector ⎯ the line formed by bisecting the angle created by thelinear approximations of coastlines ⎯ has proved to be a viable substitute method in certaincircumstances where equidistance is not possible or appropriate. The justification for theapplication of the bisector method in maritime delimitation lies in the configuration of andrelationship between the relevant coastal fronts and the maritime areas to be delimited. In instanceswhere, as in the present case, any base points that could be determined by the Court are inherentlyunstable, the bisector method may be seen as an approximation of the equidistance method. Like equidistance, the bisector method is a geometrical approach that can be used to give legal effect tothe“criterion long held to be as equitable as it is simple, namely that in principle, while having regard to the special circumstances of the case, one should aim at an equal division of areas where the maritime projections of the coasts of the States . . .converge and overlap” Az általános partvonalat vette alapul, arra állított egyenlő távolság-egyenest Thus, a Honduran coastal front running to Punta Patuca and a Nicaraguan coastal front running to Wouhnta are in the Court’s view the relevant coasts for purposes of drawing the bisector. This resulting bisector line has an azimuth of 70° 14' 41.25".

41 Ügy Felek Tárgy Időpont Döntés
Tengeri elhatárolás Nicaragua és Honduras között a Karib tengeren Nicaragua v. Honduras A határ megállapítása Nicaragua és Honduras között a Karib tengeren és kártérítés a nicaraguai hajóknak és a természeti kincsekben okozott károkért. október 8 17:0 Bobel Cay, Savanna Cay, Port Royal Cay and South Cay Hondurasé 15:2 A tengeri határ kezdőpontja legyen:É 15° 00' 52“ és Ny 83° 05' 58" W; 14:3 A határ ne az egyenlő távolságok elvén, hanem a speciális körülményeken alapuljon és ossza fel az övezeteket a partok általános rajzának figyelembevételével 16:1 A szárazföldi határ és a Bíróság által rögzített kezdőpont közöt a tengeri határt a felek jóhiszemű tárgyalások révén állapítsák meg. Sem a gyarmati úti possidetis sem az effectivités alapján nem lehet dönteni et választják döntő pillanatnak Having considered the arguments and evidence put forward by the Parties, the Court finds that the effectivités invoked by Honduras evidenced an “intention and will to act as sovereign” and constitute a modest but real display of authority over the four islands. Although it has not been established that the four islands are of economic or strategic importance and in spite of the scarcity of acts of State authority, Honduras has shown a sufficient overall pattern of conduct to demonstrate its intention to act as sovereign in respect of Bobel Cay, Savanna Cay, Port Royal Cay and South Cay. The Court further notes that those Honduran activities qualifying as effectivités which can be assumed to have come to the knowledge of Nicaragua did not elicit any protest on the part of the latter. With regard to Nicaragua, the Court has found no proof of intention or will to act as sovereign, and no proof of any actual exercise or display of authority over the islands. Nincs uti possidetis, vagy hagyományos tengeri határ The most logical and widely practised approach is first to draw provisionally an equidistance line and then to consider whether that line must be adjusted in the light of the existence of special circumstances mondta már Quatar-Bahreinben It states that the use of a bisector ⎯ the line formed by bisecting the angle created by thelinear approximations of coastlines ⎯ has proved to be a viable substitute method in certaincircumstances where equidistance is not possible or appropriate. The justification for theapplication of the bisector method in maritime delimitation lies in the configuration of andrelationship between the relevant coastal fronts and the maritime areas to be delimited. In instanceswhere, as in the present case, any base points that could be determined by the Court are inherentlyunstable, the bisector method may be seen as an approximation of the equidistance method. Like equidistance, the bisector method is a geometrical approach that can be used to give legal effect tothe“criterion long held to be as equitable as it is simple, namely that in principle, while having regard to the special circumstances of the case, one should aim at an equal division of areas where the maritime projections of the coasts of the States . . .converge and overlap” Az általános partvonalat vette alapul, arra állított egyenlő távolság-egyenest Thus, a Honduran coastal front running to Punta Patuca and a Nicaraguan coastal front running to Wouhnta are in the Court’s view the relevant coasts for purposes of drawing the bisector. This resulting bisector line has an azimuth of 70° 14' 41.25".

42 Az eredeti igények és az ítélet
Torres Bernardez ad hoc bíró szerint (Honduras) szerint nem igazságos mert 8 fokkal kedvezőbb Nicaraguának, mint az középvonal lenne Forrás: ICJ ítélet, és 91. old.

43 Ügy Felek Tárgy Időpont Döntés
A népirtás megelőzé-séről és megbünte-téséről szóló egyezmény alkalmazása Bosznia-Hercego-vina v. Jugoszlá-via (Szerbia és Monte-negro) Bosznia-Hercegovinában elkövetett etnikai tisztogatás és más népirtási cselekmények február 26 10 : 5 elutasítja a pergátló kifogást 13 : 2 Szerbia nem követett el népirtást 13 : 2 Szerbia nem szövetkezett népirtásra és nem is volt felbujtó 11 :4 Szerbia nem bűnrészes a népirtásban 12 : 3 Szerbia felelős a népirtás megelőzésének elmulasztásáért 14 : 1 Szerbia megsértette a népirtási egyezményt azáltal, hogy nem adta ki Mladićot az ICTY-nak 13 : 2 Szerbia megsértette az ideiglenes intézkedésből fakadó kötelezettségét 14 : 1 Szerbia köteles megbüntetni a népirtásban vétkeseket vagy átadni azokat az ICTY-nak 13 : 2 A Bíróság ítélete kellő elégtétel – kártérítésnek nincs helye. Parra-Aranguren egészségi okokra hivatkozva kimentette magát (a szóbelit még meghallgatta de a döntéshozatalból kimaradt.) Buergenthal a másik – ő feltehetően érdekelt volt valamelyik félnél.

44 Ügy Felek Tárgy Időpont Döntés
A kölcsönös bűnügyi jogsegély bizonyos kérdései Djibouti V. Francia-ország Franciaország megtagadta iratok kiszolgáltatását Djiboutinak és Bernard Borrel meggyilkolásának ügyében tanúként idézte be a Djibouti államfőt ami Djibouti szerint sérti az 1977-es barátsági és az 1986-os kölcsönös jogsegély egyezményt 2006 augusztus 9: Franciaország elfogadja a Bíróság joghatóságát (forum prorogatum) 2008. június 8 Ítélet Egyhangúan elmarasztalja Franciaországot a jogsegély megtagadásában (Egyebekben elutasítja Djibuti kérelmét) Szuverenitás a Pedra Branca / Pulau Batu Puteh, Middle Rocks és South Ledge „szigetek” felett Malaysia / Szingapúr Döntés a Pedra Brancára/Pulau Batu Putehre, a Middle Rocksra és a South Ledge- re vonatkozó szuverentiásról Malaysia és Szingapúr között 2003. július 24. 2003 február 6-án kötött különmegállapodás 2008 május 8. Ítélet 12:4: Bár Pedra Branca / Pulau Batu Puteh eredetileg Malaysia elődállamához tartozott az elmúlt 130 évben Nagy Britannia/Szingapúr gyakorolta a szuverén jogokat, ezért Szingapúré. Middle Rocks Malaysiáé South Ledge azé az államé amelynek területi vizeiben van Finds that the French Republic, by not giving the Republic of Djibouti the reasons for its refusal to execute the letter rogatory presented by the latter on 3 November 2004, failed to comply with its international obligation under Article 17 of the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the two Parties, signed in Djibouti on 27 September 1986, and that its finding of this violation constitutes appropriate satisfaction; ___________________ Malaysia states in its written pleadings that it “has an original title to Pulau Batu Puteh of long standing. Pulau Batu Puteh is, and has always been, part of the Malaysian State of Johor. Nothing has happened to displace Malaysia’s sovereignty over it. Singapore’s presence on the island for the sole purpose of constructing and maintaining a lighthouse there ⎯ with the permission of the territorial sovereign ⎯ is insufficient to vest sovereignty in it.” Malaysia further says that the island “could not at any relevant time be considered as terra nullius and hence susceptible to acquisition through occupation”. Singapore claims that “the selection of Pedra Branca as the site for building of the lighthouse with the authorization of the British Crown”, a process which started in 1847, “constituted a classic taking of possession à titre de souverain”. According to Singapore, title to the island was acquired by the British Crown in accordance with the legal principles of that time and has since “been maintained by the British Crown and its lawful successor, the Republic of Singapore” ____________________________.

45 Ügy Felek Tárgy Időpont Döntés
Kongó területén elkövetett fegyveres cselekmények Kongói Demokratikus Köztársaság v. Uganda Kongó: fegyveres agresszió, emberi jogsértések és a humanitárius jog megsértése: Uganda: Ellenkérelem: A KDK agressziója Uganda ellen, támadások ugandai diplomáciai létesítmények ellen, és a Lusakai megállapodásban rögzített vitarendezés megszegése 2005 december 19 Ítélet 16:1 Ugandát minden pontban elmarasztalják, egyhangúan kártérítésre kötelezik 17:0 Kongót elmarasztalják és kártérítésre kötelezik az ugandai diplomatákkal és civilekkel szemben tanúsított bánásmód miatt Határvita Benin / Niger A két állam közötti határ vonalának megállapítása a Niger és a Mekrou folyó bizonyos szakaszán, döntés a Niger folyóban levő szigetek, különösen a Lété sziget fölötti szuverenitásról 2005. Július 12. A tanács 4:1 A gyarmati idők nem szültek jogcímet. A határ a sodorvonal – 16 sziget, közte Lété Nigeré, 9 Beniné ill. 5:0 A Mekrou folyón a határ a középvonal (Benin álláspontja) Bizonyos tulajdonok ügye Liechtenstein Németország A német Alkotmánybíróság 1998-ban engedélyezte olyan képek visszavitelét a Cseh Köztársaságba, amelyeket 1945-ben német vagyontárgyként koboztak el, noha valójában Liechtenstein állambeliek voltak, mégpedig magának a Liechtenstein családnak a tulajdonába tartoztak. 2005. február 10. 15 : 1 Nincs érdemi jogvita Németország és Liechtenstein között; 12 : 4 A Bíróságnak ratione temporis nincs joghatósága 26. In the original Applications instituting proceedings in this group of cases, Serbia and Montenegro invoked as the title of jurisdiction of the Court in each case Article IX of the Genocide Convention; in five cases it invoked its own acceptance of the jurisdiction of the Court under the optional clause of Article 36, paragraph 2, of the Statute, together with that of the respondent State; and in two of the cases, it also invoked a bilateral treaty between the respondent State concerned and the Kingdom of Yugoslavia. The Applications of Serbia and Montenegro of 29 April 1999 asserted, at least by implication, that the Court was then open to Serbia and Montenegro, under Article 35, paragraph 1, of the Court’s Statute, on the basis that it was a Member of the United Nations and thus a party to the Court’s Statute, by virtue of Article 93, paragraph 1, of the Charter. Subsequently, this was in fact expressly stated in the Memorial filed by Serbia and Montenegro.


Letölteni ppt "Nagy Boldizsár előadása az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 2015"

Hasonló előadás


Google Hirdetések