Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nagy Boldizsár előadása A NEMZETKÖZI BÍRÓSÁG, VALAMINT ANNAK FÜGGŐ ÉS KÖZELMÚLTBAN BEFEJEZETT ÜGYEI. A NEMZETKÖZI BÍRÓSÁG, VALAMINT ANNAK FÜGGŐ ÉS KÖZELMÚLTBAN.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nagy Boldizsár előadása A NEMZETKÖZI BÍRÓSÁG, VALAMINT ANNAK FÜGGŐ ÉS KÖZELMÚLTBAN BEFEJEZETT ÜGYEI. A NEMZETKÖZI BÍRÓSÁG, VALAMINT ANNAK FÜGGŐ ÉS KÖZELMÚLTBAN."— Előadás másolata:

1 Nagy Boldizsár előadása A NEMZETKÖZI BÍRÓSÁG, VALAMINT ANNAK FÜGGŐ ÉS KÖZELMÚLTBAN BEFEJEZETT ÜGYEI. A NEMZETKÖZI BÍRÓSÁG, VALAMINT ANNAK FÜGGŐ ÉS KÖZELMÚLTBAN BEFEJEZETT ÜGYEI. Nagy Boldizsár előadása az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 2015

2 Nagy Boldizsár előadása Az előadás szerkezete BEVEZETÉS a fejlődés eszméje alapkérdések TÖRTÉNETE, FUNKCIÓI, AZ AKTUÁLIS ÜGYTEHER A BÍRÓSÁG ÖSSZETÉTELE PERES ELJÁRÁS felek joghatóság alkalmazandó jog az eljárás a Bíróság belső gyakorlata, ítélethozatal végrehajtás, értelmezés, felülvizsgálat TANÁCSADÓ VÉLEMÉNY ÉRTÉKELÉS

3 Nagy Boldizsár előadása A fejlődés eszméje Kádi bíráskodás – választottbíráskodás – állandó bíróság Zavarbaejtő kérdések  A Bíróságok számának növekedése és specializálódásuk kívánatos-e? (Tengerjogi Bíróság, Nemzetközi Büntetőbíróság, törvényszékek, emberi jogi bíróságok, regionális gazdasági bíróságok, a Környezetvédelmi Bíróság ötlete)  Fejlettebb-e egy jogrendszer, ha több ügyet visznek Bíróság elé?  Politikai kérdések eldönthetőek-e jogi eszközökkel? (Nicaragua, Lockerbie, Nukleáris fegyverek használata, a Fal Palesztinában)  Lehet-e a jogi igazság (a helyes döntés) szavazás tárgya?

4 Nagy Boldizsár előadása Története, funkciói, függő ügyek Története Előzmények: Választott bíráskodás, Alabama ügy 1899. I. hágai békekonferencia: ÁVB 1907. XII. Hágai Egyezmény: Nemzetközi Zsákmánybíróság 1908 – 1918: Közép-amerikai Bíróság 1920. Állandó Nemzetközi Bíróság (PCIJ) Funkciói Pereskedés: csak államok között Tanácsadó vélemény: ENSZ szerveinek és testületeinek Ügyek állása ld. a képek után

5 Nagy Boldizsár előadása A Bíróság épülete, a Békepalota (Peace Palace) Hága

6 Nagy Boldizsár előadása Great Hall of Justice (Az igazság nagyterme) és Ronny Abraham, az ICJ elnöke (2015-)

7 Nagy Boldizsár előadása A Nemzetközi Bíróság függő ügyei 2015 tavaszán

8 Nagy Boldizsár előadása Függő peres ügyek 2015 tavaszán Ügy Felek Tárgy Kezdet/joghatóság Perbeli cselekmények Tengeri elhatárolás az Indidiai Óceánon Szomália v. Kenya A parti tenger, a kizárólagos gazdasági övezet és a kontinentális talapzat elhatárolása egy egységes határral Szomália és Kenya között. (Olaj és földház kiaknázás, kutatási jogok kiadása) 2014. augusztus 28. NKB Statutum 36 § (2) 2015. július 13 Szomáliai kereset 2016. május 27 kenyai ellenkereset A nukleáris fegyverkezési verseny befejezésére és a nukleáris leszerelésre vonatkozó tárgyalási kötelezettségek Marshall szigetek v. Egyesült Királyság; Pakisztán; India (3 ügy) Forum prorogatum javaslat: Fr.o. Izrael, Kína, É. Koreai, Orosz o. USA Eegyesült Királyság megsérti az Atomsorompó szerződés leszerelési tárgyalásokra vonatkozó VI. cikkét India, Pakisztán: a verseny tilalmára és a leszerelésre vonatkozó szokásjogot sértik 2014. április 24. NKB Statutum 36 § (2) UK: 16 2015. március 16 kereset, december 16 ellenkereset India: 2014. december 16 kereset 2015. június 16. ellenkereset csak a joghatóság tárgyában

9 Nagy Boldizsár előadása Függő peres ügyek 2015 tavaszán Perbeli Ügy Felek Tárgy Kezdet/joghatóság cselekmények Függő peres ügyek 2015 tavaszán Perbeli Ügy Felek Tárgy Kezdet/joghatóság cselekmények Tengeri elhatárolás a Karib-tengeren és a csendes Óceánon Costa Rica v. Nicaragua Costa Rica mindkét oldalon egységes tengeri határ kijelölését kéri, a csendes- óceáni partoknál az egyenlő távolságok elve alapján, a karib-tengerin módosítva azt a sepciális körülmények (konkáv part) miatt (Mögöttes ügy: Nicaragua olajkutatási koncessziót kínál a Costa Rica által követelt kontinentális talapzatra) 2014. február 25. Alávetési nyilatkozatok a Statútum 36/2 alapján és 1948. évi Bogotai Paktum XXXI. Cikk. 2015. február 3. costa- ricai kereset, 2015. december 8. nicaraguai ellenkereset Bizonyos dokumentumok lefoglalása és visszatartáse Kelet-Timor v. Ausztrália A két ország között folyó választottbíróság előtti perben felhasználni szánt iratok (közte: titkosügynöki vallomás) lefoglalása Kelet- Timor canberrai székhelyű jogi képviselőjének irodájában 2013. december 17. Alávetési nyilatko-zatok (Statutum, 36/2) 2014. Január 20-22 tárgyalás ideiglenes intézkedésről 2014. április 28 kereset 2014. Július 28 ellenkereset Szóbeli tárgyalás: közös kérésre halasztva

10 Nagy Boldizsár előadása Függő peres ügyek 2015 tavaszán Ügy Felek Tárgy Kezdet/joghatóság Perbeli cselekmények Szuverén jogok és tengeri övezetek állítólagos megsértése a karib tengeren Nicaragua v. Kolumbia Kolumbia megsérti Nicaragua szuverén jogait azokban az övezetekben, amelyeket a 2012. évi ítélet neki juttatott. 2013. november 26. 1948. évi Bogotai Paktum XXXI. cikke 2014. október 3 kereset 2015. június 3. ellen-kereset A kontinentális talapzat elhatárolásának kérdése Nicaragua és Kolumbia között, túl a Nicarauga partjaitól számított 200 tengeri mérföldön. Nicaragua v. Kolumbia A kontinentális talapzat elhatárolása túl a 2012 évi ítéletben meghatározott övezeten 2013. szeptem- ber 16. 1948. évi Bogotai Paktum XXXI. cikke 2014. december 9 kereset, 2015. december 9 ellenkereset 2015. január 19: Nicaragua válasza a joghatósági kifogásokra Kolumbia joghatósági kifogást emel 2014 szeptemberében

11 Nagy Boldizsár előadása Függő peres ügyek 2015 tavaszán Ügy Felek Tárgy Kezdet/joghatóság Perbeli cselekmények A Csendes- óceánhoz kijutásra vonatkozó tárgyalási kötelezettség Bolívia v. Chile Bolíviának volt csendes ócáni tengerpartja, amit Chile az 1879- 1883as háborúban elfoglalt. Bolívia azóta tárgyal vele az óceánhoz kijutásról, mégpedig „szuverén módon” (Folyósó?) A per tárgya: köteles-e Chile –korábbi ilyen tárgyú ígéretei fényében - tárgyalni Bolíviával a „szuverén kijutásról”. 2013. április 24 Alávetési nyilatkozato k a Statútum 36/2 alapján 1948. évi Bogotai Paktum XXXI. Cikk. 17 April 2014. Április 17 kereset,2015. február 18 ellenkereset 2014. Jlúlius 15: Chile pergátló kifogás 2014. November 14: boliviai válasz a kifogásra 2015. május 4,6-8 szóbeli tárgyalás a pergátló kifogásról Út építése Costa Ricában a San juan folyó mentén és Nicaragua bizonyos tevékeny-sége a határvi-déken 2013 április 17 óta Nicara- gua v. Costa Rica Egy 150 km hosszú folyómenti út építése – amelyet nemzetbizonsági okokra hivatkozva nem tettek környezeti hatásvizsgálat tárgyává – (és a környéken folyó ipari fejlesztés, valamint monokultúrás ananász- termesztés) sérti a vizes területekre vonatkozó Ramsari egyezményt, a biológiai sokféleségre vonatkozó egyezményt, az UNESCO világörökség egyezményét és veszélyezteti a folyót valamint három természetvédelmi területet. A földnek és a kivágott fáknak a Nicarauga kizárólagos joghatósága alá tartózó folyóba juttatása sérti N. területi integritását. 2011. december 21. 1948. évi Bogotai Paktum XXXI. cikke és mindkét fél alávetési nyilatkozata a Statútum 36/2 alapján 2013 április 17. A bíróság egyesíti ezt az ügyet a Nicaragua bizonyos tevékenysége a határvidéken üggyel 2013 nov. 13 újabb ideiglenes intézkedés: tiltja a nicaraguai kotrást Nicaragua, válasz: 2014. augusztus 4. Costa Rica viszontválasz: 2015. február 2. Szóbeli tárgyalás: 2015 április 14 – május 1.

12 Nagy Boldizsár előadása Nicaragua bizonyos tevékeny- sége a határvi- déken 2013 április 17- ig önálló ügy Costa Rica v. Nicara- gua Területi vita a San Juan folyó torkolatvidékét illetően. Nicaragua Costa Rica szerint elfoglalt costa-ricai területeket (3 km2-t) és olyan mederkotrást és csatornaépítést végez a folyón, amely sérti Costa Rica jogait a vízhozamhoz és a területhez 2010. december 18. 1948. évi Bogotai Paktum XXXI. cikke és mindkét fél alávetési nyilatkozata a Statútum 36/2 alapján Szóbeli tárgyalás: 2015 április 14 – május 1. 2013 április 17. A bíróság egyesíti ezt az ügyet az Út építése Costa Ricában a San juan folyó mentén üggyel 2012. augusztus 6. ellenkereset 2011. dec. 5 kereset, 2011. március 8 Ideiglenes intézkedés: a felek ne állomásoztassanak csapatokat a vtatott terüeten de Costa Rica küldhet a természetvédelemért felelős személyzetet FÜGGŐ PERES ÜGYEK ( 2015 TAVASZÁN ) Ügy Felek Tárgy Kezdet/ Perbeli joghatóság cselekmények FÜGGŐ PERES ÜGYEK ( 2015 TAVASZÁN ) Ügy Felek Tárgy Kezdet/ Perbeli joghatóság cselekmények Gabcikovo- Nagymaros Terv Magyar- ország / Szlovákia Bős-Nagymaros Vízlépcsőrendszer Magyarország: felhagyott a terv kivitelezésével (Cseh)Szlovákia: egyoldalúan elterelte a Dunát, és az eredetitől eltérő vízlépcső rendszert működtet. 1993 július 2. 1993. ápr. 7. közös alávetési nyilatkozat 1997. szept. 25. Bíróság ítéletet hoz. Mind a két fél megsértette az 1977-es szerződést. 1998. szept. 3. Szlovákia kérelmet nyújt be második ítélet meghozatala érdekében 1998. dec. 7. A szlovák kérelmet érintő magyar álláspont benyújtása. A felek későbbi közlése nyomán az ügy „alszik”

13 Nagy Boldizsár előadása A NEM TÁVOLI MÚLTBAN ALKOTOTT TANÁCSADÓ VÉLEMÉNYEK Címe Tárgya Dátuma Tartalma FÜGGŐ TANÁCSADÓ VÉLEMÉNY ( 2015 TAVASZÁN) Ügy Tárgy Kezdet Cselekmé FÜGGŐ TANÁCSADÓ VÉLEMÉNY ( 2015 TAVASZÁN) Ügy Tárgy Kezdet Cselekmények Nincs függő A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Adminisztartív Bíróságának 2867. sz. ítélete a Nemzetközi Mezőgazdaságfejlesztési Alap ellen benyújtott panasz tárgyában Eljárhatott-e a Bíróság, ha a panaszos tulajdonképpen nem az Alap munkatársa volt, hanem egy speciális u.n „globális mechanizmusé” – amit az Alap kezelt 2012 február 1 Egyhangú döntés: a Bíróság joggal járt el, a globális mechanizmus nem önálló jogi személy Az ideiglenes koszovói önkormányzati intézmények egyoldalú függetlenségi nyilatkozatának összhangja a nemzetközi joggal A Közgyűlés kérdése: „Öszeegyeztethető-e az ideiglenes koszovói önkormányzat intézményeinek egyoldalú (2008. február 17-i) függetlenségi nyilatkozata a nemzetközi joggal?” 2010. Július 10. A nyilatkozat nem sértett nemzetközi jogot (10:4) (A tanácsadó vélemény nem foglalkozott azzal független-e Koszovó és mi a függetlenné válás feltétele.) A megszállt palesztin területen épített fal jogi következményei A megszállt palesztin területen Izrael által biztonságágának növelése céljából épített fal jogszerűsége 2004. Július 9. Az építkezés jogellenes 44 állam, Palesztina és három nemzetközi szervezet nyújtott be állásfoglalást. (Izrael nem).

14 Nagy Boldizsár előadása A népirtás megelőzéséről és megbünteté- séről szóló egyezmény alkalmazása Horvát- ország V. Szerbia 1991-95 között Kninben, Kelet Szlavóniában és Dalmáciában elkövetett bűncselekmények, etnikai tisztogatások 2015 február 3. 11:6 Elutasítja Szerbia pergátló kifogását 15:1 Szerbia nem követett el népirtást 16:0 Horvátország nem követett el népirtást Bálnavadászat az Antarktisz vidékén Ausztrália v. Japán Japán bálnavadászata a JARA II program keretében. A kereskedelmi bálnavadászatra teljes moratóriumot rendelt el 1982- ben a Nemzetközi Bálnavadászati Bizottság 1986- tól. Ennek ellenére japán több mint háromezer bálnát fogott ki „tudományos célokra” 2005- 2010 között 2014. Március 31 16:0 van joghatósága 12:4 A Japán által kiadott speciális engedlyek nem tartoznak a tudományos célú vadászatra vonatkozó VIII. cikk 1 bek alá 12:4 A bálnavadászat sértette a moratóriumot … 12:4 Japánnak vissza kell vonnia a kiiadott engedélyeket és nem adhat ki újabbakat a JARPA II alatt A KÖZELMÚLTBAN BEFEJEZETT PERES ÜGYEK (2015 TAVASZÁN) A KÖZELMÚLTBAN BEFEJEZETT PERES ÜGYEK (2015 TAVASZÁN) Ügy Felek Tárgy Időpont Döntés Ügy Felek Tárgy Időpont Döntés

15 Nagy Boldizsár előadása A KÖZELMÚLTBAN BEFEJEZETT PERES ÜGYEK (2015 TAVASZÁN) Ügy Felek Tárgy Időpont Döntés Tengeri vita Peru v. Chile Peru és Chile tengeri övezeteinek elhatárolása a „Concordia” ponttól indulóan és Peru kizárólagos gazdasági övezetének elismertetése 2014. január 27 A lényeget illetően a 10 : 6 arányú döntés az első 80 mérföldön Chilének ad igazat, majd a perui érvelést követve a szélességi kör helyett a középvonalat jelöli meg határként

16 Nagy Boldizsár előadása A KÖZELMÚLTBAN BEFEJEZETT PERES ÜGYEK (2015 TAVASZÁN) Ügy Felek Tárgy Időpont Döntés Az 1962 június 15-i, a Preah Vihear templomra vonatkozó ítélet (Kambodzsa v. Thaiföld) értelmezé-sére vonatkozó kérelem Kambodzsa v. Thaiföld Thaiföld vitatja, hogy az 1962. évi ítélet pontosan meghatározta a határt. (Azt nem vonja kétségbe, hogy a templom Kambozsához tartozik) Kambodzsa szerint közömbös, hol a vízválasztó, a határ az ítélet mellékletét alkotó (XX. század eleji) térképen világosan meghatározott. 2013 novem- ber 11. A templom „közelében” – ahonnan Thaföldnek ki kell vonulnia – az egész hegyfokot jelenti, de nem foglalja magában a szomszédos hegyet

17 Nagy Boldizsár előadása Törölt ügy Gyomirtó permetezés a levegőből Ecuador v. Kolumbia Kolumbia a határközeli coca- és mákültetvények elleni harcában kiszórt mérgező gyomirtó-szerekkel megsérti Ecuador szuverenitását, kárt okoz a mező- gazdaságnak és az emberi egészségben. Ezért kártérítéssel tartozik 2008. március 31. 1948. évi Bogotai Paktum XXXI. cikke és az ENSZ 1988. évi kábítószer egyezményéne k 32. cikke 2013 szeptember 13 – Ecuador kérésére – mivel a felek megaállapodást kötöttek a jövőben betartandó szabályokról – törölték az ügyet 2012. február 1 viszontválasz (kiterjesztett határidő) 2011. Január 31. Válasz 2010. március 29.: kolumbiai ellenkereset 2009. április 29: Ecuadori kereset

18 Nagy Boldizsár előadása HatárvitaBurkina Faso / Niger A gyarmati idők óta bizonytalan határ meghatározása egy 650 km hosszú szakaszon 1927. évi francia rendeletek és egy 1960. évi térkép alapján és 3 demarkációt végző szakember kijelölése a gyakorlati végrehajtáshoz 2013 április 16 Egyhangú (17:0!) ítélet. A francia gyarmati időkben kialaklult határ (Felső Volta/Niger) az alap. A Bíróság – lényegében egy 1960. évi francia térkép és az 1927. évi rendeletek szerint meghúzta a végleges vonalat, mindkét fél igényétől eltérően, de mindkét fél megelégedésére. A 3 szakembert később jelöli ki. Területi és tengeri vita Nicaragua v. Kolumbia Szuverenitás Providencia, San Andres és Santa Catalina valamint a hozzájuk tartozó szigetek és korallzátonyok felett valamint a Roncador, Serrana, Serranilla and Quitasueño (kb. 40 km 2 ) zátonyok és a kizárólagos gazdasági övezetük (kb. 50 000 km 2 ) felett 2012. Novem- ber 19 Egyhangú ítélet (beleértve a két ad-hoc bírót): A bíróság valamennyi képződményt Kolumbiának ítéli majd a tengeri határt az ideiglenes középvonalat erősen módosítva úgy határozza meg, hogy a szigeteknek Kolumbia (kelet) felé biztosít kizárólagos övezetet, felosztva ezzel a vitatott területet. A KÖZELMÚLTBAN BEFEJEZETT PERES ÜGYEK (2015 TAVASZÁN) A KÖZELMÚLTBAN BEFEJEZETT PERES ÜGYEK (2015 TAVASZÁN) Ügy Felek Tárgy Időpont Döntés Ügy Felek Tárgy Időpont Döntés

19 Nagy Boldizsár előadása Az eljárásindí- tásra vagy kiadatásra vonatkozó kötelezett- séggel kapcsolatos kérdések Belgium v. Szenegál Belgium úgy véli Szenegál nem tesz eleget annak a kötelezettségének, hogy a területén élő volt csádi elnökkel, Hissène Habrével szemben büntetőjogilag eljárjon annak emberiség elleni bűncselekményei és a neki felróható kínzások miatt vagy Belgiumnak kiadja a 2005 szeptemberi elfogatóparancs alapján 2012 július 20. 14: 2 Szenegál megsértette az 1984. évi ENSZ egyezményt a kínzás tilalmáról, mert - nem indított nyomozást Habré ügyében -nem adta át Habré ügyét a kompetens hatóságának Egyhanguan -Szenegálnak eljárást kell indítania vagy ki kell adnia Habrét Az állam joghatóság alóli mentessége Német- ország v. Olasz- ország A Ferrini ítéletben (2004) és későbbi ítéletekben az olasz bíróság megállapította joghatóságát arra, hogy a II. világháború idején Németország által okozott károk (kényszermunka) ügyében eljárjon. Németország szerint a szuverén immunitását sértik ezek az ítéletek. 2012. február 3. Olaszország megsértette Németország immunitását (12:3) Nem volt joga zár alá venni a Villa Vigonit (comói tónál fekvő német kulturális intézetet) (14:1) Nem engedhette görög ítéletek olaszországi végrehajtását (14:1) Törvényhozással vagy egyéb úton hatástalanítania kell e döntéseket (14:1) A KÖZELMÚLTBAN BEFEJEZETT PERES ÜGYEK (2015 TAVASZÁN) A KÖZELMÚLTBAN BEFEJEZETT PERES ÜGYEK (2015 TAVASZÁN) Ügy Felek Tárgy Időpont Döntés Ügy Felek Tárgy Időpont Döntés A bíróság függő ügyként tartja nyilván a jelen előadás függelékében szereplő, 2005-ben eldöntött Uganda-Kongó ügyet is, mert abban az ítéletben fenntartotta a jogát a kártérítés mértékének a megállapítására.

20 Nagy Boldizsár előadása A bírák 15 bíró, 9 évre választják őket Az ENSZ Közgyűlése és Biztonsági Tanácsa párhuzamosan, egymástól függetlenül választja őket. Jelölésük: Államok, de nem csak saját állampolgáraikat. Politikai alkudozás. Követelmények: legmagasabb bírói állás betöltésére kvalifikáltság, vagy elismert jogtudós mivolt (Statútum, 2. cikk) Kizárás: ha korábban fél képviselője, ügyvédje vagy tanácsadója. (17 (2) cikk) Elnök, alelnök: 3 évre (2003 Shi, 2006 Higgins, 2009 Owada, 2012 Tomka, 2015 Abraham ) A Bíróság összetétele tükrözze a nagy kultúrákat és a világ fő jogrendszereit (9. cikk) Ad hoc bíró: ha a félnek nincs állampolgára a bírák körében. Nem feltétlenül saját állampolgárt választanak

21 Nagy Boldizsár előadása A BÍRÓSÁG ÖSSZETÉTELE 2015 TAVASZÁN (A 2014 NOVEMBERI VÁLASZTÁSOK UTÁN) NévSzül. évOrszágaElső hivatalba- lépésének éve Megbiz. lejárta Megjegyzés Hisashi Owada1932Japan20032021 Peter Tomka1956Szlovakia20032021 Ronny Abraham1951Franciaország20052018 elnök Mohammed Bennouna1943Marokkó20062024 Antônio Augusto Cançado Trindade 1947Brazilia20092018 Christopher Greenwood1955Nagy Britannia20092018 Abdulqawi Ahmed Yusuf1948Szomália20092018 alelnök Xue Hanqin1955Kína20102021 Shi Jiuyong helyére lépett Joan E. Donoghue1957Egyesült Államok 20102024 Thomas Burgenthal helyére lépett Georgio Gaja1939Olaszország20122021 Julia Sebutinde1954Uganda20122021 Dalveer Bhandari1947India20122018 James Richard Crawford1948Ausztrália20152024 Kirill Gevorgian1953Oroszország20152024 Patrick Lipton Robinson1944Jamaica20152024 Átlagéletkor : 67 év európai: 5, amerikai: 3 ázsiai: 3, afrikai:: 3 ausztráliai és óceániai: 1; 3 nő 12 férfi

22 Nagy Boldizsár előadása Peres ügyek A felek Csak államok lehetnek. Joghatóság: (1) Különmegállapodás u.n. "compromis„ alapján amelyben adott ügyet – adott kérdéseket – a Bíróság elé bocsátanak. (2) joghatósági záradék valamely szerződésben (kb. 400 ilyen két- vagy többoldalú szerz.) (3) alávetési nyilatkozat a Statutum 36 cikkének 2. bekezdése szerint. Az ugyanilyent tevővel szemben az átfedés terjedelméig van joghatóság (2014: 70 állam) (4) forum prorogatum – ráutaló magatartással elfogadás Jogha- tóság alapja Ügyszám 1946 és 2008 között 116 245 2 és 326 315 42 Forrás R. Higgins beszéde az ENSZ-ben 2008 okt - 31 Ügyszám a NKB számítása szerint, 1946 – 2013 vége 129 peres ügy 114 ítélet 27 Tanácsadó vélemény ForrásICJ Handbook http://www.icj-cij.org/publications/en/manuel_en.pdf (2015 március 21 )http://www.icj-cij.org/publications/en/manuel_en.pdf (2015

23 Nagy Boldizsár előadása A joghatóságot elfogadó magyar nyilatkozat és korlátai 56/1992. (X. 2.) OGY határozat: Előfeltételek: viszonosság + nyilatkozat utáni felmerült vita Joghatóság kizárása: - jogviták békés rendezésének más módjában állapodtak meg a felek - kizárólagos belső joghatóság (nkjog értelmében!) - fegyveres konfliktus, önvédelem, ENSZ vagy „más hasonló, a Magyar Köztársaságot érintő akció” - a másik fél csak az adott vitára vagy12 hónapon belüli tesz alávetési nyilatkozatot Visszavonás: - 6 hónapos hatállyal módosítható vagy megszüntethető

24 Nagy Boldizsár előadása Harmadik fél bevonása és annak korlátai Harmadik felet nem lehet beleegyezése nélkül perbe vonni Aranytartalék ügy (Monetary Gold case: Olaszország v. UK, US és Franciaország)): ha 3. fél (Albánia) jogos érdekét érinti az ügy (very subject matter of the case), akkor az ő beleegyezése is kell az eljárás lebonyolításához (Olaszország Albánia állítólagos jogsértő cselekedetére hivatkozva, kártérítésképpen követeli az albán aranyat) A bíróság nem következetes: 1992. Nauru v. Ausztrália: Anglia és Új Zéland részvétele nem szükséges 1995. Kelet Timor ügy (Portugália v. Ausztrália): szükséges (lett volna) Indonézia részvétele is

25 Nagy Boldizsár előadása Harmadik fél beavatkozása Statútum 62. Cikk: ha egy állam úgy véli, hogy a Bíróság döntése érintheti jogi természetű érdekeit, kérelmet nyújthat be, hogy beavatkozóként részt vehessen az eljárásban.(Pl. többoldalú egyezmény értelmezése.) A beavatkozó nem perben álló fél, az ítélet nem bír rá nézve kötelező erővel, de a perben megszólalhat. Ő is igényelhet ad hoc bírót. El Salvador és Honduras közötti határvita → Nicaragua Németország-Olaszország → Görögország Ausztrália – Japán → Új Zéland

26 Nagy Boldizsár előadása Ideiglenes intézkedés (Statútum 41. Cikk) Legalább prima facie (első látásra) valószínűsíthető a joghatóság és a körülmények a vita súlyosbodásának vagy kiterjedésének megakadályozása érdekében megkövetelik, hogy a Bíróság cselekedjen. Az intézkedés kötelező. Címzettek csak peres felek lehetnek (ld. Bosznia-Szerbia ügy → BT ellen, fegyverembargó felfüggesztése érdekében, ICJ megtagadja) 2011-ig 40 ideiglenes intézkedés 1993. Volt Jugoszlávia – Bosznia-Hercegovina: népirtás veszélye 1999. LaGrand ügy: halálbüntetés végrehajtása → de: arizonai kormányzó 2008: Grúzia-Oroszország: faji megkülönböztetéstől tartózkodás 2011 Costa Rica – Nicaragua: a vitatott területről katonák kivonása 2011Kambodzsa -Thaiföld: ideiglenes demilitarizált övezet+ K hozzáférés a templomhoz

27 Nagy Boldizsár előadása Pergátló kifogás: - Joghatósági kifogás (pl. Grúzia- Oroszország) - Elbírálhatóság (justiciability): pl. Teheráni túszok ügye - Elfogadhatóság (admissibility): a Bíróságnak lenne joghatósága, de valamilyen konkrét körülmény megakadályozza az ügy elbírálásában a, Az ügy hipotetikus természete (1963. Észak-Kamerun ügy) b, Az ügy tárgytalan lett (1974. Nukleáris tesztek ügye) c, Az államnak nincs jogi érdeke az ügyben (pl. 1966. Dél-nyugat Afrika ügy: Etiópia és Libéria nem vihette a Bíróság elé Dél- Afrika Namíbiával kapcsolatos mandátumának megsértését.) d, 3. állam lényeges jogi érdeke (Ld. Monetary Gold /aranytartalék/ ügy, fentebb)

28 Nagy Boldizsár előadása Az eljárás Írásbeli szakasz Kereset, ellenkereset, válasz, viszontválasz Szóbeli szakasz A meghallgatás szerepe A Bíróság ítéletalkotási gyakorlata – mérlegelés a színfalak mögött A közelmúltbeli „practice directions” (útmutató a feleknek) célja az eljárás felgyorsítása

29 Nagy Boldizsár előadása Felülvizsgálat (Perújrafelvétel) Új, döntő (meghatározó) jelentőségű tény jutott valamelyik fél tudomására, amely az ítélet meghozatala idején mind a Bíróság, mind a felek számára ismeretlen volt. Az ítélet meghozatalát követő 10 éven belül, max. 6 hónappal az új tény felfedezését követően lehet kezdeményezni. De: nem lehet, ha a fél gondatlansága miatt nem ismerte meg a tényt

30 Nagy Boldizsár előadása AZ ÍTÉLET (KÉSŐBBI) ÉRTELMEZÉSE Statútum, 60. § Ha az ítélet értelmét vagy hatályát illetően vita támad, a Bíróság bármelyik fél kérelmére értelmezi azt. Joghatósága nem vitatható 2013 november: Kambodzsa kérésére ítéletben értelmezi az 1962-es ítéletét a Preah Vihear templom fölötti szuvereintás tárgyában Bős-Nagymaros?

31 Nagy Boldizsár előadása Végrehajtás Statútum 59. Cikk: Az ítélet a felekre nézve kötelező (res iudicata). ENSZ Alapokmány 94. § (2): Ha az egyik fél nem hajtja végre az ítéletből fakadó kötelezettségeit, a másik fél a BT-hez fordulhat, amely ajánlást vagy határozatot hoz

32 Nagy Boldizsár előadása Tanácsadó vélemény A tanácsadó vélemény-kérési eljárás csak nemzetközi szervezeteknek áll nyitva. Eddig 26 darab, 2014-ben 0 függőben. Viszont két jelentős az elmúlt évtizedben (Az elfoglalt területen épített fal (2004); Koszovó függetlenségi nyilatkozata (2010)) Egyre kevesebbet kérnek. Jelenleg csak az ENSZ 6 szerve és 16 szakosított intézménye kérhet tanácsadó véleményt. Kérdés: alkalmas eszköz lehet-e a tanácsadó vélemény a nemzetközi jog egységének a megőrzésére?

33 Nagy Boldizsár előadása KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET! Nagy Boldizsár ELTE ÁJK Nemzetközi Jogi Tanszék Tel.: 242 6313 Drótposta: nagyboldi@ajk.elte.hu

34 Függelék – ügyek a múltból

35 Az 1995. szeptember 13-i megállapodás alkalmazása Macedó- nia (Mace- dónia Volt Jugoszláv Köztár- saság) v. Görög- ország Bár Macedónia „Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság” néven jelentkezett a NATO tagságra – ahogyan azt az 1995. évi ideiglenes megállapodás megkívánta-, Görögország megvétozta a felvételét 2008 áprilisában, M. szerint megsértve ezzel az egyezmény 11. cikkét 2011. decem- ber 5. Görögország ellenkezése Macedóniának a NATO-ba felvétele ellen megsértette az ideiglenes megállapodást (14:1) Joghatóság és az ítéletek végrehajtása polgári és kereskedelmi ügyekben Belgium v. Svájc Az 1988. évi a joghatóságra és az ítéletek (kölcsönös) végrehajtására vonatkozó Luganói Egyezmény értelmezése. Belgium szerint a svájci bíróságoknak be kell várniuk és el kell ismerniük egy a Sabena egykori belga légitársaság részvényesei (a belga állam és a Swissair) közötti perben az utóbbi polgári jogi felelősségéről születendő ítéletet, teret engedve ezzel annak, hogy a belga részvényesek a Swissair csődeljárásában hitelezőként vegyenek részt. Svájc szerint a Luganói Egyezményt nem kell alkalmazni, mert annak hatálya csődeljárásra nem terjed ki 2011. április 5. Belgium kérésére végzés az ügy megszüntetéséről A KÖZELMÚLTBAN BEFEJEZETT PERES ÜGYEK (2015 TAVASZÁN) Ügy Felek Tárgy Időpont Döntés

36 A faji megkülönböz- tetés valamennyi formájának kiküszö- bölésére vonatkozó egyezmény (CERD) alkalmazása Grúzia v. Oroszország Oroszország Dél Oszétiában és Abháziában közvetlenül és az ellenőrzése alatt álló helyi erők révén megsértette CERD egyezményt a grúz lakosok diszkriminálása, elűzése és visszatérésenek megakadályozása által 2011. április 1 Nincs joghatóság, mert Grúzia nem merítette ki a Bírósághoz fordulás eljárási előfeltételeit (tárgyalás vagy a CERD más módszerei, 22§) Ahmadou Sadio Diallo Guineai Köztársaság v. Kongói Demokratiku s Köztársaság Ahmandu Sadu Diallo guineai állampolgárt, kongói lakost Kongóban bebörtönözték, vagyonát elkobozták és kiutasították 2010 novemb er 30 (alapügy ) 2012. június 19 Kártéríté s mértéke Egyhangúan ill 13:1 arányban Diallo letartóztatásának és kiutasításának körülményei 1995-1996 ban jogsértőek voltak de a vállalai feletti jogai – elvben – megmaradtak, azok tekintetében Kongó nem követett el jogsértést (ezt 9 :5 arányban) 95 ezer USD és 6 % kamat 2012 szept 1-től, ha addig nem fizetik ki A KÖZELMÚLTBAN BEFEJEZETT PERES ÜGYEK (2015 TAVASZÁN) Ügy Felek Tárgy Időpont Döntés

37 Ahmadou Sadio Diallo Guineai Köztársaság v. Kongói Demokratikus Köztársaság Ahmandu Sadu Diallo guineai állampolgárt, kongói lakost Kongóban bebörtönözték, vagyonát elkobozták és kiutasították 2010 november 30 (alapügy) 2012. június 19 Kártérítés mértéke Egyhangúan ill 13:1 arányban Diallo letartóztatásának és kiutasításának körülményei 1995- 1996 ban jogsértőek voltak de a vállalatai feletti jogai – elvben – megmaradtak, azok tekintetében Kongó nem követett el jogsértést (ezt 9 :5 arányban) 95 ezer USD és 6 % kamat 2012 szept 1-től, ha addig nem fizetik ki Hajózási és kapcsoló- dó jogok Costa Rica v. Nicaragua Costa Rica szerint Nicaragua nem garantálja Costa Rica szabad és díjmentes hajózási jogait a San Juan folyón, holott arra az 1858. évi határszerződés kötelezi. 2009. Július 13. Cosa Ricának joga van turistákat szállítani, illetve hajózni, valamint a partmenti lakosoknak megélhetési halászatot folytatniuk, Nicaragua viszont szabályozhatja a hajózás rendjét, ellenőrízheti az utasok iratait, de vízumot nem követelhet és díjat nem szedhet. (Egyhangúság vagy nagy többség) KÖZELMÚLTBAN BEFEJEZETT PERES ÜGYEK (2015 TAVASZÁN) Ügy Felek Tárgy Időpont Döntés

38 A Fekete tengeri elhatárolásra vonatkozó vita Románia és Ukrajna között Románia v. Ukrajna A két állam kizárólagos gazdasági övezetét és kontinentális talapzatát elhatároló egységes tengeri határvonal megvonása a Fekete Tengeren, 24 eredménytelen tárgyalási fordulót követően. 2009 február 3. Alapvetően az egyenlő távolságok elvéből indul ki és a Kígyó szigetet nem veszi figyelembe mint módosító tényezőt Ügy Felek Tárgy Időpont Döntés

39 Az igények és a döntés

40 Bizonyos büntető- eljárások Francia- országban Kongói Demok- ratikus Köztársa- ság v. Francia- ország A büntetőeljárás külföldi állam (a KDK) belügyminiszter e ellen és az elnököt tanúskodásra hívó idézés sérti a az államok szuverén egyenlőségét és immunitását 2003. április 8.: Franciaország elfogadja a kongói perkezdeménye-zést amelyet a Kongói Demokratikus Köztársaság 2002. december 9-i egyoldalú okmánya tartalmazott. (forum prorogatum) Három írásbeli forduló után a KDK 2010. november 5-én, nem egészen egy hónapal a szóbeli tárgyalás előtt, visszavonta keresetét. Az ügyet törölték Ügy Felek Tárgy Időpont Döntés

41 Tengeri elhatárolás Nicaragua és Honduras között a Karib tengeren Nicaragua v. Honduras A határ megállapítása Nicaragua és Honduras között a Karib tengeren és kártérítés a nicaraguai hajóknak és a természeti kincsekben okozott károkért. 2007. október 8 17:0 Bobel Cay, Savanna Cay, Port Royal Cay and South Cay Hondurasé 15:2 A tengeri határ kezdőpontja legyen:É 15° 00' 52“ és Ny 83° 05' 58" W; 14:3 A határ ne az egyenlő távolságok elvén, hanem a speciális körülményeken alapuljon és ossza fel az övezeteket a partok általános rajzának figyelembevételével 16:1 A szárazföldi határ és a Bíróság által rögzített kezdőpont közöt a tengeri határt a felek jóhiszemű tárgyalások révén állapítsák meg. Ügy Felek Tárgy Időpont Döntés

42 Az eredeti igények és az ítélet Forrás: ICJ ítélet, 2007. 25. és 91. old.

43 A népirtás megelőzé- séről és megbünte- téséről szóló egyezmény alkalmazása Bosznia- Hercego- vina v. Jugoszlá- via (Szerbia és Monte- negro) Bosznia- Hercegovinában elkövetett etnikai tisztogatás és más népirtási cselekmények 2007. február 26 10 : 5 elutasítja a pergátló kifogást 13 : 2 Szerbia nem követett el népirtást 13 : 2 Szerbia nem szövetkezett népirtásra és nem is volt felbujtó 11 :4 Szerbia nem bűnrészes a népirtásban 12 : 3 Szerbia felelős a népirtás megelőzésének elmulasztásáért 14 : 1 Szerbia megsértette a népirtási egyezményt azáltal, hogy nem adta ki Mladićot az ICTY-nak 13 : 2 Szerbia megsértette az ideiglenes intézkedésből fakadó kötelezettségét 14 : 1 Szerbia köteles megbüntetni a népirtásban vétkeseket vagy átadni azokat az ICTY-nak 13 : 2 A Bíróság ítélete kellő elégtétel – kártérítésnek nincs helye. Ügy Felek Tárgy Időpont Döntés

44 A kölcsönös bűnügyi jogsegély bizonyos kérdései Djibouti V. Francia-ország Franciaország megtagadta iratok kiszolgáltatását Djiboutinak és Bernard Borrel meggyilkolásának ügyében tanúként idézte be a Djibouti államfőt ami Djibouti szerint sérti az 1977- es barátsági és az 1986-os kölcsönös jogsegély egyezményt 2006 augusztus 9: Franciaország elfogadja a Bíróság joghatóságát (forum prorogatum) 2008. június 8 Ítélet Egyhangúan elmarasztalja Franciaországot a jogsegély megtagadásában (Egyebekben elutasítja Djibuti kérelmét) Szuverenitás a Pedra Branca / Pulau Batu Puteh, Middle Rocks és South Ledge „szigetek” felett Malaysia / Szingapúr Döntés a Pedra Brancára/Pulau Batu Putehre, a Middle Rocksra és a South Ledge- re vonatkozó szuverentiásról Malaysia és Szingapúr között 2003. július 24. 2003 február 6- án kötött különmegállap odás 2008 május 8. Ítélet 12:4: Bár Pedra Branca / Pulau Batu Puteh eredetileg Malaysia elődállamához tartozott az elmúlt 130 évben Nagy Britannia/Szingapúr gyakorolta a szuverén jogokat, ezért Szingapúré. Middle Rocks Malaysiáé South Ledge azé az államé amelynek területi vizeiben van Ügy Felek Tárgy Időpont Döntés

45 Kongó területén elkövetett fegyveres cselekmények Kongói Demokratikus Köztársaság v. Uganda Kongó: fegyveres agresszió, emberi jogsértések és a humanitárius jog megsértése: Uganda: Ellenkérelem: A KDK agressziója Uganda ellen, támadások ugandai diplomáciai létesítmények ellen, és a Lusakai megállapodásban rögzített vitarendezés megszegése 2005 december 19 Ítélet 16:1 Ugandát minden pontban elmarasztalják, egyhangúan kártérítésre kötelezik 17:0 Kongót elmarasztalják és kártérítésre kötelezik az ugandai diplomatákkal és civilekkel szemben tanúsított bánásmód miatt HatárvitaBenin / Niger A két állam közötti határ vonalának megállapítása a Niger és a Mekrou folyó bizonyos szakaszán, döntés a Niger folyóban levő szigetek, különösen a Lété sziget fölötti szuverenitásról 2005. Július 12. Ítélet A tanács 4:1 A gyarmati idők nem szültek jogcímet. A határ a sodorvonal – 16 sziget, közte Lété Nigeré, 9 Beniné ill. 5:0 A Mekrou folyón a határ a középvonal (Benin álláspontja) Bizonyos tulajdonok ügye Liechtenstein v. Németország A német Alkotmánybíróság 1998-ban engedélyezte olyan képek visszavitelét a Cseh Köztársaságba, amelyeket 1945- ben német vagyontárgyként koboztak el, noha valójában Liechtenstein állambeliek voltak, mégpedig magának a Liechtenstein családnak a tulajdonába tartoztak. 2005. február 10. Ítélet 15 : 1 Nincs érdemi jogvita Németország és Liechtenstein között; 12 : 4 A Bíróságnak ratione temporis nincs joghatósága


Letölteni ppt "Nagy Boldizsár előadása A NEMZETKÖZI BÍRÓSÁG, VALAMINT ANNAK FÜGGŐ ÉS KÖZELMÚLTBAN BEFEJEZETT ÜGYEI. A NEMZETKÖZI BÍRÓSÁG, VALAMINT ANNAK FÜGGŐ ÉS KÖZELMÚLTBAN."

Hasonló előadás


Google Hirdetések