Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fontosabb 2013. évi évközi adótörvény változások S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fontosabb 2013. évi évközi adótörvény változások S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft."— Előadás másolata:

1 Fontosabb 2013. évi évközi adótörvény változások S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft.

2 Társasági adó

3 ÚJ: Szabad vállalkozási zóna A térség fejlődése érdekében, a Kormány által kijelölt, térségi gazdaságfejlesztő szervezet által koordinált, közigazgatási határokkal, illetve helyrajzi számokkal lehatárolt, a fejlesztés szempontjából együtt kezelt térség 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet! Az ország leghátrányosabb 47 térségében 903 település, mely Az ország leghátrányosabb 47 térségében 903 település, mely Május 15-től 14 kistérség 177 településével bővült Május 15-től 14 kistérség 177 településével bővült

4 Fejlesztési adókedvezmény a szabad vállalkozási zónában A szabad vállalkozási zóna területén üzembe helyezett és üzemeltetett jelenértéken legalább 100 millió forint értékű beruházás.

5 Bejelentés a fejlesztési kedvezmény alapjául szolgáló beruházásról Az adózó a beruházás megkezdése előtt az adópolitikáért felelős miniszternek bejelenti a 206/2006. (X. 16.) Korm. rendeletben meghatározott valamennyi adatot, vagy Az adózó a beruházás megkezdése előtt az adópolitikáért felelős miniszternek bejelenti a 206/2006. (X. 16.) Korm. rendeletben meghatározott valamennyi adatot, vagy a beruházás megkezdése előtt az adókedvezmény iránti kérelmet a kormányrendeletben meghatározott tartalommal és formában benyújtja az adópolitikáért felelős miniszterhez, ha az adókedvezmény a Kormány engedélye alapján vehető igénybe. a beruházás megkezdése előtt az adókedvezmény iránti kérelmet a kormányrendeletben meghatározott tartalommal és formában benyújtja az adópolitikáért felelős miniszterhez, ha az adókedvezmény a Kormány engedélye alapján vehető igénybe. Azonban a beruházás üzembe helyezését követően 90 napon belül az adópolitikáért felelős miniszternek be kell jelenteni a beruházás befejezésének a napját. Azonban a beruházás üzembe helyezését követően 90 napon belül az adópolitikáért felelős miniszternek be kell jelenteni a beruházás befejezésének a napját.

6 ÚJ: Látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány Minden olyan, a sportról szóló (2004. évi I.) törvényben meghatározott szabályok szerint működő utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, amelyik közhasznúnak minősül 2013-ban évközi szigorítás ! 4. § 43/a. pont

7 (05.19-től) Látvány-csapatsport támogatás 2013-as évközi szigorítása ! (05.19-től) A 2013-2014-es támogatási időszakban benyújtott, új sportfejlesztési programok támogatására vonatkozóan. A 2013-2014-es támogatási időszakban benyújtott, új sportfejlesztési programok támogatására vonatkozóan. Támogatás + kiegészítő sportfejlesztési támogatást is fizetni kell annak a sportági szakszövetségnek, vagy sportköztestületnek amelynek a sportágát támogatja. Támogatás + kiegészítő sportfejlesztési támogatást is fizetni kell annak a sportági szakszövetségnek, vagy sportköztestületnek amelynek a sportágát támogatja. A kiegészítő sportfejlesztési támogatás összege az eredeti támogatási összeg 10/19 %-ának legalább 75 %, ami nem elismert ktg! A kiegészítő sportfejlesztési támogatás összege az eredeti támogatási összeg 10/19 %-ának legalább 75 %, ami nem elismert ktg! Pótlólagos kiegészítő támogatás: ha túllépjük az 500 M-s adóalapot, akkor adóévet követő 90 napon belül a támogatás legalább 7 %-ának megfelelő összeget befizetni Pótlólagos kiegészítő támogatás: ha túllépjük az 500 M-s adóalapot, akkor adóévet követő 90 napon belül a támogatás legalább 7 %-ának megfelelő összeget befizetni Indokolás szerint a cél a szponzori, vagy támogatási összegek növelése! Indokolás szerint a cél a szponzori, vagy támogatási összegek növelése! A kiegészítő sportfejlesztési támogatás kifizetését a teljesítést követően 8 napon belül a NAV-hoz be kell jelenteni! Elmulasztás esetén az adókedvezmény elvész. A kiegészítő sportfejlesztési támogatás kifizetését a teljesítést követően 8 napon belül a NAV-hoz be kell jelenteni! Elmulasztás esetén az adókedvezmény elvész. Elérhető adóelőny 10 %, vagy 19 %-ról lecsökken 2,5 %, vagy 4,75 %-ra 

8 Példa 2013-ban (10 %-os Tao mellett) Támogatás összege: 10.000 e Ft Támogatás összege: 10.000 e Ft Támogatáson elért adómegtakarítás: 1.000 e Ft Támogatáson elért adómegtakarítás: 1.000 e Ft Kapható adókedvezmény (max. tárgyévi adó 70 %-áig): 10.000 e Ft Kapható adókedvezmény (max. tárgyévi adó 70 %-áig): 10.000 e Ft Eddigi összes adómegtakarítás: 11.000 e Ft Eddigi összes adómegtakarítás: 11.000 e Ft Fizetendő kiegészítő sportfejlesztési támogatás: 750 e Ft (el nem ismert ktg.)! Fizetendő kiegészítő sportfejlesztési támogatás: 750 e Ft (el nem ismert ktg.)!

9 Előadóművészeti szervezet támogatása Elérhető adóelőny 10 %, vagy 19 % Támogatási igazolás: (02.01-től) max. max. az előadó-művészeti szervezet EGT- tagállamban a tárgyévet megelőző évben (a tárgyévi helyett) tartott előadásaiból származó jegybevétele 80%-a. Az előadó-művészeti szervezet támogatója a támogatás juttatásáért a támogatott előadó- művészeti szervezet részéről ellenszolgáltatásra nem jogosult. Az ezzel ellentétes megállapodás semmis!

10 Nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségek, ráfordítások Nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségek, ráfordítások Az a költség, ráfordítás, amely Az a költség, ráfordítás, amely a régi Btk. szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban vagy befolyásolással üzérkedés nemzetközi kapcsolatokban, a régi Btk. szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban vagy befolyásolással üzérkedés nemzetközi kapcsolatokban, az új Btk. szerinti vesztegetés és annak elfogadása, hivatali vesztegetés és annak elfogadása, vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban és annak elfogadása, vagy befolyással üzérkedés, az új Btk. szerinti vesztegetés és annak elfogadása, hivatali vesztegetés és annak elfogadása, vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban és annak elfogadása, vagy befolyással üzérkedés, bűncselekmény elkövetése érdekében vagy azzal összefüggésben merült fel.

11 Pontosítás (08.01-től) Egyház  Egyházi jogi személy Egyház  Egyházi jogi személy Az „egyház” fogalma törlésre került a Tao. tv-ben Az „egyház” fogalma törlésre került a Tao. tv-ben Egyházi jogi személy : Egyházi jogi személy (2011. évi CCVI. törvény alapján) : a bevett egyház (össz. 27. db) és a bevett egyház (össz. 27. db) és annak belső egyházi jogi személye annak belső egyházi jogi személye A vallási közösség nem tartozik ide!!! A vallási közösség nem tartozik ide!!! Az 5. alaptörvény módosítással várhatóan újra változik majd. Az 5. alaptörvény módosítással várhatóan újra változik majd.

12 A Transzferár nyilvántartás változása (22/2009 PM rend.) 06.21-től adminisztrációs enyhítések Alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatások esetén a haszonkulcs-sáv az eddig 3- 7 %-ról 3-10 %-ra emelkedett. Alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatások esetén a haszonkulcs-sáv az eddig 3- 7 %-ról 3-10 %-ra emelkedett. Szolgáltatások listája az 1. sz. mellékletben Szolgáltatások listája az 1. sz. mellékletben Nyilvántartás alóli mentesülés 50 M Ft értékű szerződésnél Nyilvántartás alóli mentesülés 50 M Ft értékű szerződésnél Korábban a szerződés megkötésétől az adóév utolsó napjáig terjedő időszakra kellett nézni Korábban a szerződés megkötésétől az adóév utolsó napjáig terjedő időszakra kellett nézni A módosítás során csak az adóévi teljesítést kell nézni! A módosítás során csak az adóévi teljesítést kell nézni! Költség átterhelés már főtevékenységként is lehetséges Költség átterhelés már főtevékenységként is lehetséges

13 Személyi jövedelemadó

14 Nem számít jövedelemnek (08.05-től) a jogszerűen szervezett, a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény 16. §-a alapján engedélyhez nem kötött a jogszerűen szervezett, a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény 16. §-a alapján engedélyhez nem kötött sorsolásos játékból, sorsolásos játékból, a sorsjátékból, a sorsjátékból, a játékkaszinóból, a játékkaszinóból, a bukmékeri rendszerű fogadásból, a bukmékeri rendszerű fogadásból, a lóversenyfogadásból, a lóversenyfogadásból, bingójátékból, bingójátékból, a kártyateremben szervezett kártyajátékból, valamint a kártyateremben szervezett kártyajátékból, valamint a távszerencsejátékból a távszerencsejátékból származó nyeremény. Már nincs pénznyerő automata. Már nincs pénznyerő automata.

15 Kamat jövedelem (08.01-től) Kamatjövedelem átsorolható az ellenőrzött tőkepiaci ügylet közé! Pl.: nyilvánosan forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Kamatjövedelem átsorolható az ellenőrzött tőkepiaci ügylet közé! Pl.: nyilvánosan forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásából, beváltásából, visszaváltásából, visszaváltásából, átruházásából származó jövedelmek esetén. átruházásából származó jövedelmek esetén. Kizárólag a 2013. augusztus 01-e előtti kamatjövedelmekre vonatkozhat. Kizárólag a 2013. augusztus 01-e előtti kamatjövedelmekre vonatkozhat. Nyilatkozni az év végéig a befektetési szolgáltató felé. Nyilatkozni az év végéig a befektetési szolgáltató felé. Miért éri meg? Miért éri meg? Adókiegyenlítés lehetséges az ETÜ esetében. Adókiegyenlítés lehetséges az ETÜ esetében.

16 Egyéb indokkal adómentes (08.01-től) a pénzügyi intézmény által elengedett, lakóingatlanon alapított zálogjog fedezetével kötött kölcsönszerződésből származó követelés (akkor is, ha az elengedés egyezség keretében történik) feltéve, a pénzügyi intézmény által elengedett, lakóingatlanon alapított zálogjog fedezetével kötött kölcsönszerződésből származó követelés (akkor is, ha az elengedés egyezség keretében történik) feltéve, hogy a követelés elengedésére a pénzügyi intézmény belső szabályzatában foglaltak alapján, az azonos helyzetben lévőket egyenlő elbánásban részesítő elv betartásával - független felek között - kerül sor. hogy a követelés elengedésére a pénzügyi intézmény belső szabályzatában foglaltak alapján, az azonos helyzetben lévőket egyenlő elbánásban részesítő elv betartásával - független felek között - kerül sor. Megszűnt a jövedelem korlát! Megszűnt a jövedelem korlát!

17 Béren kívüli juttatások

18 Adóterhelés: 35,7 % Adóterhelés: 35,7 % Juttatás értékének 19 %-os adóalap kiegészítéssel növelt összege után Juttatás értékének 19 %-os adóalap kiegészítéssel növelt összege után 16 % Szja (1308A-01-01 lap 3. sor) 16 % Szja (1308A-01-01 lap 3. sor) 14 % EHO (1308A-01-01 lap 14. sor) 14 % EHO (1308A-01-01 lap 14. sor) Nem változott, hogy évente max. 500.000,- Ft Nem változott, hogy évente max. 500.000,- Ft Időarányosan naptári naponként Időarányosan naptári naponként Többes jogviszonynál együttesen Többes jogviszonynál együttesen Felette lévő rész átkerül a 70. §-ba (51,17 %) Felette lévő rész átkerül a 70. §-ba (51,17 %) Kivéve, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg! Kivéve, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg!

19 Béren kívüli juttatások lehetnek Üdülési szolgáltatás Üdülési szolgáltatás Munkahelyi étkezde és/vagy Erzsébet utalvány Munkahelyi étkezde és/vagy Erzsébet utalvány Iskolakezdési támogatás Iskolakezdési támogatás Helyi utazási bérlet Helyi utazási bérlet Iskolarendszerű képzés Iskolarendszerű képzés Szövetkezet közösségi alapjából adott juttatás Szövetkezet közösségi alapjából adott juttatás Önkéntes, önsegélyező pénztári + foglalkoztató nyugd.szolg.int. Támogatás Önkéntes, önsegélyező pénztári + foglalkoztató nyugd.szolg.int. Támogatás SZÉP kártya  SZÉP kártya 

20 Mire költhetünk a SZÉP kártya alszámláiról? (07.01-től) Szálláshely alszámla: Szálláshely alszámla: szálláshely-szolgáltatás (a családi panzió szolgáltatása is), szálláshely-szolgáltatás (a családi panzió szolgáltatása is), belföldi utazásszervezés (belföldi előre összeállított utazási csomagok értékesítése), belföldi utazásszervezés (belföldi előre összeállított utazási csomagok értékesítése), a szálláshelyen igénybe vehető, és a szálláshelyen a szálláshely- szolgáltatással együttesen fizethető bármely szolgáltatás, a szálláshelyen igénybe vehető, és a szálláshelyen a szálláshely- szolgáltatással együttesen fizethető bármely szolgáltatás, fizikai közérzetet javító szolgáltatás (a gyógyfürdők tevékenysége is), fizikai közérzetet javító szolgáltatás (a gyógyfürdők tevékenysége is), máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység. máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység. Vendéglátás alszámla: Vendéglátás alszámla: éttermi és mozgó vendéglátás, éttermi és mozgó vendéglátás, egyéb vendéglátás, egyéb vendéglátás, szálláshely-szolgáltatás (a családi panzió szolgáltatása is), szálláshely-szolgáltatás (a családi panzió szolgáltatása is), fizikai közérzetet javító szolgáltatás (a gyógyfürdők tevékenysége is), fizikai közérzetet javító szolgáltatás (a gyógyfürdők tevékenysége is), máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység. máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység. Szabadidő alszámla: Szabadidő alszámla: szálláshely-szolgáltatás (a családi panzió szolgáltatása is), szálláshely-szolgáltatás (a családi panzió szolgáltatása is), szabadidős tevékenységek, stb. szabadidős tevékenységek, stb.

21 Egyes meghatározott juttatások Marad minden a régiben Marad minden a régiben Kivéve: Kivéve: 2013-tól nem tartozhat bele a fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány!!! 2013-tól nem tartozhat bele a fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány!!! Ezek 2013-tól jogviszonyos jövedelmek !!! Ezek 2013-tól jogviszonyos jövedelmek !!! Adózása marad Adózása marad Juttatás 19 %-kal növelt rész után Juttatás 19 %-kal növelt rész után 16 % szja (1308A-01-01 lap 2. sor) 16 % szja (1308A-01-01 lap 2. sor) 27 % eho (1308A-01-01 lap 15. sor) 27 % eho (1308A-01-01 lap 15. sor) Összesen 51,17 % adóterhelés Összesen 51,17 % adóterhelés

22 2013-ban év közben új béren kívüli juttatás (05.19-től) Öpt. szabályai alapján Öpt. szabályai alapján Önkéntes pénztárba fizetett adomány Önkéntes pénztárba fizetett adomány Munkáltató fizetheti Munkáltató fizetheti Munkavállaló és hozzátartozói részére Munkavállaló és hozzátartozói részére Célzott szolgáltatásra – adománynak minősül Célzott szolgáltatásra – adománynak minősül Mértéke: alkalmazottak létszáma * minimálbér Mértéke: alkalmazottak létszáma * minimálbér Béren kívüli juttatásként adózik visszamenőleg Béren kívüli juttatásként adózik visszamenőleg A korábbi adományt a májusi 1308-as bevallásba A korábbi adományt a májusi 1308-as bevallásba 500.000-es korlátba nem tartozik bele!!! 500.000-es korlátba nem tartozik bele!!! Értékhatár felett egyes meghatározott juttatás! Értékhatár felett egyes meghatározott juttatás! Az Önkéntes pénztár által nyújtott célzott szolgáltatás adómentes! Az Önkéntes pénztár által nyújtott célzott szolgáltatás adómentes!

23 Adómentes juttatások 50 ezer forintig a kulturális szolgáltatás a sportbelépővel együtt ! Kulturális szolgáltatásnak minősül a belépőjegy, bérlet: muzeális intézmény és művészeti létesítmény kiállítására, színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadásra, közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatás igénybevételére illetve a könyvtári beiratkozási díj. NAV állásfoglalás alapján csak élőszereplős programok lehetnek! Pénzügyi intézmény által elengedett devizatartozás, ha az átlagkereset a minimál-nyugdíj négyszeresét nem éri el. Munkába járással kapcsolatos költségvetési támogatás

24 Munkahelyvédelmi akcióterv 2013. évi intézkedései

25 Szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók adókedvezménye A foglalkoztató a bruttó munkabér, de legfeljebb havi 100.000 forint után 14,5 %-os adókedvezményt érvényesíthet. A foglalkoztató a bruttó munkabér, de legfeljebb havi 100.000 forint után 14,5 %-os adókedvezményt érvényesíthet. FEOR 9-es FEOR 9-es Törthónapra is érvényesíthető Törthónapra is érvényesíthető

26 25 év alattiak és 55 év felettiek foglalkoztatásának támogatása Azt, aki olyan 25 év alatti pályakezdőt foglalkoztat, aki nem rendelkezik 180 napot meghaladó biztosítási jogviszonnyal ( erről 15 napnál nem régebbi igazolás kell ), a havi munkabér, de legfeljebb havi 100.000 forint után 27 %-os adókedvezmény illet meg a foglalkoztatás első 2 évében. Azt, aki olyan 25 év alatti pályakezdőt foglalkoztat, aki nem rendelkezik 180 napot meghaladó biztosítási jogviszonnyal ( erről 15 napnál nem régebbi igazolás kell ), a havi munkabér, de legfeljebb havi 100.000 forint után 27 %-os adókedvezmény illet meg a foglalkoztatás első 2 évében. Ha a 25 év alatti pályakezdő rendelkezik 180 napot meghaladó biztosítási jogviszonnyal, vagy ha 55 év feletti foglalkoztatottról van szó, akkor a foglalkoztató a havi munkabér, de legfeljebb havi 100.000 forint után 14,5 %-os adókedvezményt vehet igénybe. Ha a 25 év alatti pályakezdő rendelkezik 180 napot meghaladó biztosítási jogviszonnyal, vagy ha 55 év feletti foglalkoztatottról van szó, akkor a foglalkoztató a havi munkabér, de legfeljebb havi 100.000 forint után 14,5 %-os adókedvezményt vehet igénybe. Több munkáltató egyszerre és egymás után alkalmazhatja. Több munkáltató egyszerre és egymás után alkalmazhatja.

27 Tartósan álláskeresők kedvezménye Tartósan álláskereső: akit a kedvezményezett foglalkoztatást megelőző 9 hónapon belül legalább 6 hónapig álláskeresőként tartották nyilván. Tartósan álláskereső: akit a kedvezményezett foglalkoztatást megelőző 9 hónapon belül legalább 6 hónapig álláskeresőként tartották nyilván. A hónapok számításánál a közfoglalkoztatás idejét figyelmen kívül kell hagyni! A hónapok számításánál a közfoglalkoztatás idejét figyelmen kívül kell hagyni! ÁFSZ igazolás kell. ÁFSZ igazolás kell. 2013-tól létesített munkaviszonyra lehet alkalmazni. 2013-tól létesített munkaviszonyra lehet alkalmazni. A foglalkoztató az első két évben a havi munkabér, de legfeljebb 100.000 forint után 27 %-os adókedvezményt, A foglalkoztató az első két évben a havi munkabér, de legfeljebb 100.000 forint után 27 %-os adókedvezményt, a harmadik évben pedig ugyancsak legfeljebb 100.000 forint után, 14,5 %-os adókedvezményt vehet igénybe. a harmadik évben pedig ugyancsak legfeljebb 100.000 forint után, 14,5 %-os adókedvezményt vehet igénybe.

28 Gyed, gyes, gyet után, ill. gyes, gyet mellett munkába visszatérők foglalkoztatása A foglalkoztató az első 2 évében a havi munkabér, de legfeljebb havi 100.000 forint után 27 % adókedvezmény, A foglalkoztató az első 2 évében a havi munkabér, de legfeljebb havi 100.000 forint után 27 % adókedvezmény, a foglalkoztatás 3. évében pedig, 14,5 % adókedvezményt vehet igénybe. a foglalkoztatás 3. évében pedig, 14,5 % adókedvezményt vehet igénybe. Ha az ellátások után jön vissza dolgozni, akkor max 45 hónapig jár a kedvezmény, melyet az anyasági ellátás folyósításának megszűnését követő hónaptól kell számítani. Ha az ellátások után jön vissza dolgozni, akkor max 45 hónapig jár a kedvezmény, melyet az anyasági ellátás folyósításának megszűnését követő hónaptól kell számítani.

29 A szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások adókedvezménye (07.01-től) A kedvezmény a bruttó munkabér, de legfeljebb 100.000 forint 27 %-a a foglalkoztatás első két évében, A kedvezmény a bruttó munkabér, de legfeljebb 100.000 forint 27 %-a a foglalkoztatás első két évében, 14,5 %-a a foglalkoztatás harmadik évében 14,5 %-a a foglalkoztatás harmadik évében A tényleges munkavégzési helye a szabad vállalkozási zóna területén belül található. A tényleges munkavégzési helye a szabad vállalkozási zóna területén belül található. A létszám megtartása feltétel! A létszám megtartása feltétel! A kedvezményezett új munkavállalót nem kapcsolt vállalkozástól veszik át és legalább 6 hónapja bejelentett lakóhelye van a szabad vállalkozási zóna területén A kedvezményezett új munkavállalót nem kapcsolt vállalkozástól veszik át és legalább 6 hónapja bejelentett lakóhelye van a szabad vállalkozási zóna területén Már nem kell nagy értékű beruházás! Már nem kell nagy értékű beruházás! Nincs adókedvezmény, akire a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból állami támogatást kap a munkáltató Nincs adókedvezmény, akire a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból állami támogatást kap a munkáltató

30 Kutatók foglalkoztatása után járó adókedvezmény Doktori (PhD) vagy ennél magasabb tudományos fokozattal, vagy tudományos címmel rendelkező kutató, fejlesztő munkavállalót foglalkoztató - vállalkozásként működő kutatóhely, Doktori (PhD) vagy ennél magasabb tudományos fokozattal, vagy tudományos címmel rendelkező kutató, fejlesztő munkavállalót foglalkoztató - vállalkozásként működő kutatóhely, Kedvezmény a bruttó munkabér, de legfeljebb 500.000 forint 27 %-a. Kedvezmény a bruttó munkabér, de legfeljebb 500.000 forint 27 %-a.

31 Korlátozások START + új kedvezmények együtt: NEM! START PLUSZ, -EXTRA, -BÓNUSZ + a nettó bér értékének megőrzése kedvezmény: IGEN! Karrier Híd Program + a nettó bér értékének megőrzése kedvezmény: IGEN! Új kedvezmények + a nettó bér értékének megőrzése kedvezmény: NEM!

32 Szakképzési hozzájárulás kedvezménye Adóalap kedvezmény a foglalkoztatás első két évében a bruttó munkabér, max havi 100.000 Ft- ig a ( részmunkaidősnél arányosan ) Adóalap kedvezmény a foglalkoztatás első két évében a bruttó munkabér, max havi 100.000 Ft- ig a ( részmunkaidősnél arányosan ) 25 év alatti és 55 év feletti személyek, 25 év alatti és 55 év feletti személyek, tartósan álláskereső személyek, tartósan álláskereső személyek, anyasági ellátásból visszatérő, vagy közben foglalkoztatott személyek, anyasági ellátásból visszatérő, vagy közben foglalkoztatott személyek, szabad vállalkozási zónában foglalkoztatott személyek szabad vállalkozási zónában foglalkoztatott személyek foglalkoztatása esetén. Kutatóknál 500.000,- Ft-ig adóalap kedvezmény. Kutatóknál 500.000,- Ft-ig adóalap kedvezmény.

33 Egyéni vállalkozók minimum járulék alap 07.01-től GYET-ben részesülő egyéni vállalkozó GYET-ben részesülő egyéni vállalkozó Ha a GYET folyósítása alatt vállalkozói tevékenységét személyesen folytatja Ha a GYET folyósítása alatt vállalkozói tevékenységét személyesen folytatja Nincs szocho a minimálbér 112,5 % után Nincs szocho a minimálbér 112,5 % után Nincs járulék sem a 100%, ill. 150 % után Nincs járulék sem a 100%, ill. 150 % után DE, DE, Vállalkozói kivét esetén, ill. átalányadózásnál az átalányban megállapított jövedelemnél Vállalkozói kivét esetén, ill. átalányadózásnál az átalányban megállapított jövedelemnél általános szabályok szerint kell járulékokat és szochó-t fizetni! általános szabályok szerint kell járulékokat és szochó-t fizetni!

34 Átalányadós EV 36 órás munkaviszony mellett (07.01-től) 2013. 06. 30-ig 2013. 06. 30-ig 10 % nyugdíjjárulék a minimálbér után 10 % nyugdíjjárulék a minimálbér után 7 % egészségbiztosí- tási járulék a minimálbér 150 %-a után 7 % egészségbiztosí- tási járulék a minimálbér 150 %-a után 27 % szocho az átalányban megállapított jövedelem után 27 % szocho az átalányban megállapított jövedelem után 2013. 07. 11-től Csak az átalányban megállapított jövedelem után kell fizetni a 10 % nyugdíjjárulékot, 7 % egészségbiztosí- tási járulékot, 27 % szocho-t

35 Egészségügyi hozzájárulás 08. 01-től új 6 %-os mértékű EHO a 16 %-os Szja mellett 08. 01-től új 6 %-os mértékű EHO a 16 %-os Szja mellett Kamatjövedelmeket: Kamatjövedelmeket: bankbetétre, takarékbetétre fizetett kamat és egyéb hozam; bankbetétre, takarékbetétre fizetett kamat és egyéb hozam; a nyilvánosan forgalomba hozott és forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból (például kötvény), kollektív befektetési értékpapírból származó kamat, és más jövedelem; a nyilvánosan forgalomba hozott és forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból (például kötvény), kollektív befektetési értékpapírból származó kamat, és más jövedelem; nyereménybetétkönyv tárgynyereménye (tárgynyeremény, értékpapír adóalapja a szokásos piaci érték 1,19-szerese); nyereménybetétkönyv tárgynyereménye (tárgynyeremény, értékpapír adóalapja a szokásos piaci érték 1,19-szerese); a biztosítói teljesítésből a befizetett díjat meghaladó összeg azzal, hogy nem minősül befizetett díjnak a kockázati biztosítás díja; a biztosítói teljesítésből a befizetett díjat meghaladó összeg azzal, hogy nem minősül befizetett díjnak a kockázati biztosítás díja; a szövetkezet tagja által a szövetkezetnek nyújtott tagi kölcsön kamatának azon része, amely a jegybanki alapkamatot 5%-kal meghaladja; a szövetkezet tagja által a szövetkezetnek nyújtott tagi kölcsön kamatának azon része, amely a jegybanki alapkamatot 5%-kal meghaladja; a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tagját (kedvezményezettjét, örökösét) a tag munkaviszonyának a feltételes jogszerzési időtartam lejárta előtti megszűnése miatt megillető összegből a tag által befizetett hozzájárulás-kiegészítés összegét meghaladó rész. a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tagját (kedvezményezettjét, örökösét) a tag munkaviszonyának a feltételes jogszerzési időtartam lejárta előtti megszűnése miatt megillető összegből a tag által befizetett hozzájárulás-kiegészítés összegét meghaladó rész.

36 Nem kell a 6 %-os EHO-t megfizetni a 0 % Szja-s kamatjövedelem; a 0 % Szja-s kamatjövedelem; az EGT-állam által kibocsátott, forintban jegyzett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír után fizetett kamattal, hozammal összefüggésben megállapított, vagy az ilyen értékpapír beváltásakor, visszaváltásakor, valamint átruházásakor megállapított kamatjövedelem, (forintban jegyzett magyar állampapírok kamata); az EGT-állam által kibocsátott, forintban jegyzett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír után fizetett kamattal, hozammal összefüggésben megállapított, vagy az ilyen értékpapír beváltásakor, visszaváltásakor, valamint átruházásakor megállapított kamatjövedelem, (forintban jegyzett magyar állampapírok kamata); az olyan kollektív befektetési értékpapír után fizetett kamattal, hozammal összefüggésben, vagy a kollektív befektetési értékpapír beváltásakor, visszaváltásakor, valamint átruházásakor megállapított kamatjövedelem, amelyek befektetési alapok legalább 80%-ban magyar állampapírokat tartanak a portfóliójukban; az olyan kollektív befektetési értékpapír után fizetett kamattal, hozammal összefüggésben, vagy a kollektív befektetési értékpapír beváltásakor, visszaváltásakor, valamint átruházásakor megállapított kamatjövedelem, amelyek befektetési alapok legalább 80%-ban magyar állampapírokat tartanak a portfóliójukban; TBSZ számla, melyet 2013. 08.01-től nyitottak és 3 éven túl szüntetik meg TBSZ számla, melyet 2013. 08.01-től nyitottak és 3 éven túl szüntetik meg

37 Stabilitás megtakarítási számla (SMSZ) – adóamnesztia A Magyar gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerint A Magyar gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerint Mo. külföldi pénznemben fennálló adósságának csökkentése érdekében Mo. külföldi pénznemben fennálló adósságának csökkentése érdekében Min. 5 M Ft befizetésével, vagy átutalásával nyithat kizárólag természetes személy (akár többet is), melyet a befizetés időpontjában belföldről származó jövedelemnek kell tekinteni! Min. 5 M Ft befizetésével, vagy átutalásával nyithat kizárólag természetes személy (akár többet is), melyet a befizetés időpontjában belföldről származó jövedelemnek kell tekinteni! Az SMSZ stabilitás megtakarítási értékpapír-számlából és stabilitás megtakarítási pénz-számlából áll. Az SMSZ stabilitás megtakarítási értékpapír-számlából és stabilitás megtakarítási pénz-számlából áll. Csak a Magyar Állam, illetve az EGT más tagállamában kibocsátott, forintban jegyzett állampapírt lehet venni, melynek hozama után a kamatjövedelemre vonatkozó adókötelezettség van. Csak a Magyar Állam, illetve az EGT más tagállamában kibocsátott, forintban jegyzett állampapírt lehet venni, melynek hozama után a kamatjövedelemre vonatkozó adókötelezettség van. Tőkekivonás során keletkező adókötelezettség: Tőkekivonás során keletkező adókötelezettség: 3 éven belül a kifizetett összeg 200 %-a után 3 éven belül a kifizetett összeg 200 %-a után 3-4 éven belül kifizetett összeg 100 %-a után 3-4 éven belül kifizetett összeg 100 %-a után 4-5 éven belül kifizetett összeg 50 %-a után 4-5 éven belül kifizetett összeg 50 %-a után 5 év után kifizetett összeg 0 %-a után! 5 év után kifizetett összeg 0 %-a után! Részletszabályokról a rendelet folyamatban van. Részletszabályokról a rendelet folyamatban van.

38 Illetéktörvény változásai Öröklés és ajándékozás esetén egységes illetékmérték Öröklés és ajándékozás esetén egységes illetékmérték Általános esetben 18 % ! (nincs érték szerinti differenciálás) Általános esetben 18 % ! (nincs érték szerinti differenciálás) Lakástulajdon és a hozzá kapcsolódó vagyoni értékű jog esetén 9 % Lakástulajdon és a hozzá kapcsolódó vagyoni értékű jog esetén 9 % Egyenes ági rokonok közötti öröklés és ajándékozás továbbra is illetékmentes. Egyenes ági rokonok közötti öröklés és ajándékozás továbbra is illetékmentes.

39 2013-as évközi módosítás (04.21-től) Mentes az öröklési és ajándékozási illeték alól: Mentes az öröklési és ajándékozási illeték alól: lakás-előtakarékossági szerződés alapján történő vagyonszerzés Új eljárási illetékmentesség: az építésügyi hatóság által a használatbavétel tudomásulvételről kiállított hatósági bizonyítvány

40 Ajándék bejelentése 13 AVBA nyomtatványon 13 AVBA nyomtatványon Ha az ajándékról okiratot állítottak ki, vagy ingó ajándékozása esetén okirat kiállítása ugyan nem történt, de az egy megajándékozottnak jutó ingó forgalmi értéke a 150 000 forintot meghaladja!  30 napon belül! Ha az ajándékról okiratot állítottak ki, vagy ingó ajándékozása esetén okirat kiállítása ugyan nem történt, de az egy megajándékozottnak jutó ingó forgalmi értéke a 150 000 forintot meghaladja!  30 napon belül! Nincs visszamenőleges illeték a korábbi illetékmentes ajándék bejelentésének elmulasztása esetén! Nincs visszamenőleges illeték a korábbi illetékmentes ajándék bejelentésének elmulasztása esetén! Nem kell bejelenteni a következő ajándékozást: Nem kell bejelenteni a következő ajándékozást: amely után adót, járulékot kell fizetni; amely után adót, járulékot kell fizetni; munkavállaló részére adott ingyenes, adómentes juttatások; munkavállaló részére adott ingyenes, adómentes juttatások; pénzügyi szervezet 10.000,- Ft-ot meg nem haladó követelésének elengedése (követelés megszűnjön); pénzügyi szervezet 10.000,- Ft-ot meg nem haladó követelésének elengedése (követelés megszűnjön); a közüzemi díjtartozás elengedése, feltéve, hogy a magánszemély és a vele közös háztartásban élő hozzátartozójának egy főre eső jövedelme max az öregségi nyugdíjminimum összegének kétszerese; a közüzemi díjtartozás elengedése, feltéve, hogy a magánszemély és a vele közös háztartásban élő hozzátartozójának egy főre eső jövedelme max az öregségi nyugdíjminimum összegének kétszerese; egyenes ági rokontól kapott ajándék!; egyenes ági rokontól kapott ajándék!; Magyar Állam által a hiteladós lakása megvásárlásával összefüggésben, a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény rendelkezése alapján elengedett követelés; Magyar Állam által a hiteladós lakása megvásárlásával összefüggésben, a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény rendelkezése alapján elengedett követelés; rögzített árfolyamon történt végtörlesztés miatt a lakóingatlanon alapított jelzálogjog megszűnésével együtt elengedett követelés. rögzített árfolyamon történt végtörlesztés miatt a lakóingatlanon alapított jelzálogjog megszűnésével együtt elengedett követelés.

41 Autózzunk egy kicsit! Egy kis áfa és cégautóadó

42 Szgk-ra vonatkozó szabályok Személygépkocsi? Személygépkocsi? VTSZ 8703 !!! VTSZ 8703 !!! Személy(ek) szállítására való Személy(ek) szállítására való Vezetővel együtt max. 9 főt Vezetővel együtt max. 9 főt Mindegy, hogy milyen üzemanyaggal megy Mindegy, hogy milyen üzemanyaggal megy Forgalmi engedély „J” pontjánál: M1, vagy M1G Forgalmi engedély „J” pontjánál: M1, vagy M1G

43 Szgk és az Áfa Beszerzés esetén: Beszerzés esetén: Főszabályként az áfa nem levonható Főszabályként az áfa nem levonható Levonási jog: Levonási jog: Taxi szolgáltatásra használt szgk. legalább 90 %-ban Taxi szolgáltatásra használt szgk. legalább 90 %-ban Bérbeadás útján történő hasznosítás legalább 90 %-ban Bérbeadás útján történő hasznosítás legalább 90 %-ban Továbbértékesítési célból (árukészlet) Továbbértékesítési célból (árukészlet) EU-s beszerzés esetén: EU-s beszerzés esetén: Új gépjármű (max 6 hónap, vagy max. 6000 km) Új gépjármű (max 6 hónap, vagy max. 6000 km) Áfa fizetési kötelezettség Áfa fizetési kötelezettség

44 Szgk és az Áfa Értékesítés 04. 20-ig: Értékesítés 04. 20-ig: Ha a beszerzés során áfa-t hárítottak át, amit nem lehetett levonni, akkor eladáskor áfa mentes Ha a beszerzés során áfa-t hárítottak át, amit nem lehetett levonni, akkor eladáskor áfa mentes Ha beszerzés során nem hárítottak át áfa-t, akkor eladáskor áfa felszámítási kötelezettség Ha beszerzés során nem hárítottak át áfa-t, akkor eladáskor áfa felszámítási kötelezettség Értékesítés 04. 21-től: Értékesítés 04. 21-től: Ha beszerzés során nem hárítottak át áfa-t (mert pl. msz-től, egyéb nem adóalany szervezettől vagy, árrés-adózótól vettük), akkor eladáskor áfa mentes! Ha beszerzés során nem hárítottak át áfa-t (mert pl. msz-től, egyéb nem adóalany szervezettől vagy, árrés-adózótól vettük), akkor eladáskor áfa mentes! Feltétel: Feltétel: Ha áfa-s lett volna, az áfa levonási jogot akkor sem érvényesíthettük volna Ha áfa-s lett volna, az áfa levonási jogot akkor sem érvényesíthettük volna

45 A személygépkocsik üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatások áfája 2013-tól A személygépkocsi üzemeltetése, fenntartása érdekében igénybevett szolgáltatások árában felszámított adó 50%-a nem vonható le. Ha a személygépkocsi üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás ellenértékének legalább 50%-át továbbszámlázzák más adóalany felé nyújtott szolgáltatás részeként, akkor a teljes áfa levonható. Főkötelem – mellékkötelem !!! Áru – szolgáltatás

46 Közlekedési eszköz bérbeadása 2013-tól (EU-s szabály) Közlekedési eszközök hosszú távú bérbeadása (vízi közlekedési eszköznél 90 napot-, egyébnél 30 napot meghaladó) Közlekedési eszközök hosszú távú bérbeadása (vízi közlekedési eszköznél 90 napot-, egyébnél 30 napot meghaladó) Nem adóalany részére Nem adóalany részére A teljesítési helye a szolgáltatást igénybe vevő nem adóalany lakóhelye, szokásos tartózkodási helye! A teljesítési helye a szolgáltatást igénybe vevő nem adóalany lakóhelye, szokásos tartózkodási helye! Kedvtelési célú hajók nem adóalany részére történő hosszú távú – vagyis 90 napot meghaladó – bér­beadása esetén a teljesítési hely a bérbeadás helye. Kedvtelési célú hajók nem adóalany részére történő hosszú távú – vagyis 90 napot meghaladó – bér­beadása esetén a teljesítési hely a bérbeadás helye.

47 Szgk és a Cégautóadó (Gjt.) 2013-as évközi változásai Új fogalom a tartós bérletbe adott személygépkocsi: Új fogalom a tartós bérletbe adott személygépkocsi: az a személygépkocsi, amelyet egy éven túli időszakra vagy határozatlan időre adtak bérbe, feltéve, hogy a bérbe vevő üzembentartói jogát a hatósági nyilvántartásba bejegyezték. az a személygépkocsi, amelyet egy éven túli időszakra vagy határozatlan időre adtak bérbe, feltéve, hogy a bérbe vevő üzembentartói jogát a hatósági nyilvántartásba bejegyezték. Nincs cégautóadó az olyan, magánszemélynek tartós bérletbe adott személygépkocsira, amely után kizárólag écs-t számoltak el. Nincs cégautóadó az olyan, magánszemélynek tartós bérletbe adott személygépkocsira, amely után kizárólag écs-t számoltak el. Szgk. tartós bérbeadásnál a cégautóadó alanya nem a tulajdonos, hanem a bérbevevő lesz, azaz ugyanaz az adó alanya, mint a gépjárműadó alanya. Szgk. tartós bérbeadásnál a cégautóadó alanya nem a tulajdonos, hanem a bérbevevő lesz, azaz ugyanaz az adó alanya, mint a gépjárműadó alanya. A július 1-től hatályos szerződések esetén A július 1-től hatályos szerződések esetén

48 Még egy kis Áfa

49 Előlegfizetés EU-s termékértékesítéshez kapcsolódóan Az adómentes EU-s értékesítés esetén az előlegként átadott összeg áfafizetési kötelezettséget nem keletkeztet. Tehát az eladó nem köteles az átvett összegről számlát kibocsátani, és az összesítő nyilatkozatban sem kell azt feltüntetnie!

50 Időszakos elszámolás alá tartozó, Közösségen belüli adómentes termékértékesítés esetén Amennyiben az elszámolási időszak meghaladja az 1 naptári hónapot, a felek közötti megállapodástól függetlenül: Közösségen belüli adómentes termékértékesítés esetén minden naptári hónap utolsó napján időarányos részteljesítés történik Az ezen Közösségen belüli adómentes termékértékesítésnek megfelelő Közösségen belüli termék beszerzése esetén is minden naptári hónap utolsó napján időarányos részteljesítés történik Tehát vélelmezett teljesítési időről van szó!

51 Elektronikus számla Minden olyan számla, amelynek kibocsátása és befogadása elektronikus formában történik. Minden olyan számla, amelynek kibocsátása és befogadása elektronikus formában történik. A számlák adattartalma sértetlenségének és eredete hitelességének biztosítására alkalmazható bármely más üzleti ellenőrzési eljárás is. A számlák adattartalma sértetlenségének és eredete hitelességének biztosítására alkalmazható bármely más üzleti ellenőrzési eljárás is. Tv. kettőt nevesít: EDI és elektronikus aláírás (már nem kell időbélyegző) Tv. kettőt nevesít: EDI és elektronikus aláírás (már nem kell időbélyegző) Elektronikus megőrzési kötelezettség! Elektronikus megőrzési kötelezettség!

52 Összesítő jelentés lekérdezése 1365M nyomtatvány 1365M nyomtatvány Bejelentési kötelezettség (áfa 2 M Ft-ot eléri vagy meghaladja): Bejelentési kötelezettség (áfa 2 M Ft-ot eléri vagy meghaladja): Termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás során az értékhatárt egyedileg elérő számlatételek esetén (számlák felsorolása: sorszám, teljesítés dátuma, adóalap, adó) Termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás során az értékhatárt egyedileg elérő számlatételek esetén (számlák felsorolása: sorszám, teljesítés dátuma, adóalap, adó) Termékbeszerzés és szolgáltatás igénybevétel során Termékbeszerzés és szolgáltatás igénybevétel során az értékhatárt egyedileg elérő számlatételek esetén (számlák felsorolása: sorszám, teljesítés dátuma, adóalap, adó) az értékhatárt egyedileg elérő számlatételek esetén (számlák felsorolása: sorszám, teljesítés dátuma, adóalap, adó) Egyedi értékhatár alatti beszerzési számlák esetén, ha az összevont levonható áfa az értékhatárt eléri, vagy meghaladja. Egyedi értékhatár alatti beszerzési számlák esetén, ha az összevont levonható áfa az értékhatárt eléri, vagy meghaladja. 2013. június 27-től az eBEV rendszeren lekérdezhető a m 2013. június 27-től az eBEV rendszeren lekérdezhető a más adózók áfa összesítő jelentéseiben bevallott, a lekérdezőre - mint vevőre, vagy eladóra - vonatkozó adatok

53 2013. április 1-től FAD: élősertés + egész és hasított félsertés frissen, hűtve, v. fagyasztva. FAD: élősertés + egész és hasított félsertés frissen, hűtve, v. fagyasztva. Pénztárgépek elektronikusan összekötve az dóhatósággal – adatszolgáltatás Pénztárgépek elektronikusan összekötve az dóhatósággal – adatszolgáltatás augusztus 31-e is törlésre került augusztus 31-e is törlésre került 2013. július 1-től Horvátország EU tag! Horvátország EU tag!

54 KATA és KIVA

55 KATA választása 04.21-től Csak akkor nem választható a KATA alanyiság, ha az adóalanyiság választásának évében a TEÁOR 2008 szerinti 68.20 számú „Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése besorolású tevékenységből” bevételt szerzett Tehát lehet bevétele: 66.22 számú Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenységből 66.29 számú Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenységből Bejelentkezés nyomtatványai: 13T201 - Egyéni cég, KKT., Bt. 13T101 - aki nem szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában, pl.: egyéni ügyvéd 13T101E - egyéni vállalkozók

56 KIVA 04. 21-től (1/2) Év közben is be lehet lépni a KIVA-ba Év közben is be lehet lépni a KIVA-ba A KIVA adóalanyiság a választás állami adóhatósághoz történő bejelentését követő hónap első napjával jön létre. A bejelentést az erre a célra rendszeresített nyomtatványon (13T203KV), elektronikus úton lehet megtenni, melyet 30 napos jogvesztő határidőn belül vissza lehet vonni. A kisvállalati adóalanyiság keletkezése napjával önálló üzleti év kezdődik. A KIVA adóalanyiság a választás állami adóhatósághoz történő bejelentését követő hónap első napjával jön létre. A bejelentést az erre a célra rendszeresített nyomtatványon (13T203KV), elektronikus úton lehet megtenni, melyet 30 napos jogvesztő határidőn belül vissza lehet vonni. A kisvállalati adóalanyiság keletkezése napjával önálló üzleti év kezdődik. Az adóalap számításánál a Tbj. szerinti járulékalapot képező jövedelemnél csökkentő tétel a kedvezményezett foglalkoztatottnál: Az adóalap számításánál a Tbj. szerinti járulékalapot képező jövedelemnél csökkentő tétel a kedvezményezett foglalkoztatottnál: Akinél 27 %-os szocho kedvezmény van ott 100e Ft Akinél 27 %-os szocho kedvezmény van ott 100e Ft FEOR 9-es, 25 év alatti, 55 év feletti esetén 50e Ft FEOR 9-es, 25 év alatti, 55 év feletti esetén 50e Ft Részmunkaidősöknél időarányosan! Részmunkaidősöknél időarányosan!

57 KIVA 04. 21-től (2/2) Pénzforgalmi szemléletű eredményt módosító tételek: Pénzforgalmi szemléletű eredményt módosító tételek: Tao szerinti écs továbbvitele – a számított nyilvántartási érték 10 év alatt egyenlő részletekben, vagy kivezetéskor a maradék (csökkentő tétel). Tao szerinti écs továbbvitele – a számított nyilvántartási érték 10 év alatt egyenlő részletekben, vagy kivezetéskor a maradék (csökkentő tétel). Készlet továbbvitele – első KIVA-s évben ha a zárókészlet alacsonyabb, mint a nyitókészlet, akkor a különbözet csökkentő tétel. Készlet továbbvitele – első KIVA-s évben ha a zárókészlet alacsonyabb, mint a nyitókészlet, akkor a különbözet csökkentő tétel. A KIVA adóalanyiság időszakát megelőző időszakra vonatkozó és a KIVA adóalanyiság időszaka alatt visszatérített adó csökkentő tétel A KIVA adóalanyiság időszakát megelőző időszakra vonatkozó és a KIVA adóalanyiság időszaka alatt visszatérített adó csökkentő tétel KIVA-ból Tao-ba: a KIVA adóalanyiság megszűnés évében a pénzforgalmi eredményt módosító tételek: KIVA-ból Tao-ba: a KIVA adóalanyiság megszűnés évében a pénzforgalmi eredményt módosító tételek: A KIVA-s időszakra vonatkozó, be nem folyt bevétel időbelileg elhatárolt összege (növelő tétel) A KIVA-s időszakra vonatkozó, be nem folyt bevétel időbelileg elhatárolt összege (növelő tétel) A KIVA adóalanyiság időszaka alatt teljesített, időbelileg elhatárolt pénzeszköz kifizetést, amely nem a KIVA-s időszakra vonatkozik (növelő tétel) A KIVA adóalanyiság időszaka alatt teljesített, időbelileg elhatárolt pénzeszköz kifizetést, amely nem a KIVA-s időszakra vonatkozik (növelő tétel) A KIVA adóalanyiság időszaka alatt beszerzett, kifizetett év végén kimutatott készlet érték (növelő tétel) A KIVA adóalanyiság időszaka alatt beszerzett, kifizetett év végén kimutatott készlet érték (növelő tétel) A KIVA adóalanyiság időszaka alatt befolyt bevétel elhatárolt összege, amely nem a kisvállalati adóalanyiság időszakára vonatkozik (csökkentő tétel) A KIVA adóalanyiság időszaka alatt befolyt bevétel elhatárolt összege, amely nem a kisvállalati adóalanyiság időszakára vonatkozik (csökkentő tétel) A KIVA adóalanyiság időszakára vonatkozó, időbelileg elhatárolt, ki nem fizetett költség, ráfordítás összege (csökkentő tétel) A KIVA adóalanyiság időszakára vonatkozó, időbelileg elhatárolt, ki nem fizetett költség, ráfordítás összege (csökkentő tétel)

58 Pénzügyi tranzakciós illeték évközi változásai Illetékköteles műveletek: Illetékköteles műveletek: átutalás, átutalás, beszedés, beszedés, készpénzkifizetés fizetési számláról, készpénzkifizetés fizetési számláról, készpénzbefizetés, készpénzbefizetés, okmányos meghitelezés, okmányos meghitelezés, a készpénzfizetésre szóló csekk beváltása, a készpénzfizetésre szóló csekk beváltása, kölcsöntörlesztés, kölcsöntörlesztés, pénzváltási tevékenység. pénzváltási tevékenység.

59 A pénzügyi tranzakciós illeték mértéke a pénzügyi tranzakciós illeték alapjának 0,3 %-a (korábban 0,2 % volt), de fizetési műveletenként legfeljebb 6 ezer forint; a pénzügyi tranzakciós illeték alapjának 0,3 %-a (korábban 0,2 % volt), de fizetési műveletenként legfeljebb 6 ezer forint; ha az illetékfizetésre a kincstár kötelezett, a pénzügyi tranzakciós illeték alapjának 0,3 %-a (korábban 0,2 % volt), de fizetési műveletenként legfeljebb 6 ezer forint az állampapír forgalmazásával kapcsolatos fizetési műveletek esetében; ha az illetékfizetésre a kincstár kötelezett, a pénzügyi tranzakciós illeték alapjának 0,3 %-a (korábban 0,2 % volt), de fizetési műveletenként legfeljebb 6 ezer forint az állampapír forgalmazásával kapcsolatos fizetési műveletek esetében; És ahol megszűnt a 6 ezer forintos felső korlát: ha az illetékfizetésre a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény vagy a kincstár kötelezett, a pénzügyi tranzakciós illeték alapjának 0,3 %-a (korábban 0,2 % volt), ha az illetékfizetésre a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény vagy a kincstár kötelezett, a pénzügyi tranzakciós illeték alapjának 0,3 %-a (korábban 0,2 % volt), a pénzügyi tranzakciós illeték alapjának 0,6 %-a (korábban 0,3 % volt), a fizetési számláról történő készpénzkifizetés, illetve a készpénz- helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzkifizetés esetén. a pénzügyi tranzakciós illeték alapjának 0,6 %-a (korábban 0,3 % volt), a fizetési számláról történő készpénzkifizetés, illetve a készpénz- helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzkifizetés esetén. A csoportos átutalás egyes átutalási megbízásai és a csoportos beszedési megbízás egyes beszedési megbízásai önálló fizetési műveletnek minősülnek! A csoportos átutalás egyes átutalási megbízásai és a csoportos beszedési megbízás egyes beszedési megbízásai önálló fizetési műveletnek minősülnek!

60 Távközlési adó 08.01-i változása Telefonhívás esetén, ha azt: Telefonhívás esetén, ha azt: magánszemély előfizető előfizetéséhez tartozó hívószámról indítják, akkor hívásonként 2 forint/megkezdett perc, magánszemély előfizető előfizetéséhez tartozó hívószámról indítják, akkor hívásonként 2 forint/megkezdett perc, nem magánszemély előfizető előfizetéséhez vagy a szolgáltatóhoz tartozó hívószámról indítják, akkor hívásonként 3 Ft/megkezdett perc. nem magánszemély előfizető előfizetéséhez vagy a szolgáltatóhoz tartozó hívószámról indítják, akkor hívásonként 3 Ft/megkezdett perc. SMS küldés esetén, ha azt: SMS küldés esetén, ha azt: magánszemély előfizető előfizetéséhez tartozó hívószámról küldik, akkor 2 forint/darab, magánszemély előfizető előfizetéséhez tartozó hívószámról küldik, akkor 2 forint/darab, nem magánszemély előfizető előfizetéséhez vagy a szolgáltatóhoz tartozó hívószámról küldik, akkor 3 Ft/darab. nem magánszemély előfizető előfizetéséhez vagy a szolgáltatóhoz tartozó hívószámról küldik, akkor 3 Ft/darab. De együtt max. De együtt max. magánszemély előfizető előfizetéséhez tartozó hívószám esetén 700 Ft/hó/hívószám, magánszemély előfizető előfizetéséhez tartozó hívószám esetén 700 Ft/hó/hívószám, nem magánszemély előfizető előfizetéséhez és a szolgáltatóhoz tartozó hívószám esetén 5000 Ft/hó/hívószám. nem magánszemély előfizető előfizetéséhez és a szolgáltatóhoz tartozó hívószám esetén 5000 Ft/hó/hívószám.

61 Mentes a távközlési adó alól a segélyhívás, a segélyhívás, adománygyűjtő szám hívása, adománygyűjtő szám hívása, üzenetküldés adománygyűjtő számra, üzenetküldés adománygyűjtő számra, a teszthívás, teszt-SMS, a teszthívás, teszt-SMS, magánszemély előfizető hívószámáról indított hívások időtartamából havonta 10 megkezdett perc. magánszemély előfizető hívószámáról indított hívások időtartamából havonta 10 megkezdett perc.

62 Felügyeleti díj (romkocsma-adó) 1/2 Kereskedelmi törvény írja elő Kereskedelmi törvény írja elő A települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat képviselő- testülete - a helyi sajátosságok figyelembevételével - rendeletben szabályozhatja: A települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat képviselő- testülete - a helyi sajátosságok figyelembevételével - rendeletben szabályozhatja: az üzletek éjszakai (22 és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét, valamint az üzletek éjszakai (22 és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét, valamint a világörökségi területen működő, szeszes italt kimérő, árusító kereskedelmi, illetve vendéglátó üzletek éjszakai (24 és 6 óra közötti) nyitva tartásával összefüggő - a közbiztonság, illetve a köztisztaság fenntartásához kapcsolódó - többletfeladatokhoz igazodó összegű felügyeleti díjat. a világörökségi területen működő, szeszes italt kimérő, árusító kereskedelmi, illetve vendéglátó üzletek éjszakai (24 és 6 óra közötti) nyitva tartásával összefüggő - a közbiztonság, illetve a köztisztaság fenntartásához kapcsolódó - többletfeladatokhoz igazodó összegű felügyeleti díjat. Felügyeleti díj: Felügyeleti díj: Max. 20 Ft/fő/éjszakai nyitvatartási nap mértékben határozhatja meg, de meximum az üzlet éves korrigált iparűzési adóalapjának 0,5%-a. Max. 20 Ft/fő/éjszakai nyitvatartási nap mértékben határozhatja meg, de meximum az üzlet éves korrigált iparűzési adóalapjának 0,5%-a. A felügyeleti díj alapja vendéglátó üzletek esetén a működési engedélyben vagy igazolásban meghatározott befogadóképesség, egyéb üzletek esetében az alapterület alapján számított 3 négyzetméterenként egy fő. A felügyeleti díj alapja vendéglátó üzletek esetén a működési engedélyben vagy igazolásban meghatározott befogadóképesség, egyéb üzletek esetében az alapterület alapján számított 3 négyzetméterenként egy fő. A felügyeleti díjat negyedévente, az azt követő hónap 15-éig kell megfizetni az illetékes önkormányzat erre a célra létrehozott számlájára. A felügyeleti díjat negyedévente, az azt követő hónap 15-éig kell megfizetni az illetékes önkormányzat erre a célra létrehozott számlájára.

63 Felügyeleti díj (romkocsma-adó) 2/2 Felügyeleti díj felhasználása: Felügyeleti díj felhasználása: kizárólag a felügyeleti díj fizetésére kötelezett üzletek által közvetlenül vagy közvetve okozott, a települési önkormányzatot egyébként terhelő közbiztonsági, illetve köztisztasági feladatokat meghaladóan az éjszakai nyitva tartással összefüggésben keletkező - az önkormányzat által elkülönítetten kimutatott! - közbiztonsági, illetve köztisztasági többletfeladatok ellátására. kizárólag a felügyeleti díj fizetésére kötelezett üzletek által közvetlenül vagy közvetve okozott, a települési önkormányzatot egyébként terhelő közbiztonsági, illetve köztisztasági feladatokat meghaladóan az éjszakai nyitva tartással összefüggésben keletkező - az önkormányzat által elkülönítetten kimutatott! - közbiztonsági, illetve köztisztasági többletfeladatok ellátására. Világörökségi helyszínek: Világörökségi helyszínek: Budapest – a Duna-partok, a Budai Vámegyed és az Andrássy út Budapest – a Duna-partok, a Budai Vámegyed és az Andrássy út Hollókő ófalu és környezete Hollókő ófalu és környezete Az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjai Az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjai Az ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátságés természeti környezete Az ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátságés természeti környezete Hortobágyi Nemzeti Park – a Puszta Hortobágyi Nemzeti Park – a Puszta Pécs (Sopianae) ókeresztény temetője Pécs (Sopianae) ókeresztény temetője Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj (röviden: Fertő-táj) Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj (röviden: Fertő-táj) Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj


Letölteni ppt "Fontosabb 2013. évi évközi adótörvény változások S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft."

Hasonló előadás


Google Hirdetések