Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2015. év. Képviselő testület bizottságainak munkája 2014.01.01. és 2014.10.02. között Oktatási és Szociális Bizottság 9db ülés 48 db határozat Ügyrendi,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2015. év. Képviselő testület bizottságainak munkája 2014.01.01. és 2014.10.02. között Oktatási és Szociális Bizottság 9db ülés 48 db határozat Ügyrendi,"— Előadás másolata:

1 2015. év

2 Képviselő testület bizottságainak munkája 2014.01.01. és 2014.10.02. között Oktatási és Szociális Bizottság 9db ülés 48 db határozat Ügyrendi, Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság 10 nyílt ülés 103 db határozat

3 Képviselő testület összetétele 2010-2014 Aranyi János Gábor Banyári István Halászné Kovács Éva Matula Jánosné Vasaji László Arnold Kovács Péter alpolgármester Vörös Sándor polgármester

4 Képviselő testület összetétele 2014 októbertől Halászné Kovács Éva Kochné Vadászi Borbála Horváth Péter Kovács Péter Tóth József Roszik Tamás alpolgármester Vörös Sándor polgármester

5 Képviselő testület bizottságainak munkája 2014.10.12.és 2014.12.31. között Pénzügyi, Ügyrendi, Humán és Városgazdálkodási Bizottság 6db ülés 45db határozat

6 Testületi ülések 2014.01.01. és 2014.10.02. között 20db ülés 8 db Ebből rendkívüli testületi Zárt ülések száma 6 db 1 db közmeghallgatás Hozott határozatok száma: 327 db Rendeletek száma 16 db

7 Testületi ülések 2014.10.12.és 2014.12.31. között 4db ülés Zárt ülések száma 1 db Hozott határozatok száma: 67 db Rendeletek száma: 9 db

8 Település adatai 20122013 2014 Lakosságszám : 4063 fő4023 fő 4033 fő Születések száma: 35 fő 42 fő 37 fő Halálozások száma: 57 fő 62 fő 63 fő

9 Önkormányzati vagyon alakulása 2010. Bruttó érték 1’984’949 eFt 2012. Bruttó érték 2’531’296 eFt 2013. Bruttó érték 2’771’401 eFt 2014. Bruttó érték 2’779’324 eFt Növekmény: 7’923 eFt

10 Költségvetés alakulása 2014. évben

11 Költségvetés alakulása Elfogadott költségvetés 2014. évben 0 Ft hiány a tervben Bevételek terv – kiadások Eredeti ei.: 863 790 eFt Módosított ei.: 959 593 eFt

12 2014. Évi költségvetés SZJA alapú támogatás megszűnése Gépjármű adó Új rovatrend Elvárt bevétel Kötött felhasználású normatívák Zöldövezet Közvilágítás Igazgatás, településfejlesztés, település rendezés és üzemeltetés, lakás és helységgazdálkodás, vízgazdálkodás Szociális / gyermekjóléti támogatások Dolgozói létszám meghatározása Útkarbantartás Étkezés Könyvtári és közművelődési támogatás

13

14

15

16

17 Költségvetés alakulása Kiadások (tény) 2014. évi kiadások (eFt) IntézménySzemélyiJárulékokDologi Ber.- felhalmo zás Átadott PE Σ Óvoda5735915104625589652280136 Műv.Ház-Ktár723219028945101219091 Eü-Szoc959872429715947243531621285730 Polg.Hiv.42890110931215751069967349 Önkormányzat601691173815381712892543746398395 Σ2636376413434064613569646588850701

18 Költségvetés alakulása 2014. évi (tény)bevételek (eFt) Intézményi saját bevétel Sajátos bev. (adók)Összesített bevételek Óvoda0Kommunális10386Intézményi47809 Műv.Ház-Ktár3022IPA90937Közhatalmi113911 Eü-Szoc.5829GJA11484Állami tám.272983 Polg Hiv.2608 Egyéb közhatalmi.1204TB tám.174978 Önkormányzat36350114011Felhalm. Bev.141130 47809 Maradvány igénybevétel71853 Működési célú átvett pénzeszköz46732 869396

19 Költségvetés alakulása 2014 (várható záróadat) Mód. előirányzat TényMód. előirányzat Tény Műv.ház211701909130913022 Óvoda8258180136-- Önkormányzat 492461398395629414613478 PH751296734955905520 SZTK288207285730247670247331 Összesen:959593850701959593869396 KiadásBevétel

20 Költségvetés alakulása 2014 (várható záróadat) Összes kiadás: 850’701 eFt Összes bevétel: 869’396 eFt Hiány: ------ eFt Hiány: ------ eFt Pénzmaradvány, tartalék Pénzmaradvány, tartalék

21 Fontosabb döntések 2014. évben Gyermekétkeztetés versenyeztetése Árajánlat bekérés óvodai pályázattal kapcsolatos eszközbeszerzésre Adósságátvállalással kapcsolatos döntés Szakrendelő SZMSZ módosítása Árajánlat bekérés térfigyelő rendszer II. megvalósításhoz Döntés a térfigyelő rendszer II. árajánlat bekérés + döntés Felmérés kátyúzás, döntés Leader Egyesülethez csatlakozási szándéknyilatkozat Római Katolikus Plébánia támogatása (orgonavásárlás) Konzorcium létrehozása térségfejlesztéssel kapcsolatban Civil szervezetek támogatása Ref. Egyházközség támogatása templomfelújítás, térkövezés Kossuth Lajos utca és környéke térkövezése

22 Fontosabb döntések 2014. évben Üzlethelyiség bérbeadásának pályázati kiírása (Hajdú Butik, Mozi) Gazdasági program elfogadása Defibrillátor beszerzése Telefonközpont karbantartási szerződése Régi bölcsőde hasznosítása Városkert utcai telekrendezés lehetősége

23 Fontosabb döntések 2014. évben Polgármesteri Hivatal SZMSZ-nek elfogadása Óvodavezetői pályázat + döntés Vasút u. 10. sz. alatti ingatlan megvásárlása Fiatal házasok támogatása 1.700 eFt KEOP-2014-4.10.0/N Napelemes pályázaton indulás HVB tagjainak és póttagjainak megválasztása Bursa Hungarica ösztöndíj pályázaton való részvétel, támogatás Százszorszép Óvoda alapító okiratának módosítása Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolatos kiegészítő támogatás Alakuló ülés (polgármester illetménye, alpolgármester megválasztása, illetménye, bizottsági struktúra, SZMSZ) Koncepció elfogadása

24 2014. évre tervezett fejlesztések voltak Utak karbantartása, útalap építés, padkázás Térfigyelő kamera 2. ütem Esővíz árkok takarítása, Önkormányzati intézmények karbantartási munkái (művelődési ház) Óvoda „Egy nap a városért”

25 2014. Évben lezárult pályázatok DAOP-4.2.1-11-2012-0031 A Dunavecsei Százszorszép óvoda II. sz. feladatellátási helyének fejlesztése Nyitott Tanulási Központ Nyitok Akadémia Lezárult

26 2014. Év közbeszerzései és nagyobb értékű beszerzései Gyermek étkeztetés Óvoda eszköz KEOP Kátyúzás Térkővezés /út

27 Folyamatba lévő tervek / pályázatok DAOP-4.2.1-11-2012-0031 A Dunavecsei Százszorszép óvoda II. sz. feladatelátási helyének fejlesztése (építkezés 2014. évben lezárult – adminisztratív lezárás van folyamatba) EFI TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0021 - Kistérségi Egészségfejlesztési iroda Dunavecse városában Napelemes rendszerek kiépítése Dunavecse város önkormányzati épületein – KEOP-4.10.0/N/14-2014- 0080

28 2015. évi költségvetés előirányzatai

29

30 2015. évi költségvetés tervezése Összes kiadás: 771’372 eFt Összes bevétel: 771’372 eFt Kiadási tartalék:72’299 eFt Működési célú hiány nem tervezhető ! Működési célú hiány nem tervezhető !

31 Jelentős változás 2015. évben Szociális ellátás változása, új rendelet FHT – járás Lakás fenntartási, és egyéb ellátások- önkormányzat Helyi szociális ellátási formák: Étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Nappali ellátás (idősek klubja)

32 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátás Települési támogatás Lakhatáshoz kapcsolódó Villany, gáz, víz, stb. – természetbeni 2500 Ft/hó illetve 4000 Ft/hó Gyógyszerkiadáshoz kapcsolódó Rendkívüli Elemi kár, temetési költségek, közüzemi szolgáltatás megszűnésének veszélye, gyermek alapszükséglete stb.

33 Iskola üzemletetés 2015-től Jelenleg – KLIK Március 31.-ig új döntés

34 Munkahely teremtés Érdeklődők 2014. évben (3 cég) Helyi vállalatok fejlesztési tervei pályázati támogatás esetén Haslinger kft. Végh-vár kft.

35 2015. évre tervezett Kiemelt terület az útjavítások, kátyúzások Aszfaltpermetes, aszfaltos útzárás a korábban elkészített útalapok esetén, a rossz minőségű utak esetén Járdaépítés, javítás, térkövezés A már megépült utak karbantartása, padkázások belvíz- és csapadékvíz elvezető árkok folyamatos tisztítása Vízkár-elhárítási terv készítése Útjavítások (padkázás, kátyúzás, útzárás) Művelődési ház (aula) Napelemek elhelyezése

36 Egy nap a városért 2015. április 18. Dunapart Virágosítás Liszt Ferenc tér Korsós sétány, kapu csere Bagóvári Duna-part takarítása Fa és sövényültetés

37 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "2015. év. Képviselő testület bizottságainak munkája 2014.01.01. és 2014.10.02. között Oktatási és Szociális Bizottság 9db ülés 48 db határozat Ügyrendi,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések