Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bemutatkozik a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 2014. 11. 19-20.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bemutatkozik a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 2014. 11. 19-20."— Előadás másolata:

1 Bemutatkozik a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 2014. 11. 19-20.

2  65 éves múlttal rendelkező szakképző intézmény.  Mindig középfokú végzettségű építőipari szakembereket (technikusokat) képeztek itt.  Fenntartója: a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

3 Az iskola rövid története  Az 1908-ban létesített Fa-és Fémipari Szakiskolán belül már működött építőipari szaktanfolyam, az un. Téli Tagozat  1946: Építőipari Tagozat jön létre, itt már érettségi és képesítő vizsga letételére volt lehetőség, amely a továbbtanulás lehetőségét teremtette meg.

4  1949/50-es tanévben létrejön a mi iskolánk elődje: a 25-ös számú Ipari Gimnázium Építőipari Tagozata (új épület, önállóság, Turcsányi Béla igazgató)  Az 1950/51-es tanévtől ipari technikummá alakult az intézmény.  1950.október 21-étől költözik az intézmény a Varga u. 5. sz. alá, és az 5. számú Magasépítőipari Technikum nevet veszi fel.  1956. április 7-én iskolánk felveszi Péchy Mihály nevét.

5 Az intézmény fő profilja mindvégig az építészet, de voltak kis kitérők az iskola történetében. A jelenlegi OKJ-s szakmák mindegyike az építőiparhoz kötődik.

6  1984/85-es tanévtől ismét iskolarendszeren belül folyik a technikusi képzés, un. 4+1-es rendszerben.  1987-ben indul az épületgépész-képzés.  1993/94-es tanévtől szünetelt az építőgépész képzés, helyette anyagmozgató gépész és repülőgépész technikusi képzés indul.

7  1994. szeptember 1-től gimnáziumi osztályunk is van.  1982-ben a Péchy Mihály nevét viselő kollégiummal vonják össze az iskolát, 1990-ben ismét szétvált a két intézmény.

8 Az iskola vezetése:  Intézményvezető  Közismereti intézményvezető-helyettes  Szakmai intézményvezető-helyettes Az iskola jelene

9  30 fő közismereti tanár  11 fő építész műszaki tanár (ebből 3 szakoktató)  8 fő épületgépész műszaki tanár (1 fő szakoktató)  Óraadók:  1 fő gyógypedagógus óraadó  1 fő fejlesztő pedagógus  1 fő testnevelő A tantestület (49 fő) összetétele :

10 Az iskolában jelenleg csak nappali tagozat (20 osztály, 570 fő) működik.

11  A 9-12. évfolyamokon érettségire felkészítő oktatás folyik.  Szakmai alapozás történik az építészet és a gépészet szakmacsoportokban a 11-12. évfolyamokon.  Az új kerettanterv szerint, kilencedik és tízedik évfolyamon elkezdődik a szakképzés, a képzési idő rövidül.

12  Az érettségi után a tanulók 40-50%-a szakirányú felsőoktatási intézményben tanul tovább.  Az itt maradók jelenleg az alábbi OKJ-s szakmák közül választhatnak: Magasépítő technikus Épületgépész technikus

13 A tanulók a szakmai gyakorlatot év közben iskolai tanműhelyekben teljesítik.

14 A tanműhelyek kialakítása és technikai felszerelésének bővítése  pályázati forrásból (világbanki B komponens, decentralizált keret terhére kiírt pályázat)  szakképzési hozzájárulás felhasználásával valósult meg.

15  A nyári szakmai gyakorlatot különböző építőipari vállalkozásoknál teljesítik.  Évente 15 fő Szászországba megy.  Új, magdeburgi kapcsolat van kialakulóban.

16 Közismereti tantárgyak A szakmát alapozó tárgyakat (matematika, fizika, informatika) és az idegen nyelvet a kerettantervi ajánlásnál magasabb óraszámban tanulják. Választható idegen nyelv: angol vagy német.

17 Az idegen nyelv elsajátítását segítik:  A sávos nyelvoktatás  A nemzetközi kapcsolatok  Tavaszi szünetben már több tanévben Angliába utazott egy csoport  Emelt szintű érettségire történő felkészítés  Tehetséggondozás

18 Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink számára minden irányból közvetítsünk kihívásokat, ismereteik, érdeklődési körüknek megfelelően szerteágazóak legyenek.  Ennek érdekében minden tantárgyból szervezünk házi versenyeket, részt veszünk más iskolák által szervezett versenyeken.  Idegen nyelvből többször hirdettünk városi vagy megyei szintű vetélkedőt.  Történelemből is rendeztünk már városi szintű megmérettetést.  Többször meghirdettük a Koós Károly rajz és kisplasztikai pályázatot.  „56 zenei hangjai” címmel városi dalíró és előadó vetélkedőt rendeztünk.

19 VERSENYEREDMÉNYEK  2014. Megyei matematika tehetséggondozó verseny: 1 helyezés  2014.: OSZTV (magasépítő): országos 4. helyezés  2013. április SZÉTV (építész): 12. helyezés  2013. Nemzetközi Diákkonferencia Építész): 2. helyezés  2012. SZÉTV (építész): 10.,16., 18. helyezés  2011. április OSZTV (építész): 2. és 4. helyezés  2010. március: várostörténeti vetélkedő 2. helyezés  2009. április OSZTV: 1. helyezés  2008. november: városi szakközépiskolai matematika verseny: 1. helyezés  2008. április: SZÉTV (építész) : országos 6. 7. és 14. helyezés  2007. április: SZÉTV (építész) : országos 6. és 19. helyezés  2006. április: SZÉTV (építész): országos 1.,5.,6.,és 15. helyezés  2006. november: városi szakközépiskolai matematika verseny: 3.,2.,2.,1. helyezés  2006. október: városi történelem versenyen: 2. helyezés

20 Szabadidős tevékenység  Nagyon sokféle tanórán kívüli tevékenységünk van.  Figyelmet fordítunk az iskolai hagyományok őrzésére: pl. megemlékezés a névadóról, a Péchy-napon valamelyik, a szakmájában sikeres volt tanítvány bemutatkozása  Sportolási lehetőségek: naponta tömegsport és ISK foglalkozások  Mindenkinek figyelmébe ajánlom az iskola honlapját! www.pechy-debr.sulinet.hu

21 ISKOLAI ÜNNEPSÉGEK (Tanévnyitó, szalagtűző, ballagás, tanévzáró)

22

23

24

25 ÁLLAMI ÜNNEPEK (Október 23., Március 15.)

26

27 A DIÁKÖNKORMÁNYZAT RENDEZVÉNYEI (Verébtábor, elsős avatás,mikulás, karácsony, Péchy-nap, Pedagógus nap)

28

29

30

31

32

33 SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK

34

35

36 FELEJTHETETLEN OSZTÁLYKIRÁNDULÁSOK

37 Nemzetközi kapcsolataink: Berufsförderungswerk Bau Sachsen e.V. (2004. februártól) Közös munkáink, terveink:  Leonardo da Vinci mobilitási projekt  Leonardo da Vinci fejlesztő projekt

38 Találkozásaink: 2004. április  A partner intézmény két vezetője Michael Kinder és Martin Eszlinger töltött itt egy napot.  Eredetileg Ajkára jöttek egy Leonardo projekt zárására  Ismerkedtünk, együttműködési lehetőségeket tártunk fel.

39 2004. szeptember

40 2005. február

41 2005. augusztus

42 2005. október

43 2006. október (Glauchau)

44 2008-ban, 2009-ben, 2010-ben, 2011-ben és 2012-ben is volt 15-15 diákunk három hetes szakmai gyakorlaton Glauchauban.

45 Comenius 1 Iskolaprojekt  Partnereink: egy német és egy finn középiskola  Indult: 2005. októbertől  Három éves lefutású volt.

46 Helsinki

47

48 Németország-Lautkirche

49 Lautkirche

50 Az új német kapcsolat: 2012

51

52

53 Az intézmény munkáját meghatározó legfontosabb elvek:  „ A jövő szakembere legyen sokoldalú”  „Partnerközpontú működés”  „ A nevelő-oktató munka folyamatos felülvizsgálatával” a tanulók esélyeinek javítása  Mindehhez jó munkahelyi közérzet megteremtése: összetartó, innovatív tantestület

54 A szakképzés vonatkozásában fontosnak tartjuk:  a szakmai képzés színvonalának erősítését  a pályakövetést  a szakmai kompetenciáknak a piaci igényekhez történő igazítását

55 TERVEINK:  A nemzetközi kapcsolatok megtartása  A jelenlegi képzési struktúra megtartása  Új, rokon jellegű szakképzések elindítása (pl. mélyépítő technikus)

56 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Bemutatkozik a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 2014. 11. 19-20."

Hasonló előadás


Google Hirdetések