Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az oktatás folyamata Dr. Földes Zoltán. I. Az oktatás folyamata és a pedagógus szerepe o a tanár mesterségbeli tudása o motiválás, aktivizálás, megerősítés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az oktatás folyamata Dr. Földes Zoltán. I. Az oktatás folyamata és a pedagógus szerepe o a tanár mesterségbeli tudása o motiválás, aktivizálás, megerősítés."— Előadás másolata:

1 Az oktatás folyamata Dr. Földes Zoltán

2 I. Az oktatás folyamata és a pedagógus szerepe o a tanár mesterségbeli tudása o motiválás, aktivizálás, megerősítés o az önszabályozó tanulás összetevői II. A folyamat felépítése, struktúrája (makro- mikro szerkezete) o ismeretszerzés, alkalmazás, rendszerezés, rögzítés, ellenőrzés o a folyamat tervezési szintjei III. Az oktatás szervezeti és munkaformái o óratípusok jellemzői IV. Az oktatás módszerei o stratégiák és módszerek Amiről szó lesz:

3 TANÁRI MESTERSÉG ÖSSZETEVŐI Személyes rátermettség Tanári mesterségbeli tudás 1. ÖNISMERET 2. ÖNÁLLÓSÁG ÉS DÖNTÉS 3. TÖREKVÉS ÉS BIZALOM 4. ÉRZÉKENYSÉG 5. EMPATIKUS MEGÉRTÉS 6. KONGRUENS VISELKEDÉS 7. FELTÉTEL NÉLKÜLI ELFOGADÁS 1. TANULÁSI SZÜKSÉGLET 2. TERVEZÉS 3. STRATÉGIÁK megvalósítása 4. FELMÉRÉS és akkreditálás 5. MEGFIGYELÉS, ELEMZÉS 6. ÖNFEJLESZTÉS 7. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZAKMAI TUDÁS I. Az oktatás folyamata és a pedagógus szerepe

4 Motiválás, aktivizálás, megerősítés A tanár tanulásirányítással, szervezéssel kapcsolatos konkrét órai tevékenységének: Három fő feladata MotiválásAktivizálásMegerősítés

5 Motiválás „A motiváció különböző indítékok együttese, melyek a tanulót ráveszik a tanulásra, a tanulási kedvet és elhatározást a tanulás végéig ébren tartják, amelyek a tanulót a tanulásra ráveszik, és a tanulási kedvet és elhatározást a tanulás végéig ébren tartják. Semmilyen életkorban sincs tanulás motiváció nélkül!” (Kiss Árpád 1963) Az iskola lehetőségeit tekintve, a tanulási motiváció kialakításának két fő területe van: Az iskolai tevékenységrendszer:  A tanórák mellett, minél többféle, változatos tartalmú tanulási lehetőséget tudjon felkínálni az iskola.  Fontos az iskolai légkör szerepe is a motiváció kiépítésében. A tantárgy tanulási motivációjában; fontos szerepe van a tananyag jellegének és a tanár személyének. Az érdekes-unalmasnak; a szükséges-szükségtelennek és a könnyű- nehéznek ítélt tantárgyak és tananyagok mindig a tanár közvetítésén keresztül alakul ki a tanulóban.

6 Aktivizálás Aktivitáson; a tanuló pszichikus részvételét értik a nevelésben, tanulásban Aktivizáláson; pedig azokat a külső, pedagógiai eljárásokat értjük, amelyek hatására a tanulásban részt vevő tanulók aktivációs szintje növekszik; a cselekvés célra irányulása pontosabbá válik; a figyelem ébersége; a gondolkodás élessége; a motiváció hajtóereje; a memória integráló képessége emelkedik. Dunkin az aktivizálást négy jellemző pontban foglalja össze:  a tanuló szükségleteinek és érdeklődésének figyelembevétele,  a tudás alapjainak elsajátítása problémamegoldás révén,  a megfelelő alkalmak a kifejezéshez /expresszivitás/,  együttműködés a nevelésben.

7 Tanítási módszer Tanulási Differenciálás koncepció mértéke A tanulói aktivitás feltételezett szintje egyénre osztályra nézve / nézve Magyarázatszűkalacsonyesetlegesalacsony Közös feladat /munkáltatás/ tágközepesesetlegesmagas Komplex feladat- rendszer tágmagasáltalánosmagas A tanulói aktivitás és a tanítási módszer összefüggése

8 Megerősítés A megerősítés elsősorban a tanulás eredményére adott értékelő reagálás belső átélése. Három típusa: külső megerősítés mások cselekvéseinek konzekvenciái belső megerősítés

9 Az önszabályozó tanulás összetevői Önszabályozás Kognitív Önszabályzó stratégia Kognitív stratégia, metakogníció Tantárgyi tartalom tudása 3 1 5 Motivációs önszabályozó stratégia Motivációs stratégia kialakítása Tanulni tudás és tanulási motiváció 6 2 4 CÉL Alkalmazni tudás: Gondolkodás, feldolgozás, elemzés, következtetés, döntés… Tantárgy-specifikus tudás

10 Követelmények/önellenőrző kérdések Ön akkor sajátította el az I. rész anyagát, ha képes ; -a tanári mesterségbeli tudás (kompetencia) elmeit felsorolni, azokat példán keresztül jellemezni, értelmezni, -megfogalmazni, hogy mit jelent tanulás szempontjából;  a motiválás, aktivizálás, megerősítés didaktikai fogalmak  példát mondani milyen tanári tevékenységek mentén lehet ezeket megvalósítani, -bemutatni jellemzői alapján az önszabályozó tanulás összetevőit, (szintenként értelmezni az összetevőket (1-2; 3-4; 5-6) és meghatározni, hogy mit jelent a meta-kogníció, a meta-motiváció.


Letölteni ppt "Az oktatás folyamata Dr. Földes Zoltán. I. Az oktatás folyamata és a pedagógus szerepe o a tanár mesterségbeli tudása o motiválás, aktivizálás, megerősítés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések