Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PÉNZÜGYI ALAPISMERETEK 8. előadás Előadó: Bakos-Tóth Eszter

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PÉNZÜGYI ALAPISMERETEK 8. előadás Előadó: Bakos-Tóth Eszter"— Előadás másolata:

1 PÉNZÜGYI ALAPISMERETEK 8. előadás Előadó: Bakos-Tóth Eszter teszter@karolyrobert.hu

2 5. ÉRTÉKPAPÍROK KötvényRészvény Egyéb értékpapírok Portfolió

3 5.1. Az értékpapírok fogalma, típusai Az értékpapír vagyonnal kapcsolatos jogot megtestesítő, forgalomképes okirat vagy számlán szereplő összeg, illetve elektronikus jel A megtakarítók és a felhasználók között közvetítő szerepet töltenek be azáltal, hogy különböző időpontra vonatkozó pénzek cseréjét teszi lehetővé (az értékpapír megvásárlásával jelenlegi pénzünkért jövőbeli pénzt vásárolunk meg) Megtakarításra, beruházásra

4 Értékpapírok csoportosítása: Értékpapírban foglalt jog alapján: –pénzkövetelést megtestesítő (váltó, csekk, kötvény) –részesedési jogot megtestesítő (részvény) –áruval kapcsolatos jogot megtestesítő (közraktárjegy) –tulajdonosi jogot megtestesítő (részvény) Kibocsátó szerint: –állam által (állampapír) –vállalkozások által (kötvény, váltó) –önkormányzatok által (kötvény)

5 Hozam alapján: –valamilyen hozamot biztosító Változó hozamú (részvény) Fix hozamú (kötvény) Árfolyamnyereséget biztosító (diszkont állampapír) –hozamot nem biztosító Futamidő alapján: –rövid (- 1 év) –középhosszú (1-3 év) –hosszú (3 év -) –lejárat nélküli (részvény) Átruházhatóság: –bemutatóra szóló (könnyen átruházható) –névre szóló

6 Lejárat szerint: –lejárattal bíró (kötvény) –lejárat nélküli (részvény) Tőzsdéhez való kapcsolata alapján: –tőzsdeképes, tőzsdén forgalmazhatók (kötvény, részvény) –nem tőzsdeképes (váltó, csekk) Kibocsátás módja szerint: –Nyílt kibocsátású –Zárt kibocsátású (vásárlói kör leszűkített)

7 Az értékpapírokba történő befektetéseknél figyelembe veendő szempontok: Biztonság Szabad pénzeszközök időbeli megoszlása (lejárat) HozamLekötés Másodlagos piac megléte

8 5.2. A hazai forgalomban lévő értékpapírok áttekintése 5.2.1. Kötvény Közép vagy hosszú lejáratú, fix kamatozású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Előnye: –tőke kamata előre meghatározott –tőke költsége alacsonyabb, mint a részvényeknél –a tulajdonosa nem vesz részt a vállalkozás irányításában –kötvény után fizetett kamat csökkenti az adóalapot Hátránya: –hosszú lejárat –a vállalkozás eladósodása leszorítja az árát –lejáratkor fizetni kell –fix kamat kockázatos, ha a vállalkozás jövedelme ingadozik

9 Névérték Névleges hozam Egyszerű hozam Kötvény árfolyama Kötvényárfolyam kamatrugalmassága (E) Tényleges hozam (IRR) Kötvények különleges típusai: –bemutatóra és névre szólóak –átváltható (bizonyos idő után: részvényre vagy pénzre) –kamatszelvény nélküli (eladás mélyen névérték alatt, kamat nincs) –változó kamatozású (kötött kamat + részesedés adózott eredményből) –lebegő kamatozású (gazdasági paraméterhez kötik) –bóvli (nagy hozammal kecsegtet, de nagy kockázatú) –nyeremény

10 ÉRDEKESSÉG A kötvény minősítése hitelkockázatának a meghatározását jelenti. A kötvény minősítését független hitelminősítő ügynökségek végzik, akik kockázati osztályokba sorolják be az egyes kötvényeket. A legismertebb minősítő ügynökségek a Moody's, a Standard & Poors és a Fitch Ratings. A Moody's minősítési kategóriái Aaa, Aa, A, Baa, Ba, B, Caa, Ca, C, ahol Aaa a legjobb, a C pedig a legrosszabb minősítés. A Standard & Poors és a Fitch Ratings minősítési kategóriái AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, D. Befektetési minősítésűnek nevezik a BAA (illetve a másik besorolás szerint BBB), vagy annál jobb minősítésű kötvényeket, míg bóvlinak (junk) nevezik a többi kötvényt.

11 ÉRDEKESSÉG Államadósság 2009. február Devizában: 7.531,2 milliárd Ft Forintban: 11.228, 1 milliárd Ft Egyéb: 100,9 milliárd Ft Mindösszesen: 18.860,2 milliárd Ft (www.akk.hu)

12 5.2.2. Részvény Vállalkozások alapításakor, vagy alaptőkéjük emelésekor kibocsátott értékpapír, amely a vállalkozás alaptőkéjének meghatározott hányadát testesíti meg Lejárat nélküli, változó hozamú értékpapír Osztalék Árfolyam különbözet (vásárláskori és eladási)

13 Részvények speciális típusai: –bemutatóra és névre szólóak –törzs (tagsági jogot biztosít) –elsőbbségi (elsőbbség az osztalékfizetésnél a közönséges részvények tulajdonosaival szemben) –átváltható elsőbbségi (bizonyos arányban közönséges részvényre válthatják részvényeiket) –kamatozó (osztalékon felül meghatározott mértékű kamatra is jogosít) –amortizálódó (bizonyos idő után közcélra létrehozott alapítvány tulajdonába megy át) –dolgozói (alaptőkén felül, az alaptőke 10%-áig, csak a vállalkozás dolgozói részére)

14 Egy részvényre jutó adózott eredmény (EPS) Osztalékfizetési ráta Újrabefektetési ráta Árfolyam Várható hozam (osztalékból, árfolyamkülönbözetből) Tényleges hozam

15 5.2.3. Egyéb értékpapírok 5.2.3.1. Állampapírok Állam által kibocsátott Az állam adósságát megtestesítő, adósságtörlesztésre és kamatfizetésre, esetleg járadék fizetésére vállal kötelezettséget. Rövid-, közép- vagy hosszú lejáratúak Kamatfizetés általában félévente BÉT-en vezetik be DWIX index  (állampapírra vonatkozó index) MAX index  (Magyar Államkötvény Index) (havonta egyszer változik - kosárfrissítés)

16 MAX index = Magyar Államkötvény Index. A magyar állampapírpiac leglikvidebbnek számító fix kamatozású és egy évnél hosszabb hátralévő futamidejű államkötvényeinek teljes hozam indexe Az index a EFFAS, a befektetés-elemzők nemzetközi szervezetének ajánlásait követve nemcsak a kötvények árfolyamának változását, hanem a kamatokat is figyelembe veszi és azokat a kosár egészét figyelembe véve újra befekteti A MAX index számos intézményi befektető számára "benchmarkot", azaz teljesítménymércét jelent A kosárban szereplő papírok az összes államkötvény mintegy 64 százalékát képviselik

17 DWIX index = Magyar kincstárjegy- hozamindex, a rövid lejáratú állampapírok hozamának mérésére 3, 6, és 12 hónapos diszkont- kincstárjegyek aukción kialakult átlaghozamait súlyozza, mégpedig időarányosan (közelebbi aukciók nagyobb súllyal)

18 Kincstárjegy: egy éves vagy annál rövidebb futamidejű Kincstárjegyek típusai: –Kamatozó (bemutatóra szóló, fix kamatozású, átruházható, futamideje 1 év) –Diszkont (egy évnél nem hosszabb futamidejű, névértéknél alacsonyabb, diszkont áron kerülnek forgalomba, lejáratkor a névértéket fizetik ki) –Kincstári takarékjegy (Postán kapható) (egy és két éves futamidejűek, fix, lépcsős kamatozású, 10,50,100,500 ezer és 1 millió forintos címletekben kapható) Az állampapír a legkedveltebb befektetési forma: –átlagos kamat –alacsony kockázat

19 5.2.3.2. Befektetési jegyek A befektetési jegyek egy ún. befektetési alap vagyonából való részesedést testesítenek meg Típusai: –Zárt végű alapok (meghatározott időtartamra jönnek létre, indulótőke nem csökkenhet) –Nyílt végű alapok (határozatlan időre jönnek létre, tőke folyamatosan változik) Könnyű a pénzt bennük elhelyezni, majd ismét kivenni Folyamatosan szakemberek figyelik a befektetést Kedvező hozam lehetősége Egyszerű a használatuk Biztonságosak Befektetési alapok típusai: értékpapíralap vagy ingatlanalap RAX index (legnagyobb forgalmú tőzsdei részvények szerepelnek kosarában)

20 5.2.3.3. Közraktárjegy Áruval kapcsolatos jogot testesít meg A közraktárakban elhelyezett áruk ellenében a közraktár ún. közraktárjegyet állít ki, részei: –Árujegy (áru feletti tulajdonjogot bizonyítja) –Zálogjegy (a közraktárban elhelyezett áru ellenében felvett kölcsön és járulékai mértékéig zálogjogot biztosít) A két jegy külön-külön is forgatható Az áru a közraktárból a két jegy együttes jelenléte esetén, a kölcsön visszafizetését igazolva hozható ki Célja: Célja: az áru tulajdonosa hitelhez juthat, pénzigényének kielégítése érdekében nem szükséges azonnal értékesíteni áruját

21 5.2.3.4. Záloglevél (jelzáloglevél) A jelzáloglevél olyan változó, vagy állandó kamatozású értékpapír, amelynek értékesítéséből befolyt pénzekből kihelyezett kölcsönök fedezetét ingatlanok jelzálogjogi lekötése alkotja 5.2.3.5. Letéti jegy A letéti jegyet hitelintézetek bocsátják ki forrásaik bővítése céljából A letéti jegyek lejárata változó, 1-5 év Fix és változó kamatozásúak Legalább évente fizetnek kamatot

22 5.2.3.6. A pénztárjegy A pénztárjegy hitelintézetek által kibocsátott, általában rövid lejáratú fizetési kötelezvény Előre megállapított kamatot fizetnek 5.3. A portfolió fogalmának értelmezése Különböző hozamú és kockázatú értékpapírokból álló „értékpapírtárca” Hatékony portfolió: azok az értékpapír „tárcák”, amelyek adott szórás mellett a legnagyobb várható hozammal kecsegtetnek

23 Képletek: –Kötvény: Kötvény névleges hozama Kötvény egyszerű hozama Kötvény árfolyama (elméleti árfolyam) Kötvényárfolyam kamatrugalmassága (elaszticitás = E) Kötvény tényleges hozama (IRR) –Részvény: Részvény árfolyama (növekvő örökjáradék!) Részvény várható hozama Egy részvényre jutó adózott eredmény (EPS) Osztalékfizetési ráta Újrabefektetési ráta

24 FELADATOK (8) 5/1) Egy vállalkozás kötvényt bocsátott ki. A kibocsátott kötvénnyel kapcsolatban a következő információkat ismerjük: –névérték100 eFt –névleges kamatláb14% –futamidő5 év –kibocsátási árfolyam108 eFt A kamatfizetés évente, a tőketörlesztés egy összegben a futamidő végén esedékes. Számítsa ki a kötvény névleges és egyszerű hozamát!

25 5/2) Egy kft. 4 éves futamidő mellett bocsát ki 100 eFt névértékű, fix kamatozású kötvényt. A kötvény névleges kamatlába 13%. A kamatfizetés évente, a tőke visszafizetése a futamidő végén egy összegben esedékes. A futamidő alatt az alternatív befektetési lehetőségek hozamai a következőképp alakulnak: –1. évben 12% –2-3-4. években 11% Határozza meg a kötvény árfolyamát!

26 5/3) 100 eFt névértékű kötvényeket bocsát ki egy rt. A kibocsátáskori árfolyamérték 98 eFt. A tárgyidőszakra vonatkozó piaci kamatláb 15%. A kötvény fix kamatlába évi 13%. Határozza meg a kötvényárfolyam kamatrugal- masságának értékét! 5/4) A következő ismeretek birtokában számítsa ki az alábbi részvények árfolyamát: –várható osztalék: 2,4 eFt/részvény –osztaléknövekedés várható éves mértéke: 1,5% –alternatív befektetés elvárt hozama: 12%

27 5/5) Egy részvény 3 év múlva 200 Ft osztalékot fizet, várható árfolyama 3 év múlva 2.000 Ft. A részvénytől elvárt hozam évi 25%. Mennyi a részvény mai árfolyama? 5/6) Egy részvény év eleji árfolyama 114 eFt. Az év végi várható árfolyama 120 eFt. Határozza meg a részvény várható hozamát, ha az 1 részvényre jutó várható osztalék 11 eFt!

28 5/7) Egy Rt. következő adatai ismertek: Törzsrészvényeinek száma: 8.000 db Adózott nyeresége az adott évben: 24.000.000 Ft Osztalékra tervezett fordítani részvényenként: 1.100 Ft Mennyi a társaság egy részvényre jutó osztalékfizetési és újrabefektetési rátája? 5/8) Egy részvénytársaság tagjai számára 15% sajáttőke arányos nyereséget garantál. Idei adózott eredménye 60.000.000 Ft, amelynek 35%- át kifizették osztalékként. A kibocsátott részvényszám 5.000.000 db, a névérték 250 Ft. Mennyi az egy részvényre jutó adózott nyereség?

29 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "PÉNZÜGYI ALAPISMERETEK 8. előadás Előadó: Bakos-Tóth Eszter"

Hasonló előadás


Google Hirdetések