Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az értelmi fogyatékos emberek munkaerőpiaci integrációjának lehetőségei hazánkban és nemzetközi viszonylatban.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az értelmi fogyatékos emberek munkaerőpiaci integrációjának lehetőségei hazánkban és nemzetközi viszonylatban."— Előadás másolata:

1 Az értelmi fogyatékos emberek munkaerőpiaci integrációjának lehetőségei hazánkban és nemzetközi viszonylatban

2 Kézenfogva Alapítvány
Göncz Árpád alapította 1993-ban kuratórium elnöke Göncz Árpádné

3 Kiket segítünk? Értelmi, halmozottan fogyatékos, autista emberek
Családjaik Szakemberek Civil szolgáltatásnyújtó szervezetek

4 Misszió Olyan befogadó társadalmat tartunk ideálisnak, amelyben az értelmi és halmozottan fogyatékos emberek a társadalom egyenértékű tagjaiként részt vesznek a társadalmi élet minden területén. Ebben a világban a nem sérültek ismerik, és partnerként fogadják el őket. Alapítványunk ilyen kirekesztés-mentes társadalom kialakításának szolgálatába állítja szakértelmét és erőforrásait.

5 Főbb tevékenységi területek
Információgyűjtés, -terjesztés Szolgáltatásfejlesztés Képzések Kutatás Közvélemény-formálás Érdekérvényesítés Nemzetközi kapcsolatok

6 Szakképzési és munkaerőpiaci helyzet

7 Az értelmi fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzete Magyarországon (Népszámlálás, 2001)
Összesen 56 963 Aktív korú személyek 40 908 Szakképzettek 1764 (4%) Foglalkoztatottak 3 992 (9%)!!! Regisztrált munkanélküliek 671 Szociális juttatásokban részesülők 26 903 Jövedelemmel nem rendelkezők (62%) Családban él 34 986 Intézményben él 21 977

8 Az értelmi fogyatékos emberek szakképzettségi helyzete Magyarországon (Népszámlálás, 2001)
Képzettség típusa Férfi (%) Nő (%) Átlag (%) Képesítés nélküli személy 77,4 76,2 77 Speciális szakképzésben vesz részt 15 16,1 15,4 Szakképzett munkatapasztalat nélkül 1,6 4,5 2,7 Szakképzett munkatapasztalattal 3,6 0,8 2,2 Egyéb képzésben vesz részt 2,4 3,2 Összesen 100

9 A Kézenfogva Alapítvány országos kutatásának eredményei (2007-2008)
Férfi (%) Nő (%) Regisztrált munkanélküli 1,9 0,0 Korábban dolgozott 8,6 6,6 Sohasem dolgozott 66,0 81,4 N 268 167

10 A Kézenfogva Alapítvány országos kutatásának eredményei (2007-2008)
A mintában szereplő értelmi fogyatékossággal élő embereknek mindössze 5,9%-a rendelkezik valamilyen szakképesítéssel vagy jelenleg vesz részt képzésben. Összességében tehát az értelmi fogyatékossággal élő embereket a szakképzettség szinte teljes hiánya jellemzi (94,1%). Azok a fogyatékossággal élő személyek, akik jelenleg is dolgoznak, leginkább szociális intézménytől kaptak segítséget munkavállalásukhoz (66,1%). Mindössze a dolgozó fogyatékossággal élő személyek 11,6%-a végez munkát a versenyszférában.

11 Az értelmi fogyatékos és sajátos nevelési igényű fiatalok helyzete
Jelenleg kb sajátos nevelési igényű diák tanul szakképzésben kb %-uk szegregált módon, speciális szakiskolában, évente kb fő végzős lemorzsolódó tanulók aránya: átlagosan 15-30% Ők befejezett iskolai tanulmányok (szakképzettség) nélkül lépnek be a munka világába. Rossz elhelyezkedési arány (kb. 36%) a nyílt munkaerőpiacon Gyakori munkahelyváltások Nincs megfelelő szakszerű támogatás e speciális célcsoport részére a munkaerőpiacon!

12 A speciális szakiskolában végzett tanulásban akadályozott tanulók elhelyezkedési aránya a munkaerőpiacon (Forrás: NSZFI)

13 Az esetleges elhelyezkedési kudarcok leggyakoribb okai (NSZFI-felmérés alapján, 2003)
gyakorlatlanság a munkahelykeresésben, beilleszkedés fokozott nehézsége, a segítségnyújtás lehetőségei kevéssé ismertek előttük, a munkaszerződésben foglaltak jelentőségét kevéssé mérik fel, az anyagi megbecsülésükkel (alacsony bérszínvonal) való megelégedettségük kényszerűséget takar, az őket befogadó munkahely többet számít, munkahelyváltás legfőbb oka: „rossz légkör” (42%), az állandóság igénye kiszolgáltatottságot jelent, de egyben tartós munkavállalást hoz (pályakezdőknél szokatlan módon az első munkahelyen is 1-1,5 év átlagosan, de nem ritkán 4-5 év is azonos munkakörben), 90%-uk valamilyen segítségnyújtást igényelne a munkába állás kezdeti időszakában!

14 Foglalkoztatási formák

15 A SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS
Célja hidat építeni a szociális és akkreditált (nyílt) foglalkoztatás között A munkarehabilitáció esetén munkaképesség megőrzése a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásra való felkészítés A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás esetén felkészítés a nyílt munkaerőpiacon történő önálló munkavégzésre felkészítés védett munka keretében, erős hangsúlyt kapjon az önálló munkavégző képesség kialakítása, helyreállítása, fejlesztése

16 Aktív Műhely projekt

17 Aktív Műhely projekt Finanszírozó: Európai Bizottság EQUAL Program és Magyar Köztársaság Projekt-időszak: Cél: értelmi, halmozottan fogyatékos, autista emberek foglalkoztatásának rendszerszemléletű fejlesztése

18 A projekt indokoltsága
: Országos felmérés a szociális intézményekben élő értelmi fogyatékos, autista emberek foglalkoztatási körülményeiről Az aktív korú értelmi fogyatékos, autista emberek 9%-a vesz részt foglalkoztatásban Ez a nagyon alacsony létszám is túlnyomórészt alacsony szintű munkát végez, szegregált körülmények között

19 Az Aktív Műhely projekt bemutatása
Kik?   Országos lefedettséggel hat partner: Bárka Alapítvány(Dunaharaszti), Esőemberekért Egyesület (Tata), Fogd a Kezem Alapítvány (Pécs), Kézenfogva Alapítvány (Budapest), Mécses Egyesület (Mezőberény), Szimbiózis Alapítvány (Miskolc) Mit? Innovatív modell kidolgozása, mely az értelmi fogyatékos emberek foglalkoztatásának és szakképzésének rendszerszemléletű fejlesztését eredményezi. Miből? HUF (75% Európai Unió, 25 % magyar költségvetés)

20 Az Aktív Műhely Foglalkoztatási Modell elemei
új, piaci igényekre reagáló tevékenységek, szolgáltatások beindítása értelmi fogyatékos munkavállalók akkreditált szakképzése munkavállalók munkaképessége felmérésének módszertana foglalkoztatás-szervezők akkreditált képzése oktatási anyag kidolgozása a foglalkoztatás-szervezők részére on-line tudásbázis a foglalkoztathatóság növelésére (www.dolgoz6ok.hu) hálózatszervezés érdekérvényesítés

21 Autista, értelmi fogyatékos felnőttek képzési szükségletei
Általános célú képzés – élethosszig tartó tanulási folyamat képességek, készségek fejlesztése, önálló életvitel lehető legmagasabb szintje Szakmai képzés adott szakma minden területének ismerete, egy részének aktív művelése

22 A képzés rendszere Támogatott Szakmaválasztás akkreditált döntés
Képzésbe kerülés feltétele: személyes önellátás képessége segítséggel Támogatott döntés Szakmaválasztás Szakmai képzések: biogazdálkodó biotermék-feldolgozó (akkreditált) konyhai segítő, felszolgáló (akkreditált) bolti eladó (ajándéktárgy) ajándéktárgy-készítő fa, fém papír alapanyagokból stb… akkreditált Általános célú képzések: önálló életvitel; szociális képességek fejlesztése társas kapcsolatok fejlesztése ön-védelem (autizmus) Fejlesztő képzések: mozgás (nagy- és finom) értelmi zene- és ritmus vizuális kultúra

23 Értékelési rendszer: 10-es skálán
1-4 SZINT: KÖZVETLENÜL IRÁNYÍTOTT(SEGÍTŐ SZEMÉLY TEVŐLEGES ÉS/VAGY SZÓBELI IRÁNYÍTÁSÁVAL SEGÍT A RÉSZ- VAGY TELJES FOLYAMAT ELVÉGZÉSÉBEN 1. együttdolgozás 2. erősen megtámogatott tevékenység: mozdulat-indítással és több csatornán eljuttatott információkkal erősen megtámogatott tevékenység (szóbeli, gesztussal kísért, vizuálisan kísért stb.) 3. támogatott tevékenység: enyhe mozdulat-indítással és verbálisan támogatott 4. verbális irányítással végzett tevékenység

24 Értékelési rendszer: 10-es skálán
5-9. SZINT: KÖZVETETTEN IRÁNYÍTOTT (A SEGÍTŐ SZEMÉLY IRÁNYÍTÁSA FOKOZATOSAN CSÖKKEN, ENNEK ARÁNYÁBAN NŐ A SEGÍTETT SZEMÉLY ÖNÁLLÓ SZEREPE A RÉSZ- VAGY TELJES FOLYAMATBAN) 5. felügyelettel kísért feladatvégzés: az együtt tanult feladatok rögzültek, aktuálisan de automatikusan végzi is 6. felügyelettel kísért feladatvégzés: a feladatmegoldásra belső késztetése van, ehhez tud irányítást kérni 7. felügyelettel kísért feladatvégzés: a feladatmegoldásban felismeri saját tevékeny szerepét 8. felügyelettel kísért feladatvégzés: a feladatmegoldáshoz a megfelelő eszközöket tevőlegesen hozzárendeli 9. felügyelettel kísért feladatvégzés: valamilyen minőségi szinten a feladatot elvégzi 10. SZINT: ÖNÁLLÓAN TUDJA, ÉS JÓ MINŐSÉGBEN ELVÉGZI A FELADATOT

25

26

27 Képzési kimenetek 1. szint: verbális irányítással elvégzi. (grafikonon a 1-4. érték): kimenet: védett foglalkoztatás 2. szint: önállóan, felügyelettel elvégzi: (grafikonon 5-9. érték): kimenet: rehabilitációs foglalkoztatás 3. szint: önállóan, készségszinten elvégzi: (grafikonon 10. érték): kimenet: nyílt munkaerő-piac

28 A képzések módszerei egyéni képzési tervek
gyakorlat és elmélet aránya - 90 % :10 % kiscsoportban és egyénileg, egyéni motiváció gyakori ismétlés több információs szint: tárgyi, cselekvéses szimbolikus, képi verbális

29 Alternatív munkaerőpiaci szolgáltatások

30 Fogyatékos emberek munkaerőpiaci integrációját segítő szolgáltatások Magyarországon
4M: Megoldás Munkáltatóknak és Megváltozott Munkaképességű Munkavállalóknak TF: Támogatott Foglalkoztatás MHGY és CSMHGY: Munkahelyi Gyakorlat, Családi Munkahelyi Gyakorlat, Intézményi Munkahelyi Gyakorlat Munkaasszisztensi program: Integrált Foglalkoztatást Segítő Szolgálat Komplex munkaerő-piaci szolgáltatás: Komplex Emberközpontú Foglalkozás - Rehabilitációs Információs Szolgáltatás

31 4M: Megoldás Munkáltatóknak és Megváltozott Munkaképességű Munkavállalóknak szolgáltatás elemei 1.
Kapcsolatteremtés: a megváltozott munkaképességű célcsoporttal és külső segítő szervezetekkel, illetve munkáltatókkal való személyes kapcsolatfelvétel és a kapcsolatok ápolása. A megváltozott munkaképességű embereken a motiváció felkeltése. Szükségletek felmérése: a célcsoport egyéni képességeinek, szükségleteinek foglalkoztatási nehézségeinek felmérése. Akcióterv készítés, rehabilitációs tanácsadás: egyéni rehabilitációs akcióterv készítése és megvalósítása a résztvevőkkel. Tájékoztatás, jogi tanácsadás: naprakész információ, jogszabályi tájékoztatás biztosítása.

32 4M: Megoldás Munkáltatóknak és Megváltozott Munkaképességű Munkavállalóknak szolgáltatás elemei 2.
Munkahelyfeltárás: a munkáltatókkal való rendszeres kapcsolattartás üres álláshelyek felderítésére a rehabilitációban érintett személyek foglalkoztatásának érdekében. Munkaközvetítés: az érintett munkavállalók foglalkoztatásába vonása, elhelyezése a nyílt munkaerőpiacon. Egyéb szolgáltatások: képzésre irányítás, információs csatornák kialakítása, elérhetőségének biztosítása. Rehabilitációs eszközök és támogatások bevonása a foglalkoztatásba.

33 TF (Támogatott Foglalkoztatás) szolgáltatások elemei 1.
Kapcsolatteremtés Tájékoztatás, felvilágosítás Munkavállaló teljes körű felmérése, megismerése: A tevékenység képet alkot az ügyfél általános állapotáról, fizikális adottságairól, egészségügyi állapotáról. Feltérképezi azokat a képességeket, melyek a tartós, integrált munkavégzéshez szükségesek. Felméri az ügyfél szociális helyzetének adottságait, lehetőségeit. Javaslatot tesz a programban való részvétel lehetőségére, megjelöli azokat a munkatípusokat, melyeket nagy valószínűséggel sikerrel fog végezni a szolgáltatás ügyfele illetve, amelyeket nem szabad számára felajánlani. (E szakasz végén, a felmérések kiértékelése alapján Egyéni munkába állítási terv kidolgozására kerül sor.)

34 TF (Támogatott Foglalkoztatás) szolgáltatások elemei 2.
A munkavállaló és családja felkészítése a munkavállalásra, munkába állásra: Az Egyéni munkába állítási terv alapján történik a felkészítés, amelynek elemei: hivatalos ügyintézés, családgondozás, mentálhigiénés segítségnyújtás, önállósodás illetve a családról történő leválás elősegítése, készségfejlesztés, munkapróba, esetleges képzésbe irányítás. Pályaorientáció, munkapróba: Ebben a szakaszban az ügyfél elképzeléseihez és adottságaihoz illeszkedő, az Alapítvány által feltárt különböző munkahelyeken teheti próbára önmagát, munkatársunk pedig lehetőséget kap arra, hogy a gyakorlatban figyelje meg az ügyfél képességeit és korlátait. Munkahely-feltárás, munkaközvetítés: Az ügyfél megismerését követi a képességeinek, képzettségének és személyiségének megfelelő munkahely feltárása.

35 TF (Támogatott Foglalkoztatás) szolgáltatások elemei 3.
Munkahely felkészítése: A tartós foglalkoztatás sikerének lényeges eleme, hogy az ügyfelünkkel közvetlenül együtt dolgozó munkatársak képesek legyenek elfogadni, tolerálni a sérült dolgozót. Munkavállaló kísérése: Ennek az alkalmazott módszernek három fő eleme van: a biztonságos, önálló közlekedés megtanítása, a munkafolyamat betanítása és a munkahelyi beilleszkedés elősegítése. Egyéni és csoportos utókövetés: Az utókövetés három szinten zajlik: a munkáltatókkal, az ügyfelekkel és a családokkal.

36 MHGY és CSMHGY: Munkahelyi Gyakorlat, Családi Munkahelyi Gyakorlat, Intézményi Munkahelyi Gyakorlat szolgáltatás elemei A tanulók az iskolai foglalkozások mellett heti egy alkalommal, külső, integrált munkahelyekre járnak dolgozni, ahol bérezés nélküli munkát végeznek, azaz szakiskolai gyakorlatukat töltik. Egy munkacsoport két tanulóból áll, akiket iskolai segítő kísér. Minden munkahelyen két-két hónapot töltenek, majd munkahelyet váltanak. Így az iskolai oktatás végére nyolc munkahelyet, nyolcféle munkatípust ismernek meg településük különböző pontjain. A Családi és az intézményi munkahelyi gyakorlat program ennek adaptációi, a családban élő, valamint a bentlakásos intézményben élő fogyatékos fiatalokra kidolgozott speciális programok.

37 Munkaasszisztensi program: Integrált Foglalkoztatást Segítő Szolgálat elemei
Kapcsolatfelvétel az ügyféllel Első interjú készítése Együttműködési keret-megállapodás megkötése Speciális tanácsadás Pszichológiai vizsgálat Képzési tanácsadás Orientációs tréning Munkavállalói tréning Egyéni karrierterv elkészítése és végrehajtása: képzésbe irányítás, elhelyezés a nyílt munkaerőpiacon.

38 Komplex munkaerő-piaci szolgáltatás: Komplex Emberközpontú Foglalkozás - Rehabilitációs Információs Szolgáltatás elemei 1. Munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása Munkatanácsadás: az igénybe vevő személy elhelyezkedését akadályozó körülmények feltárása, valamint az azok megszüntetésére, a sikeres elhelyezkedés megvalósítására irányuló terv kidolgozása. Pályatanácsadás: az azt igénybe vevő személy pályaválasztásának, pályamódosításának elősegítése, és számára érdeklődésének, képességének, személyiségének és a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő pályaterv kialakítása.

39 Komplex munkaerő-piaci szolgáltatás: Komplex Emberközpontú Foglalkozás - Rehabilitációs Információs Szolgáltatás elemei 2. Pszichológiai tanácsadás: A pszichológiai tanácsadás segít feltárni a munkanélküliek számára az életvezetésből, a személyiségproblémákból eredő, elhelyezkedést akadályozó körülményeket. Álláskeresési tanácsadás: azok elhelyezkedésének elősegítése, akik munkát akarnak vállalni, de nem rendelkeznek az álláskereséshez szükséges ismeretekkel. Munkaközvetítés, állásfeltárás: A kliensek számára a felmérés során megállapított készségekre és képességekre építve a számukra leginkább megfelelő álláshely feltárása, vagy azokra történő felkészítése. A leendő munkavállaló és munkáltató kapcsolatfelvételének elősegítése.

40 Komplex munkaerő-piaci szolgáltatás: Komplex Emberközpontú Foglalkozás - Rehabilitációs Információs Szolgáltatás elemei 3. Munkajogi tanácsadás: Az ügyfél munkavállalással kapcsolatos jogi kérdéseiben nyújtott tanácsadás. Utókísérés: A tanácsadók által munkába segített ügyfelek munkahelyi beilleszkedésének, és a munkahely megtartásának segítése.

41 A szolgáltatások standard elemei
Kapcsolatfelvétel, tájékoztatás Felmérés, egyéni fejlesztési terv elkészítése Felkészítés a munkavállalásra A munka kipróbálásának megszervezése Munkaközvetítés Munkahelyi felkészítés Utókövetés

42 A speciális szakiskolai képzés és a munkavállalás közötti átmenetet segíő szolgáltatás

43 A Clearing szolgáltatás
A Clearing az iskola és a munka világa közötti kritikus területen elhelyezkedő szolgáltatási struktúra Ausztriában nyújtják 2001 óta A célja, hogy útbaigazítsa az értelmi fogyatékos fiatalokat a legmegfelelőbb munkavállalási forma, gyakorlat vagy képzés felé egy személyre szabott karrier-terv készítésével. Célcsoportja: év közötti értelmi fogyatékos és sajátos nevelési igényű fiatalok Időtartam: max. 6 hónap + utánkövetés

44 A Clearing szolgáltatás elemei
egyéni igények és képességek profiljának felvázolása erős pontok és fejlesztendő területek elemzése további képzési szükségletek felmérése szakmai lehetőségek elemzése a képesség-profil alapján egyéni karrier- és fejlesztési terv készítése helyi foglalkoztatási és képzési lehetőségek feltérképezése hálózatépítés – az integrációban közreműködő szervezetekkel munkapróbák és munkahelyi gyakorlatok szervezése (nyílt és védett munkahelyeken) foglalkoztatási egészségügyi és munkapszichológiai tesztek felvétele 4

45 A szolgáltatás szakaszai
A kapcsolatfelvételtől a megállapodás megkötéséig tartó szakasz Az elemzés szakasza A tervek gyakorlatba való átültetésének szakasza Lezáró szakasz

46 1. A kapcsolatfelvételtől a megállapodás megkötéséig tartó szakasz
Információnyújtás a Clearingről az iskolában Információnyújtás az iskolán kívül Az első beszélgetés Megállapodás a fejlődési tervről

47 A fejlesztési terv tartalma
A fejlesztési terv tartalmazza: az információ továbbadásával és az információk cseréjével kapcsolatos feladatokat, a nem kívánatos lépéseket, a gyakorlatok kísérésének módját, az érintett fiatallal folytatott személyes kísérő megbeszéléseket, a támogatói megbeszéléseket, a felveendő teszteket, amelyek a szakmai lehetőségek tisztázását segítik, az érintett fiatal és a Clearing-szolgáltató együttműködésének módját, valamint a fejlődési terveben egyeztetett intézkedések végpontját (nem a munkahely!).

48 2. Az elemzés szakasza Személyes kísérő megbeszélés
Vágyak és képességek profiljának elemzése A támogatók közötti megbeszélés

49 3. A tervek gyakorlatba való átültetésének szakasza
A Clearing munkatársa kíséri az érintett fiatalt a terv megvalósításának minden egyes szakaszában. A szakasz célja, hogy döntés szülessen az iskolát követő életszakasz karrierútjának kilátásairól és ennek közelebbi meghatározásáról.

50 4. Lezáró szakasz Lehetséges kimenetek: további képzés(ek),
további kísérés, munkaasszisztencia program, szakmai képzési asszisztencia program, munkahelyi képzések, integrált szakmai képzések, védett foglalkoztatás, nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatás.

51 Országos adatok a Clearing-szolgáltatásról Ausztriában
Ausztria-szerte 25 szervezet nyújtja a Clearing-szolgáltatást, 150 munkatárssal, évente fiatal veszi igénybe, 70%-uk a év közötti korosztályból kerül ki, 72%-uk 6 hónap alatt fejezi be a folyamatot, 87%-uknál sikerrel valósítják meg a fejlesztési tervben kitűzött célokat.

52 A Lantegi munkaképesség- mérő módszer

53 Mi a Lantegi? Foglalkoztatást elősegítő eszköz Méri:
A munkára jelentkezők munkaképességeit A munkakör elvárásait Azonos kategóriák mentén!

54 A módszer célja Megfelelő embert a megfelelő helyre!
Növelni a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatottságát Elősegíteni a munkára jelentkezők képzését, fejlesztését Javítani a munkakörülményeket Új eszközt adni a szakértői bizottságok kezébe

55 Kik hozták létre ? A Lantegi Batuak szervezete Vizcaya megyében (Baszk tartomány) több mint 2200 értelmi fogyatékos, mozgáskorlátozott, mozgás- és idegrendszeri betegségben szenvedő személynek nyújt szolgáltatást a következő területeken: tájékoztatás, képzés, foglalkoztatási központok, speciális munkaügyi központok a hétköznapi munkába-állásba való átmenet segítésére.

56 Miért jött létre? „Egy olyan eszköz kidolgozására volt szükség, amelynek segítségével lehetővé válik a feladat személyre szabása, a csapatmunka erősítése, illetve a közös kritériumok alkalmazása. Az említett eszköznek ezen túlmenően könnyen használhatónak is kellett lennie.”

57 Általános cél Olyan eszköz létrehozása, amely lehetőséget nyújt a személy analízisére a saját munkahelyén, illetőleg a munkahelyek önálló elemzésére. Lehetőség egy közös nyelvre, egy egységesen működő és könnyen használható kommunikációs elem kidolgozásával. A csapatmunka ösztönzése, hogy minden érdekelt személy részese legyen az információ be- és kiáramlásának.

58 Speciális célok A személy és munkahely közötti harmónia megteremtése.
A személyek kiválasztása. A személyek egyéni szükségleteinek megismerése és felmérése. A személy munkahelyi ellenőrzése. Egyéni képzési tervek megvalósítása. Egységes átállási és előmozdítási politika kialakítása mind a foglalkoztatási, speciális munkaügyi régióban, mind a hagyományos munkaerőpiacon. A munkahelyek értékelése. A munkakörülmények javítása.

59 Lantegi = objektív profilelemzés
A módszer kétféle profilt (arculatot) tartalmaz: személy + munkakör profilja

60

61

62 Ezek a profilok egyenként értékelik a személy képességeit és a munkakövetelményeket A profilokat a különböző szempontok alapján megszerzett pontok összege adja. Összesen 31 változó adott a személy és 26 a munkakör esetén, ebből 22 változó a két profilnál megegyezik. A módszer egyéb eljárásokat is tartalmaz, mint a kapott eredmények analízisének módját, a munkakör kockázati tényezőinek felmérését, a munkavállaló különböző kategóriák szerinti besorolását.

63 Az eredmény „leolvasása”
A két profil (arculat) grafikájának egymásra illesztésével láthatóvá válik, mely pontokban van eltérés. Ha a személyi pontszám számos területen vagy nagymértékben eltér a munkakör adott pontszámától, a munkavállaló nem töltheti be a munkakört. Amennyiben az eltérés kevés területet érint, vagy az eltérés mértéke nem nagy, a következő lehetőségek adottak: - a munkára jelentkező specifikus, az eltérést mutató területekre irányuló fejlesztése - a munkakörnek a munkavállaló képességeihez történő igazítása

64 A felmérés menete A munkavállaló felmérése (munkavállalói profil)
A munkahelyhez kötött munkakör felmérése (munkáltatói profil)

65 Munkavállaló felmérése- teszt
6. SZÁMTANI ISMERETEK CÉL:A munkavállaló számtani ismereteinek felmérése. SEGÉDESZKÖZ:Papír, ceruza, különböző kisméretű tárgyak (ceruzák, papírlapok stb.) és 15 kis kocka. A TESZT MENETE:Az értékelő a személlyel szemben leül az asztalhoz. A munkavállalónak különböző számtani feladatot kell végrehajtania. A szám fogalmával és az aritmetikai számítást igénylő műveletekkel dolgozik. A tesztek egyre növekvő nehézségűek.

66 Munkavállaló felmérése- teszt
PONTOZÁS: 1 és 2 Pont: Az értékelő a személlyel szemben ülve annak különböző tárgyhalmazokat mutat (pl.: ceruzákat, zsetonokat, rajzszegeket). A teszt a következő kérdéssel indul:„Hány….van ebben a kupacban?” Elfogadható válaszok: sok/kevés, több/ugyanannyi/kevesebb. Amennyiben helyesen válaszol, 2 ponttal értékeljük. Ha nem válaszol vagy a válasz nem helyes, egy pontot kap.

67 Munkavállaló felmérése- teszt
3 Pont: Elhelyezünk az alannyal szemben 15 kockát és a következőre kérjük.„Adjon nekem 5-öt!”„Adjon nekem 7-et!”„Adjon nekem 14-et!”„Adjon nekem 8-at!”„Adjon nekem 12-t!”Amennyiben erre nem képes, úgy az utasítást újra és újra elismételjük egy példával szemléltetve. Három ponttal értékeljük, ha az öt utasításra helyesen reagál, vagyis képes 15-ig számolni. Ellenkező esetben 2 pontot kap.

68 Munkavállaló felmérése- teszt
4 Pont: Négy pontot kap az az illető, aki a következő műveleteket helyesen elvégzi: = = 5 pont: Megszerzéséhez a munkavállalónak az alábbi feladatot helyesen meg kell tudnia oldani: 5376 x 5= : 6= És helyesen kell válaszolnia a következő kérdésekre: Van egy 35m széles és 75m hosszú szőnyegünk. Mekkora méretű (felületű) a szőnyeg? Egy autóbuszon 43 ember utazik. Az első megállónál leszáll 4 ember, a másodiknál felszáll 6 ember, és a harmadik megállónál leszáll 17 ember. Hány ember marad a buszon?

69 Munkavállaló felmérése- értékelés
6. SZÁMTANI ISMERETEK Definíció: A munkavállalónak azon képessége, mely a mennyiségek, számok, mértékegységek és alapvető számtani műveletek fogalmainak megértésére és használatára irányul mind munkájában, mind hétköznapjaiban.

70 Munkavállaló felmérése – értékelés
A pontozás módja 1 pont: Semmiféle számtani ismerettel nem rendelkezik. 2 pont: Érti az alapvető számtani fogalmakat: pl.: több/kevesebb, kevés/sok. 3 pont: Érti az alapvető számtani fogalmakat elvont szinten is. A számok fogalmainál elemekre támaszkodik (15 tárgyig tud elszámolni).

71 Munkavállaló felmérése - értékelés
4 pont: Egyszerű matematikai műveleteket képes megoldani: összeadás/kivonás. Konkrét esetekben mérőeszközt használ. 5 pont: Képes összetett matematikai műveletek megoldására: szoroz/oszt és képes ezeket a műveleteket problémahelyzetben is alkalmazni.

72 A munkahelyhez kötött munkakör felmérése (munkáltatói profil)
6. SZÁMTANI ISMERETEK Definíció: A munka folyamán használt mennyiségi, numerikus fogalmak, mértékegységek és alapvető számtani műveletek ismeretének színvonala vagy követelménye.

73 A munkahelyhez kötött munkakör felmérése (munkáltatói profil)
1 pont: Nem szükséges semmiféle numerikus ismeret. 2 pont: A feladat néhány alapvető számtani fogalom ismeretét megköveteli konkrét segítséggel: több/kevesebb, kevés/sok. 3 pont: Alapvető számtani ismeretek ismerete elvont szinten. Számfogalmak elemekre támaszkodva: pl.: 15 tárgy megszámolása.

74 A munkahelyhez kötött munkakör felmérése (munkáltatói profil)
4 pont: Egyszerű, alapvető műveletek végrehajtása, pl.: összeadás/kivonás törtekkel. A szám fogalmának kezelése. 5 pont: A feladat megköveteli összetett matematikai műveletek végrehajtását: szorzás/osztás. Képes a műveleteket feladatmegoldás során alkalmazni.

75

76 A felmérés menete 4. Kiértékelés- a további teendők meghatározása
Személy fejlesztése Munkakör átalakítása Új munkakör- új munkavállaló keresése 5. A személy ideális foglalkoztatási formájának megtalálása

77 Életminőségmérési program – Quality of Life Measures

78 A projekt bemutatása 2006 – 2008 között
8 ország 10 szervezete (Ausztria, Belgium, Finnország, Hollandia, Írország, Magyarország, Portugália, Svédország) Terület: értelmi fogyatékos emberek életminőségének mérése Innováció: a munkavállalással kapcsolatos életminőség egységes szempontrendszer szerinti mérése 8

79 A QOL projekt eredményei
3 kérdőív: Általános életminőséget mérő kérdőív A munkahellyel és munkavállalással kapcsolatos életminőséget mérő kérdőív Foglalkoztatási helyzetet feltáró kérdőív (tényszerű információk) Próbafelmérés 8 országban: Nemzetközi kutatási eredmények Javaslatok és irányelvek 8

80 A QOL kérdőív használata
7 fő területet mér: Munkakörülmények Állás jellemzői, munkahelyi környezet Állás megfelelősége Munkahelyi támogatás Szociális kapcsolatok és integráció Munkahelyen betöltött szerep Munkahelyi teljesítmény 8

81 A felmérés tapasztalatai
Nemzetközi minta: 137 fő Foglalkoztatási formák: Nyílt munkaerőpiac: 46% Védett foglalkoztatás: 54% A magyar mintán: 37% - 63% !!! Fő eredmények: A munkavállaló életminősége jobb nyílt munkaerőpiacon A társadalmi és családi támogatás erősebb Előzetes igény- és képességfelmérés fontossága (személy-központúság) A munkahelyi környezet támogatása is elengedhetetlen (munkahelyi közvélemény-formálás) Eredmény: jobb önértékelés – magasabb életminőség 8

82 Dolgos Dani Dolgozik

83 „Dolgos Dani Dolgozik”
TRIJO program adaptációja a „Bridge – Híd Tudásközpont” projekt keretében „Dolgos Dani dolgozik...” munkavállalást segítő oktatási modulok munkavállalási és szociális készségek fejlesztése (poszter-sorozat feldolgozása mellett) szakképzési programok tanmenettel kertészeti konyhai asszisztensi mosodai asszisztensi takarító képzések helyi viszonyokra adaptálható a gyakorlat integrált munkahelyi körülmények között zajlik

84 Kézenfogva Alapítvány
Köszönöm a figyelmet! Gál Dániel projektvezető Kézenfogva Alapítvány


Letölteni ppt "Az értelmi fogyatékos emberek munkaerőpiaci integrációjának lehetőségei hazánkban és nemzetközi viszonylatban."

Hasonló előadás


Google Hirdetések