Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az értelmi fogyatékos emberek munkaerőpiaci integrációjának lehetőségei hazánkban és nemzetközi viszonylatban.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az értelmi fogyatékos emberek munkaerőpiaci integrációjának lehetőségei hazánkban és nemzetközi viszonylatban."— Előadás másolata:

1 Az értelmi fogyatékos emberek munkaerőpiaci integrációjának lehetőségei hazánkban és nemzetközi viszonylatban

2 Kézenfogva Alapítvány  Göncz Árpád alapította 1993-ban  kuratórium elnöke Göncz Árpádné

3 Kiket segítünk?  Értelmi, halmozottan fogyatékos, autista emberek  Családjaik  Szakemberek  Civil szolgáltatásnyújtó szervezetek

4 Misszió Olyan befogadó társadalmat tartunk ideálisnak, amelyben az értelmi és halmozottan fogyatékos emberek a társadalom egyenértékű tagjaiként részt vesznek a társadalmi élet minden területén. Ebben a világban a nem sérültek ismerik, és partnerként fogadják el őket. Alapítványunk ilyen kirekesztés-mentes társadalom kialakításának szolgálatába állítja szakértelmét és erőforrásait.

5 Főbb tevékenységi területek  Információgyűjtés, -terjesztés  Szolgáltatásfejlesztés  Képzések  Kutatás  Közvélemény-formálás  Érdekérvényesítés  Nemzetközi kapcsolatok

6 Szakképzési és munkaerőpiaci helyzet

7 Az értelmi fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzete Magyarországon (Népszámlálás, 2001) Összesen 56 963 Aktív korú személyek 40 908 Szakképzettek 1764 (4%) Foglalkoztatottak 3 992 (9%)!!! Regisztrált munkanélküliek 671 Szociális juttatásokban részesülők 26 903 Jövedelemmel nem rendelkezők 25 397 (62%) Családban él 34 986 Intézményben él 21 977

8 Az értelmi fogyatékos emberek szakképzettségi helyzete Magyarországon (Népszámlálás, 2001) Képzettség típusaFérfi (%)Nő (%)Átlag (%) Képesítés nélküli személy77,476,277 Speciális szakképzésben vesz részt1516,115,4 Szakképzett munkatapasztalat nélkül1,64,52,7 Szakképzett munkatapasztalattal3,60,82,2 Egyéb képzésben vesz részt2,43,22,7 Összesen100

9 A Kézenfogva Alapítvány országos kutatásának eredményei (2007-2008) Férfi (%)Nő (%) Regisztrált munkanélküli 1,90,0 Korábban dolgozott8,66,6 Sohasem dolgozott66,081,4 N268167

10 A Kézenfogva Alapítvány országos kutatásának eredményei (2007-2008)  A mintában szereplő értelmi fogyatékossággal élő embereknek mindössze 5,9%-a rendelkezik valamilyen szakképesítéssel vagy jelenleg vesz részt képzésben. Összességében tehát az értelmi fogyatékossággal élő embereket a szakképzettség szinte teljes hiánya jellemzi (94,1%).  Azok a fogyatékossággal élő személyek, akik jelenleg is dolgoznak, leginkább szociális intézménytől kaptak segítséget munkavállalásukhoz (66,1%).  Mindössze a dolgozó fogyatékossággal élő személyek 11,6%-a végez munkát a versenyszférában.

11 Az értelmi fogyatékos és sajátos nevelési igényű fiatalok helyzete  Jelenleg kb. 10.000 sajátos nevelési igényű diák tanul szakképzésben  kb. 75-80 %-uk szegregált módon, speciális szakiskolában,  évente kb. 1000 fő végzős  lemorzsolódó tanulók aránya: átlagosan 15-30%  Ők befejezett iskolai tanulmányok (szakképzettség) nélkül lépnek be a munka világába.  Rossz elhelyezkedési arány (kb. 36%) a nyílt munkaerőpiacon  Gyakori munkahelyváltások  Nincs megfelelő szakszerű támogatás e speciális célcsoport részére a munkaerőpiacon!

12 A speciális szakiskolában végzett tanulásban akadályozott tanulók elhelyezkedési aránya a munkaerőpiacon (Forrás: NSZFI) 20032006

13 Az esetleges elhelyezkedési kudarcok leggyakoribb okai (NSZFI-felmérés alapján, 2003)  gyakorlatlanság a munkahelykeresésben,  beilleszkedés fokozott nehézsége,  a segítségnyújtás lehetőségei kevéssé ismertek előttük,  a munkaszerződésben foglaltak jelentőségét kevéssé mérik fel,  az anyagi megbecsülésükkel (alacsony bérszínvonal) való megelégedettségük kényszerűséget takar, az őket befogadó munkahely többet számít,  munkahelyváltás legfőbb oka: „rossz légkör” (42%),  az állandóság igénye kiszolgáltatottságot jelent, de egyben tartós munkavállalást hoz (pályakezdőknél szokatlan módon az első munkahelyen is 1-1,5 év átlagosan, de nem ritkán 4-5 év is azonos munkakörben),  90%-uk valamilyen segítségnyújtást igényelne a munkába állás kezdeti időszakában!

14 Foglalkoztatási formák

15 A SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS Célja hidat építeni a szociális és akkreditált (nyílt) foglalkoztatás között A munkarehabilitáció esetén –munkaképesség megőrzése –a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásra való felkészítés A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás esetén –felkészítés a nyílt munkaerőpiacon történő önálló munkavégzésre –felkészítés védett munka keretében, erős hangsúlyt kapjon az önálló munkavégző képesség kialakítása, helyreállítása, fejlesztése

16 Aktív Műhely projekt

17  Finanszírozó: Európai Bizottság EQUAL Program és Magyar Köztársaság  Projekt-időszak: 2005 - 2008  Cél: értelmi, halmozottan fogyatékos, autista emberek foglalkoztatásának rendszerszemléletű fejlesztése Aktív Műhely projekt

18  2004-2005: Országos felmérés a szociális intézményekben élő értelmi fogyatékos, autista emberek foglalkoztatási körülményeiről  Az aktív korú értelmi fogyatékos, autista emberek 9%-a vesz részt foglalkoztatásban  Ez a nagyon alacsony létszám is túlnyomórészt alacsony szintű munkát végez, szegregált körülmények között A projekt indokoltsága

19  Kik? Országos lefedettséggel hat partner: Bárka Alapítvány(Dunaharaszti), Esőemberekért Egyesület (Tata), Fogd a Kezem Alapítvány (Pécs), Kézenfogva Alapítvány (Budapest), Mécses Egyesület (Mezőberény), Szimbiózis Alapítvány (Miskolc)  Mit? Innovatív modell kidolgozása, mely az értelmi fogyatékos emberek foglalkoztatásának és szakképzésének rendszerszemléletű fejlesztését eredményezi.  Miből? 200.000.000 HUF (75% Európai Unió, 25 % magyar költségvetés) Az Aktív Műhely projekt bemutatása

20 1.új, piaci igényekre reagáló tevékenységek, szolgáltatások beindítása 2.értelmi fogyatékos munkavállalók akkreditált szakképzése 3.munkavállalók munkaképessége felmérésének módszertana 4.foglalkoztatás-szervezők akkreditált képzése 5.oktatási anyag kidolgozása a foglalkoztatás-szervezők részére 6.on-line tudásbázis a foglalkoztathatóság növelésére (www.dolgoz6ok.hu) 7.hálózatszervezés 8.érdekérvényesítés Az Aktív Műhely Foglalkoztatási Modell elemei

21 Autista, értelmi fogyatékos felnőttek képzési szükségletei  Általános célú képzés – élethosszig tartó tanulási folyamat képességek, készségek fejlesztése, önálló életvitel lehető legmagasabb szintje  Szakmai képzés adott szakma minden területének ismerete, egy részének aktív művelése

22 A képzés rendszere Képzésbe kerülés feltétele: személyes önellátás képessége segítséggel -önálló életvitel; -szociális képességek fejlesztése -társas kapcsolatok fejlesztése -ön-védelem (autizmus) Fejlesztő képzések: -mozgás (nagy- és finom) -értelmi -zene- és ritmus -vizuális kultúra T á m o g a t o tt d ö n t é s SzakmaválasztásSzakmaválasztás Szakmai képzések: -biogazdálkodó -biotermék-feldolgozó (akkreditált) -konyhai segítő, felszolgáló (akkreditált) -bolti eladó (ajándéktárgy) -ajándéktárgy-készítő -fa, -fém -papír alapanyagokból -stb… akkreditáltakkreditált Általános célú képzések:

23 Értékelési rendszer: 10-es skálán 1-4 SZINT: KÖZVETLENÜL IRÁNYÍTOTT (SEGÍTŐ SZEMÉLY TEVŐLEGES ÉS/VAGY SZÓBELI IRÁNYÍTÁSÁVAL SEGÍT A RÉSZ- VAGY TELJES FOLYAMAT ELVÉGZÉSÉBEN  1. együttdolgozás  2. erősen megtámogatott tevékenység : mozdulat-indítással és több csatornán eljuttatott információkkal erősen megtámogatott tevékenység (szóbeli, gesztussal kísért, vizuálisan kísért stb.)  3. támogatott tevékenység : enyhe mozdulat-indítással és verbálisan támogatott  4. verbális irányítással végzett tevékenység

24 Értékelési rendszer: 10-es skálán  5-9. SZINT: KÖZVETETTEN IRÁNYÍTOTT (A SEGÍTŐ SZEMÉLY IRÁNYÍTÁSA FOKOZATOSAN CSÖKKEN, ENNEK ARÁNYÁBAN NŐ A SEGÍTETT SZEMÉLY ÖNÁLLÓ SZEREPE A RÉSZ- VAGY TELJES FOLYAMATBAN)  5. felügyelettel kísért feladatvégzés: az együtt tanult feladatok rögzültek, aktuálisan de automatikusan végzi is  6. felügyelettel kísért feladatvégzés: a feladatmegoldásra belső késztetése van, ehhez tud irányítást kérni  7. felügyelettel kísért feladatvégzés: a feladatmegoldásban felismeri saját tevékeny szerepét  8. felügyelettel kísért feladatvégzés: a feladatmegoldáshoz a megfelelő eszközöket tevőlegesen hozzárendeli  9. felügyelettel kísért feladatvégzés: valamilyen minőségi szinten a feladatot elvégzi  10. SZINT: ÖNÁLLÓAN TUDJA, ÉS JÓ MINŐSÉGBEN ELVÉGZI A FELADATOT

25

26

27 Képzési kimenetek  1. szint: verbális irányítással elvégzi. (grafikonon a 1-4. érték): kimenet: védett foglalkoztatás  2. szint: önállóan, felügyelettel elvégzi: (grafikonon 5-9. érték): kimenet: rehabilitációs foglalkoztatás  3. szint: önállóan, készségszinten elvégzi: (grafikonon 10. érték): kimenet: nyílt munkaerő-piac

28 A képzések módszerei egyéni képzési tervek gyakorlat és elmélet aránya - 90 % : 10 % kiscsoportban és egyénileg, egyéni motiváció gyakori ismétlés több információs szint: tárgyi, cselekvéses szimbolikus, képi verbális

29 Alternatív munkaerőpiaci szolgáltatások

30 Fogyatékos emberek munkaerőpiaci integrációját segítő szolgáltatások Magyarországon 1.4M: Megoldás Munkáltatóknak és Megváltozott Munkaképességű Munkavállalóknak 2.TF: Támogatott Foglalkoztatás 3.MHGY és CSMHGY: Munkahelyi Gyakorlat, Családi Munkahelyi Gyakorlat, Intézményi Munkahelyi Gyakorlat 4.Munkaasszisztensi program: Integrált Foglalkoztatást Segítő Szolgálat 5.Komplex munkaerő-piaci szolgáltatás: Komplex Emberközpontú Foglalkozás - Rehabilitációs Információs Szolgáltatás

31 4M: Megoldás Munkáltatóknak és Megváltozott Munkaképességű Munkavállalóknak szolgáltatás elemei 1.  Kapcsolatteremtés: a megváltozott munkaképességű célcsoporttal és külső segítő szervezetekkel, illetve munkáltatókkal való személyes kapcsolatfelvétel és a kapcsolatok ápolása. A megváltozott munkaképességű embereken a motiváció felkeltése. Szükségletek felmérése : a célcsoport egyéni képességeinek, szükségleteinek foglalkoztatási nehézségeinek felmérése.  Akcióterv készítés, rehabilitációs tanácsadás : egyéni rehabilitációs akcióterv készítése és megvalósítása a résztvevőkkel.  Tájékoztatás, jogi tanácsadás : naprakész információ, jogszabályi tájékoztatás biztosítása.

32  Munkahelyfeltárás: a munkáltatókkal való rendszeres kapcsolattartás üres álláshelyek felderítésére a rehabilitációban érintett személyek foglalkoztatásának érdekében.  Munkaközvetítés: az érintett munkavállalók foglalkoztatásába vonása, elhelyezése a nyílt munkaerőpiacon.  Egyéb szolgáltatások: képzésre irányítás, információs csatornák kialakítása, elérhetőségének biztosítása. Rehabilitációs eszközök és támogatások bevonása a foglalkoztatásba. 4M: Megoldás Munkáltatóknak és Megváltozott Munkaképességű Munkavállalóknak szolgáltatás elemei 2.

33 TF (Támogatott Foglalkoztatás) szolgáltatások elemei 1.  Kapcsolatteremtés  Tájékoztatás, felvilágosítás  Munkavállaló teljes körű felmérése, megismerése: A tevékenység képet alkot az ügyfél általános állapotáról, fizikális adottságairól, egészségügyi állapotáról. Feltérképezi azokat a képességeket, melyek a tartós, integrált munkavégzéshez szükségesek. Felméri az ügyfél szociális helyzetének adottságait, lehetőségeit. Javaslatot tesz a programban való részvétel lehetőségére, megjelöli azokat a munkatípusokat, melyeket nagy valószínűséggel sikerrel fog végezni a szolgáltatás ügyfele illetve, amelyeket nem szabad számára felajánlani. (E szakasz végén, a felmérések kiértékelése alapján Egyéni munkába állítási terv kidolgozására kerül sor.)

34  A munkavállaló és családja felkészítése a munkavállalásra, munkába állásra: Az Egyéni munkába állítási terv alapján történik a felkészítés, amelynek elemei: hivatalos ügyintézés, családgondozás, mentálhigiénés segítségnyújtás, önállósodás illetve a családról történő leválás elősegítése, készségfejlesztés, munkapróba, esetleges képzésbe irányítás.  Pályaorientáció, munkapróba: Ebben a szakaszban az ügyfél elképzeléseihez és adottságaihoz illeszkedő, az Alapítvány által feltárt különböző munkahelyeken teheti próbára önmagát, munkatársunk pedig lehetőséget kap arra, hogy a gyakorlatban figyelje meg az ügyfél képességeit és korlátait.  Munkahely-feltárás, munkaközvetítés: Az ügyfél megismerését követi a képességeinek, képzettségének és személyiségének megfelelő munkahely feltárása. TF (Támogatott Foglalkoztatás) szolgáltatások elemei 2.

35  Munkahely felkészítése: A tartós foglalkoztatás sikerének lényeges eleme, hogy az ügyfelünkkel közvetlenül együtt dolgozó munkatársak képesek legyenek elfogadni, tolerálni a sérült dolgozót.  Munkavállaló kísérése: Ennek az alkalmazott módszernek három fő eleme van: a biztonságos, önálló közlekedés megtanítása, a munkafolyamat betanítása és a munkahelyi beilleszkedés elősegítése.  Egyéni és csoportos utókövetés: Az utókövetés három szinten zajlik: a munkáltatókkal, az ügyfelekkel és a családokkal. TF (Támogatott Foglalkoztatás) szolgáltatások elemei 3.

36 MHGY és CSMHGY: Munkahelyi Gyakorlat, Családi Munkahelyi Gyakorlat, Intézményi Munkahelyi Gyakorlat szolgáltatás elemei  A tanulók az iskolai foglalkozások mellett heti egy alkalommal, külső, integrált munkahelyekre járnak dolgozni, ahol bérezés nélküli munkát végeznek, azaz szakiskolai gyakorlatukat töltik.  Egy munkacsoport két tanulóból áll, akiket iskolai segítő kísér. Minden munkahelyen két-két hónapot töltenek, majd munkahelyet váltanak.  Így az iskolai oktatás végére nyolc munkahelyet, nyolcféle munkatípust ismernek meg településük különböző pontjain.  A Családi és az intézményi munkahelyi gyakorlat program ennek adaptációi, a családban élő, valamint a bentlakásos intézményben élő fogyatékos fiatalokra kidolgozott speciális programok.

37 Munkaasszisztensi program: Integrált Foglalkoztatást Segítő Szolgálat elemei  Kapcsolatfelvétel az ügyféllel  Első interjú készítése  Együttműködési keret-megállapodás megkötése  Speciális tanácsadás  Pszichológiai vizsgálat  Képzési tanácsadás  Orientációs tréning  Munkavállalói tréning  Egyéni karrierterv elkészítése és végrehajtása: képzésbe irányítás, elhelyezés a nyílt munkaerőpiacon.

38 Komplex munkaerő-piaci szolgáltatás: Komplex Emberközpontú Foglalkozás - Rehabilitációs Információs Szolgáltatás elemei 1.  Munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása  Munkatanácsadás: az igénybe vevő személy elhelyezkedését akadályozó körülmények feltárása, valamint az azok megszüntetésére, a sikeres elhelyezkedés megvalósítására irányuló terv kidolgozása.  Pályatanácsadás: az azt igénybe vevő személy pályaválasztásának, pályamódosításának elősegítése, és számára érdeklődésének, képességének, személyiségének és a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő pályaterv kialakítása.

39  Pszichológiai tanácsadás: A pszichológiai tanácsadás segít feltárni a munkanélküliek számára az életvezetésből, a személyiségproblémákból eredő, elhelyezkedést akadályozó körülményeket.  Álláskeresési tanácsadás: azok elhelyezkedésének elősegítése, akik munkát akarnak vállalni, de nem rendelkeznek az álláskereséshez szükséges ismeretekkel.  Munkaközvetítés, állásfeltárás: A kliensek számára a felmérés során megállapított készségekre és képességekre építve a számukra leginkább megfelelő álláshely feltárása, vagy azokra történő felkészítése. A leendő munkavállaló és munkáltató kapcsolatfelvételének elősegítése. Komplex munkaerő-piaci szolgáltatás: Komplex Emberközpontú Foglalkozás - Rehabilitációs Információs Szolgáltatás elemei 2.

40  Munkajogi tanácsadás: Az ügyfél munkavállalással kapcsolatos jogi kérdéseiben nyújtott tanácsadás.  Utókísérés: A tanácsadók által munkába segített ügyfelek munkahelyi beilleszkedésének, és a munkahely megtartásának segítése. Komplex munkaerő-piaci szolgáltatás: Komplex Emberközpontú Foglalkozás - Rehabilitációs Információs Szolgáltatás elemei 3.

41 A szolgáltatások standard elemei 1.Kapcsolatfelvétel, tájékoztatás 2.Felmérés, egyéni fejlesztési terv elkészítése 3.Felkészítés a munkavállalásra 4.A munka kipróbálásának megszervezése 5.Munkaközvetítés 6.Munkahelyi felkészítés 7.Utókövetés

42 A speciális szakiskolai képzés és a munkavállalás közötti átmenetet segíő szolgáltatás

43 A Clearing szolgáltatás  A Clearing az iskola és a munka világa közötti kritikus területen elhelyezkedő szolgáltatási struktúra  Ausztriában nyújtják 2001 óta  A célja, hogy útbaigazítsa az értelmi fogyatékos fiatalokat a legmegfelelőbb munkavállalási forma, gyakorlat vagy képzés felé egy személyre szabott karrier-terv készítésével.  Célcsoportja: 13-24 év közötti értelmi fogyatékos és sajátos nevelési igényű fiatalok  Időtartam: max. 6 hónap + utánkövetés

44 A Clearing szolgáltatás elemei egyéni igények és képességek profiljának felvázolása erős pontok és fejlesztendő területek elemzése további képzési szükségletek felmérése szakmai lehetőségek elemzése a képesség-profil alapján egyéni karrier- és fejlesztési terv készítése helyi foglalkoztatási és képzési lehetőségek feltérképezése hálózatépítés – az integrációban közreműködő szervezetekkel munkapróbák és munkahelyi gyakorlatok szervezése (nyílt és védett munkahelyeken) foglalkoztatási egészségügyi és munkapszichológiai tesztek felvétele 4

45 A szolgáltatás szakaszai 1.A kapcsolatfelvételtől a megállapodás megkötéséig tartó szakasz 2.Az elemzés szakasza 3.A tervek gyakorlatba való átültetésének szakasza 4.Lezáró szakasz

46 1. A kapcsolatfelvételtől a megállapodás megkötéséig tartó szakasz  Információnyújtás a Clearingről az iskolában  Információnyújtás az iskolán kívül  Az első beszélgetés  Megállapodás a fejlődési tervről

47 A fejlesztési terv tartalma A fejlesztési terv tartalmazza:  az információ továbbadásával és az információk cseréjével kapcsolatos feladatokat,  a nem kívánatos lépéseket,  a gyakorlatok kísérésének módját,  az érintett fiatallal folytatott személyes kísérő megbeszéléseket,  a támogatói megbeszéléseket,  a felveendő teszteket, amelyek a szakmai lehetőségek tisztázását segítik,  az érintett fiatal és a Clearing-szolgáltató együttműködésének módját, valamint  a fejlődési terveben egyeztetett intézkedések végpontját (nem a munkahely!).

48 2. Az elemzés szakasza  Személyes kísérő megbeszélés  Vágyak és képességek profiljának elemzése  A támogatók közötti megbeszélés

49 3. A tervek gyakorlatba való átültetésének szakasza  A Clearing munkatársa kíséri az érintett fiatalt a terv megvalósításának minden egyes szakaszában.  A szakasz célja, hogy döntés szülessen az iskolát követő életszakasz karrierútjának kilátásairól és ennek közelebbi meghatározásáról.

50 4. Lezáró szakasz Lehetséges kimenetek:  további képzés(ek),  további kísérés,  munkaasszisztencia program,  szakmai képzési asszisztencia program,  munkahelyi képzések,  integrált szakmai képzések,  védett foglalkoztatás,  nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatás.

51 Országos adatok a Clearing- szolgáltatásról Ausztriában  Ausztria-szerte 25 szervezet nyújtja a Clearing-szolgáltatást,  150 munkatárssal,  évente 6.000 fiatal veszi igénybe,  70%-uk a 13-15 év közötti korosztályból kerül ki,  72%-uk 6 hónap alatt fejezi be a folyamatot,  87%-uknál sikerrel valósítják meg a fejlesztési tervben kitűzött célokat.

52 A Lantegi munkaképesség- mérő módszer

53 Mi a Lantegi? Foglalkoztatást elősegítő eszköz  Méri:  A munkára jelentkezők munkaképességeit  A munkakör elvárásait Azonos kategóriák mentén!

54 A módszer célja Megfelelő embert a megfelelő helyre!  Növelni a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatottságát  Elősegíteni a munkára jelentkezők képzését, fejlesztését  Javítani a munkakörülményeket  Új eszközt adni a szakértői bizottságok kezébe

55 Kik hozták létre ? A Lantegi Batuak szervezete Vizcaya megyében (Baszk tartomány) több mint 2200 értelmi fogyatékos, mozgáskorlátozott, mozgás- és idegrendszeri betegségben szenvedő személynek nyújt szolgáltatás t a következő területeken: tájékoztatás, képzés, foglalkoztatási központok, speciális munkaügyi központok a hétköznapi munkába-állásba való átmenet segítésére.

56 Miért jött létre? „Egy olyan eszköz kidolgozására volt szükség, amelynek segítségével lehetővé válik a feladat személyre szabása, a csapatmunka erősítése, illetve a közös kritériumok alkalmazása. Az említett eszköznek ezen túlmenően könnyen használhatónak is kellett lennie.”

57 Általános cél Olyan eszköz létrehozása, amely lehetőséget nyújt a személy analízisére a saját munkahelyén, illetőleg a munkahelyek önálló elemzésére. Lehetőség egy közös nyelvre, egy egységesen működő és könnyen használható kommunikációs elem kidolgozásával. A csapatmunka ösztönzése, hogy minden érdekelt személy részese legyen az információ be- és kiáramlásának.

58 Speciális célok A személy és munkahely közötti harmónia megteremtése. A személyek kiválasztása. A személyek egyéni szükségleteinek megismerése és felmérése. A személy munkahelyi ellenőrzése. Egyéni képzési tervek megvalósítása. Egységes átállási és előmozdítási politika kialakítása mind a foglalkoztatási, speciális munkaügyi régióban, mind a hagyományos munkaerőpiacon. A munkahelyek értékelése. A munkakörülmények javítása.

59 Lantegi = objektív profilelemzés A módszer kétféle profilt (arculatot) tartalmaz: személy + munkakör profilja

60

61

62  Ezek a profilok egyenként értékelik a személy képességeit és a munkakövetelmények et A profilokat a különböző szempontok alapján megszerzett pontok összege adja. Összesen 31 változó adott a személy és 26 a munkakör esetén, ebből 22 változó a két profilnál megegyezik. A módszer egyéb eljárásokat is tartalmaz, mint a kapott eredmények analízisének módját, a munkakör kockázati tényezőinek felmérését, a munkavállaló különböző kategóriák szerinti besorolását.

63 Az eredmény „leolvasása” A két profil (arculat) grafikájának egymásra illesztésével láthatóvá válik, mely pontokban van eltérés. Ha a személyi pontszám számos területen vagy nagymértékben eltér a munkakör adott pontszámától, a munkavállaló nem töltheti be a munkakört. Amennyiben az eltérés kevés területet érint, vagy az eltérés mértéke nem nagy, a következő lehetőségek adottak: - a munkára jelentkező specifikus, az eltérést mutató területekre irányuló fejlesztése - a munkakörnek a munkavállaló képességeihez történő igazítása

64 A felmérés menete 1.A munkavállaló felmérése (munkavállalói profil) 2.A munkahelyhez kötött munkakör felmérése (munkáltatói profil)

65 Munkavállaló felmérése- teszt 6. SZÁMTANI ISMERETEK CÉL:A munkavállaló számtani ismereteinek felmérése. SEGÉDESZKÖZ:Papír, ceruza, különböző kisméretű tárgyak (ceruzák, papírlapok stb.) és 15 kis kocka. A TESZT MENETE:Az értékelő a személlyel szemben leül az asztalhoz. A munkavállalónak különböző számtani feladatot kell végrehajtania. A szám fogalmával és az aritmetikai számítást igénylő műveletekkel dolgozik. A tesztek egyre növekvő nehézségűek.

66 Munkavállaló felmérése- teszt PONTOZÁS: 1 és 2 Pont: Az értékelő a személlyel szemben ülve annak különböző tárgyhalmazokat mutat (pl.: ceruzákat, zsetonokat, rajzszegeket). A teszt a következő kérdéssel indul:„Hány….van ebben a kupacban?” Elfogadható válaszok: sok/kevés, több/ugyanannyi/kevesebb. Amennyiben helyesen válaszol, 2 ponttal értékeljük. Ha nem válaszol vagy a válasz nem helyes, egy pontot kap.

67 Munkavállaló felmérése- teszt 3 Pont: Elhelyezünk az alannyal szemben 15 kockát és a következőre kérjük.„Adjon nekem 5- öt!”„Adjon nekem 7-et!”„Adjon nekem 14- et!”„Adjon nekem 8-at!”„Adjon nekem 12- t!”Amennyiben erre nem képes, úgy az utasítást újra és újra elismételjük egy példával szemléltetve. Három ponttal értékeljük, ha az öt utasításra helyesen reagál, vagyis képes 15-ig számolni. Ellenkező esetben 2 pontot kap.

68 Munkavállaló felmérése- teszt 4 Pont: Négy pontot kap az az illető, aki a következő műveleteket helyesen elvégzi: 795+795= 847-198= 5 pont: Megszerzéséhez a munkavállalónak az alábbi feladatot helyesen meg kell tudnia oldani: 5376 x 5= 9768 : 6= És helyesen kell válaszolnia a következő kérdésekre:  Van egy 35m széles és 75m hosszú szőnyegünk. Mekkora méretű (felületű) a szőnyeg?  Egy autóbuszon 43 ember utazik. Az első megállónál leszáll 4 ember, a másodiknál felszáll 6 ember, és a harmadik megállónál leszáll 17 ember. Hány ember marad a buszon?

69 Munkavállaló felmérése- értékelés 6. SZÁMTANI ISMERETEK Definíció: A munkavállalónak azon képessége, mely a mennyiségek, számok, mértékegységek és alapvető számtani műveletek fogalmainak megértésére és használatára irányul mind munkájában, mind hétköznapjaiban.

70 Munkavállaló felmérése – értékelés A pontozás módja 1 pont: Semmiféle számtani ismerettel nem rendelkezik. 2 pont: Érti az alapvető számtani fogalmakat: pl.: több/kevesebb, kevés/sok. 3 pont: Érti az alapvető számtani fogalmakat elvont szinten is. A számok fogalmainál elemekre támaszkodik (15 tárgyig tud elszámolni).

71 Munkavállaló felmérése - értékelés 4 pont: Egyszerű matematikai műveleteket képes megoldani: összeadás/kivonás. Konkrét esetekben mérőeszközt használ. 5 pont: Képes összetett matematikai műveletek megoldására: szoroz/oszt és képes ezeket a műveleteket problémahelyzetben is alkalmazni.

72 A munkahelyhez kötött munkakör felmérése (munkáltatói profil) 6. SZÁMTANI ISMERETEK Definíció: A munka folyamán használt mennyiségi, numerikus fogalmak, mértékegységek és alapvető számtani műveletek ismeretének színvonala vagy követelménye.

73 A munkahelyhez kötött munkakör felmérése (munkáltatói profil) 1 pont: Nem szükséges semmiféle numerikus ismeret. 2 pont: A feladat néhány alapvető számtani fogalom ismeretét megköveteli konkrét segítséggel: több/kevesebb, kevés/sok. 3 pont: Alapvető számtani ismeretek ismerete elvont szinten. Számfogalmak elemekre támaszkodva: pl.: 15 tárgy megszámolása.

74 A munkahelyhez kötött munkakör felmérése (munkáltatói profil) 4 pont: Egyszerű, alapvető műveletek végrehajtása, pl.: összeadás/kivonás törtekkel. A szám fogalmának kezelése. 5 pont: A feladat megköveteli összetett matematikai műveletek végrehajtását: szorzás/osztás. Képes a műveleteket feladatmegoldás során alkalmazni.

75

76 A felmérés menete 4. Kiértékelés- a további teendők meghatározása  Személy fejlesztése  Munkakör átalakítása  Új munkakör- új munkavállaló keresése 5. A személy ideális foglalkoztatási formájának megtalálása

77 Életminőségmérési program – Quality of Life Measures

78 A projekt bemutatása  2006 – 2008 között  8 ország 10 szervezete (Ausztria, Belgium, Finnország, Hollandia, Írország, Magyarország, Portugália, Svédország)  Terület: értelmi fogyatékos emberek életminőségének mérése  Innováció: a munkavállalással kapcsolatos életminőség egységes szempontrendszer szerinti mérése 8

79 A QOL projekt eredményei  3 kérdőív: Általános életminőséget mérő kérdőív A munkahellyel és munkavállalással kapcsolatos életminőséget mérő kérdőív Foglalkoztatási helyzetet feltáró kérdőív (tényszerű információk)  Próbafelmérés 8 országban: Nemzetközi kutatási eredmények Javaslatok és irányelvek 8

80 A QOL kérdőív használata  7 fő területet mér: 1.Munkakörülmények 2.Állás jellemzői, munkahelyi környezet 3.Állás megfelelősége 4.Munkahelyi támogatás 5.Szociális kapcsolatok és integráció 6.Munkahelyen betöltött szerep 7.Munkahelyi teljesítmény 8

81 A felmérés tapasztalatai  Nemzetközi minta: 137 fő  Foglalkoztatási formák: oNyílt munkaerőpiac: 46% oVédett foglalkoztatás: 54% o A magyar mintán: 37% - 63% !!!  Fő eredmények: A munkavállaló életminősége jobb nyílt munkaerőpiacon A társadalmi és családi támogatás erősebb Előzetes igény- és képességfelmérés fontossága (személy-központúság) A munkahelyi környezet támogatása is elengedhetetlen (munkahelyi közvélemény-formálás) Eredmény: jobb önértékelés – magasabb életminőség 8

82 Dolgos Dani Dolgozik

83  TRIJO program adaptációja a „Bridge – Híd Tudásközpont” projekt keretében  „Dolgos Dani dolgozik...” munkavállalást segítő oktatási modulok  munkavállalási és szociális készségek fejlesztése (poszter-sorozat feldolgozása mellett)  szakképzési programok tanmenettel kertészeti konyhai asszisztensi mosodai asszisztensi takarító képzések  helyi viszonyokra adaptálható  a gyakorlat integrált munkahelyi körülmények között zajlik „Dolgos Dani Dolgozik”

84 Köszönöm a figyelmet! Gál Dániel projektvezető Kézenfogva Alapítvány gal.daniel@kezenfogva.hu


Letölteni ppt "Az értelmi fogyatékos emberek munkaerőpiaci integrációjának lehetőségei hazánkban és nemzetközi viszonylatban."

Hasonló előadás


Google Hirdetések