Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A KIP Stratégiai Megvalósítási Terve Dr. Balassy Zsolt – főtitkár Magyar Nemzeti Host, KIP Iroda.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A KIP Stratégiai Megvalósítási Terve Dr. Balassy Zsolt – főtitkár Magyar Nemzeti Host, KIP Iroda."— Előadás másolata:

1 A KIP Stratégiai Megvalósítási Terve Dr. Balassy Zsolt – főtitkár Magyar Nemzeti Host, KIP Iroda

2 Definíciós kérdések Mi az a Kreatív Ipar ? Definíciós sémák: Ágazatok konkrét leírása (TEAOR) Kulturális iparok – Kreatív iparok WIPO nomenklatúra – szerzői jogi ágazatok (elsődleges, részleges, kiszolgáló, technikai) Hogyan mérhető ? Copyright faktorok, nemzetközi sztenderdek A KIP milyen szerepet vállalt a feltárásában?

3 Miről beszélünk !

4

5

6

7 A kreatív szektor a hagyományos gazdasági ágakkal összemérhető gazdasági értéket hoz létre, gazdasági teljesítményt produkál, jövedelmet generál, foglalkoztatási szerepet tölt be. Fejlesztéspolitika szempontból elengedhetetlen a kreatív szektornak a valós gazdasági súlyával arányos kezelése a gazdaságpolitikai döntéshozatalban.

8 A KIP Platform tervezett kutatási programjainak áttekintése Alapkutatások KIP-A-01 A megismeréstudomány (kognitív tudomány) eredményeinek felhasználása és alkalmazása a tanulási folyamatokba. Ezen megközelítésre épülő módszertanok alkalmazási területeinek illetve eszköztárainak feltárása, különös tekintettel a Magyarországon rendelkezésre álló, nemzetközileg ismert eljárásokra, gyűjteményekre és kutató-fejlesztői kapacitásokra.

9 A KIP Platform tervezett kutatási programjainak áttekintése Alkalmazott kutatások KIP-ALK-01 A kognitív tanulás eredményeinek alkalmazása az oktatásban a/.Kiemelkedő képességű tanulók képzése (kreatív diák) (tehetség-gondozás, kreativitás fejlesztése, Kömál-ra alapozott matematikai, fizikai tehetséggondozás, Kodály/Bartók módszer) b/.Fogyatékkal rendelkező tanulók képzése (kreatív tanár) (Pető módszer elterjesztése, új technológiák alkalmazása - motion capture, lokalizált megjelenítés)

10 A KIP Platform tervezett kutatási programjainak áttekintése KIP-ALK-02 Az oktatási ismeretanyagok eljuttatása a hallgatókhoz a/.Új üzleti modellek az oktatási tananyagoknak a hallgatókhoz való eljuttatásában (technológia kérdések, másolásvédelem, szerzői jogok biztosítása, hallgatói általános rendelkezésre állás biztosítása) b/.Szerzői jogi korlátok lebontása a tananyagok terjesztésében (szerzői jogok az interneten, szabadfelhasználás kiterjesztése, idézés, átvétel, többszörözés, átdolgozás, másolás, szabad megjelenítés fogalmainak kiterjesztése, az árva művek engedélyezése, munkaviszonyban és hallgatói jogviszonyban alkotott művek felhasználása)

11 A KIP Platform tervezett kutatási programjainak áttekintése KIP-ALK-03 Mozgóképi anyagok felhasználhatóságának kiterjesztése, kereshetőségük biztosításával a/.A filmfelvételek tartalmi leírására szolgáló kiegészítő információk (meta adatok) előállítása (hang és kép feldolgozás, szöveggé alakítás, feliratozás, jelenetek narrálásával releváns információ hozzáfűzése pl. vakok, idősek, színtévesztők, térben nem látók számára) b/.A filmfelvételek megjelenítési környezetének optimalizálása (web lapok minősítése)

12 A KIP Platform tervezett kutatási programjainak áttekintése KIP-ALK-04 3 dimenziós megjelenítési technológiák és a kiterjesztett valóság elemeinek alkalmazása a/.3D technológia és tartalom fejlesztés speciális alkalmazási területekre (videokonferencia, orvosi- ipari- és tudományos vizualizáció, 3D játékok, új generációs, 3D látványt nyújtó kijelzők fejlesztése) b/.A kiterjesztett valóság alkalmazási területeinek bővítése (kulturális turizmus, mozgóképek tartalmára vonatkozó kiegészítő információk szolgáltatása)

13 A KIP Platform tervezett kutatási programjainak áttekintése KIP-ALK-05 Termék- és ipar-specifikus, a kreatív technológiát intenzíven hasznosító területek támogatása a Design konstrukció keretében Textil- és ruhaipar Építészet és építőipar Egyéb kreatív iparok

14 Néhány kidolgozott alkalmazási terület Entitás-orientált keresőrendszerek fejlesztése és alkalmazása (ontológiai alapú játékos online történelmi vetélkedő indítása) Mozgóképek audio anyagainak valós idejű szöveggé konvertálásával a multimédiás anyagok kereshetővé tétele Mozgóképek tartalmára utaló kiegészítő információk (meta adatok) közvetítése Nemzetközi szinten is elismert színvonalú, magyar oktatási területek (matematika-fizika, zene, konduktív pedagógia) értéknövelt digitalizálása és hálózati képzési rendszerének fejlesztése (A KöMaL archívumától az egységes, többnyelvű európai feladatbankig) Digitális tananyag előállító, terjesztő, beszállító hálózatok fejlesztése. Elektronikus Tananyag Szerzői Jogkezelő Rendszer bevezetése A felhasználók/tanulók és szerzők közös érdekére alapozott üzleti modellek megvalósulásának támogatása A kreatív tanulási környezet fejlesztésének szerzői jogi korlátainak lebontása Interaktív könyvtár és múzeum kialakítása a digitális térben. A kulturális turizmus támogatásának egy lehetséges eszköze Digitális tesztkörnyezetek létrehozása új termékek és üzleti modellek kipróbálásához (a Design-t támogató váltórendszer bevezetése)

15 Javaslatok A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) által meghirdetett, 2010-ben záródó Nemzeti Technológiai Platformok létrehozását támogató pályázati konstrukció keretében 20 Platform került kiválasztásra, mint a nemzetgazdaság fejlődése szempontjából meghatározó, illetve perspektivikus terület. Úgy véljük, hogy a Nemzeti Technológiai Platformok eredményeit az Új Széchenyi Tervben megfogalmazott egységes rendező elvek mentén néhány szakterületi tematikus csoportba lehet rendezni. Ehhez a munkához a Konferencián megjelenő Platformok felajánlják segítségüket. A KIP Platform fő tevékenységként a kreatív iparágak támogatását vállalta fel, ezt a platform elnevezésével (KIP – Kreatív Iparágak Platformja) is tükrözve. Tekintettel arra, hogy több társplatform tevékenysége is valamilyen szinten kapcsolatba hozható a kreativitás iparilag általánosan értelmezhető fogalmaival, ezért javasoljuk, hogy a korábban létrehozott és évek óta működő Technológia Platformok tevékenységéből érdemes lenne a kreativitáshoz kapcsolódó területeket összegyűjteni és ezek eredményeinek értékelésével további támogatásukról dönteni.

16


Letölteni ppt "A KIP Stratégiai Megvalósítási Terve Dr. Balassy Zsolt – főtitkár Magyar Nemzeti Host, KIP Iroda."

Hasonló előadás


Google Hirdetések